Розділ 3 <a name=bookmark40>ОПОДАТКУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ : Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу : B-ko.com : Книги для студентів

Розділ 3 ОПОДАТКУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

3.1 Зарубіжний досвід оподаткування підприємств малого бізнесу

3.2. Оподаткування суб'єктів малого бізнесу — юридичних осіб

Оподаткування суб'єктів малого бізнесу — фізичних осіб

Фіксований податок

Фіксований сільськогосподарський податок Контрольні питання для самоперевірки Тести

Контрольні завдання