Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу21285
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства15795
Л.В.Балабанова - Управління персоналом15051
Є.І. Орлова - Харчові технології11655
Т.В. Дуткевич - Дитяча психологія11551
Г.Й.Давиденко - Історія Зарубіжної Літератури ХХ століття11282
А.Й. капська - Соціальна педагогіка10401
Ю.В. Журик - Антимонопольно-конкурентне право України10290
І.А. Волкова - Облік зовнішньоекономічної діяльності10204
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік9910
О.Б. Столяренко - Психологія особистості9836
О.І. Шалева - Електронна комерція9160
В.Ф.Дороз - Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах9039
О.Ю Павлова - Історія Української культури8671
Н.М Зубар - Основи фізіології та гігієни харчування8592
О.Р.Малхазов - Психологія праці8531
П.О. Капустенко - Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах8323
П.Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки8067
М.Г. Михайлов - Бухгалтерський облік у бюджетних установах8051
Л. В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів7996
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ 7685
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу7654
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн7629
А.Є. Конверського - Основи методології та організації наукових досліджень7557
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація7495
С.Л.Ковтюх - Репетитор правопису7437
Г. Онуфрієнко - Науковий стиль української мови7431
Л.І.Скібіцька - Конфліктологія7305
А.В. Шегда - Економіка підприємства7222
В.Й.Бочелюк - Психологія7221
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність7005
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень6985
П.П.Шляхтун - Політологія6945
О.П. Сергєєнкова - Вікова психологія6881
О.М. Чайка - Історія зарубіжної літератури 19 початку 20ст6636
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України6532
Савчук В.К. - Економічна теорія6515
Л.Т. Левчук - Історія світової культури6471
С.І.Дробязко, Т.М.Козир, С.Б.Холод - Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу6393
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність6392
С.Б. Ільіна - Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика6386
Т.В. Дуткевич - Практична психологія6376
Донець Л.І. - Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків6200
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6032
М.Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії5979
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях5924
В.М. Шоботов - Цивільна оборона5733
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит5701
Ф.М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології5664
А.А. Дудніков - Основи стандартизації. допуски. посадки і технічні вимірювання5562
І.О. Толок - Латинська мова5485
Т.А. Говорушко - Страхові послуги5464
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності5438
Н.І. Грінчак - Історія зарубіжної літератури 20 століття5362
С.М. Гончаров - Практикум з маркетингу5222
В.І. Захарченко - Інноваційний менеджмент теорія і практика а в умовах трансформації5202
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5144
Є.Ю.Шара - Бухгалтерський фінансовий та податковий облікк5125
І.В. Сирохман - Асортимент і якість кондитерських виробів5093
Н.О.Лисенко - Українська мова для іноземних студентів5082
В.М.Кислий - Логістика. Теорія та практика5000
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу4924
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності4883
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія4853
Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях4726
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства4714
О.І. Момот - менеджмент якості та елементи системи якості4710
К.А. Рябець - Екологічне право України4685
В.І. Ганін - Основи банківської справи4666
Редько О.Ю. - Аудит. Основи державного, незалежного професійного внутрішнього аудиту4659
І.Л. Сазонець - Інвестування4650
Гриценко Т.Б - Культурологія4595
Старостенко А.Г. - Міжнародний менеджмент4590
Л.В. Гуцаленко - Судово-бухгалтерська експертиза4576
О.М. Сумець - Основи операційного менеджменту. теоритичний аспект та практичні завдання4571
В.В. Павлюк - Контроль і ревізія4557
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту4537
В.Г. Кремень - Теорія і практика іноваційної діяльності4535
А.І. Мокій - Міжнародні організації4526
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси4510
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини4494
П.В.Круш - Гроші та кредит4486
