Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу24555
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства19062
Л.В.Балабанова - Управління персоналом18193
О.Ю Павлова - Історія Української культури15709
Є.І. Орлова - Харчові технології15107
Т.В. Дуткевич - Дитяча психологія14643
Г.Й.Давиденко - Історія Зарубіжної Літератури ХХ століття13855
О.Б. Столяренко - Психологія особистості12544
А.В. Шегда - Економіка підприємства12476
А.Й. капська - Соціальна педагогіка12353
Ю.В. Журик - Антимонопольно-конкурентне право України11874
І.А. Волкова - Облік зовнішньоекономічної діяльності11771
М.Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії11684
О.І. Шалева - Електронна комерція11672
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік11571
В.Ф.Дороз - Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах11195
П.О. Капустенко - Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах10864
Г. Онуфрієнко - Науковий стиль української мови10830
С.П. Гриценко - Латинська мова для студентів-агробіологів10765
Н.М Зубар - Основи фізіології та гігієни харчування10565
А.Є. Конверського - Основи методології та організації наукових досліджень10469
О.Р.Малхазов - Психологія праці10389
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ 9995
Л. В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів9915
М.Г. Михайлов - Бухгалтерський облік у бюджетних установах9850
П.Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки9500
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація9472
С.Л.Ковтюх - Репетитор правопису9242
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн9231
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8906
А.А. Дудніков - Основи стандартизації. допуски. посадки і технічні вимірювання8883
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність8868
Л.І.Скібіцька - Конфліктологія8853
О.П. Сергєєнкова - Вікова психологія8823
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях8820
П.П.Шляхтун - Політологія8800
Л.Т. Левчук - Історія світової культури8746
В.Й.Бочелюк - Психологія8532
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України8496
О.М. Чайка - Історія зарубіжної літератури 19 початку 20ст8486
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень8186
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність8137
Т.В. Дуткевич - Практична психологія8133
С.І.Дробязко, Т.М.Козир, С.Б.Холод - Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу7990
Савчук В.К. - Економічна теорія7974
Донець Л.І. - Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків7954
І.В. Сирохман - Асортимент і якість кондитерських виробів7776
С.Б. Ільіна - Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика7711
Н.О.Лисенко - Українська мова для іноземних студентів7570
І.О. Толок - Латинська мова7387
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування7271
С.М. Гончаров - Практикум з маркетингу7267
В.М. Шоботов - Цивільна оборона7220
Н.І. Грінчак - Історія зарубіжної літератури 20 століття7159
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит7079
К.А. Рябець - Екологічне право України7074
Ф.М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології7038
Т.А. Говорушко - Страхові послуги6907
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності6775
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія6533
В.М.Кислий - Логістика. Теорія та практика6527
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу6462
В.І. Захарченко - Інноваційний менеджмент теорія і практика а в умовах трансформації6447
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства6427
Є.Ю.Шара - Бухгалтерський фінансовий та податковий облікк6308
Л.В. Гуцаленко - Судово-бухгалтерська експертиза6266
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна6239
О.І. Момот - менеджмент якості та елементи системи якості6165
І.Л. Сазонець - Інвестування6005
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини6002
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5926
О.М. Сумець - Основи операційного менеджменту. теоритичний аспект та практичні завдання5870
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5844
В.І. Ганін - Основи банківської справи5839
Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях5829
В.В. Павлюк - Контроль і ревізія5819
О.П. Сергєєнко - Загальна психологія5735
В.Г. Кремень - Теорія і практика іноваційної діяльності5714
Старостенко А.Г. - Міжнародний менеджмент5708
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості5641
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту5630
І.О. Лютого - Податкова система5587
А.І. Мокій - Міжнародні організації5586
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси5570
Редько О.Ю. - Аудит. Основи державного, незалежного професійного внутрішнього аудиту5549
П.В.Круш - Гроші та кредит5526
Гриценко Т.Б - Культурологія5506
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка5465
В.В. Кузнецов - Кримінальне право України5460
Коломоєць Т.О. - Адміністративне право5436
С.Г. кузьменко - Міжнародне приватне право5378
Н.В. Дібрівська - Основи наукових досліджень і технічної творчості5315
Н.М.Зубар - Логістика у ресторанному господарстві5314
В.Г. Грибан - Охорона праці5270
Л.М. Попова - Казначейська справа5168
П.А. Рудик - Коментар до конституційних змін5155
Ю.Г. Козак - Правове регламентування5145
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля5140
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах5134
В.І.Лубський - Релігієзнавство5085
М.В. Мальчик - Фінансова статистика5015
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4991
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4943
О.В. Зверєва - Захист прав споживачів4930
М.В. Левківський - Історія педагогіки4886
А.В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу4851
І.В Бойчук - Інтернет в маркетингу4818
Г.Я. Круль - основи готельної справи4803
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4794
В.В.Божкова - Реклама та стимулювання збуту4783
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4771
В.В. Зарицька - Психологія. Вступ до спеціальності4764
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4753
