Ставки податку на прибуток підприємств:

магниевый скраб beletage

з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно — 23 відсотки;

з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно — 21 відсоток;

з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно — 19 відсотків;

з 1 січня 2014 року — 16 відсотків.

Облікові процедури щодо податку на прибуток підприємств здійснюється в такій послідовності (рис. 1).

Звітним періодом для платників податку на прибуток вважається: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік (п. 152.9 статті 152 ПКУ), крім виробників сільськогосподарської продукції, для яких річний податковий період починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року.

Облік податку на прибуток ведеться на рахунку 641 «Розрахунки по податках». Нарахування податку на прибуток в обліку відображається такими бухгалтерськими записами:

а) Нарахування податку на прибуток:

Дт 98 «Податок на прибуток»;

Кт 641 «Розрахунки по податках / Податок на прибуток».

б) Сплата: Дт 641 «Розрахунки по податках / Податок на прибуток»;

Кт 311 «Поточний рахунок в національній валюті».Крок 1 Виникнення по дах»» ю го обої'яаіу

П. 37.2. Податковий обов'язок виникає у платника податку з моменту настання обставин, з якими цей Кодекс та законодавство з питань митнії справи пов 'язує сплату ним податку

Крок 4

Крок 2 Ведення б ухгаліер ш» го обліку

(ст&гвпі 135-143 роздіф ІЇІПКУ)

П. 49.20 Якщо останній день строку подання податювої декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем стропу гмжаетаея ошр.щікккн

З

(банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем

Крок З

Об мстаня іюдатку її Базоінн (ііітннн)подах»»інн геріод

З

З

(П. 333. ІЬзоеїж податмзеїш (зеітний) період — період, за який платник податків зо бо е ' яз апш з дійс кю е аги розрахунки податків, подавати податкові декларації (звіти, розрахунки) та сплачувати до бюджету суми податків та зборів. Под атхое і пер іод и: календар ний квартал; календарів півріччя; календарні три квартали; календарний рік

(статті 150-161 розсіїяу ШИКУ)

Термін сплати податкового зобов'язання 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, для подання податкової декларації, крім випадків, зазначених у п. St'2декларація. — документ, що подається платником податків (угону числі

ГЕІдокремленим ігідроініїюм у ііптідаї::,

визначених ПК контролюючому органу у строки, встановлені законом і на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового з оЬов 'язання, чи документ, що свідчить про суми ДОХОЩГ,

нарахованого (виплаченого) на корість платників ПО ДІТШ - фіЗ ичних осіб,

суш[ ІТР'ІИіТІКІТІ' ті/ібо

сплаченого годатту

Крок 5

податком! деїУіараіщ:

б.п місяць - протягом         20 календарних днів (далі-к.д.);

б.п квартал або півріччя — протягом 40 к.д.;

б.п рік — протягом 60 к.д. (крім   витоків, передбачених п.

49.18.4,49.18 5)

Виникнення податкового зобов'язання (сума іспитів, тіу ттл.птгтпг податків, утону числі податковий агент, повинен сплатиш до відповідного бюджету як податок Јо збір на підставі, у порядку та.

строки, визначені податковим законодавством

и.11.1.157)

Зміна терміну сплатну зв'язку і іирвіианнж

граничного терміну подання податкової декларації забороняється (313, ст. 32) оЙої'япіу

Визнається як

повноту обсязі платниюм

ЕІДПЮЕІДНИХ СУМ

податкових зобов'язань у встановлений

ТГПДДТІГіВИМ

Крок 6 Спюга по дах»» ю го іобої'я

законодавством строк (п. 38.1)Рис. 1. Процес виконання податкового обов'язку з податку на прибуток підприємств