В.В. Кузнецов - Кримінальне право України4463
О.П. Сергєєнко - Загальна психологія4458
Коломоєць Т.О. - Адміністративне право4451
Ю.Г. Козак - Правове регламентування4442
І.О. Лютого - Податкова система4412
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка4391
Л.М. Попова - Казначейська справа4291
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах4291
Н.В. Дібрівська - Основи наукових досліджень і технічної творчості4278
Н.М.Зубар - Логістика у ресторанному господарстві4274
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості4217
В.І.Лубський - Релігієзнавство4214
В.Г. Грибан - Охорона праці4202
С.П. Гриценко - Латинська мова для студентів-агробіологів4080
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна4015
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4004
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля3935
М.В. Мальчик - Фінансова статистика3916
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів3913
С.Г. кузьменко - Міжнародне приватне право3911
М.В. Левківський - Історія педагогіки3845
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології3828
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент3801
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств3783
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика3763
І.Г. Дробінка - Політологія3741
І.В Бойчук - Інтернет в маркетингу3740
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях3678
О. П. Мягченко - Основи екології3661
В.В.Божкова - Реклама та стимулювання збуту3657
Л.О. Сандюк - Основи культурології3612
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств3608
І.В. Жолнер - Фінансовий облік3605
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації3602
Віра Потєхіна - Інтелектуальна власність3591
І.І. Цигилик - Основи підприємництва3585
Т.Д. Косова - Банківські операції3582
Т.В. Іванова - Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування3564
О.М. Кокун - Психофізіологія3547
І.І. Марунич - Ділове спілкування та культура мовлення3540
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку3539
А.І.Щетинін - Політична економія3538
Н.І. Машина - Міжнародне страхування3536
В.П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія3524
Є.А. Подольська - Філософія3518
Г.Я. Круль - основи готельної справи3505
Л.В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза мьяса та мьясних продуктів3505
О.В. Калініченко - Макроекономіка3497
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування3494
Р. Кацавець - Мова у професії юриста3435
І.Є. Давидович - Контролінг3414
Т.П. Яхно - Конфліктологія та теорія переговорів3412
А.В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу3393
С.О. Левицька - Організація обліку3390
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій3381
Юрій М.Ф. - Філософія3379
М.С. Дорош - Менеджмент сервісу теорія та практика3356
В.К. орлова - Фінансовий облік3354
Юрій М.Ф. - Соціологія в питаннях і відповідях3322
Л.М. Нікітіна - Вступ до філософії3282
В. Молдован - Юридичний практикум. Кримінальний процес. Судова риторика3277
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання3223
Л.І. Скібіцька - Діловодство3221
О.О. Євтух - Фінансовий менеджмент3220
В.І. Юдін - Основи роботи в Microsoft Excel XP3183
С.С. Черниш - Економічний аналіз3177
О.С. Мазур - Цивільне право україни3170
І.Л. Михайлин - Основи журналістики3152
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика3150
Г.В. Мисака - Бухгалтерський облік3139
З.В. Кузіна - Облік у галузях економіки3127
В.В. Зарицька - Психологія. Вступ до спеціальності3101
М.Ф. Юрій - Історія України3096
А. І. Щетинін - Гроші та кредит3093
В.Г. Грибан - Валеологія3093
О.М. Томашевський - Інформаційні технології та моделювання бізнес процесів3090
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3080
О.П. Буйницька - Інформаційні технології та технічні засоби навчання3079
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3078
В.И.Бочелюк - Психологія Спорту3069
Л.І. Скібіцька - Лідерство та стиль роботи менеджера3062
В.Е.Теліпко - Юридичний путівник споживоча3061
Азарян О.М. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари3052
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера3009
Скороходов В.А. - Автоматизоване робоче місце менеджера3006
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3004
Т.В. Гладких - Фінансовий облік2996
О.А. Лятамбор - ринок фінансових послуг. теорія і практика2988
О.Р. Малхазов - Психологія праці2980
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. міжнародний досвід та практика україни2974
Л.Т. Левчук - Естетика2961
