Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу22907
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства17388
Л.В.Балабанова - Управління персоналом16558
Т.В. Дуткевич - Дитяча психологія13519
Є.І. Орлова - Харчові технології13413
О.Ю Павлова - Історія Української культури13197
Г.Й.Давиденко - Історія Зарубіжної Літератури ХХ століття12677
А.Й. капська - Соціальна педагогіка11436
О.Б. Столяренко - Психологія особистості11397
Ю.В. Журик - Антимонопольно-конкурентне право України11059
І.А. Волкова - Облік зовнішньоекономічної діяльності10951
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік10811
О.І. Шалева - Електронна комерція10718
В.Ф.Дороз - Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах10009
А.Є. Конверського - Основи методології та організації наукових досліджень9771
А.В. Шегда - Економіка підприємства9754
Н.М Зубар - Основи фізіології та гігієни харчування9747
П.О. Капустенко - Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах9660
Г. Онуфрієнко - Науковий стиль української мови9656
О.Р.Малхазов - Психологія праці9491
М.Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії9313
Л. В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів9180
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ 9062
П.Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки8899
М.Г. Михайлов - Бухгалтерський облік у бюджетних установах8889
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація8604
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн8503
С.Л.Ковтюх - Репетитор правопису8398
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8299
О.П. Сергєєнкова - Вікова психологія8186
Л.І.Скібіцька - Конфліктологія8171
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність8168
П.П.Шляхтун - Політологія7976
В.Й.Бочелюк - Психологія7947
Л.Т. Левчук - Історія світової культури7874
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7606
С.П. Гриценко - Латинська мова для студентів-агробіологів7581
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України7466
О.М. Чайка - Історія зарубіжної літератури 19 початку 20ст7444
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях7426
А.А. Дудніков - Основи стандартизації. допуски. посадки і технічні вимірювання7389
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність7338
Т.В. Дуткевич - Практична психологія7326
Савчук В.К. - Економічна теорія7277
С.І.Дробязко, Т.М.Козир, С.Б.Холод - Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу7242
С.Б. Ільіна - Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика7174
Донець Л.І. - Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків7151
Н.О.Лисенко - Українська мова для іноземних студентів6770
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6631
В.М. Шоботов - Цивільна оборона6613
І.В. Сирохман - Асортимент і якість кондитерських виробів6606
І.О. Толок - Латинська мова6562
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит6468
Ф.М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології6434
С.М. Гончаров - Практикум з маркетингу6395
Н.І. Грінчак - Історія зарубіжної літератури 20 століття6316
Т.А. Говорушко - Страхові послуги6256
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності6102
В.І. Захарченко - Інноваційний менеджмент теорія і практика а в умовах трансформації5851
В.М.Кислий - Логістика. Теорія та практика5850
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5843
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія5766
Є.Ю.Шара - Бухгалтерський фінансовий та податковий облікк5757
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу5733
Л.В. Гуцаленко - Судово-бухгалтерська експертиза5592
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5543
К.А. Рябець - Екологічне право України5534
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5502
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна5463
О.І. Момот - менеджмент якості та елементи системи якості5454
І.Л. Сазонець - Інвестування5390
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5387
Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях5385
О.М. Сумець - Основи операційного менеджменту. теоритичний аспект та практичні завдання5371
В.І. Ганін - Основи банківської справи5365
В.В. Павлюк - Контроль і ревізія5334
Старостенко А.Г. - Міжнародний менеджмент5316
В.Г. Кремень - Теорія і практика іноваційної діяльності5287
О.П. Сергєєнко - Загальна психологія5244
І.О. Лютого - Податкова система5198
Редько О.Ю. - Аудит. Основи державного, незалежного професійного внутрішнього аудиту5189
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту5174
Гриценко Т.Б - Культурологія5173
А.І. Мокій - Міжнародні організації5156
П.В.Круш - Гроші та кредит5142
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси5114
Коломоєць Т.О. - Адміністративне право5088
В.В. Кузнецов - Кримінальне право України5055
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка5045
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості4940
