1.4. Визначення обсягу виручки підприємств малого бізнесу для переходу на сплату єдиного податку