2.3.3. Звіт про фінансові результати

У Звіті про фінансові результати (форма № 2-м) розглядаються фінансові результати діяльності підприємства з позицій, відмінних від прийнятих при складанні Балансу. Так, якщо в Балансі відображений стан підприємства на певний момент часу, то в Звіті про фінансові результати показані підсумки діяльності підприємства за певний проміжок часу. Інвесторів або кредиторів (а в міжнародній практиці саме їм насамперед представляються фінансові звіти, а не контролюючим органам, як це робиться в Україні) цікавить, скільки отримало підприємство доходу і якою ціною, за рахунок чого воно має прибуток, чи можна сподіватися на подальшу прибутковість підприємства.

Слід зазначити, що в графі 3 наводяться показники за звітний період, а в графі 4 — за аналогічний період минулого року. Наприклад, при складанні Звіту про фінансові результати за 9 місяців 2010 року в графі 3 наводяться показники за 9 місяців 2010 року, а в графі 4 — за 9 місяців 2009 року.ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ РЯДКІВ БАЛАНСУ (ФОРМА № 1-М)

Актив

Код

Джерело інформації для заповнення при використанні:

рядка

спрощеного Плану рахунків

загального Плану рахунків

1

 

3

4

І. Необоротні активи

 

 

Незавершене будівництво

020

Сальдо за дебетом рахунків 15, 37 (у частині авансів для фінансування капітальних інвестицій, якщо їх облік ведеться на рахунку 37)

Основні засоби:

 

 

— залишкова вартість

030

Рядок 031 мінус рядок 032 (включається в підсумок балансу)

— первинна вартість

031

Сальдо за дебетом рахунку 10

Сальдо за дебетом рахунків 10, 11, 12

 

 

Не включається в підсумок балансу

— знос

032

Сальдо за кредитом рахунку 13 (не включається в підсумок балансу)

Довгострокові фінансові інвестиції

040

Сальдо за дебетом рахунку 14

Гудвіл

065

Субрахунок для обліку гудвіла (наприклад, до рахунку 18)

Сальдо рахунку 19

Інші необоротні активи

070

Сальдо за дебетом рахунків 16, 18