1.1. Перелік тем з курсу «Фінансовий (бухгалтерський) облік»

магниевый скраб beletage

Основи побудови фінансового обліку.

Облік грошових коштів.

Облік короткострокових фінансових інвестицій.

Облік довгострокових фінансових інвестицій.

Облік дебіторської заборгованості.

Облік основних засобів.

Облік інших необоротних матеріальних активів.

Облік нематеріальних активів.

Облік запасів.

Облік витрат виробництва та випуску готової продукції.

Облік зобов'язань за розрахунками з постачальниками.

Облік короткострокових зобов'язань за розрахунками з банками та іншими позиками.

Облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування.

Облік розрахунків з бюджетом.

Облік зобов'язань за довгостроковими позиками та векселями.

Облік довгострокових зобов'язань за облігаціями та з фінансової оренди.

Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства.

Облік формування і змін статутного капіталу.

Облік резервного капіталу, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку.

1.2. Зміст дисципліни «Фінансовий (бухгалтерський) облік» за темами