Дані про фактичні обсяги викидів забруднюючих речовин

вказуються на основі даних первинної документації бухгалтерського обліку:

журналів обліку за формами ПОД-1 «Журнал обліку стаціонарних джерел забруднення та їх характеристик», ПОД-2 «Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря», ПОД-3 «Журнал обліку роботи газоочисних та пиловловлюючих установок».

журналів обліку за формами ПОД-11 «Журнал обліку водоспоживання (водовідведення) водовимірювальними приладами та обладнаннями», ПОД-12 «Журнал обліку водоспоживання (водовідведення) побічними методами», ПОД-13 «Журнал обліку якості зворотних вод, що скидаються».

даних типової форми № 1-Т «Облік відходів та пакувальних матеріалів та тари» тощо.

Базовим податковим (звітним) періодом для екологічного податку є квартал.

Формою звітності з екологічного податку є Декларація.

Органи Держказначейства здійснюють розподіл коштів щодо екологічного податку відповідно до Бюджетного кодексу:

30 відсотків коштів зараховуються до Держбюджету;

70 відсотків зараховується до місцевих бюджетів (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками), в тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів — 50 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим — 20 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя — 70 відсотків.

15. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу (платники збору, об'єкти та база оподаткування, ставки збору, методика розрахунку збору та порядок відображення в обліку нарахування податку, порядок звітування перед податковими органами).

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу — загальнодержавний збір, який справляється за першу реєстрацію в Україні транспортних засобів, визначених розділом VII цього Кодексу (14.1.169.ПКУ)

Платниками збору є фізичні і юридичні особи при здійсненні першої реєстрації в Україні транспортних засобів.

Державній реєстрації та обліку підлягають призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування транспортні засоби усіх типів: автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, самохідні машини, причепи та напівпричепи до них, мотоколяски, інші прирівняні до них транспортні засоби та мопеди, що використовуються иа автомобільних дорогах державного значення.

Механізм розрахунку суми податку в основному залишається тим самим. Визначення об'єкта обкладення збором за першу реєстрацію транспортного засобу істотно спростилося, а список оподатковуваних транспортних засобів розширився. Так, наприклад, крім автомобілів, суден тощо збором обкладатимуться літаки і вертольоти (абз. 6 п. 1 p. XIX ПК).

Не є об'єктами оподаткування збором, належать: машини і механізми для сільгоспробіт, транспортні засоби швидкої медичної допомоги, а також причепи (напівпричепи), мопеди і велосипеди.

Базою оподаткування може бути фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування. Оскільки транспортні засоби з метою оподаткування поділяються на колісні, судна, літаки і вертольоти, то й об'єкти оподаткування кожного з них різні.

У свою чергу, колісні транспортні засоби можуть бути обладнані