НА СКРІЗНА ЗАДАЧА

магниевый скраб beletage

Завдання:

Скласти журнал господарських операцій і визначити кореспонденцію рахунків (таблиця 2).

Визначити базу оподаткування і нарахувати єдиний податок.

Визначити фінансовий результат.

Скласти оборотно-сальдову відомість (таблиця 3).

Заповнити «Фінансовий звіт СМП» (Додаток А) та Розрахунок сплати єдиного податку (Додаток Б).

Таблиця 1

ЗАЛИШКИ НА РАХУНКАХ ПМБ НА ПОЧАТОК ПЕРІОДУ

№ рахунка

Назва рахунку

Дебет

Кредит

10(104)

Основні засоби

25500

 

13(131)

Амортизація основних засобів

 

2300

10(12)

Нематеріальні активи

3400

 

13(133)

Знос нематеріальних активів

 

600

23(23)

Виробництво

9500

 


№ рахунка

Назва рахунку

Дебет

Кредит

20(281)

Товари

23 850

 

30(301)

Каса

280

 

31(311)

Поточний рахунок

35790

 

31(312)

Валютний рахунок (1500$)

8250

 

37(361)

Розрахунки з вітчизняними покупцями

2460

 

37(377)

Розрахунки з іншими дебіторами

2520

 

40

Статутний капітал

 

55000

44

Нерозподілений прибуток

 

5640

68(601)

Короткострокові кредити банку

 

20000

68(631)

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

 

13600

64(641)

Розрахунки за податками та платежами

 

4500

64(651)

Розрахунки по пенсійному забезпеченню

 

140

64(653)

Розрахунки по страхуванню на випадок безробіття

 

35

66(661)

Розрахунки з оплати праці

 

7050

68(685)

Розрахунки з іншими кредиторами

 

2685

Разом:

111 550

111 550

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ СМП ПРИ СПЛАТІ ПОДАТКУ ЗА СТАВКОЮ 6 % ТА 10 %

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

При сплаті єдиного податку, грн

По ставці 6 %/10 %

Дт

Кт

Бух. облік сума грн

Податковий облік

ДОХОДИ

витрати

1

Відображено придбання сировини і товарів

 

Придбані товари 6000 грн з ПДВ

 

 

 

 

 

 

Відображена сума ПДВ

 

 

 

 

 

 

Сплачено постачальнику за придбані товари

 

 

 

 

 

2

Реалізація товарів

 

Реалізовано товарів на 24000 грн з ПДВ

 

 

 

 

 

 

Реалізовані товари

 

 

 

 

 

 

Відображена сума ПДВ

 

 

 

 

 

 

Отримані кошти від покупця за реалізовані товари

 

 

 

 

 

 

Відображена собівартість реалізованих товарів 14 000 грн

 

 

 

 

 

 

Отримані товари від постачальника на суму 16 800 грн з ПДВ

 

 

 

 

 

 

Відображена сума ПДВ

 

 

 

 

 

OJ -J OJ

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

При сплаті єдиного податку, грн

По ставці 6 %/10 %

Дт

Кт

Бух. облік сума грн

Податковий облік

доходи

витрати

3

Реалізація товарів за договором комісії

 

Отримані товари від комітента на суму 9600 грн з ПДВ. Всі товари реалізовано на суму 10 080 грн з ПДВ, сума комісійної винагороди складає 10 % від суми реалізації

 

 

 

 

 

 

Реалізовані товари

 

 

 

 

 

 

Отримані кошти від покупця

 

 

 

 

 

 

Кошти перераховані комітенту

 

 

 

 

 

 

Комісійна винагорода

 

 

 

 

 

 

Відображена сума ПДВ

 

 

 

 

 

 

Сума комісійного доходу списана на фін. результат

 

 

 

 

 

4

Відображення придбання основних засобів

 

Придбано комп'ютер на суму 5400 грн з ПДВ, суму сплачено постачальнику

 

 

 

 

 

 

Отримано комп'ютер

 

 

 

 

 

 

Відображена сума ПДВ

 

 

 

 

 

5

Продаж основних засобів

 

Реалізовано сейф на суму 1200 грн з ПДВ, його первісна вартість 1500 грн, сума зносу 760 грн

31

37

1200

460

 

 

Реалізовано сейф

 

 

 

 

 

 

Відображена сума ПДВ

 

 

 

 

 

 

Списано знос реалізованого сейфа

 

 

 

 

 

 

Списана залишкова вартість сейфу

 

 

 

 

 

6

На валютному рахунку підприємства знаходиться 1500$ СІЛА по курсу НБУ 1$ СІЛА 7,90 грн. Інвалюта у поточному періоді не використовувалась, курс НБУ на кінець поточного періоду склав 1$ СІЛА 8,10 грн

 

 

 

 

 

7

Операції з оплати праці

 

Отримано в банку кошти на виплату зарплати

 

 

7050

 

 

 

Виплачено зарплату

 

 

7050

 

 

 

Перераховано ЄСВ

 

 

210

 

 

 

Перераховано по безробіття

 

 

35

 

 

 

Перераховано податок на доходи фізичних осіб

 

 

840

 

 

 

Перераховано до фонду соцстрахування

 

 

35

 

 

 

Сплачено єдиний податок за ставкою 6 %=2040 грн, 10 %=3660 грн

 

 

 

 

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

При сплаті єдиного податку, грн

По ставці 6 %/10 %

Дт

Кт

Бух. облік сума грн

Податковий облік

доходи

витрати

 

Сплачено ПДВ

 

 

1620

 

 

 

Нарахована зарплата (12 чол.):

робітникам;

адміністрації

 

 

8200 2000

 

 

 

Утримано податок з доходів

 

 

1530

 

 

 

Утримано ССВ

 

 

330

 

 

 

Утримано внески до соцстрахування

 

 

75

 

 

 

Утримано внески до безробіття

 

 

51

 

 

 

Нараховано ССВ 34,7 %

 

 

 

 

 

 

Нараховано внески до ФНСВУ 1,2 %

 

 

 

 

 

8

Нарахована амортизація активів адмінп- ризначення:

Основних засобів;

Нематеріальних активів

 

 

1275 170

 

 

9

Нарахована сума єдиного податку за ставкою 6 % (10"%)

 

 

 

 

 

 

Списані витрати на фін.результат

 

 

 

 

 

 

Списані доходи на фін.результат

 

 

 

 

 

10

Визначено фінансовий результат

 

 

 

 

 

ОБОРОТНО-САЛЬДОВА ВІДОМІСТЬ ЗА МІСЯЦЬ

№ рахунка

Сальдо початкове

оборот

Сальдо кінцеве

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього