Тема 2. Податковий облік доходів і витрат : Бухгалтерський фінансовий та податковий облік : B-ko.com : Книги для студентів

Тема 2. Податковий облік доходів і витрат

Поняття доходів, їх сутність і структура. Відмінність доходів, що відображаються в податковому обліку, від доходів, що обґрунтовуються в фінансовому обліку.

Доходи та джерела їх формування. Перелік доходів, які включаються, до складу доходів, та доходи, що не включаються до них та виключаються зі складу доходів. Визначення доходів на підставі даних подвійного запису в облікових регістрах та облікової документації. Аналітичний облік доходів.

Поняття витрат, їх сутність і структура. Види витрат та джерела їх формування. Витрати, що включаються до складу витрат та не включаються до них. Витрати подвійного призначення. Витрати в системі бухгалтерського обліку і їх визначення на підставі даних подвійного запису у облікових регістрах.