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації4747
І.І. Марунич - Ділове спілкування та культура мовлення4746
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент4661
І.Г. Дробінка - Політологія4653
О. П. Мягченко - Основи екології4639
І.В. Жолнер - Фінансовий облік4628
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4626
О.М. Кокун - Психофізіологія4624
Н.І. Машина - Міжнародне страхування4609
Т.В. Іванова - Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування4596
О.В. Калініченко - Макроекономіка4583
Т.Д. Косова - Банківські операції4582
Юрій М.Ф. - Філософія4575
А.І.Щетинін - Політична економія4573
Л.О. Сандюк - Основи культурології4564
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях4545
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку4478
В.П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія4470
Р. Кацавець - Мова у професії юриста4463
І.Є. Давидович - Контролінг4454
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств4442
Л.В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза мьяса та мьясних продуктів4429
Віра Потєхіна - Інтелектуальна власність4428
Є.А. Подольська - Філософія4427
Юрій М.Ф. - Соціологія в питаннях і відповідях4396
Л.М. Нікітіна - Вступ до філософії4371
С.Д. Максименко - Загальна психологія4371
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій4369
С.О. Левицька - Організація обліку4360
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування4337
Т.П. Яхно - Конфліктологія та теорія переговорів4335
О.М. Томашевський - Інформаційні технології та моделювання бізнес процесів4329
А.Т. Опря - Статистика4317
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика4309
В. Молдован - Юридичний практикум. Кримінальний процес. Судова риторика4285
С.С. Черниш - Економічний аналіз4283
М.С. Дорош - Менеджмент сервісу теорія та практика4278
В.К. орлова - Фінансовий облік4272
М.Ф. Юрій - Історія України4271
О.П. Буйницька - Інформаційні технології та технічні засоби навчання4221
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури 20 століття4209
В.І. Юдін - Основи роботи в Microsoft Excel XP4208
Л.І. Скібіцька - Діловодство4203
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни4185
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання4170
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації4153
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка4149
В.Г. Грибан - Валеологія4122
О.С. Мазур - Цивільне право україни4040
Г.В. Мисака - Бухгалтерський облік4029
С.М. Шамян - Барна справа4023
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера4015
Т.В. Гладких - Фінансовий облік4003
Скороходов В.А. - Автоматизоване робоче місце менеджера4002
Азарян О.М. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари4000
А. І. Щетинін - Гроші та кредит3996
О.О. Євтух - Фінансовий менеджмент3983
В.П. Бралатан - Професійна етика3970
О.Д. Данілов - Фінанси підприємств3963
Л.І. Скібіцька - Лідерство та стиль роботи менеджера3962
І.Л. Михайлин - Основи журналістики3947
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3943
В.Е.Теліпко - Юридичний путівник споживоча3942
О.А. Лятамбор - ринок фінансових послуг. теорія і практика3934
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3932
З.В. Кузіна - Облік у галузях економіки3924
В.А. Рульєв - Менеджмент3917
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3906
С.М. Еш - Фінансовий ринок3906
Л.І. Нечаюк - Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент3902
Л.Т. Левчук - Естетика3900
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. міжнародний досвід та практика україни3896
Т.Д. Косова - Центральний банк і грошово-кредитна політика3890
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3877
О.В. Волкова - Ринок праці3867
В.В. Москаленко - Психологія соціального впливу3863
Б.М. Ярчук - планування ветеринарних заходів3858
В.Ф.Роль - Фінансове право3857
В.И.Бочелюк - Психологія Спорту3851
О.В. Колесников - Ціноутворення3842
О.Р. Малхазов - Психологія праці3835
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення3826
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13812
В.І. Амелькін - Технічна творчість учнів3807
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3778
П. Яковлев - Економіка торгівлі3777
В.П. Косарчук - Оподаткування в україні3776
В.Б. Гарін - Історія України3774
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3763
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3759
І.О. Дудла - Захист прав споживачів3752
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії3749
Г.В. Блакита - Бухгалтерський облік3743
Ю.Є. Петруні - Прийняття управлінських рішень3741
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право3741
В.Й. Бочелюк - Психологія людини з обмеженими можливостями3734
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності3730
В.М. Порохня - Стратегічне управління3727
В.Д. Лихвар - Культурология3711
І.В. Сирохман - Якість і безпечність зерноборошняних продуктів3704
А.В.Базилюк - Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень3696
М. Тарасевич - національна економіка3693
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління3685
С.В. Несинової - Господарське право України3652
П.П. Микитюк - Інноваційний менеджмент 3642
І.А. Волкова - Бухгалтерський облік у банках3626
Є.Ш.Шара - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях3617
Юрій М.Ф., Ж.С. Труфіна - Бухгалтерський облік в галузях національної економіки3612
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки3589
І.В. Хохлова - Кримінальне право України3582
П.К. Бечко - Місцеві фінанси3578
М.П. Мальська - Організація та планування діяльності туристичних підприємств теорія та практика3556
О.Д.Данілов - Фінанси підприємств3550
Г.О. Бірта - Товарознавство мьяса3549
А.В. Кофанов - Криміналістика. питання і відповіді3509
Т.П. Грабар - Психологія управління3483
В.Й. Бочелюк - Юридична психологія3467
Летута Т. М. - Методи визначення фальсифікації товарів3453
В.І. Свистун - Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності3430
О.А. Кириченка - Казначейство банку3397
