Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу23988
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства18382
Л.В.Балабанова - Управління персоналом17641
О.Ю Павлова - Історія Української культури14901
Є.І. Орлова - Харчові технології14400
Т.В. Дуткевич - Дитяча психологія14154
Г.Й.Давиденко - Історія Зарубіжної Літератури ХХ століття13351
О.Б. Столяренко - Психологія особистості12010
А.Й. капська - Соціальна педагогіка11910
А.В. Шегда - Економіка підприємства11497
Ю.В. Журик - Антимонопольно-конкурентне право України11440
І.А. Волкова - Облік зовнішньоекономічної діяльності11355
О.І. Шалева - Електронна комерція11241
М.Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії11177
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік11139
В.Ф.Дороз - Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах10646
Г. Онуфрієнко - Науковий стиль української мови10404
Н.М Зубар - Основи фізіології та гігієни харчування10302
П.О. Капустенко - Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах10259
А.Є. Конверського - Основи методології та організації наукових досліджень10229
О.Р.Малхазов - Психологія праці10057
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ 9642
Л. В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів9598
С.П. Гриценко - Латинська мова для студентів-агробіологів9506
М.Г. Михайлов - Бухгалтерський облік у бюджетних установах9500
П.Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки9254
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація9182
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн8951
С.Л.Ковтюх - Репетитор правопису8943
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8686
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність8619
Л.І.Скібіцька - Конфліктологія8580
О.П. Сергєєнкова - Вікова психологія8558
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях8551
Л.Т. Левчук - Історія світової культури8506
П.П.Шляхтун - Політологія8459
А.А. Дудніков - Основи стандартизації. допуски. посадки і технічні вимірювання8453
В.Й.Бочелюк - Психологія8334
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України8166
О.М. Чайка - Історія зарубіжної літератури 19 початку 20ст8002
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7957
Т.В. Дуткевич - Практична психологія7891
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність7857
Савчук В.К. - Економічна теорія7750
С.І.Дробязко, Т.М.Козир, С.Б.Холод - Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу7716
Донець Л.І. - Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків7604
С.Б. Ільіна - Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика7509
І.В. Сирохман - Асортимент і якість кондитерських виробів7422
Н.О.Лисенко - Українська мова для іноземних студентів7291
І.О. Толок - Латинська мова7116
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування7009
В.М. Шоботов - Цивільна оборона7000
С.М. Гончаров - Практикум з маркетингу6981
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит6890
Ф.М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології6819
Н.І. Грінчак - Історія зарубіжної літератури 20 століття6799
Т.А. Говорушко - Страхові послуги6622
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності6532
В.М.Кислий - Логістика. Теорія та практика6317
В.І. Захарченко - Інноваційний менеджмент теорія і практика а в умовах трансформації6239
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства6203
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу6181
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія6145
Є.Ю.Шара - Бухгалтерський фінансовий та податковий облікк6105
К.А. Рябець - Екологічне право України6054
Л.В. Гуцаленко - Судово-бухгалтерська експертиза6026
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна5986
О.І. Момот - менеджмент якості та елементи системи якості5968
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5821
І.Л. Сазонець - Інвестування5814
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5768
О.М. Сумець - Основи операційного менеджменту. теоритичний аспект та практичні завдання5716
В.І. Ганін - Основи банківської справи5668
Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях5662
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5655
В.В. Павлюк - Контроль і ревізія5625
О.П. Сергєєнко - Загальна психологія5562
Старостенко А.Г. - Міжнародний менеджмент5553
В.Г. Кремень - Теорія і практика іноваційної діяльності5553
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту5469
І.О. Лютого - Податкова система5438
А.І. Мокій - Міжнародні організації5431
Редько О.Ю. - Аудит. Основи державного, незалежного професійного внутрішнього аудиту5403
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси5402
П.В.Круш - Гроші та кредит5378
Гриценко Т.Б - Культурологія5377
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості5352
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка5309
Коломоєць Т.О. - Адміністративне право5293
В.В. Кузнецов - Кримінальне право України5286
Н.В. Дібрівська - Основи наукових досліджень і технічної творчості5162
Н.М.Зубар - Логістика у ресторанному господарстві5151
В.Г. Грибан - Охорона праці5109
Ю.Г. Козак - Правове регламентування5041
С.Г. кузьменко - Міжнародне приватне право5039
Л.М. Попова - Казначейська справа5016
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах4980
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4977
В.І.Лубський - Релігієзнавство4937
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4838
М.В. Мальчик - Фінансова статистика4837
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4778
М.В. Левківський - Історія педагогіки4725
О.В. Зверєва - Захист прав споживачів4666
І.В Бойчук - Інтернет в маркетингу4663
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4638
А.В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу4634
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4628
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації4617
В.В.Божкова - Реклама та стимулювання збуту4606
Г.Я. Круль - основи готельної справи4603
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4582
