Пошук

по автору:

по книзі:

В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві

В.Н. Парсяк - Ринок цінних паперів

В.М. Комарницький - Екологічне право

В. Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства

В.В. Божкова - Реклама та стимулювання збуту

В.Ф. Роль - Фінансове право

В.В. Македон - Бізнес планування

В.І. Савич - Економічна теорія

В.Ф. Пасенко - Збірник рецептур

В.Я. Білоцерківський - Історія україни

В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва

В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень

В.Я. Голюк - Міжнародні фінансові відносини

В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу

В.І Антонік - Анатомія фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури

В.І. Свистун - Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності

В.Й. Бочелюк - Юридична психологія

В.Д. Лихвар - Культурология

В.М. Порохня - Стратегічне управління

В.Й. Бочелюк - Психологія людини з обмеженими можливостями

В.Б. Гарін - Історія України

В.П. Косарчук - Оподаткування в україні

В.І. Амелькін - Технічна творчість учнів

В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 1

В.И.Бочелюк - Психологія Спорту

В.Ф.Роль - Фінансове право

В.В. Москаленко - Психологія соціального впливу

В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. міжнародний досвід та практика україни

В.А. Рульєв - Менеджмент

В.Е.Теліпко - Юридичний путівник споживоча

В.П. Бралатан - Професійна етика

В.Г. Грибан - Валеологія

В.М Тарасевич - Міжнародна економіка

В.І. Юдін - Основи роботи в Microsoft Excel XP

В.К. орлова - Фінансовий облік

В. Молдован - Юридичний практикум. Кримінальний процес. Судова риторика

Віра Потєхіна - Інтелектуальна власність

В.П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія

В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика

В.В. Зарицька - Психологія. Вступ до спеціальності

В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології

В.В.Божкова - Реклама та стимулювання збуту

В.І.Лубський - Релігієзнавство

В.Г. Грибан - Охорона праці

В.В. Кузнецов - Кримінальне право України

В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості

В.Г. Кремень - Теорія і практика іноваційної діяльності

В.В. Павлюк - Контроль і ревізія

В.І. Ганін - Основи банківської справи

В.І. Захарченко - Інноваційний менеджмент теорія і практика а в умовах трансформації