Податок на землю перераховується до місцевих бюджетів у розмірах:

магниевый скраб beletage

100 відсотків до бюджетів міст Києва та Севастополя;

75 відсотків плати за землю — для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення;

60 відсотків плати за землю — для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань

Облік податку на землю ведеться на рахунку 641 «Розрахунки по податках», на якому відкривається субрахунок другого порядку або аналітичний рахунок «Розрахунок по податку на землю».

а)         Нарахований земельний податок:

Дт 92 «Адміністративні витрати»; 84 «Інші операційні витрати»

Кт 641 «Розрахунки по податках» субрахунок другого порядку або аналітичний рахунок «Розрахунок по податку на землю».

б)         Перерахований податок до бюджету:

Дт 641 «Розрахунки по податках» субрахунок другого порядку або аналітичний рахунок «Розрахунок по податку на землю»

Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті».

3) В кінці звітного періоду віднесені витрати по сплаті земельного податку на фінансові результати від звичайної діяльності:

Дт 791 «Результат основної діяльності»

Кт 92 «Адміністративні витрати»; 84 «Інші операційні витрати».

14. Облік екологічного податку (сутність екологічного податку, платники, об'єкти, база та ставку оподаткування, порядок обчислення податку та відображення в обліку, порядок подання звітності та строки сплати)

Екологічний податок — загальнодержавний обов'язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року(1 розділ, 14.1.57. ПКУ)

Платниками податку є:

S суб'єкти господарювання;

S юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність;

S бюджетні установи;

S громадські та інші підприємства, установи та організації;

S постійні представництва нерезидентів.

Об'єктом оподаткування екологічним податком є:

S викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;

S скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;

S розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини;

S утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);

» тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

S викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива.

Розрахунок екологічного податку здійснюється самостійно платниками щокварталу (крім тих, які визначені пунктом 240.2 ПК України) на основі:

S фактичних обсягів викидів забруднюючих речовин у тоннах (т);

у обсягів скиду забруднюючих речовин у тоннах (т);

S обсягів відходів у тоннах (т);

S обсягів відходів в одиницях обладнання та приладів (од.).

S обсягів відходів у вигляді джерел іонізуючого випромінювання у сантиметрах кубічних (см );

S обсягів відходів у вигляді радіоактивних відходів (крім відходів, поданих у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) у метрах кубічних (м );

S обсягів електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій) у кВт/год (кВт/год);

S вартості (без урахування податку на додану вартість) джерел іонізуючого випромінювання у гривнях з копійками;

S ставок податку за одиницю бази оподаткування (у гривнях з копійками з округленням до двох десяткових знаків) ;

S коригуючих коефіцієнтів.

Дані, на основі яких розраховується податкове зобов'язання, мають бути підтвердженими первинними документами бухгалтерського обліку.

Податкові агенти здійснюють обрахунок самостійно щокварталу, виходячи із фактичних обсягів реалізованого палива та відповідних ставок податку в поточному році.

Для цілей визначення податкового зобов'язання щодо екологічного податку платники зобов'язані визначати суму податку окремо за кожним видом забруднення та за кожним видом забруднюючої речовини. Для інших цілей загальна сума екологічного податку — ЕП (у гривнях), яка підлягає сплаті визначається платниками екологічного податкуь за формулою:

ЕП = Пвс + Пс + Прв + АЕС + S,

де Пвс — сума податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (у гривнях);

Пс — сума податку за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (у гривнях);

Прв — сума податку за розміщення відходів (у гривнях);

АЕС — сума податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (у гривнях);

S — сума податку, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк (у гривнях).

Платниками до уваги беруться лише ті види забруднень, що є наявними/характерними відповідно до специфіки їх господарської діяльності.