Податкові декларації подаються:

магниевый скраб beletage

S органу ДПС за місцем знаходження платника податку — на основі загальних площ сільськогосподарських угідь чи земель водного фонду, що перебувають у власності або користуванні (в тому числі на умовах оренди) платника податку;

S органу ДПС за місцем розташування земельної ділянки — стосовно земельних ділянок, розташованих у межах території відповідного органу місцевого самоврядування.

Сплата податку проводиться щомісяця, протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Щомісячний платіж визначається у розмірі третини суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми податку.

Щомісячна сума сплати = (ставку^ базу оподаткуван- ня^ % квартал)

Поквартальна розбивка річної суми податку відображає специфіку сільськогосподарського виробництва: у I та II кварталах — по 10 %; у III кварталі — 50 %; у IV кварталі — 30 %.

ФСП сплачується на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки (а не місця знаходження платника податку).

20. Оподаткування фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності (податковий облік при спрощеній системі оподаткування)

Платниками єдиного податку з урахуванням є фізичні особи — підприємці, які протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, відповідають сукупності таких критеріїв:

S кількість осіб, що перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 4 особи (8 осіб для діяльності у сфері ресторанного господарства) (включаючи членів сімей таких фізичних осіб);

S обсяг доходу не перевищує 600 000 гривень за умови застосування при здійсненні розрахункових операцій у готівковій або безготівковій формі зареєстрованих, опломбованих у встановленому порядку та переведених у фіскальний режим роботи реєстраторів розрахункових операцій або 300 000 гривень без застосування таких реєстраторів розрахункових операцій.

Спрощена система оподаткування не поширюється на фізичних осіб — підприємців, які здійснюють:

S діяльність з організації та проведення азартних ігор;

S виробництво та роздрібний продаж підакцизних товарів (крім діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

S виробництво та роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів;

S видобуток, виробництво та інші види діяльності з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, в тому числі органогенного утворення, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

S видобуток та реалізацію корисних копалин;

S фінансову діяльність;

S операції з нерухомим майном, у тому числі з надання в оренду/суборенду торгових місць та інших послуг на ринках та/або у торгівельних об'єктах;

S оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі;

S діяльність у сфері наземного, водного, авіаційного транспорту, надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій (крім діяльності таксі, діяльності нерегулярного пасажирського транспорту та діяльності автомобільного вантажного транспорту);

S зовнішньоекономічну діяльність, крім експорту програмного забезпечення і послуг з віддаленої підтримки програм та обладнання, розробки постачання та оновлення програмного забезпечення, надання послуг у сфері інформатизації;

S діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;

S діяльність з проведення розслідувань та забезпечення безпеки;

S діяльність у сфері права;

S діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту;

S діяльність з консультування з питань комерційної діяльності та управління;

у діяльність з управління підприємствами, допоміжну діяльність у сфері державного управління;

S рекламну діяльність;

S підбір та забезпечення персоналом;

S діяльність з перепродажу предметів мистецтва, колекціонування та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

S роздрібну торгівлю виробами з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, обробленим та необробленим дорогоцінним камінням;

S роздрібну торгівлю через мережу Інтернет.

Платники податку не є платниками таких податків і зборів:

S податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цією главою;

S податку на додану вартість з операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України;

» збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

Рішення про перехід до сплати податків за спрощеною системою оподаткування може бути прийняте суб'єктом господарювання один раз протягом календарного року шляхом подання відповідної письмової заяви до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації суб'єкта господарювання не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного податкового (звітного) періоду.

Об'єктом оподаткування є дохід платника податку.

При визначенні граничної суми доходу, сума доходу зменшується на такі суми, що надійшли у звітному періоді, зокрема на:

S суму кредитів, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з моменту її отримання;

S суму коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів (в межах державних програм);

S суму коштів (зокрема аванс, передоплата), які повертаються покупцю — платнику податку внаслідок повернення ним товару або розірвання договору, а також суму коштів, які повертаються платником податку покупцю внаслідок повернення таким покупцем товару (в розмірі, який не перевищує суми, сплаченої за товар);

S суму коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), які реалізовані в період перебування платником податку на загальній системі оподаткування та вартість яких була включена до загального оподатковуваного доходу фізичної особи;

S суму коштів у частині надмірно сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів), що повертаються платнику податку з бюджетів або державних цільових фондів.

