Принципи кредитування:

магниевый скраб beletage

а)         забезпеченість, строковість;

б)         платність повернення;

в)         платність, цільове використання;

г)         правильна відповідь наведена у варіантах a і б.

Яким документом регулюються кредитні відносини:

а)         заявою про надання кредиту;

б)         кредитним договором;

в)         установчими документами;

г)         усі наведені вище варіанти правильні.

Аналітичний облік довгострокових кредитів ведеться за:

а)         позикодавцями;

б)         видами кредитів;

в)         строками погашення;

г)         всі наведені варіанти правильні.

Заповнити пропущене місце правильною відповіддю: «... — це письмово оформлене боргове зобов'язання встановленого зразка, яке засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку певну суму грошей власнику векселя»:

а)         вексель;

б)         акредитив;

в)         наказ про сплату боргу;

г)         інкасо.

Види векселів:

а)         відзивний та невідзивний;

б)         покритий та непокритий;

в)         простий та переказний;

г)         основний та накладний;

д)         немає правильної відповіді.

Як класифікують векселі залежно від строку погашення:

а)         простий та переказний;

б)         короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий;

в)         короткостроковий та довгостроковий;

г)         до року та більше року.

Заповнити пропущене місце правильною відповіддю: «... — письмовий документ, який містить просте і нічим не обумовлене зобов'язання векселедавця сплатити векселедержателю зазначену грошову суму у визначений строк в обумовленому місці»:

а)         вексель;

б)         чек;

в)         тратта;

г)         соло.

Письмовий документ, який містить простий і нічим не обумовлений наказ векселедавця платнику сплатити певну суму грошей отримувачу у визначений строк і у визначеному місці, називають:

а)         інкасо;

б)         вексель;

в)         тратта;

г)         аваль.

Обліковим реєстром по обліку довгострокових векселів виданих є:

а)         ж/о 2;

б)         ж/о 3;

в)         ж/о 6;

г)         виписка банку.

Рахунок 51 призначений для обліку і узагальнення інформації про:

а)         розрахунки з постачальниками, підрядчиками та іншими кредиторами, заборгованість за якими забезпечена векселями;

б)         розрахунки за випущеними облігаціями та сплаченими власними облігаціями строком погашення більше 12-ти місяців;

в)         розрахунки за короткостроковими кредитами;

г)         наявність та рух виробничих запасів.