24. Визнання, класифікація та оцінка запасів (формування первісної вартості запасів, методи оцінки запасів при їх вибутті)