10. Порядок складання та подання податкової декларації з ПДВ (характеристика податкової декларації з ПДВ, періодичність та порядок її подання, методика складання)

Згідно з Податковим кодексом України підприємства (платники податку) зобов'язані подавати податковому органу за місцем свого знаходження податкову декларацію.

Податкова декларація — це документ, що подається платником ПДВ контролюючому органу протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Додатки до податкової декларації є її невід'ємною частиною.

Податкову декларацію з податку на додану вартість подають за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює:

календарному місяцю — протягом 20-ти календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

календарному кварталу — протягом 40-ка календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Декларацію з податку на додану вартість подають за двома формами: повною і скороченою.

Декларацію за повною формою подає підприємство до податкового органу за місцем його реєстрації. Подання ксерокопії не дозволяється.

Декларацію подають незалежно від того, було у звітному періоді в підприємства податкове зобов'язання, чи ні, тобто незалежно від стану його фінансово-господарської діяльності.

Декларація з ПДВ заповнюється на основі Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, в які заносяться дані з усіх податкових накладних.

Підприємство самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, зазначеного в Декларації. Дані, наведені в декларації, мають відповідати даним фінансового обліку та даним Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, достовірність даних підтверджують: підписом платника, якщо платник — фізична особа, в інших випадках (особа, визначена як платник податку на додану вартість, крім фізичних осіб) — підписами відповідальних посадових осіб (директора, головного бухгалтера) та печаткою, а у разі подання декларації в електронній формі — електронним підписом підзвітних осіб, зареєстрованих у порядку, визначеному законодавством. До декларації вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний період без зростаючого підсумку.

11. Облік акцизного податку (сутність акцизного податку, платники податку, об'єкти та база оподаткування, порядок його нарахування та відображення в обліку. Порядок складання та строки подання звітності по акцизному податку.

Акцизний податок — непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених Кодексом як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції) (14.1.4. ПКУ).