ПЕРЕДМОВА

магниевый скраб beletage

Навчальний посібник для самостійної підготовки студентів спеціальності «Облік і аудит» спеціалізації «Облік і аудит підприємницької діяльності» та «Облік в бюджетних установах» до комплексного державного екзамену з фахових дисциплін.

Слід зазначити, що дисципліни «Фінансовий облік 1 і 2» та «Податковий облік» є одними із спеціальних предметів циклу нормативних дисциплін, відповідно до діючого 01II І, з підготовки бакалаврів за всіма спеціальностями напряму «Економіка і підприємництво».

Посібник підготовлено з врахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, плану рахунків, враховуючи останні зміни та доповнення, а також інших нормативних документів.

У навчальному посібнику враховані зміни, що відбулися в системі обліку та податковій системі України і дається нормативна база враховуючи останні зміни, в т.ч. які набрали чинності з 1 січня 201І року.

Посібник дає можливість студентам оволодіти економічними знаннями щодо методики ведення фінансового (бухгалтерського) обліку та податкового обліку при підготовці до державного екзамену.

У посібнику систематизовано навчальний матеріал таким чином, щоб студенти могли засвоїти методику фінансового та податкового обліку з мінімальними витратами часу в умовах кредитно- модульної системи.

Йавчальний посібник включає в себе майже всі компоненти методичного забезпечення дисциплін: перелік тем, стислий курс лекцій; контрольні запитання; завдання для самоконтролю знань у вигляді тестів; список рекомендованої літератури.

Навчальний посібник підготовлений для студентів вищих навчальних закладів, які здобувають освіту за спеціальністю «Облік і аудит».

Використання посібника дозволяє студентам систематизувати та упорядкувати знання, які вони отримали зі спеціальних дисциплін та підвищить рівень підготовки до державного іспиту.

Розділ I

ФІНАНСОВИЙ (БУХГАЛТЕРСЬКИЙ) ОБЛІК