26. Облік вибуття виробничих запасів (шляхи вибуття, документальне оформлення, аналітичний і синтетичний облік вибуття виробничих запасів)

магниевый скраб beletage

Виробничі запаси зі складів підприємства відпускаються в цехи для виготовлення продукції на господарські потреби, а також на сторону для переробки залишків чи реалізації як надлишкові чи непотрібні.

Відпуск виробничих запасів до комор цехів вважається внутрішнім переміщенням запасів. При відпуску матеріалів у виробництво необхідно дотримуватись наступних вимог:

запаси повинні обліковуватись за вагою, обсягом, масою відповідно до нормативів витрат на визначений обсяг виробництва;

відпуск запасів, як правило, повинен здійснюватись в межах попередньо встановлених лімітів;

з головним бухгалтером повинні узгоджуватися списки осіб, яким надано право отримувати зі складів запаси, а також отримуються зразки їх підписів.

Документи з відпуску виробничих запасів.

Лімітно-забірна картка (М-8, 9, 28, 28а) — використовується для систематичного відпуску у виробництво лімітованих матеріалів, а також для поточного контролю за дотриманням встановлених лімітів їх відпуску;

Акт-вимога на заміну матеріалів (М — 10) — оформляється при разовому відпуску запасів для виробничих та господарських потреб;

Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (М-11)- використовується для разового відпуску запасів всередині підприємства;

Матеріальний звіт (М-19) Складається МВО і передається до бухгалтерії; відображає рух запасів на складі за певний період.

У ряді випадків для разового відпуску матеріалів у виробництво використовуються галузеві форми (наприклад, в прядильному виробництві — форма № 4-п, в ткацькому — форма № 4-мт тощо).