Транспортно-заготівельні витрати розподіляються між:

а)         залишком готової продукції та реалізованої;

б)         залишком запасів та сумою запасів, що вибули;

в)         залишком готової продукції та залишком запасів;

г)         витратами виробництва та витратами діяльності.

Джерелами надходження виробничих запасів є:

а)         придбання;

б)         внески до статутного капіталу, безоплатне одержання;

в)         власне виготовлення, обмін;

г)         усі наведені варіанти правильні.

Первинними документами з надходження запасів є:

а)         прибутковий касовий ордер;

б)         накладна, товарно-транспортна накладна, рахунок-фактура, прибутковий ордер, накладна на здачу готової продукції, товарний чек, акт приймання, комерційний акт, податкова накладна;

в)         вимога, лімітно-забірна картка, накладна на реалізацію на сторону, рахунок-фактура, товаро-транспортна накладна, накладна, податкова накладна, акт на списання МШП, акт на вибуття МШП;

г)         платіжне доручення, платіжна вимога доручення, чек, вексель.