НА СКРІЗНА ЗАДАЧА

Завдання:

Скласти журнал господарських операцій і визначити кореспонденцію рахунків (таблиця 2).

Визначити базу оподаткування і нарахувати єдиний податок.

Визначити фінансовий результат.

Скласти оборотно-сальдову відомість (таблиця 3).

Заповнити «Фінансовий звіт СМП» (Додаток А) та Розрахунок сплати єдиного податку (Додаток Б).

Таблиця 1

ЗАЛИШКИ НА РАХУНКАХ ПМБ НА ПОЧАТОК ПЕРІОДУ

№ рахунка

Назва рахунку

Дебет

Кредит

10(104)

Основні засоби

25500

 

13(131)

Амортизація основних засобів

 

2300

10(12)

Нематеріальні активи

3400

 

13(133)

Знос нематеріальних активів

 

600

23(23)

Виробництво

9500

 


№ рахунка

Назва рахунку

Дебет

Кредит

20(281)

Товари

23 850

 

30(301)

Каса

280

 

31(311)

Поточний рахунок

35790

 

31(312)

Валютний рахунок (1500$)

8250

 

37(361)

Розрахунки з вітчизняними покупцями

2460

 

37(377)

Розрахунки з іншими дебіторами

2520

 

40

Статутний капітал

 

55000

44

Нерозподілений прибуток

 

5640

68(601)

Короткострокові кредити банку