Витрати майбутніх періодів — це ...

магниевый скраб beletage

До витрат майбутніх періодів відносять:

а)         витрати, пов'язані з освоєнням нових виробництв та агрегатів;

б)         сплачену авансом орендну плату, передплати на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо.

в)         своєчасно невидана заробітна плата працівникам підприємства;

г)         вірні відповіді наведено в пунктах а) та б).

Витрати, пов'язані з освоєнням нових виробництв та агрегатів списуються:

а)         щомісячно в розмірах, встановлених у спеціальних розрахунках;

б)         щорічно;

в)         щоквартально;

г)         не списується взагалі.

Підставою для відображення операції по одержанню векселя у бухгалтерському обліку є:

а)         акцепт векселя;

б)         надходження векселя на підприємство;

в)         отримання в банку вексельного бланку.

Обліковим регістром для відображення довгострокових позик є:

а)         журнал 2;

б)         журнал 3;

в)         журнал 4;

г)         немає правильної відповіді.

Заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди, — це:

а)         дебіторська заборгованість;

б)         забезпечення;

в)         зобов'язання;

г)         немає правильної відповіді.

Вилучити з переліку неможливу операцію з простим векселем одержаним:

а)         передача в заставу вже отриманих кредитів;

б)         пред'явлення покупцю;

в)         передача третій особі (індосанту);

г)         немає правильної відповіді.

Грошові кошти і матеріальні цінності, передані у користування на визначений строк, називають:

а)         забезпеченням;

б)         орендою;

в)         кредитом;

г)         позикою.

Форми кредиту:

а)         банківський, комерційний;

б)         лізинговий, іпотечний;

в)         бланковий, консорціумний;

г)         усі наведені варіанти правильні.

За строком користування кредити поділяються:

а)         короткострокові, довгострокові;

б)         прострочений, відстрочений;

в)         середньострокові, довгострокові;

г)         короткострокові, середньострокові, довгострокові, прострочений, відстрочений.

За забезпеченням:

а)         забезпечений, не забезпечений;

б)         ломбардний, гарантований;

в)         стандартні, з підвищеним ризиком;

г)         забезпечений, не забезпечений, ломбардний, гарантований.

За ступенем ризику:

а)         разові, відповідно до кредитної лінії, гарантійні;

б)         ломбардний, гарантований;

в)         стандартні, з підвищеним ризиком;

г)         бланковий, консорціумний.

За способом надання:

а)         разові, відповідно до кредитної лінії, гарантійні;

б)         водночас, у розстрочку, довгострокові', з регресією платежів, після закінчення;

в)         стандартні, з підвищеним ризиком;

г)         лізинговий, іпотечний.

За строками погашення:

а)         разові, відповідно до кредитної лінії, гарантійні;

б)         водночас, у розстрочку, довгострокові, з регресією платежів, після закінчення;

в)         прострочений, відстрочений;

г)         короткострокові, довгострокові.