Пошук

по автору:

по книзі:

Сорокіна С.В. - Митна справа

Дубініна А.А. - митна справа

М.І. Белявцева - Маркетенговий менеджмент

Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми

Ю.Г. Козак - Міжнародні фінанси

М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація

І.І. Дахно - Міжнародна торгівля

Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах

Колесніков Г.О. - Менеджерський словник

І.І. Дахна - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

О.О. Сунцова - Місцеві фінанси

І.І. Вініченко - Макроекономіка

В.Я. Голюк - Міжнародні фінансові відносини

О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти

В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу

М.А. Окландер - Маркетингова цінова політика

О.П. Чукурна - Маркетингова цінова політика

В.І. Свистун - Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності

Летута Т. М. - Методи визначення фальсифікації товарів

П.К. Бечко - Місцеві фінанси

Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка

Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці

О.Я. Базілінська - Макроекономіка

В.А. Рульєв - Менеджмент

Азарян О.М. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари

В.М Тарасевич - Міжнародна економіка

Козак Ю.Г. - Міжнародні організації

М.С. Дорош - Менеджмент сервісу теорія та практика

І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій

Р. Кацавець - Мова у професії юриста

Н.І. Машина - Міжнародне страхування

О.В. Калініченко - Макроекономіка

Ю.Г. Козак - Міжнародні організації

Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля

С.Г. кузьменко - Міжнародне приватне право

Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка

О.О. Сунцова - Місцеві фінанси

А.І. Мокій - Міжнародні організації

М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту

Старостенко А.Г. - Міжнародний менеджмент

О.І. Момот - менеджмент якості та елементи системи якості

В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація

В.Ф.Дороз - Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах