Контрольні питання для самоперевірки : Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу : B-ko.com : Книги для студентів

Контрольні питання для самоперевірки

Визначте поняття малого бізнесу.

Назвіть переваги та недоліки малого бізнесу.

Обґрунтуйте реальне становище в сфері малого бізнесу в Україні.

Дайте характеристику суб'єктів малого підприємництва.

В чому полягає державна підтримка малого бізнесу в Україні?

В чому виражається обмеження малого бізнесу в Україні?

Нормативно-правове регулювання малого бізнесу в Україні.

Критерії віднесення суб'єктів малого бізнесу до підприємств, що мають право розраховувати на спрощення бухгалтерського обліку, оподаткування і звітності.

Визначення середньооблікової чисельності працюючих на підприємствах малого бізнесу.

Визначення обсягу виручки підприємств малого бізнесу для переходу на сплату єдиного податку.

Визначення обсягу виручки підприємств малого бізнесу, що вже працюють на єдиному податку.

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності — юридичних осіб.

Реєстрація новостворених суб'єктів підприємницької діяльності — фізичних осіб.

Особливості застосування реєстраторів розрахункових операцій в малому бізнесі.

Правила використання розрахункових документів у розрахунках із споживачами.

Методологічні аспекти формування облікової політики малих підприємств.

Організаційні аспекти формування облікової політики малих підприємств.

Особливості застосування малими підприємствами спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Особливості застосування загального Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Відмінності форм бухгалтерського обліку для малих підприємств.

Тести

1. Діяльність, що характеризується високою мобільністю, формує соціальний прошарок підприємців-власників, що є основою середнього класу — це

а) малий бізнес;

б)      середній бізнес;

в)      великий бізнес;

г)       а, б, в.

Укажіть переваги малого бізнесу

а)      відсутність ефекту масового виробництва;

б)      особистий контакт клієнта з підприємцем;

в)      велика функціональність власника фірми;

г)       відсутність внутрішньої спеціалізації.

Укажіть недоліки малого бізнесу

а)      обмеження ринку збуту продукції;

б)      маневрування в питаннях змінення технологій;

в)      необхідність особистого втручання керівника у всі сфери діяльності фірми;

г)       ексклюзивний варіант надання послуг.

Спрощений План рахунків бухгалтерського обліку має:

а)      10 розділів;

б)      25 бухгалтерських рахунків;

в)      25 бухгалтерських рахунків і 0-й клас;

г)       99 бухгалтерських рахунків і 0-й клас.

Національна програма сприяння розвитку малого бізнесу в Україні затверджується

а)      Верховною Радою України;

б)      Кабінетом Міністрів України;

в)      Державним комітетом статистики України;

г)       правильна відповідь відсутня.

Великими вважаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік

а)      перевищує 1000 осіб;

б)      не перевищує 1000 осіб;

в)      перевищує 250 осіб;

г)       не перевищує 50 осіб.

Малими визнаються підприємства, в яких обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за звітний (фінансовий) рік

а)      перевищує суму, еквівалентну п'ятистам тисячам євро;

б)      не перевищує суму, еквівалентну п'ятистам тисячам євро;

в)      перевищує 70 млн грн;

г)       не перевищує 70 млн грн.

Указом Президента України № 727 від 03.07.1998 р. «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» для суб'єктів малого підприємництва був спрощений

а)      бухгалтерський облік;

б)      система оподаткування;

в)      звітність;

г)       а, б, в.

Суб'єкти малого підприємництва — юридичні особи єдиноподатківці повинні мати за рік виручку до:

а)      500 000 євро і чисельність працюючих не більше 50 осіб;

б)      500 000 грн і чисельність працюючих до 10 осіб;

в)      1 млн грн і чисельність працюючих до 50 осіб;

г)       1 млн грн і чисельність працюючих до 10 осіб.

Середньооблікова чисельність працівників за місяць розраховується шляхом складання середньооблікової кількості

а)      штатних працівників;

б)      зовнішніх сумісників;

в)      працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами;

г)       а, б, в.