Датою отримання доходу є дата надходження коштів на поточний рахунок (у касу) платника податку, дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, дата фактичного отримання платником податку безоплатно одержаних матеріальних і нематеріальних цінностей (активів).

Базою обкладення податком є виражений у гривнях дохід платника податку, дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання таких доходів; дохід у вигляді безоплатно отриманих товарів, робіт, послуг визначається за звичайними цінами у порядку, встановленому ПКУ.

Ставки податку встановлюються щороку сільськими, селищними та міськими радами (далі у цій статті — органи місцевого самоврядування) залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць у межах:

» на території населених пунктів з чисельністю населення понад 500 тис. осіб — від 20 до 600 гривень;

S на території населених пунктів з чисельністю населення від 150 до 500 тис. осіб — від 20 до 400 гривень;

S на території інших населених пунктів — від 20 до 200 гривень.

Фізичні особи, які провадять кілька видів господарської діяльності, для яких установлено різні ставки податку, отримують одне свідоцтво платника податку i сплачують податок за більшою ставкою.

Фізичні особи, які провадять господарську діяльність за місцем державної реєстрації та в іншому населеному пункті України, отримують одне свідоцтво платника податку i сплачують податок за ставкою 600 гривень з розрахунку на календарний місяць.

За використання в підприємницькій діяльності праці найманих працівників або членів їх сімей ставка єдиного податку збільшується на 50 % за кожну особу.

Отримані суми єдиного податку відділення ДКУ перераховують у таких пропорціях:

до місцевого бюджету — 43 %;

до Пенсійного фонду України (як частина суми ЄВСС) — 57 %.

Мінімальна сума ЄВСС незалежно від обраної системи оподаткування становить 34,7 % (страхування на випадок безробіття і пенсійне страхування).

Максимальна сума ЄВСС при реєстрації за всіма видами ЗДСС — 38,11 %.

Розмір єдиного соціального внеску для найманих працівників знаходиться у межах — 36,76 %—49,7 %.

Приклад. Підприємець здійснював свою діяльність з двома членами сім'ї без оформлення трудового договору і двома найманими працівниками на умовах трудового договору. Заробітна плата найманого працівника на місяць — 3000 грн.

Ставка єдиного податку 200 грн. В базовому періоді підприємець за себе та за членів сім'ї перерахував кошти до соціальних фондів єдиний соціальний внесок — 38,11 %.

Для найманих працівників встановими розмір єдиного внеску 36,76 % (перший клас професійного ризику виробництва). Упродовж місяця суми платежів підприємця становили: єдиний податок за себе-86 грн. (200 грн. х 43 %); єдиний податок за членів сім'ї та найманих працівників — 172 грн. (200 грн. х 50 % х 43 % х 4 особи);

єдиний соціальний внесок за себе та членів сім'ї — 1075,85 грн. (941 грн. х 3 особи х 38,11 %);

єдиний соціальний внесок за найманих працівників — 2202,6 грн. (3000 грн. х 2 ос. х 36,76 %).

Разом загальна сума платежів — 3536,45 грн. Податковим (звітним) періодом для платників податку є календарний квартал.

Фізичні особи сплачують податок шляхом здійснення попереднього (авансового) платежу щомісяця до 20 числа (включно) до початку місяця, за який здійснюється сплата податку.

Для визначення результатів господарської діяльності на підставі первинних документів платники податку ведуть книгу обліку доходів і витрат шляхом відображення у хронологічній послідовності здійснених господарських і фінансових операцій.

За результатами господарської діяльності протягом податкового (звітного) періоду платники податку подають до органу державної податкової служби декларацію суб'єкта малого підприємництва- платника податку в строк, встановлений для квартального податкового (звітного) періоду.