Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу21679
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства16133
Л.В.Балабанова - Управління персоналом15369
Є.І. Орлова - Харчові технології12059
Т.В. Дуткевич - Дитяча психологія11974
Г.Й.Давиденко - Історія Зарубіжної Літератури ХХ століття11603
А.Й. капська - Соціальна педагогіка10640
Ю.В. Журик - Антимонопольно-конкурентне право України10448
І.А. Волкова - Облік зовнішньоекономічної діяльності10353
О.Б. Столяренко - Психологія особистості10205
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік10086
О.Ю Павлова - Історія Української культури9512
О.І. Шалева - Електронна комерція9477
В.Ф.Дороз - Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах9256
Н.М Зубар - Основи фізіології та гігієни харчування8796
А.Є. Конверського - Основи методології та організації наукових досліджень8777
О.Р.Малхазов - Психологія праці8720
П.О. Капустенко - Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах8580
П.Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки8303
Л. В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів8240
М.Г. Михайлов - Бухгалтерський облік у бюджетних установах8177
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ 7898
Г. Онуфрієнко - Науковий стиль української мови7821
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн7806
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу7774
А.В. Шегда - Економіка підприємства7706
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація7684
С.Л.Ковтюх - Репетитор правопису7665
Л.І.Скібіцька - Конфліктологія7512
В.Й.Бочелюк - Психологія7389
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність7247
П.П.Шляхтун - Політологія7221
О.П. Сергєєнкова - Вікова психологія7166
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7086
О.М. Чайка - Історія зарубіжної літератури 19 початку 20ст6806
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України6722
Савчук В.К. - Економічна теорія6713
М.Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії6688
Л.Т. Левчук - Історія світової культури6642
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність6639
С.І.Дробязко, Т.М.Козир, С.Б.Холод - Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу6542
С.Б. Ільіна - Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика6526
Т.В. Дуткевич - Практична психологія6519
Донець Л.І. - Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків6456
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях6226
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6135
В.М. Шоботов - Цивільна оборона5901
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит5893
Ф.М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології5857
А.А. Дудніков - Основи стандартизації. допуски. посадки і технічні вимірювання5813
І.О. Толок - Латинська мова5654
Т.А. Говорушко - Страхові послуги5641
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності5582
Н.І. Грінчак - Історія зарубіжної літератури 20 століття5559
Н.О.Лисенко - Українська мова для іноземних студентів5526
С.М. Гончаров - Практикум з маркетингу5500
В.І. Захарченко - Інноваційний менеджмент теорія і практика а в умовах трансформації5336
І.В. Сирохман - Асортимент і якість кондитерських виробів5330
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5296
Є.Ю.Шара - Бухгалтерський фінансовий та податковий облікк5226
В.М.Кислий - Логістика. Теорія та практика5167
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу5078
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія5014
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5010
К.А. Рябець - Екологічне право України4875
О.І. Момот - менеджмент якості та елементи системи якості4861
Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях4857
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства4850
І.Л. Сазонець - Інвестування4801
В.І. Ганін - Основи банківської справи4800
Л.В. Гуцаленко - Судово-бухгалтерська експертиза4797
Редько О.Ю. - Аудит. Основи державного, незалежного професійного внутрішнього аудиту4759
Старостенко А.Г. - Міжнародний менеджмент4749
Гриценко Т.Б - Культурологія4726
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини4699
В.В. Павлюк - Контроль і ревізія4698
О.М. Сумець - Основи операційного менеджменту. теоритичний аспект та практичні завдання4698
С.П. Гриценко - Латинська мова для студентів-агробіологів4687
В.Г. Кремень - Теорія і практика іноваційної діяльності4670
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту4663
А.І. Мокій - Міжнародні організації4635
П.В.Круш - Гроші та кредит4626
