Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу23057
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства17541
Л.В.Балабанова - Управління персоналом16807
Т.В. Дуткевич - Дитяча психологія13639
О.Ю Павлова - Історія Української культури13631
Є.І. Орлова - Харчові технології13618
Г.Й.Давиденко - Історія Зарубіжної Літератури ХХ століття12789
А.Й. капська - Соціальна педагогіка11540
О.Б. Столяренко - Психологія особистості11538
Ю.В. Журик - Антимонопольно-конкурентне право України11116
І.А. Волкова - Облік зовнішньоекономічної діяльності11055
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік10899
О.І. Шалева - Електронна комерція10822
А.В. Шегда - Економіка підприємства10671
В.Ф.Дороз - Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах10140
Н.М Зубар - Основи фізіології та гігієни харчування9911
А.Є. Конверського - Основи методології та організації наукових досліджень9860
М.Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії9857
Г. Онуфрієнко - Науковий стиль української мови9844
П.О. Капустенко - Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах9778
О.Р.Малхазов - Психологія праці9642
Л. В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів9279
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ 9235
М.Г. Михайлов - Бухгалтерський облік у бюджетних установах9098
П.Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки8977
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація8782
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн8587
С.Л.Ковтюх - Репетитор правопису8549
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8384
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність8278
О.П. Сергєєнкова - Вікова психологія8271
Л.І.Скібіцька - Конфліктологія8264
Л.Т. Левчук - Історія світової культури8115
С.П. Гриценко - Латинська мова для студентів-агробіологів8097
П.П.Шляхтун - Політологія8052
В.Й.Бочелюк - Психологія8021
А.А. Дудніков - Основи стандартизації. допуски. посадки і технічні вимірювання7730
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7679
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях7642
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України7622
О.М. Чайка - Історія зарубіжної літератури 19 початку 20ст7519
Т.В. Дуткевич - Практична психологія7476
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність7449
Савчук В.К. - Економічна теорія7357
С.І.Дробязко, Т.М.Козир, С.Б.Холод - Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу7341
С.Б. Ільіна - Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика7250
Донець Л.І. - Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків7215
Н.О.Лисенко - Українська мова для іноземних студентів6890
І.В. Сирохман - Асортимент і якість кондитерських виробів6884
В.М. Шоботов - Цивільна оборона6708
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6695
І.О. Толок - Латинська мова6690
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит6567
С.М. Гончаров - Практикум з маркетингу6532
Ф.М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології6508
Н.І. Грінчак - Історія зарубіжної літератури 20 століття6407
Т.А. Говорушко - Страхові послуги6342
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності6189
В.М.Кислий - Логістика. Теорія та практика5938
В.І. Захарченко - Інноваційний менеджмент теорія і практика а в умовах трансформації5925
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5908
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія5836
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу5822
Є.Ю.Шара - Бухгалтерський фінансовий та податковий облікк5815
Л.В. Гуцаленко - Судово-бухгалтерська експертиза5663
К.А. Рябець - Екологічне право України5652
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5618
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна5582
О.І. Момот - менеджмент якості та елементи системи якості5574
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5573
І.Л. Сазонець - Інвестування5509
О.М. Сумець - Основи операційного менеджменту. теоритичний аспект та практичні завдання5480
Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях5460
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5450
В.І. Ганін - Основи банківської справи5441
В.В. Павлюк - Контроль і ревізія5403
Старостенко А.Г. - Міжнародний менеджмент5362
В.Г. Кремень - Теорія і практика іноваційної діяльності5333
О.П. Сергєєнко - Загальна психологія5324
І.О. Лютого - Податкова система5269
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту5255
Редько О.Ю. - Аудит. Основи державного, незалежного професійного внутрішнього аудиту5245
А.І. Мокій - Міжнародні організації5216
Гриценко Т.Б - Культурологія5216
П.В.Круш - Гроші та кредит5189
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси5170
Коломоєць Т.О. - Адміністративне право5136
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка5108
В.В. Кузнецов - Кримінальне право України5101
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості5051
Н.В. Дібрівська - Основи наукових досліджень і технічної творчості4974
Н.М.Зубар - Логістика у ресторанному господарстві4936
Ю.Г. Козак - Правове регламентування4910
В.Г. Грибан - Охорона праці4870
Л.М. Попова - Казначейська справа4851
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах4814
В.І.Лубський - Релігієзнавство4785
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4750
С.Г. кузьменко - Міжнародне приватне право4680
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4649
М.В. Мальчик - Фінансова статистика4628
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4566
М.В. Левківський - Історія педагогіки4529
І.В Бойчук - Інтернет в маркетингу4467
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4441
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4425
В.В.Божкова - Реклама та стимулювання збуту4405
Г.Я. Круль - основи готельної справи4387
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації4385
А.В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу4382
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4377
І.І. Марунич - Ділове спілкування та культура мовлення4372
