Тема 3. Облік амортизаційних відрахувань в податковому обліку

Поняття про основні засоби та нематеріальні активи. Класифікація груп основних засобів та нематеріальних активів для нарахування амортизації, визначення вартості об'єктів амортизації, розрахунок амортизаційних відрахувань за різними методами. Облік амортизаційних відрахувань.