І.І. Марунич - Ділове спілкування та культура мовлення4563
В.В. Зарицька - Психологія. Вступ до спеціальності4520
І.Г. Дробінка - Політологія4503
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент4490
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4482
О. П. Мягченко - Основи екології4449
І.В. Жолнер - Фінансовий облік4447
Т.В. Іванова - Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування4440
Юрій М.Ф. - Філософія4435
О.В. Калініченко - Макроекономіка4430
О.М. Кокун - Психофізіологія4424
Т.Д. Косова - Банківські операції4424
Л.О. Сандюк - Основи культурології4418
Н.І. Машина - Міжнародне страхування4398
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях4376
А.І.Щетинін - Політична економія4375
В.П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія4326
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств4325
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку4308
Р. Кацавець - Мова у професії юриста4300
Віра Потєхіна - Інтелектуальна власність4286
І.Є. Давидович - Контролінг4284
Л.В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза мьяса та мьясних продуктів4273
Юрій М.Ф. - Соціологія в питаннях і відповідях4269
Є.А. Подольська - Філософія4239
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій4225
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування4202
Л.М. Нікітіна - Вступ до філософії4193
О.М. Томашевський - Інформаційні технології та моделювання бізнес процесів4187
С.О. Левицька - Організація обліку4186
А.Т. Опря - Статистика4166
Т.П. Яхно - Конфліктологія та теорія переговорів4161
С.Д. Максименко - Загальна психологія4145
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика4142
В. Молдован - Юридичний практикум. Кримінальний процес. Судова риторика4141
С.С. Черниш - Економічний аналіз4130
В.К. орлова - Фінансовий облік4129
М.С. Дорош - Менеджмент сервісу теорія та практика4118
М.Ф. Юрій - Історія України4082
О.П. Буйницька - Інформаційні технології та технічні засоби навчання4066
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури 20 століття4035
Л.І. Скібіцька - Діловодство4019
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання4017
В.І. Юдін - Основи роботи в Microsoft Excel XP3986
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни3977
В.Г. Грибан - Валеологія3971
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3941
О.С. Мазур - Цивільне право україни3876
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка3863
Азарян О.М. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари3860
Г.В. Мисака - Бухгалтерський облік3856
О.О. Євтух - Фінансовий менеджмент3855
Скороходов В.А. - Автоматизоване робоче місце менеджера3840
С.М. Шамян - Барна справа3840
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера3824
А. І. Щетинін - Гроші та кредит3811
Л.І. Скібіцька - Лідерство та стиль роботи менеджера3809
Т.В. Гладких - Фінансовий облік3806
В.П. Бралатан - Професійна етика3803
В.Е.Теліпко - Юридичний путівник споживоча3802
О.А. Лятамбор - ринок фінансових послуг. теорія і практика3802
З.В. Кузіна - Облік у галузях економіки3800
І.Л. Михайлин - Основи журналістики3800
О.Д. Данілов - Фінанси підприємств3793
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3791
В.А. Рульєв - Менеджмент3764
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3760
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. міжнародний досвід та практика україни3756
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3748
С.М. Еш - Фінансовий ринок3738
Л.І. Нечаюк - Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент3737
Т.Д. Косова - Центральний банк і грошово-кредитна політика3728
В.Ф.Роль - Фінансове право3714
О.В. Волкова - Ринок праці3704
В.И.Бочелюк - Психологія Спорту3698
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3698
Л.Т. Левчук - Естетика3694
В.В. Москаленко - Психологія соціального впливу3689
О.В. Колесников - Ціноутворення3689
П.А. Рудик - Коментар до конституційних змін3685
Б.М. Ярчук - планування ветеринарних заходів3669
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення3667
О.Р. Малхазов - Психологія праці3656
В.І. Амелькін - Технічна творчість учнів3655
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3642
П. Яковлев - Економіка торгівлі3631
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13630
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3619
В.Б. Гарін - Історія України3612
В.П. Косарчук - Оподаткування в україні3609
І.О. Дудла - Захист прав споживачів3605
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії3599
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3595
Г.В. Блакита - Бухгалтерський облік3586
Ю.Є. Петруні - Прийняття управлінських рішень3584
В.М. Порохня - Стратегічне управління3582
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право3578
В.Й. Бочелюк - Психологія людини з обмеженими можливостями3574
В.Д. Лихвар - Культурология3570
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності3568
І.В. Сирохман - Якість і безпечність зерноборошняних продуктів3557
А.В.Базилюк - Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень3554
М. Тарасевич - національна економіка3538
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління3531
С.В. Несинової - Господарське право України3528
Є.Ш.Шара - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях3483
І.А. Волкова - Бухгалтерський облік у банках3481
П.П. Микитюк - Інноваційний менеджмент 3472
Юрій М.Ф., Ж.С. Труфіна - Бухгалтерський облік в галузях національної економіки3468
І.В. Хохлова - Кримінальне право України3435
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки3431
О.Д.Данілов - Фінанси підприємств3429
П.К. Бечко - Місцеві фінанси3419
Г.О. Бірта - Товарознавство мьяса3414
М.П. Мальська - Організація та планування діяльності туристичних підприємств теорія та практика3394
А.В. Кофанов - Криміналістика. питання і відповіді3368
Летута Т. М. - Методи визначення фальсифікації товарів3328
В.І. Свистун - Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності3300
М.С. Кривченко - Банківські операції3263
В.Й. Бочелюк - Юридична психологія3252
Н.І. Гончарова - Документаційне забезпечення менеджменту3249
