14. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків (нормативно-законодавче регулювання документальне оформлення, аналітичний і синтетичний облік)

магниевый скраб beletage

Підприємства ведуть розрахунки зі своїми працівниками з відшкодування матеріальних збитків, завданих ними в результаті недостач і розкрадань грошових і товарно-матеріальних цінностей, виявлених втрат від псування майна та матеріалів, допущеного браку, а також інших видів шкоди.

Збитки — це виражена в грошовій формі шкода, завдана одній особі протиправної діями іншої. Збиток, завданий підприємству, належить до відшкодування особою, яка завдала збиток, у повному обсязі, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Економічна сутність відшкодування збитку полягає не в тому, що винна особа компенсує підприємству облікову вартість, наприклад, викраденого активу, а в тому, що вона покриває витрати на його оновлення. Тому при розрахунку суми відшкодування збитку, нанесеного навмисними діями, використовують коефіцієнт кратності, а розмір збитків може у кілька разів перевищувати розмір прямої дійсної шкоди.

Для обліку розрахунків за відшкодування підприємству завданих збитків у результаті недостач і розкрадання грошових коштів, якщо винуватця виявлено, призначено рахунок 375 «Розрахунки за відшкодування завданих збитків».

Покриття працівниками шкоди в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку, відбувається за розпорядженням власника як уповноваженої ним особи, а в інших випадках — шляхом подання власником позову до районного (міського) суду. Тому підставами записів сум за дебетом рахунку будуть наказ керівника або відповідне рішення суду, а їх списання з кредиту — документи, що підтверджують погашення заборгованості або утримання сум із заробітної плати. Основні господарські операції обліку розрахунків по відшкодуванням завданих збитків наведено в таблиці, наприклад:

Таблиця

облік розрахунків по відшкодуванню завданих збитків винуватцями

№ п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1

Віднесено на винну особу фактичну недостачу, що підлягає відшкодуванню

375

716

2

Відображено різницю між сумою до відшкодування, розрахованої згідно діючого порядку, та фактичною недостачею

375

719

3

Погашено заборгованість винною особою

грошовими коштами

матеріальними цінностями

 

 20

375

4

Утримано суму недостачі із заробітної плати

66

375

Аналітичний облік на рахунку ведеться за кожною винною особою.