В.Д. Лихвар - Культурология2931
О.Д. Данілов - Фінанси підприємств2927
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 12920
В.Ф.Роль - Фінансове право2911
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці2909
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини2909
В.Б. Гарін - Історія України2904
Т.Д. Косова - Центральний банк і грошово-кредитна політика2904
В.І. Амелькін - Технічна творчість учнів2903
С.Д. Максименко - Загальна психологія2891
В.А. Рульєв - Менеджмент2886
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка2875
В.М. Порохня - Стратегічне управління2870
С.В. Несинової - Господарське право України2858
А.Т. Опря - Статистика2857
В.П. Бралатан - Професійна етика2856
О.Я. Базілінська - Макроекономіка2855
Є.Ш.Шара - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях2852
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни2850
А.В.Базилюк - Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень2847
О.В. Волкова - Ринок праці2847
Г.В. Блакита - Бухгалтерський облік2844
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах2838
Б.М. Ярчук - планування ветеринарних заходів2834
О.В. Колесников - Ціноутворення2833
В.П. Косарчук - Оподаткування в україні2832
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право2808
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії2800
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення2796
С.М. Еш - Фінансовий ринок2782
С.М. Шамян - Барна справа2770
О.Д.Данілов - Фінанси підприємств2766
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка2758
В.Й. Бочелюк - Психологія людини з обмеженими можливостями2756
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2755
П. Яковлев - Економіка торгівлі2750
І.А. Волкова - Бухгалтерський облік у банках2744
М. Тарасевич - національна економіка2732
Л.І. Нечаюк - Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент2724
І.О. Дудла - Захист прав споживачів2723
Г.О. Бірта - Товарознавство мьяса2722
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності2712
М.П. Мальська - Організація та планування діяльності туристичних підприємств теорія та практика2697
В.В. Москаленко - Психологія соціального впливу2666
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури 20 століття2660
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки2660
В.І. Свистун - Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності2655
Летута Т. М. - Методи визначення фальсифікації товарів2635
П.П. Микитюк - Інноваційний менеджмент 2634
А.В. Кофанов - Криміналістика. питання і відповіді2631
Юрій М.Ф., Ж.С. Труфіна - Бухгалтерський облік в галузях національної економіки2616
Ю.Є. Петруні - Прийняття управлінських рішень2609
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність2599
Л.І.Мозговий - Релігієзнавство2596
М.С. Кривченко - Банківські операції2592
О.В. Колесников - Основи наукових досліджень2585
П.К. Бечко - Місцеві фінанси2581
І.В. Хохлова - Кримінальне право України2579
Н.І. Гончарова - Документаційне забезпечення менеджменту2579
І.В. Сирохман - Якість і безпечність зерноборошняних продуктів2535
С.П. Гриценко - Латинська мова2532
О.П. Чукурна - Маркетингова цінова політика2531
Н.Я. Наливайко - Інфоматика2528
В.Я. Голюк - Міжнародні фінансові відносини2510
М.М. Кім - Національна економіка2505
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень2496
О.В. Бондар - Ситуаційний менеджмент2491
Е.А. Подольская - Культурология2486
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу2484
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку2474
О.А. Кириченка - Казначейство банку2473
О.В. Зверєва - Захист прав споживачів2469
П.С Атаманчук - Безпека життєдіяльності2461
В.Я. Білоцерківський - Історія україни2437
І.І. Вініченко - Макроекономіка2434
О.Новик - Історія української літератури. давньої2430
О.М.Кокун - Психофізіологія2429
М.А. Окландер - Маркетингова цінова політика2429
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти2425
В.І Антонік - Анатомія фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури2423
І.І. Дахна - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності2408
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси2407
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів2405
В.Ф. Пасенко - Збірник рецептур2399
Т.П. Грабар - Психологія управління2392
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства2384
Н.А. Колотілова - Риторика2382
А.П. Шеремет - Земельне право україни2369
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції2368
В.І. Савич - Економічна теорія2363
С.І. Селецький - Кримінальне право України2362