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси4616
Коломоєць Т.О. - Адміністративне право4607
В.В. Кузнецов - Кримінальне право України4605
О.П. Сергєєнко - Загальна психологія4600
І.О. Лютого - Податкова система4578
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка4544
Ю.Г. Козак - Правове регламентування4541
Н.В. Дібрівська - Основи наукових досліджень і технічної творчості4436
Н.М.Зубар - Логістика у ресторанному господарстві4399
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах4398
Л.М. Попова - Казначейська справа4397
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості4366
В.І.Лубський - Релігієзнавство4343
В.Г. Грибан - Охорона праці4330
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна4272
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4147
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4131
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4050
М.В. Мальчик - Фінансова статистика4043
С.Г. кузьменко - Міжнародне приватне право4030
М.В. Левківський - Історія педагогіки3997
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології3936
І.В Бойчук - Інтернет в маркетингу3915
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент3911
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств3895
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика3872
І.Г. Дробінка - Політологія3852
В.В.Божкова - Реклама та стимулювання збуту3811
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях3795
І.І. Цигилик - Основи підприємництва3774
О. П. Мягченко - Основи екології3765
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації3757
І.І. Марунич - Ділове спілкування та культура мовлення3745
І.В. Жолнер - Фінансовий облік3730
Л.О. Сандюк - Основи культурології3726
Т.Д. Косова - Банківські операції3725
Віра Потєхіна - Інтелектуальна власність3724
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств3717
Г.Я. Круль - основи готельної справи3705
Т.В. Іванова - Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування3699
Н.І. Машина - Міжнародне страхування3684
О.М. Кокун - Психофізіологія3673
В.П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія3668
О.В. Калініченко - Макроекономіка3660
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку3660
А.І.Щетинін - Політична економія3657
Є.А. Подольська - Філософія3630
Л.В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза мьяса та мьясних продуктів3609
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування3606
А.В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу3582
І.Є. Давидович - Контролінг3542
Р. Кацавець - Мова у професії юриста3540
С.О. Левицька - Організація обліку3536
Юрій М.Ф. - Соціологія в питаннях і відповідях3516
Т.П. Яхно - Конфліктологія та теорія переговорів3515
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій3509
Юрій М.Ф. - Філософія3485
М.С. Дорош - Менеджмент сервісу теорія та практика3466
В.К. орлова - Фінансовий облік3450
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури 20 століття3418
В. Молдован - Юридичний практикум. Кримінальний процес. Судова риторика3409
Л.М. Нікітіна - Вступ до філософії3399
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання3393
Л.І. Скібіцька - Діловодство3355
С.С. Черниш - Економічний аналіз3352
О.О. Євтух - Фінансовий менеджмент3313
В.В. Зарицька - Психологія. Вступ до спеціальності3291
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика3286
В.І. Юдін - Основи роботи в Microsoft Excel XP3282
О.С. Мазур - Цивільне право україни3279
З.В. Кузіна - Облік у галузях економіки3244
Г.В. Мисака - Бухгалтерський облік3243
І.Л. Михайлин - Основи журналістики3240
В.Г. Грибан - Валеологія3231
О.П. Буйницька - Інформаційні технології та технічні засоби навчання3222
А. І. Щетинін - Гроші та кредит3216
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3192
О.М. Томашевський - Інформаційні технології та моделювання бізнес процесів3188
М.Ф. Юрій - Історія України3179
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3175
В.Е.Теліпко - Юридичний путівник споживоча3171
Л.І. Скібіцька - Лідерство та стиль роботи менеджера3165
В.И.Бочелюк - Психологія Спорту3162
Азарян О.М. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари3145
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера3136
О.А. Лятамбор - ринок фінансових послуг. теорія і практика3133
Скороходов В.А. - Автоматизоване робоче місце менеджера3121
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. міжнародний досвід та практика україни3121
Т.В. Гладких - Фінансовий облік3110
О.Р. Малхазов - Психологія праці3107