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент4342
І.Г. Дробінка - Політологія4336
О.В. Зверєва - Захист прав споживачів4326
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4319
В.В. Зарицька - Психологія. Вступ до спеціальності4265
О.В. Калініченко - Макроекономіка4255
О. П. Мягченко - Основи екології4244
Т.В. Іванова - Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування4241
Юрій М.Ф. - Філософія4237
Т.Д. Косова - Банківські операції4232
І.В. Жолнер - Фінансовий облік4221
Л.О. Сандюк - Основи культурології4215
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях4213
О.М. Кокун - Психофізіологія4192
Н.І. Машина - Міжнародне страхування4185
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств4160
В.П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія4146
А.І.Щетинін - Політична економія4141
Віра Потєхіна - Інтелектуальна власність4127
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку4119
Юрій М.Ф. - Соціологія в питаннях і відповідях4107
Л.В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза мьяса та мьясних продуктів4084
І.Є. Давидович - Контролінг4080
Є.А. Подольська - Філософія4079
Р. Кацавець - Мова у професії юриста4040
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій4039
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування4036
О.М. Томашевський - Інформаційні технології та моделювання бізнес процесів4022
С.О. Левицька - Організація обліку4004
Т.П. Яхно - Конфліктологія та теорія переговорів3999
В. Молдован - Юридичний практикум. Кримінальний процес. Судова риторика3984
Л.М. Нікітіна - Вступ до філософії3962
А.Т. Опря - Статистика3961
В.К. орлова - Фінансовий облік3945
М.С. Дорош - Менеджмент сервісу теорія та практика3933
С.С. Черниш - Економічний аналіз3928
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика3892
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання3864
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури 20 століття3863
О.П. Буйницька - Інформаційні технології та технічні засоби навчання3854
Л.І. Скібіцька - Діловодство3848
С.Д. Максименко - Загальна психологія3836
В.І. Юдін - Основи роботи в Microsoft Excel XP3777
В.Г. Грибан - Валеологія3776
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни3736
О.С. Мазур - Цивільне право україни3721
О.О. Євтух - Фінансовий менеджмент3712
Г.В. Мисака - Бухгалтерський облік3697
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3671
М.Ф. Юрій - Історія України3663
В.Е.Теліпко - Юридичний путівник споживоча3647
І.Л. Михайлин - Основи журналістики3647
З.В. Кузіна - Облік у галузях економіки3642
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера3642
Скороходов В.А. - Автоматизоване робоче місце менеджера3631
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3631
Л.І. Скібіцька - Лідерство та стиль роботи менеджера3628
А. І. Щетинін - Гроші та кредит3622
О.А. Лятамбор - ринок фінансових послуг. теорія і практика3615
Азарян О.М. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари3611
О.Д. Данілов - Фінанси підприємств3610
С.М. Шамян - Барна справа3601
Т.В. Гладких - Фінансовий облік3598
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. міжнародний досвід та практика україни3587
В.А. Рульєв - Менеджмент3578
В.П. Бралатан - Професійна етика3569
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка3560
В.И.Бочелюк - Психологія Спорту3558
В.Ф.Роль - Фінансове право3540
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3540
Л.І. Нечаюк - Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент3537
Т.Д. Косова - Центральний банк і грошово-кредитна політика3537
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3536
О.В. Колесников - Ціноутворення3509
Л.Т. Левчук - Естетика3505
О.В. Волкова - Ринок праці3503
В.І. Амелькін - Технічна творчість учнів3500
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3494
С.М. Еш - Фінансовий ринок3490
В.В. Москаленко - Психологія соціального впливу3483
О.Р. Малхазов - Психологія праці3475
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13463
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3453
Б.М. Ярчук - планування ветеринарних заходів3450
В.Д. Лихвар - Культурология3439
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3425
В.Б. Гарін - Історія України3414
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3393
П. Яковлев - Економіка торгівлі3387
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення3384
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії3378
Г.В. Блакита - Бухгалтерський облік3377
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право3377
В.П. Косарчук - Оподаткування в україні3372
В.М. Порохня - Стратегічне управління3369
В.Й. Бочелюк - Психологія людини з обмеженими можливостями3361
А.В.Базилюк - Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень3358
І.О. Дудла - Захист прав споживачів3354
С.В. Несинової - Господарське право України3350
Ю.Є. Петруні - Прийняття управлінських рішень3348
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності3343
М. Тарасевич - національна економіка3330
І.В. Сирохман - Якість і безпечність зерноборошняних продуктів3330
Є.Ш.Шара - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях3308
П.П. Микитюк - Інноваційний менеджмент 3294
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління3284
І.А. Волкова - Бухгалтерський облік у банках3280
Юрій М.Ф., Ж.С. Труфіна - Бухгалтерський облік в галузях національної економіки3270
О.Д.Данілов - Фінанси підприємств3256
Г.О. Бірта - Товарознавство мьяса3241
П.К. Бечко - Місцеві фінанси3228
М.П. Мальська - Організація та планування діяльності туристичних підприємств теорія та практика3225
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки3218
А.В. Кофанов - Криміналістика. питання і відповіді3197
І.В. Хохлова - Кримінальне право України3193
Летута Т. М. - Методи визначення фальсифікації товарів3164
В.І. Свистун - Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності3140
Н.І. Гончарова - Документаційне забезпечення менеджменту3116
Ю.В. Ващенко - Банківське право3113
Л.І.Мозговий - Релігієзнавство3105
М.С. Кривченко - Банківські операції3105
