Контрольні питання для самоперевірки

магниевый скраб beletage

В чому полягає сутність спрощеної системи оподаткування?

Назвіть перелік податків і зборів в рахунок яких сплачується єдиний податок?

Які існують особливості в оподаткуванні юридичних і фізичних осіб, які є платниками єдиного податку?

Яка встановлена відповідальність за несвоєчасне перерахування до бюджету єдиного податку?

В чому полягає відмінність між оподаткування фіксованим податком та єдиним податком?

Які є ставки єдиного податку за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності для юридичних та фізичних осіб?

Який порядок переходу суб'єктів підприємницької діяльності на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності?

Які умови переходу на спрощену систему оподаткування?

За якими видами діяльності суб'єкти малого підприємництва не мають права переходити на спрощену систему оподаткування?

10. Який спосіб розрахунків із споживачами для суб'єктів малого підприємництва, які обрали оподаткування за єдиним податком.

Тести

Підприємство займається торгівельною діяльністю і сплачує єдиний податок в розмірі 6 % від виручки. Чи має право підприємство частину заробітної плати видавати продукцією власного виробництва?

Підприємство має право видачу продукції (товарів) оформляти у рахунок оплати праці як заробітну плату натурою;

Б) Підприємство має право видачу продукції (товарів) оформляти, як передачу продукції працівникам у рахунок заборгованості із заробітної плати;

Підприємство не має право видачу продукції (товарів) оформляти у рахунок оплати праці, тому що за відвантажену продукцію використовують тільки розрахунки коштами.

Г) не має правильної відповіді.

Суб'єкт підприємницької діяльності — фізична особа здійснює господарську діяльність за єдиним податком. Оборот від реалізації продукції за другий квартал поточного року склав 1500 тис.

грн. За наведених умов, чи повинен платник єдиного податку переходити на загальну систему оподаткування?

Ні, не повинен переходити на загальну систему оподаткування;

Б) Повинен перейти на загальну систему оподаткування з наступного кварталу та здати свідоцтво в податкові органи;

Повинен перейти на загальну систему оподаткування з наступного року та здати свідоцтво в податкові органи;

Г) правильні відповіді Б) та В).

Підприємство сплачує єдиний податок за ставкою 10 %. Всі працівники приймаються на штатні посади на один або більше місяців. Через специфіку роботу чисельність працівників за 1 квартал склала: січень — 30 чол.; лютий — 50 чол. та 5 чол. за договорами підряду; березень — 50 чол. та 10 чол. за сумісництвом. За наведених умов, чи повинно підприємство перейти на загальну систему оподаткування?

Так, в зв'язку з тим, що загальна кількість працюючих перевищує 50 чол.;

Б) Ні, у зв'язку з тим, що за 1 квартал середньооблікова чисельність усього персоналу підприємства в еквіваленті повної зайнятості складає 48 чол.;

Ні, в зв'язку з тим, що кількість працюючих за кожний місяць не перевищувала 50 чол.;

Г) Так, в березні підприємству необхідно перейти на загальну систему оподаткування, тому що в лютому кількість працюючих перевищує 50 чол.

Суб'єкт підприємницької діяльності, що сплачує єдиний податок:

Не сплачує обов'язкові нарахування на ФОП, пов'язані з нарахуванням заробітної плати на найманих працівників;

Б) Перераховує до бюджету податок з доходів фізичних осіб з заробітної плати найманих працівників;

Обидві відповіді вірні;

Г) Правильної відповіді не має.

Платник єдиного податку, приватний підприємець здійснює підприємницьку

діяльність з використанням найманої праці, розмір єдиного податку складе:

Залишається незмінним;

Б) Збільшується на 50 відсотків;

Збільшується на 50 відсотків за кожного найманого робітника;

Г) Збільшується на 50 відсотків від суми встановленого фіксованого податку з розрахунку на кожну додаткову особу.

Заява до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації про перехід на спрощену систему оподаткування подається не пізніше, ніж за:

20 днів до початку наступного звітного періоду;

Б) 15 днів до початку наступного звітного періоду;

30 днів до початку наступного звітного періоду;

Г) 15 днів після звітного періоду.

Громадянин-підприємець займається продажем лікеро-горілчаних виробів. Чи може він обрати для оподаткування доходів:

Фіксований податок;

Б) Спрощену систему оподаткування;

Повинен сплачувати податки на загальних підставах;

Г) Єдиний податок.

Ким установлюються розміри фіксованого податку:

Місцевими органами влади;

Б) Кабінетом Міністрів України;

Державною податковою адміністрацією України;

Г) Законодавчими органами влади.

Обрання спрощеної системи оподаткування та перехід на єдиний податок для юридичної особи можливий за наступних умов:

Чисельність осіб не перевищує 10 осіб за рік, виручка від реалізації на перевищує 500 тис. грн;

Б) Чисельність осіб не перевищує 50 осіб за рік, виручка від реалізації на перевищує 1000 тис. грн;

Оборот не перевищує 7200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

Г) Чисельність осіб не перевищує 10 осіб за рік, виручка від реалізації на перевищує 1000 тис. грн.

Визначити суму сплати єдиного податку юридичної особи. Підприємство — платник єдиного податку за ставкою 6 %, придбало товар загальною сумою 2350 грн (в т.ч. ПДВ) та реалізувало цей товар отримавши виручку від реалізації загальною сумою 2410 грн (в т.ч. ПДВ) При цьому підприємство-платник єдиного податку сплатило ПДВ 10 грн. Сума єдиного податку до сплати складає:

200,84 грн;

Б) 200,00 грн;

120,50 грн;

Г) 144,60 грн.

Звіт суб'єкта малого підприємництва — фізичної особи — платника єдиного податку подається:

За рік до 1 березня наступного за звітним року у вигляді Декларації про сукупний оподатковуваний доход;

Б) Щомісяця до 20 числа місяця, наступного за звітним, у вигляді розрахунку авансового платежу;

Щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним, у вигляді звіту про доходи та фактично сплачений єдиний податок;

Г) Щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним, у вигляді звіту про доходи та фактично сплачений єдиний податок.

Застосування фіксованого податку можливе за дотриманням таких умов:

Чисельність осіб не перевищує 10 осіб за рік, виручка від реалізації не перевищує 500 тис. грн;

Б) Чисельність осіб не перевищує 5 осіб за рік, валовий дохід від реалізації не перевищує 7 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і є платником ринкового збору;

Оборот не перевищує 7200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

Г) Чисельність осіб не перевищує 10 осіб за рік, виручка від реалізації не перевищує 1000 тис. грн.

Фізична особа — суб'єкт підприємницької діяльності — платник єдиного податку, який використовує найману працю, щокварталу має подавати до податкової інспекції відомості про нараховані доходи працівникам за такою формою:

Форма № 2;

Б) Форма № 3;

При сплаті єдиного податку відомість про нараховані доходи не надається;

Г) Форма № 1ДФ.

Чи має право підприємство-платник єдиного податку здійснювати бартерні угоди:

Так;

Б) Ні;

Один раз на місяць;

Г) Один раз за квартал.

Чи має право стати платником єдиного податку комунальне підприємство, 50 % частки власності у якому належить державі.

Так;

Б) Ні;

Якщо частка власності, яка належить державі не буде перевищувати 25 %;

Г) Якщо частка власності, яка належить державі не буде перевищувати 35 %.