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський управлінський облік2356
Л.І. Чулінда - Правознавство2350
Х.О. Засадна - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі2350
М.Д.Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2327
И.М. Стариков - Психология взаимопонимания в конкретных ситуациях2323
Ю.В. Корнєєв - Земельне право2308
С.М. Попова - Податкове право2306
О.О. Шевченко - Історія економіки та економічної думки сучасні економічні теорії2305
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва2284
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2283
Л.І. Михайлова - Організація та проектування логістичних систем2274
В.Й. Бочелюк - Юридична психологія2272
М.С. Дорошко - Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД2270
Ю.А. Вериги - Бухгалтерський облік2260
Л.М.Попова - Казначейська справа2253
С.Б. Єгоричева - Банківські іновації2238
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2237
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2208
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2199
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2195
Колесніков Г.О. - Менеджерський словник2185
О.І. Кепко - Інженерна та компьютерна графіка2179
І.А. Волкова - Фінансовий облік2173
Г.П. Табачук - Фінансовий облік у бланках2172
М.Х. Корецький - Економічна теорія2168
Ю.Г. Козак - Міжнародні фінанси2149
М.І. Романова - Основи банківської справи2145
Л.М. Демиденко - Податкова система2142
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2135
Ю.В. Ващенко - Банківське право2106
Сіверс В.А. - Прикладна етика2101
Л.В. Пешук - Біохімія та технологія оліє-жирової сировини2095
Г.М. Франчук - Основи охорони праці2094
В.Ф. Роль - Фінансове право2085
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2085
М.Ф. Юрій, Е.П. Абрамович - Релігієзнавство2085
О.П. Мягченко - Безпека життєдіяльності людини та суспільства2081
Л.П. Червінська - Економіка праці2075
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2061
О.А. Кондрашихина - Дифференциальная психология2054
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2049
Л.А. Козак - Введення до спеціальності2038
Н.П. Бухонька - Основи будови і компьютерного дизайну трикотажу2029
Л.П. Коваленко - Промисловий маркетинг2027
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2021
М.О. Мацелик - Земельне право2020
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2008
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2001
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою1999
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління1993
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство1973
П.А. Рудик - Коментар до конституційних змін1965
В.В. Божкова - Реклама та стимулювання збуту1961
М.Ф. Юрій - Бюджетний менеджмент1961
В.В. Македон - Бізнес планування1958
Р.О. Додонов - Релігієзнавство1955
Г.О.Бірта - Товарознавча характеристика продукції свинарства1946
Л.І. Юрченко - Екологія1945
М.І. Белявцева - Маркетенговий менеджмент1933
І.О. Лютий - Банківський маркетинг1901
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень1894
Андреева Т.О. - Введение в философию1888
В.М. Комарницький - Екологічне право1888
М.Д. Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності1884
В. Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства1882
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія1875
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів1869
А.В. Лишиленко - Бухгалтерскии учет1864
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні1858
І.І. Дахно - Ділова карєра1827
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності1817
П.В. Хряпінський - Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України1817
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою1785
Сорокіна С.В. - Митна справа1772
М.М. Дякович - Електронні реєстри в діяльності нотаріусів україни. практичний посібник1762
Юрій М.Ф. - Культурознавство1759
О.А. Черепєхіна - Психологія спорту1757
М.П.Сарнацький, М.Ф. Юрій - Логіка1745
В.Н. Парсяк - Ринок цінних паперів1736
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві1726
І.Б. Маркович - Трансформація промисловостів системі глобальних викликів. Організаційно-мережеві зміни та конкурентно-інноваційні виміри1696
Дубініна А.А. - митна справа1689
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства1688
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів1687
І.І. Дахно - Історія держави і права1657
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства1657
Юрій М.Ф. - Культурологія1653
І.І. Дахно - Ділова карьєра1567