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність3074
О.В. Колесников - Основи наукових досліджень3059
Н.Я. Наливайко - Інфоматика3055
О.П. Чукурна - Маркетингова цінова політика3048
С.П. Гриценко - Латинська мова3026
М.А. Окландер - Маркетингова цінова політика3021
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти3012
Е.А. Подольская - Культурология3009
О.А. Кириченка - Казначейство банку3008
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу3007
М.М. Кім - Національна економіка3006
В.Й. Бочелюк - Юридична психологія3000
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку2993
Т.П. Грабар - Психологія управління2990
В.І Антонік - Анатомія фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури2989
В.Я. Голюк - Міжнародні фінансові відносини2987
О.В. Бондар - Ситуаційний менеджмент2985
А.П. Шеремет - Земельне право україни2981
І.І. Вініченко - Макроекономіка2973
О.Новик - Історія української літератури. давньої2972
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень2960
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва2956
Л.І. Чулінда - Правознавство2938
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський управлінський облік2934
В.Я. Білоцерківський - Історія україни2933
В.Ф. Пасенко - Збірник рецептур2928
И.М. Стариков - Психология взаимопонимания в конкретных ситуациях2918
О.М.Кокун - Психофізіологія2916
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси2912
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів2911
І.І. Дахна - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності2900
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства2893
П.С Атаманчук - Безпека життєдіяльності2884
Ю.В. Корнєєв - Земельне право2879
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції2864
Л.І. Михайлова - Організація та проектування логістичних систем2859
Х.О. Засадна - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі2846
В.І. Савич - Економічна теорія2838
С.І. Селецький - Кримінальне право України2832
Л.М.Попова - Казначейська справа2811
Н.А. Колотілова - Риторика2807
М.Д.Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2766
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2765
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2763
С.Б. Єгоричева - Банківські іновації2749
О.О. Шевченко - Історія економіки та економічної думки сучасні економічні теорії2744
С.М. Попова - Податкове право2744
Ю.А. Вериги - Бухгалтерський облік2743
М.Ф. Юрій, Е.П. Абрамович - Релігієзнавство2741
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2739
М.С. Дорошко - Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД2693
Л.М. Демиденко - Податкова система2692
Колесніков Г.О. - Менеджерський словник2688
М.Х. Корецький - Економічна теорія2688
В.В. Македон - Бізнес планування2682
І.А. Волкова - Фінансовий облік2671
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2667
О.А. Кондрашихина - Дифференциальная психология2657
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2657
М.І. Романова - Основи банківської справи2644
Л.А. Козак - Введення до спеціальності2640
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2623
О.І. Кепко - Інженерна та компьютерна графіка2614
Г.П. Табачук - Фінансовий облік у бланках2614
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2600
Ю.Г. Козак - Міжнародні фінанси2600
Г.М. Франчук - Основи охорони праці2599
Л.П. Коваленко - Промисловий маркетинг2575
Сіверс В.А. - Прикладна етика2571
Л.П. Червінська - Економіка праці2565
Л.В. Пешук - Біохімія та технологія оліє-жирової сировини2559
В.Ф. Роль - Фінансове право2556
О.П. Мягченко - Безпека життєдіяльності людини та суспільства2556
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2540
Н.П. Бухонька - Основи будови і компьютерного дизайну трикотажу2534
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2526
М.Д. Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2514
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2505
М.О. Мацелик - Земельне право2499
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2498
В.В. Божкова - Реклама та стимулювання збуту2493
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2486
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2484
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2483
П.А. Рудик - Коментар до конституційних змін2482
М.Ф. Юрій - Бюджетний менеджмент2480
В. Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства2436
Л.І. Юрченко - Екологія2429
Р.О. Додонов - Релігієзнавство2411
Андреева Т.О. - Введение в философию2387
Г.О.Бірта - Товарознавча характеристика продукції свинарства2355
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень2351
М.І. Белявцева - Маркетенговий менеджмент2348
І.О. Лютий - Банківський маркетинг2348
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство2341
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2320
А.В. Лишиленко - Бухгалтерскии учет2311
М.П.Сарнацький, М.Ф. Юрій - Логіка2304
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності2297
П.В. Хряпінський - Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України2286
В.М. Комарницький - Екологічне право2285
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2282
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні2273
І.І. Дахно - Ділова карєра2261
Дубініна А.А. - митна справа2253
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою2242
М.М. Дякович - Електронні реєстри в діяльності нотаріусів україни. практичний посібник2232
Сорокіна С.В. - Митна справа2226
Юрій М.Ф. - Культурознавство2199
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства2187
В.Н. Парсяк - Ринок цінних паперів2185
О.А. Черепєхіна - Психологія спорту2173
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві2165
Юрій М.Ф. - Культурологія2147
І.Б. Маркович - Трансформація промисловостів системі глобальних викликів. Організаційно-мережеві зміни та конкурентно-інноваційні виміри2119
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів2083
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства2076
І.І. Дахно - Історія держави і права2047
І.І. Дахно - Ділова карьєра1940