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3101
О.В. Зверєва - Захист прав споживачів3080
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни3068
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3068
Л.Т. Левчук - Естетика3062
В.Ф.Роль - Фінансове право3060
В.Д. Лихвар - Культурология3042
О.Д. Данілов - Фінанси підприємств3042
Т.Д. Косова - Центральний банк і грошово-кредитна політика3041
С.Д. Максименко - Загальна психологія3032
А.Т. Опря - Статистика3029
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13022
В.П. Бралатан - Професійна етика3020
В.І. Амелькін - Технічна творчість учнів3014
В.А. Рульєв - Менеджмент3009
В.Б. Гарін - Історія України3000
О.Я. Базілінська - Макроекономіка2991
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці2989
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право2980
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка2969
О.В. Волкова - Ринок праці2966
О.В. Колесников - Ціноутворення2965
С.В. Несинової - Господарське право України2963
В.М. Порохня - Стратегічне управління2961
А.В.Базилюк - Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень2951
Б.М. Ярчук - планування ветеринарних заходів2951
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах2951
Є.Ш.Шара - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях2947
В.П. Косарчук - Оподаткування в україні2928
Г.В. Блакита - Бухгалтерський облік2928
С.М. Шамян - Барна справа2920
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії2905
Л.І. Нечаюк - Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент2898
С.М. Еш - Фінансовий ринок2890
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення2887
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка2874
П. Яковлев - Економіка торгівлі2870
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2865
О.Д.Данілов - Фінанси підприємств2864
В.В. Москаленко - Психологія соціального впливу2858
Г.О. Бірта - Товарознавство мьяса2857
В.Й. Бочелюк - Психологія людини з обмеженими можливостями2855
І.О. Дудла - Захист прав споживачів2850
І.А. Волкова - Бухгалтерський облік у банках2848
М. Тарасевич - національна економіка2834
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності2822
М.П. Мальська - Організація та планування діяльності туристичних підприємств теорія та практика2802
П.П. Микитюк - Інноваційний менеджмент 2778
Юрій М.Ф., Ж.С. Труфіна - Бухгалтерський облік в галузях національної економіки2775
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки2761
Летута Т. М. - Методи визначення фальсифікації товарів2750
А.В. Кофанов - Криміналістика. питання і відповіді2738
В.І. Свистун - Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності2737
Ю.Є. Петруні - Прийняття управлінських рішень2723
І.В. Хохлова - Кримінальне право України2695
М.С. Кривченко - Банківські операції2693
Н.І. Гончарова - Документаційне забезпечення менеджменту2692
Л.І.Мозговий - Релігієзнавство2689
П.К. Бечко - Місцеві фінанси2682
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність2681
І.В. Сирохман - Якість і безпечність зерноборошняних продуктів2671
О.В. Колесников - Основи наукових досліджень2668
Н.Я. Наливайко - Інфоматика2645
С.П. Гриценко - Латинська мова2634
О.П. Чукурна - Маркетингова цінова політика2627
М.М. Кім - Національна економіка2609
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу2599
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень2591
В.Я. Голюк - Міжнародні фінансові відносини2589
Е.А. Подольская - Культурология2588
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку2584
О.В. Бондар - Ситуаційний менеджмент2583
О.А. Кириченка - Казначейство банку2582
П.С Атаманчук - Безпека життєдіяльності2539
В.Я. Білоцерківський - Історія україни2534
В.І Антонік - Анатомія фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури2528
О.Новик - Історія української літератури. давньої2526
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти2525
В.Ф. Пасенко - Збірник рецептур2525
М.А. Окландер - Маркетингова цінова політика2523
О.М.Кокун - Психофізіологія2520
І.І. Вініченко - Макроекономіка2519
А.П. Шеремет - Земельне право україни2515
Т.П. Грабар - Психологія управління2505
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів2493
І.І. Дахна - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності2493
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси2490
Н.А. Колотілова - Риторика2476
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства2476
С.І. Селецький - Кримінальне право України2468
Ю.В. Корнєєв - Земельне право2462
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський управлінський облік2460
