Тема 4. Облік довгострокових фінансових інвестицій

Первісна оцінка інвестицій.

Собівартість фінансових інвестицій, в залежності від способу придбання. Аналітичний облік інвестицій. Характеристика рахунку 14 «Інвестиції».

Облік фінансових інвестицій, що надають право власності. Відображення інвестицій за справедливою вартістю. Відображення інвестицій за методом обліку участі в капіталі. Відображення інвестицій за амортизованою собівартістю. Відображення інвестицій за собівартістю з урахуванням зменшення корисності.

Фінансові інвестиції у спільну діяльність із створенням юридичної особи. Фінансові інвестиції у спільну діяльність без створення юридичної особи. Розкриття інформації щодо фінансових інвестицій у Примітках до фінансової звітності. Узагальнення операцій з обліку інвестицій у регістрах бухгалтерського обліку.