Тема 7. Облік інших необоротних матеріальних активів

Поняття інших необоротних активів. Характеристика рахунків з обліку інших необоротних активів. Документування господарських операцій з обліку інших необоротних матеріальних активів. Облік бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, тимчасових (не титульних) споруд, природних ресурсів, предметів прокату та інших необоротних активів. Загальна характеристика рахунків 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи» та субрахунків 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи», 113 «Тимчасові (не титульні) споруди та 114 «Природні ресурси». Розкриття інформації про інші необоротні активи в облікових регістрах і фінансовій звітності. Інвентаризація необоротних нематеріальних активів.

Строки корисного використання (експлуатації) інших необоротних матеріальних активів. Методи нарахування амортизації інших необоротних матеріальних активів. Характеристика рахунку 132 «Знос інших необоротних активів».