Первинними документами з вибуття запасів є:

магниевый скраб beletage

а)         прибутковий касовий ордер;

б)         накладна, товарно-транспортна накладна, рахунок-фактура, прибутковий ордер, накладна на здачу готової продукції, товарний чек, акт приймання, комерційний акт, податкова накладна;

в)         вимога, лімітно-забірна картка, накладна на реалізацію на сторону, рахунок-фактура, товаро-транспортна накладна, накладна, податкова накладна, акт на списання МШП, акт на вибуття МШП;

г)         платіжне доручення, платіжна вимога доручення, чек, вексель.

Документом аналітичного обліку запасів є:

а)         матеріальний звіт;

б)         касова книга;

в)         інвентарна картка;

г)         картка складського обліку.

Звітним документом матеріально відповідальної особи є:

а)         звіт про використання коштів, наданих на відрядження та у підзвіт;

б)         матеріальний звіт та реєстри здачі документів;

в)         касовий звіт;

г)         виписка.

Регістром синтетичного обліку запасів є:

а)         відомість обліку запасів;

б)         картка складського обліку;

в)         Ж 5 та 5а;

г)         Ж 7.

За якою вартістю оцінюються запаси при вибутті?

а)         первісною;

б)         за вартістю, визначеною за одним з таких методів: ідентифікованої собівартості, середньозваженої собівартості, ФІФО, методом нормативних затрат та ціни реалізації;

в)         обліковою;

г)         первісною або чистою реалізаційною.