Л.І. Чулінда - Правознавство2455
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції2453
В.І. Савич - Економічна теорія2451
Х.О. Засадна - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі2441
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва2430
М.Д.Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2413
И.М. Стариков - Психология взаимопонимания в конкретных ситуациях2410
О.О. Шевченко - Історія економіки та економічної думки сучасні економічні теорії2393
В.Й. Бочелюк - Юридична психологія2387
С.М. Попова - Податкове право2385
Л.І. Михайлова - Організація та проектування логістичних систем2381
Л.М.Попова - Казначейська справа2377
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2368
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2352
М.С. Дорошко - Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД2351
Ю.А. Вериги - Бухгалтерський облік2344
С.Б. Єгоричева - Банківські іновації2342
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2297
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2293
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2274
Колесніков Г.О. - Менеджерський словник2273
М.Х. Корецький - Економічна теорія2271
І.А. Волкова - Фінансовий облік2266
О.І. Кепко - Інженерна та компьютерна графіка2264
Г.П. Табачук - Фінансовий облік у бланках2254
М.І. Романова - Основи банківської справи2240
Ю.Г. Козак - Міжнародні фінанси2239
Л.М. Демиденко - Податкова система2236
О.А. Кондрашихина - Дифференциальная психология2204
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2203
Ю.В. Ващенко - Банківське право2196
М.Ф. Юрій, Е.П. Абрамович - Релігієзнавство2195
Сіверс В.А. - Прикладна етика2194
Г.М. Франчук - Основи охорони праці2194
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2187
Л.В. Пешук - Біохімія та технологія оліє-жирової сировини2178
В.Ф. Роль - Фінансове право2177
Л.П. Червінська - Економіка праці2176
О.П. Мягченко - Безпека життєдіяльності людини та суспільства2167
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2143
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2141
Л.А. Козак - Введення до спеціальності2132
Н.П. Бухонька - Основи будови і компьютерного дизайну трикотажу2127
М.О. Мацелик - Земельне право2113
Л.П. Коваленко - Промисловий маркетинг2106
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2101
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2099
В.В. Македон - Бізнес планування2099
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2091
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2089
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2082
М.Ф. Юрій - Бюджетний менеджмент2073
П.А. Рудик - Коментар до конституційних змін2056
В.В. Божкова - Реклама та стимулювання збуту2054
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство2050
Р.О. Додонов - Релігієзнавство2036
Л.І. Юрченко - Екологія2032
М.І. Белявцева - Маркетенговий менеджмент2030
Г.О.Бірта - Товарознавча характеристика продукції свинарства2022
В. Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства2014
М.Д. Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2004
І.О. Лютий - Банківський маркетинг1991
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень1988
В.М. Комарницький - Екологічне право1970
Андреева Т.О. - Введение в философию1958
А.В. Лишиленко - Бухгалтерскии учет1957
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів1956
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія1954
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні1933
І.І. Дахно - Ділова карєра1930
П.В. Хряпінський - Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України1922
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності1903
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою1868
Сорокіна С.В. - Митна справа1856
М.М. Дякович - Електронні реєстри в діяльності нотаріусів україни. практичний посібник1848
О.А. Черепєхіна - Психологія спорту1839
М.П.Сарнацький, М.Ф. Юрій - Логіка1836
Юрій М.Ф. - Культурознавство1833
В.Н. Парсяк - Ринок цінних паперів1819
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві1815
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства1803
Дубініна А.А. - митна справа1796
І.Б. Маркович - Трансформація промисловостів системі глобальних викликів. Організаційно-мережеві зміни та конкурентно-інноваційні виміри1782
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів1776
Юрій М.Ф. - Культурологія1744
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства1737
І.І. Дахно - Історія держави і права1731
І.І. Дахно - Ділова карьєра1626