Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу24297
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства18751
Л.В.Балабанова - Управління персоналом17944
О.Ю Павлова - Історія Української культури15409
Є.І. Орлова - Харчові технології14793
Т.В. Дуткевич - Дитяча психологія14404
Г.Й.Давиденко - Історія Зарубіжної Літератури ХХ століття13642
О.Б. Столяренко - Психологія особистості12321
А.Й. капська - Соціальна педагогіка12175
А.В. Шегда - Економіка підприємства12148
Ю.В. Журик - Антимонопольно-конкурентне право України11678
І.А. Волкова - Облік зовнішньоекономічної діяльності11579
М.Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії11492
О.І. Шалева - Електронна комерція11459
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік11367
В.Ф.Дороз - Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах10966
Г. Онуфрієнко - Науковий стиль української мови10646
П.О. Капустенко - Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах10622
Н.М Зубар - Основи фізіології та гігієни харчування10473
А.Є. Конверського - Основи методології та організації наукових досліджень10395
О.Р.Малхазов - Психологія праці10248
С.П. Гриценко - Латинська мова для студентів-агробіологів10187
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ 9871
Л. В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів9791
М.Г. Михайлов - Бухгалтерський облік у бюджетних установах9734
П.Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки9417
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація9379
С.Л.Ковтюх - Репетитор правопису9150
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн9145
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8831
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність8782
Л.І.Скібіцька - Конфліктологія8740
О.П. Сергєєнкова - Вікова психологія8740
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях8737
А.А. Дудніков - Основи стандартизації. допуски. посадки і технічні вимірювання8730
Л.Т. Левчук - Історія світової культури8659
П.П.Шляхтун - Політологія8639
В.Й.Бочелюк - Психологія8456
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України8376
О.М. Чайка - Історія зарубіжної літератури 19 початку 20ст8300
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень8095
Т.В. Дуткевич - Практична психологія8053
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність8019
Савчук В.К. - Економічна теорія7899
С.І.Дробязко, Т.М.Козир, С.Б.Холод - Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу7894
Донець Л.І. - Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків7784
І.В. Сирохман - Асортимент і якість кондитерських виробів7649
С.Б. Ільіна - Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика7628
Н.О.Лисенко - Українська мова для іноземних студентів7481
І.О. Толок - Латинська мова7265
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування7183
С.М. Гончаров - Практикум з маркетингу7173
В.М. Шоботов - Цивільна оборона7131
Н.І. Грінчак - Історія зарубіжної літератури 20 століття7011
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит7009
Ф.М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології6954
К.А. Рябець - Екологічне право України6914
Т.А. Говорушко - Страхові послуги6804
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності6696
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія6459
В.М.Кислий - Логістика. Теорія та практика6456
В.І. Захарченко - Інноваційний менеджмент теорія і практика а в умовах трансформації6377
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства6356
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу6342
Є.Ю.Шара - Бухгалтерський фінансовий та податковий облікк6229
Л.В. Гуцаленко - Судово-бухгалтерська експертиза6171
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна6160
О.І. Момот - менеджмент якості та елементи системи якості6090
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5930
І.Л. Сазонець - Інвестування5918
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5861
О.М. Сумець - Основи операційного менеджменту. теоритичний аспект та практичні завдання5800
В.І. Ганін - Основи банківської справи5765
Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях5760
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5739
В.В. Павлюк - Контроль і ревізія5728
О.П. Сергєєнко - Загальна психологія5661
В.Г. Кремень - Теорія і практика іноваційної діяльності5635
Старостенко А.Г. - Міжнародний менеджмент5634
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту5558
І.О. Лютого - Податкова система5520
А.І. Мокій - Міжнародні організації5515
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості5503
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси5495
Редько О.Ю. - Аудит. Основи державного, незалежного професійного внутрішнього аудиту5481
П.В.Круш - Гроші та кредит5456
Гриценко Т.Б - Культурологія5446
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка5402
Коломоєць Т.О. - Адміністративне право5372
В.В. Кузнецов - Кримінальне право України5370
Н.В. Дібрівська - Основи наукових досліджень і технічної творчості5256
Н.М.Зубар - Логістика у ресторанному господарстві5241
С.Г. кузьменко - Міжнародне приватне право5225
В.Г. Грибан - Охорона праці5193
Л.М. Попова - Казначейська справа5096
Ю.Г. Козак - Правове регламентування5092
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах5073
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля5065
В.І.Лубський - Релігієзнавство5020
М.В. Мальчик - Фінансова статистика4938
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4918
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4868
О.В. Зверєва - Захист прав споживачів4825
М.В. Левківський - Історія педагогіки4819
А.В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу4778
І.В Бойчук - Інтернет в маркетингу4747
Г.Я. Круль - основи готельної справи4721
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4720
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4714
В.В.Божкова - Реклама та стимулювання збуту4697
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації4690
І.І. Марунич - Ділове спілкування та культура мовлення4677