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність3391
О.П. Чукурна - Маркетингова цінова політика3389
О.В. Колесников - Основи наукових досліджень3389
Н.І. Гончарова - Документаційне забезпечення менеджменту3388
В.І Антонік - Анатомія фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури3385
М.С. Кривченко - Банківські операції3384
М.А. Окландер - Маркетингова цінова політика3381
Л.І.Мозговий - Релігієзнавство3373
Ю.В. Ващенко - Банківське право3366
С.П. Гриценко - Латинська мова3359
Н.Я. Наливайко - Інфоматика3352
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти3350
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу3348
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку3338
Л.І. Михайлова - Організація та проектування логістичних систем3328
М.М. Кім - Національна економіка3315
Е.А. Подольская - Культурология3313
О.Новик - Історія української літератури. давньої3299
О.В. Бондар - Ситуаційний менеджмент3295
А.П. Шеремет - Земельне право україни3295
В.Я. Голюк - Міжнародні фінансові відносини3285
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень3284
І.І. Вініченко - Макроекономіка3283
О.М.Кокун - Психофізіологія3274
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва3254
В.Я. Білоцерківський - Історія україни3236
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси3229
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів3224
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський управлінський облік3224
Л.І. Чулінда - Правознавство3219
И.М. Стариков - Психология взаимопонимания в конкретных ситуациях3214
І.І. Дахна - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності3200
В.Ф. Пасенко - Збірник рецептур3190
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції3182
П.С Атаманчук - Безпека життєдіяльності3164
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства3160
Ю.В. Корнєєв - Земельне право3155
Х.О. Засадна - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі3133
Л.М.Попова - Казначейська справа3119
С.І. Селецький - Кримінальне право України3105
Н.А. Колотілова - Риторика3094
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія3089
В.І. Савич - Економічна теорія3088
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс3072
М.Ф. Юрій, Е.П. Абрамович - Релігієзнавство3070
О.О. Шевченко - Історія економіки та економічної думки сучасні економічні теорії3042
С.М. Попова - Податкове право3040
І.А. Волкова - Фінансовий облік3035
С.Б. Єгоричева - Банківські іновації3025
М.Д.Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності3023
В.В. Македон - Бізнес планування3018
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій3014
Колесніков Г.О. - Менеджерський словник2991
Л.М. Демиденко - Податкова система2985
Ю.А. Вериги - Бухгалтерський облік2984
М.Х. Корецький - Економічна теорія2980
О.А. Кондрашихина - Дифференциальная психология2966
М.Д. Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2964
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2963
Л.А. Козак - Введення до спеціальності2943
М.С. Дорошко - Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД2937
М.І. Романова - Основи банківської справи2906
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2898
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2892
Л.П. Коваленко - Промисловий маркетинг2886
Сіверс В.А. - Прикладна етика2883
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2879
Г.М. Франчук - Основи охорони праці2877
О.І. Кепко - Інженерна та компьютерна графіка2865
Г.П. Табачук - Фінансовий облік у бланках2862
Л.П. Червінська - Економіка праці2851
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2845
Л.В. Пешук - Біохімія та технологія оліє-жирової сировини2843
В.Ф. Роль - Фінансове право2835
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2831
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2828
О.П. Мягченко - Безпека життєдіяльності людини та суспільства2826
Ю.Г. Козак - Міжнародні фінанси2815
Н.П. Бухонька - Основи будови і компьютерного дизайну трикотажу2804
М.О. Мацелик - Земельне право2796
М.Ф. Юрій - Бюджетний менеджмент2771
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2768
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2760
В.В. Божкова - Реклама та стимулювання збуту2756
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2737
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2735
В. Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства2706
Л.І. Юрченко - Екологія2680
Р.О. Додонов - Релігієзнавство2666
Андреева Т.О. - Введение в философию2643
А.В. Лишиленко - Бухгалтерскии учет2634
І.О. Лютий - Банківський маркетинг2619
Г.О.Бірта - Товарознавча характеристика продукції свинарства2603
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою2602
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2593
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство2593
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень2589
М.П.Сарнацький, М.Ф. Юрій - Логіка2589
М.І. Белявцева - Маркетенговий менеджмент2584
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності2555
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2552
І.І. Дахно - Ділова карєра2549
П.В. Хряпінський - Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України2543
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні2542
Дубініна А.А. - митна справа2541
М.М. Дякович - Електронні реєстри в діяльності нотаріусів україни. практичний посібник2537
В.М. Комарницький - Екологічне право2518
Сорокіна С.В. - Митна справа2491
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства2475
О.А. Черепєхіна - Психологія спорту2456
В.Н. Парсяк - Ринок цінних паперів2447
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві2442
Юрій М.Ф. - Культурознавство2435
Юрій М.Ф. - Культурологія2413
І.Б. Маркович - Трансформація промисловостів системі глобальних викликів. Організаційно-мережеві зміни та конкурентно-інноваційні виміри2377
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів2331
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства2330
І.І. Дахно - Історія держави і права2300
І.І. Дахно - Ділова карьєра2181