2.3. Перелік питань з курсу «Податковий облік»

Податковий облік як підсистема бухгалтерського обліку. Законодавчо-нормативне регулювання податкового обліку. Характеристика предмету та об'єктів податкового обліку.

Облік податку на прибуток та порядок його нарахування

Облік доходів (визначення та склад доходів, доходи, що не враховуються для визначення об'єкта оподаткування, порядок визнання доходів)

Облік витрат (визначення та склад витрат та порядок їх визначення, витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку, облік витрат подвійного призначення)

Облік амортизаційних відрахувань в податковому обліку (класифікація груп основних засобів та нематеріальних активів для нарахування амортизації, визначення вартості об'єктів амортизації, розрахунок амортизаційних відрахувань за різними методами)

Порядок складання та подання декларації з податку на прибуток (характеристика декларації з податку на прибуток, періодичність та порядок її подання, методика складання)

Облік податку на додану вартість

Облік податкових зобов'язань з ПДВ (сутність податкових зобов'язань з ПДВ, дата збільшення податкових зобов'язань з ПДВ, порядок заповнення податкових накладних та їх реєстрація, відображення податкових зобов'язань з ПДВ на рахунках обліку)

Облік податкового кредиту з ПДВ (сутність податкового кредиту з ПДВ, дата збільшення податкового кредиту з ПДВ, порядок отримання податкових накладних та їх реєстрація, відображення податкового кредиту з ПДВ на рахунках обліку)

Порядок складання та подання податкової декларації з ПДВ (характеристика податкової декларації з ПДВ, періодичність та порядок її подання, методика складання)

Облік акцизного податку (сутність акцизного податку, платники податку, об'єкти та база оподаткування, порядок його нарахування та відображення в обліку. Порядок складання та строки подання звітності по акцизному податку.

Облік податку на доходи з фізичних осіб (сутність податку, об'єкт оподаткування, соціальні податкові пільги, ставка податку, відображення в обліку податку на доходи з фізичних осіб, порядок звітування перед податковими органами)

Облік плати за землю (методика розрахунку плати за землю, відображення в обліку плати за землю, порядок звітування перед податковими органами та граничні терміни сплати)

Облік екологічного податку (сутність екологічного податку, платники, об'єкти, база та ставку оподаткування, порядок обчислення податку та відображення в обліку, порядок подання звітності та строки сплати)

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу (платники збору, об'єкти та база оподаткування, ставки збору, методика розрахунку збору та порядок відображення в обліку нарахування податку, порядок звітування перед податковими органами)

Облік місцевих податків: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки(сутність місцевих податків, платники, ставки, база оподаткування, методи нарахування та відображення в обліку)

Облік місцевих зборів: збору за проведення деяких видів підприємницької діяльності, збору за місця для паркування транспортного засобу, туристичного збору (сутність місцевих зборів, платники, ставки, база оподаткування, методи нарахування та відображення в обліку)

Облік торгових патентів (поняття про торгові патенти, їх види, діяльність суб'єктів господарювання, що підлягає патентуванню, порядок видачі та повернення торгових патентів та їх податковий облік)

Облік фіксованого сільськогосподарського податку (суть фіксованого сільськогосподарського податку, методика розрахунку податку, відображення в обліку фіксованого сільськогосподарського податку, порядок звітування перед податковими органами та терміни сплати)

Оподаткування фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності (податковий облік при спрощеній системі оподаткування)

Види штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, порядок їх нарахування та відображення в обліку

1. Податковий облік як підсистема бухгалтерського обліку. Законодавчо-нормативне регулювання податкового обліку. Характеристика предмету та об'єктів податкового обліку.

З введенням в дію Податкового кодексу України поняття — «податковий облік» набуває нового значення.

Податковий облік — це система групування інформації для визначення податкової бази за податками та зборами на підставі первинних документів, згрупованих в відповідності з порядком, передбаченим діючим податковим законодавством.

Система податкового обліку — це система, яка надає інформацію державним податковим органам та керівництву підприємства про порядок нарахування та сплати податкових платежів.