В.В. Зарицька - Психологія. Вступ до спеціальності4676
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4674
І.Г. Дробінка - Політологія4588
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент4577
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4565
І.В. Жолнер - Фінансовий облік4554
О. П. Мягченко - Основи екології4553
О.М. Кокун - Психофізіологія4539
Т.В. Іванова - Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування4530
О.В. Калініченко - Макроекономіка4515
Юрій М.Ф. - Філософія4515
Т.Д. Косова - Банківські операції4512
Н.І. Машина - Міжнародне страхування4506
Л.О. Сандюк - Основи культурології4501
А.І.Щетинін - Політична економія4491
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях4455
В.П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія4405
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку4399
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств4390
Р. Кацавець - Мова у професії юриста4375
І.Є. Давидович - Контролінг4371
Л.В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза мьяса та мьясних продуктів4364
Віра Потєхіна - Інтелектуальна власність4362
Юрій М.Ф. - Соціологія в питаннях і відповідях4346
Є.А. Подольська - Філософія4339
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій4306
Л.М. Нікітіна - Вступ до філософії4298
С.О. Левицька - Організація обліку4283
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування4273
О.М. Томашевський - Інформаційні технології та моделювання бізнес процесів4266
С.Д. Максименко - Загальна психологія4261
Т.П. Яхно - Конфліктологія та теорія переговорів4250
А.Т. Опря - Статистика4244
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика4234
П.А. Рудик - Коментар до конституційних змін4227
В. Молдован - Юридичний практикум. Кримінальний процес. Судова риторика4220
С.С. Черниш - Економічний аналіз4216
В.К. орлова - Фінансовий облік4208
М.С. Дорош - Менеджмент сервісу теорія та практика4199
М.Ф. Юрій - Історія України4199
О.П. Буйницька - Інформаційні технології та технічні засоби навчання4160
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури 20 століття4132
Л.І. Скібіцька - Діловодство4119
В.І. Юдін - Основи роботи в Microsoft Excel XP4118
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни4098
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання4098
В.Г. Грибан - Валеологія4060
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації4054
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка4026
О.С. Мазур - Цивільне право україни3973
Г.В. Мисака - Бухгалтерський облік3949
С.М. Шамян - Барна справа3945
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера3941
Азарян О.М. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари3938
Скороходов В.А. - Автоматизоване робоче місце менеджера3932
Т.В. Гладких - Фінансовий облік3927
А. І. Щетинін - Гроші та кредит3919
О.О. Євтух - Фінансовий менеджмент3916
В.П. Бралатан - Професійна етика3898
Л.І. Скібіцька - Лідерство та стиль роботи менеджера3896
О.Д. Данілов - Фінанси підприємств3886
В.Е.Теліпко - Юридичний путівник споживоча3882
І.Л. Михайлин - Основи журналістики3881
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3879
З.В. Кузіна - Облік у галузях економіки3866
О.А. Лятамбор - ринок фінансових послуг. теорія і практика3865
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3858
В.А. Рульєв - Менеджмент3854
С.М. Еш - Фінансовий ринок3838
Л.І. Нечаюк - Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент3836
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3835
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. міжнародний досвід та практика україни3831
Т.Д. Косова - Центральний банк і грошово-кредитна політика3818
Л.Т. Левчук - Естетика3815
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3803
В.Ф.Роль - Фінансове право3795
Б.М. Ярчук - планування ветеринарних заходів3793
О.В. Волкова - Ринок праці3792
В.И.Бочелюк - Психологія Спорту3787
В.В. Москаленко - Психологія соціального впливу3787
О.В. Колесников - Ціноутворення3769
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення3756
О.Р. Малхазов - Психологія праці3755
В.І. Амелькін - Технічна творчість учнів3739
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13728
В.П. Косарчук - Оподаткування в україні3717
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3714
П. Яковлев - Економіка торгівлі3710
В.Б. Гарін - Історія України3705
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3696
І.О. Дудла - Захист прав споживачів3693
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3690
Ю.Є. Петруні - Прийняття управлінських рішень3681
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право3680
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії3679
Г.В. Блакита - Бухгалтерський облік3674
В.М. Порохня - Стратегічне управління3664
В.Й. Бочелюк - Психологія людини з обмеженими можливостями3662
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності3655
В.Д. Лихвар - Культурология3646
І.В. Сирохман - Якість і безпечність зерноборошняних продуктів3645
А.В.Базилюк - Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень3630
М. Тарасевич - національна економіка3626
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління3621
С.В. Несинової - Господарське право України3593
П.П. Микитюк - Інноваційний менеджмент 3575
І.А. Волкова - Бухгалтерський облік у банках3566
Є.Ш.Шара - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях3552
Юрій М.Ф., Ж.С. Труфіна - Бухгалтерський облік в галузях національної економіки3549
І.В. Хохлова - Кримінальне право України3519
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки3518
П.К. Бечко - Місцеві фінанси3500
О.Д.Данілов - Фінанси підприємств3497
Г.О. Бірта - Товарознавство мьяса3489
М.П. Мальська - Організація та планування діяльності туристичних підприємств теорія та практика3475
А.В. Кофанов - Криміналістика. питання і відповіді3452
Летута Т. М. - Методи визначення фальсифікації товарів3393
В.Й. Бочелюк - Юридична психологія3392
Т.П. Грабар - Психологія управління3373
В.І. Свистун - Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності3370
М.С. Кривченко - Банківські операції3334
