Тема 18. Облік формування та змін статутного капіталу

магниевый скраб beletage

Економічна сутність капіталу. Елементи власного капіталу. Порядок формування та зміни статутного капіталу. Статутний капітал акціонерного товариства. Акції, їх типи та категорії. Роздрібнення та консолідація акцій. Продаж акцій (підписка на акції). Додатковий випуск акцій; збільшення номінальної вартості акцій. Реінвес- тування дивідендів. Збільшення статутного капіталу за рахунок індексації балансової вартості основних засобів. Конвертація облігацій в акції. Шляхи зменшення статутного капіталу; анулювання викуплених акцій, зменшення номінальної вартості акцій. Загальна характеристика рахунку 40 «Статутний капітал». Документування операцій з обліку формування та змін статутного капіталу. Відображення операцій з обліку формування та змін статутного капіталу на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та розкриття інформації у формах фінансової звітності. Інвентаризація статутного капіталу.

Облік пайового капіталу. Загальна характеристика рахунку 41 «Пайовий капітал». Облік додаткового капіталу. Загальна характеристика рахунку 42 «Додатковий капітал». Облік неоплаченого капіталу. Загальна характеристика рахунку 46 «Неоплачений капітал». Документування операцій з обліку пайового, додаткового та неоплаченого капіталу, на рахунках обліку, в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

Умови і порядок зміни величини статутного капіталу на державних підприємствах. Поняття про приватизацію державних підприємств. Поняття про єдину систему органів приватизації в Україні. Порядок проведення інвентаризації майна державних підприємств, що приватизуються. Порядок проведення експертної оцінки державного майна при приватизації. Послідовність оцінки майна цілісних майнових комплексів. Особливості оцінки вартості орендованого майна.