Пошук

по автору:

по книзі:

Юрій М.Ф. - Культурологія

Юрій М.Ф. - Культурознавство

Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні

Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій

С.І. Селецький - Кримінальне право України

Л.М.Попова - Казначейська справа

Е.А. Подольская - Культурология

О.А. Кириченка - Казначейство банку

А.В. Кофанов - Криміналістика. питання і відповіді

І.В. Хохлова - Кримінальне право України

В.Д. Лихвар - Культурология

В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. міжнародний досвід та практика україни

Т.П. Яхно - Конфліктологія та теорія переговорів

І.Є. Давидович - Контролінг

В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології

П.А. Рудик - Коментар до конституційних змін

Л.М. Попова - Казначейська справа

В.В. Кузнецов - Кримінальне право України

Гриценко Т.Б - Культурологія

В.В. Павлюк - Контроль і ревізія

О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства

Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність

Л.І.Скібіцька - Конфліктологія