Н.І. Гончарова - Документаційне забезпечення менеджменту3334
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність3323
О.П. Чукурна - Маркетингова цінова політика3322
О.А. Кириченка - Казначейство банку3321
В.І Антонік - Анатомія фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури3318
Л.І.Мозговий - Релігієзнавство3317
М.А. Окландер - Маркетингова цінова політика3317
О.В. Колесников - Основи наукових досліджень3317
Ю.В. Ващенко - Банківське право3313
С.П. Гриценко - Латинська мова3294
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу3292
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти3291
Н.Я. Наливайко - Інфоматика3285
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку3263
Е.А. Подольская - Культурология3254
М.М. Кім - Національна економіка3252
О.Новик - Історія української літератури. давньої3239
О.В. Бондар - Ситуаційний менеджмент3230
В.Я. Голюк - Міжнародні фінансові відносини3230
Л.І. Михайлова - Організація та проектування логістичних систем3230
А.П. Шеремет - Земельне право україни3225
І.І. Вініченко - Макроекономіка3220
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень3215
О.М.Кокун - Психофізіологія3194
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва3194
В.Я. Білоцерківський - Історія україни3175
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси3173
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський управлінський облік3165
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів3164
Л.І. Чулінда - Правознавство3162
И.М. Стариков - Психология взаимопонимания в конкретных ситуациях3146
І.І. Дахна - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності3132
В.Ф. Пасенко - Збірник рецептур3131
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції3119
П.С Атаманчук - Безпека життєдіяльності3100
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства3099
Ю.В. Корнєєв - Земельне право3090
Х.О. Засадна - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі3059
С.І. Селецький - Кримінальне право України3058
Л.М.Попова - Казначейська справа3057
Н.А. Колотілова - Риторика3044
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія3036
В.І. Савич - Економічна теорія3026
М.Ф. Юрій, Е.П. Абрамович - Релігієзнавство3016
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс3008
С.М. Попова - Податкове право2985
І.А. Волкова - Фінансовий облік2980
М.Д.Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2979
О.О. Шевченко - Історія економіки та економічної думки сучасні економічні теорії2975
С.Б. Єгоричева - Банківські іновації2968
В.В. Македон - Бізнес планування2962
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2953
Ю.А. Вериги - Бухгалтерський облік2935
Л.М. Демиденко - Податкова система2932
Колесніков Г.О. - Менеджерський словник2924
М.Х. Корецький - Економічна теорія2919
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2903
О.А. Кондрашихина - Дифференциальная психология2899
М.С. Дорошко - Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД2885
Л.А. Козак - Введення до спеціальності2883
М.Д. Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2881
М.І. Романова - Основи банківської справи2861
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2852
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2837
Г.М. Франчук - Основи охорони праці2828
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2827
Л.П. Коваленко - Промисловий маркетинг2824
Г.П. Табачук - Фінансовий облік у бланках2819
О.І. Кепко - Інженерна та компьютерна графіка2818
Л.П. Червінська - Економіка праці2800
Сіверс В.А. - Прикладна етика2789
Л.В. Пешук - Біохімія та технологія оліє-жирової сировини2787
В.Ф. Роль - Фінансове право2786
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2783
Ю.Г. Козак - Міжнародні фінанси2769
О.П. Мягченко - Безпека життєдіяльності людини та суспільства2766
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2761
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2752
Н.П. Бухонька - Основи будови і компьютерного дизайну трикотажу2751
М.О. Мацелик - Земельне право2737
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2712
М.Ф. Юрій - Бюджетний менеджмент2710
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2706
В.В. Божкова - Реклама та стимулювання збуту2703
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2693
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2693
В. Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства2659
Л.І. Юрченко - Екологія2628
Р.О. Додонов - Релігієзнавство2615
Андреева Т.О. - Введение в философию2590
Г.О.Бірта - Товарознавча характеристика продукції свинарства2551
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою2548
І.О. Лютий - Банківський маркетинг2544
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень2543
М.І. Белявцева - Маркетенговий менеджмент2540
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство2537
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2536
М.П.Сарнацький, М.Ф. Юрій - Логіка2535
А.В. Лишиленко - Бухгалтерскии учет2531
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності2511
П.В. Хряпінський - Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України2492
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2490
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні2483
Дубініна А.А. - митна справа2471
М.М. Дякович - Електронні реєстри в діяльності нотаріусів україни. практичний посібник2469
В.М. Комарницький - Екологічне право2466
І.І. Дахно - Ділова карєра2454
Сорокіна С.В. - Митна справа2445
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства2415
Юрій М.Ф. - Культурознавство2394
О.А. Черепєхіна - Психологія спорту2392
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві2389
В.Н. Парсяк - Ринок цінних паперів2388
Юрій М.Ф. - Культурологія2352
І.Б. Маркович - Трансформація промисловостів системі глобальних викликів. Організаційно-мережеві зміни та конкурентно-інноваційні виміри2326
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства2288
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів2281
І.І. Дахно - Історія держави і права2245
І.І. Дахно - Ділова карьєра2133