О.П. Чукурна - Маркетингова цінова політика3247
Ю.В. Ващенко - Банківське право3247
Л.І.Мозговий - Релігієзнавство3243
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність3237
В.І Антонік - Анатомія фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури3228
О.А. Кириченка - Казначейство банку3223
М.А. Окландер - Маркетингова цінова політика3222
Т.П. Грабар - Психологія управління3221
О.В. Колесников - Основи наукових досліджень3220
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти3215
Н.Я. Наливайко - Інфоматика3214
С.П. Гриценко - Латинська мова3212
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу3206
М.М. Кім - Національна економіка3180
Е.А. Подольская - Культурология3176
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку3165
В.Я. Голюк - Міжнародні фінансові відносини3164
О.Новик - Історія української літератури. давньої3155
О.В. Бондар - Ситуаційний менеджмент3150
А.П. Шеремет - Земельне право україни3143
І.І. Вініченко - Макроекономіка3137
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень3127
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва3117
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси3095
В.Я. Білоцерківський - Історія україни3094
О.М.Кокун - Психофізіологія3084
Л.І. Чулінда - Правознавство3083
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський управлінський облік3083
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів3071
В.Ф. Пасенко - Збірник рецептур3067
И.М. Стариков - Психология взаимопонимания в конкретных ситуациях3066
Л.І. Михайлова - Організація та проектування логістичних систем3066
І.І. Дахна - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності3047
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції3034
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства3031
П.С Атаманчук - Безпека життєдіяльності3018
Ю.В. Корнєєв - Земельне право3010
С.І. Селецький - Кримінальне право України2995
Л.М.Попова - Казначейська справа2982
Х.О. Засадна - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі2981
Н.А. Колотілова - Риторика2967
В.І. Савич - Економічна теорія2967
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2932
М.Ф. Юрій, Е.П. Абрамович - Релігієзнавство2926
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2922
М.Д.Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2907
С.Б. Єгоричева - Банківські іновації2895
О.О. Шевченко - Історія економіки та економічної думки сучасні економічні теорії2893
С.М. Попова - Податкове право2892
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2888
В.В. Македон - Бізнес планування2873
І.А. Волкова - Фінансовий облік2869
Ю.А. Вериги - Бухгалтерський облік2867
Л.М. Демиденко - Податкова система2862
М.Х. Корецький - Економічна теорія2844
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2828
Колесніков Г.О. - Менеджерський словник2827
М.С. Дорошко - Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД2817
О.А. Кондрашихина - Дифференциальная психология2810
Л.А. Козак - Введення до спеціальності2800
М.І. Романова - Основи банківської справи2797
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2786
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2765
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2762
М.Д. Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2758
Г.М. Франчук - Основи охорони праці2753
О.І. Кепко - Інженерна та компьютерна графіка2752
Г.П. Табачук - Фінансовий облік у бланках2752
Л.П. Коваленко - Промисловий маркетинг2739
Сіверс В.А. - Прикладна етика2717
Л.П. Червінська - Економіка праці2716
В.Ф. Роль - Фінансове право2715
Ю.Г. Козак - Міжнародні фінанси2715
Л.В. Пешук - Біохімія та технологія оліє-жирової сировини2705
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2704
О.П. Мягченко - Безпека життєдіяльності людини та суспільства2697
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2686
Н.П. Бухонька - Основи будови і компьютерного дизайну трикотажу2678
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2662
М.О. Мацелик - Земельне право2653
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2636
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2635
В.В. Божкова - Реклама та стимулювання збуту2633
М.Ф. Юрій - Бюджетний менеджмент2631
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2629
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2619
В. Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства2585
Л.І. Юрченко - Екологія2559
Р.О. Додонов - Релігієзнавство2544
Андреева Т.О. - Введение в философию2521
Г.О.Бірта - Товарознавча характеристика продукції свинарства2484
І.О. Лютий - Банківський маркетинг2477
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень2476
М.І. Белявцева - Маркетенговий менеджмент2475
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2467
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство2463
М.П.Сарнацький, М.Ф. Юрій - Логіка2460
А.В. Лишиленко - Бухгалтерскии учет2455
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою2453
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності2445
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2420
П.В. Хряпінський - Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України2418
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні2412
Дубініна А.А. - митна справа2403
В.М. Комарницький - Екологічне право2401
І.І. Дахно - Ділова карєра2386
Сорокіна С.В. - Митна справа2375
М.М. Дякович - Електронні реєстри в діяльності нотаріусів україни. практичний посібник2374
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства2328
Юрій М.Ф. - Культурознавство2327
В.Н. Парсяк - Ринок цінних паперів2323
О.А. Черепєхіна - Психологія спорту2312
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві2312
Юрій М.Ф. - Культурологія2273
І.Б. Маркович - Трансформація промисловостів системі глобальних викликів. Організаційно-мережеві зміни та конкурентно-інноваційні виміри2251
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства2221
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів2217
І.І. Дахно - Історія держави і права2164
І.І. Дахно - Ділова карьєра2053