Пошук

по автору:

по книзі:

Л.І. Юрченко - Екологія

Л.Є. Довгань - Стратегічне управління

Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою

Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками

Л.В. Пешук - Біохімія та технологія оліє-жирової сировини

Л.П. Червінська - Економіка праці

Л.П. Коваленко - Промисловий маркетинг

Л.А. Козак - Введення до спеціальності

Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах

Л.М. Демиденко - Податкова система

Л.М.Попова - Казначейська справа

Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції

Л.І. Михайлова - Організація та проектування логістичних систем

Л.І. Чулінда - Правознавство

Л.І.Мозговий - Релігієзнавство

Л.Є. Довгань - Стратегічне управління

Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці

Л.Т. Левчук - Естетика

Л.І. Нечаюк - Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент

Л.І. Скібіцька - Лідерство та стиль роботи менеджера

Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера

Л.І. Скібіцька - Діловодство

Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання

Л.М. Нікітіна - Вступ до філософії

Л.В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза мьяса та мьясних продуктів

Л.О. Сандюк - Основи культурології

Л.М. Попова - Казначейська справа

Л.В. Гуцаленко - Судово-бухгалтерська експертиза

Л.Т. Левчук - Історія світової культури

Л.І.Скібіцька - Конфліктологія

Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн

Л. В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів

Л.В.Балабанова - Управління персоналом