Виробничі запаси — це:

а)         активи, що придбані або самостійно виготовлені підприємством, які підлягають подальшій переробці;

б)         вироби, придбані підприємством, призначені для подальшого продажу;

в)         активи, які утримуються для подальшого продажу, використання у виробництві або в адміністративних цілях, знаходяться у процесі виробництва з метою подальшого продажу;

г)         вироби, що придбані та виготовлені будь-якими підприємствами, які не підлягають подальшій переробці.

Залежно від функціональної ролі у виробництві виробничі запаси класифікують на:

а)         промислово-виробничі, невиробничі, виробничі різних галузей народного господарства;

б)         основні та допоміжні;

в)         сировина і матеріали, купівельні напівфабрикати, НЗВ, МШП, поточні біологічні активи;

г)         будівлі та споруди, транспортні засоби, машини й обладнання, інструменти та пристосування, довгострокові біологічні активи, багаторічні насадження.