Н.В. Дібрівська - Основи наукових досліджень і технічної творчості4916
Н.М.Зубар - Логістика у ресторанному господарстві4885
Ю.Г. Козак - Правове регламентування4878
Л.М. Попова - Казначейська справа4782
В.Г. Грибан - Охорона праці4768
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах4758
В.І.Лубський - Релігієзнавство4747
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4679
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4594
М.В. Мальчик - Фінансова статистика4572
С.Г. кузьменко - Міжнародне приватне право4541
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4503
М.В. Левківський - Історія педагогіки4465
І.В Бойчук - Інтернет в маркетингу4416
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4392
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4360
В.В.Божкова - Реклама та стимулювання збуту4337
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації4330
Г.Я. Круль - основи готельної справи4325
І.І. Марунич - Ділове спілкування та культура мовлення4323
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4318
А.В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу4316
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент4288
І.Г. Дробінка - Політологія4279
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4277
Т.В. Іванова - Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування4198
О.В. Калініченко - Макроекономіка4197
О.В. Зверєва - Захист прав споживачів4194
О. П. Мягченко - Основи екології4187
І.В. Жолнер - Фінансовий облік4178
В.В. Зарицька - Психологія. Вступ до спеціальності4176
Т.Д. Косова - Банківські операції4176
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях4175
Юрій М.Ф. - Філософія4172
Н.І. Машина - Міжнародне страхування4132
Л.О. Сандюк - Основи культурології4129
О.М. Кокун - Психофізіологія4118
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств4108
В.П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія4103
А.І.Щетинін - Політична економія4086
Віра Потєхіна - Інтелектуальна власність4081
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку4060
Юрій М.Ф. - Соціологія в питаннях і відповідях4041
Л.В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза мьяса та мьясних продуктів4024
Є.А. Подольська - Філософія4022
І.Є. Давидович - Контролінг4021
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування3984
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій3969
О.М. Томашевський - Інформаційні технології та моделювання бізнес процесів3965
С.О. Левицька - Організація обліку3958
Р. Кацавець - Мова у професії юриста3951
Т.П. Яхно - Конфліктологія та теорія переговорів3937
В. Молдован - Юридичний практикум. Кримінальний процес. Судова риторика3912
М.С. Дорош - Менеджмент сервісу теорія та практика3889
В.К. орлова - Фінансовий облік3888
А.Т. Опря - Статистика3888
Л.М. Нікітіна - Вступ до філософії3874
С.С. Черниш - Економічний аналіз3871
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури 20 століття3809
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика3800
Л.І. Скібіцька - Діловодство3796
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання3787
С.Д. Максименко - Загальна психологія3777
О.П. Буйницька - Інформаційні технології та технічні засоби навчання3767
В.І. Юдін - Основи роботи в Microsoft Excel XP3717
В.Г. Грибан - Валеологія3717
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни3680
О.С. Мазур - Цивільне право україни3672
О.О. Євтух - Фінансовий менеджмент3664
Г.В. Мисака - Бухгалтерський облік3645
І.Л. Михайлин - Основи журналістики3605
З.В. Кузіна - Облік у галузях економіки3604
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3592
А. І. Щетинін - Гроші та кредит3585
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера3585
М.Ф. Юрій - Історія України3584
В.Е.Теліпко - Юридичний путівник споживоча3580
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3578
Скороходов В.А. - Автоматизоване робоче місце менеджера3577
Л.І. Скібіцька - Лідерство та стиль роботи менеджера3570
О.А. Лятамбор - ринок фінансових послуг. теорія і практика3556
О.Д. Данілов - Фінанси підприємств3554
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. міжнародний досвід та практика україни3549
С.М. Шамян - Барна справа3539
Т.В. Гладких - Фінансовий облік3538
В.И.Бочелюк - Психологія Спорту3522
Азарян О.М. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари3513
В.А. Рульєв - Менеджмент3512
В.П. Бралатан - Професійна етика3499
В.Ф.Роль - Фінансове право3496
Т.Д. Косова - Центральний банк і грошово-кредитна політика3489
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3480
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3477
Л.І. Нечаюк - Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент3477
О.В. Колесников - Ціноутворення3463
Л.Т. Левчук - Естетика3458
В.І. Амелькін - Технічна творчість учнів3452
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3452
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка3449
О.В. Волкова - Ринок праці3447
О.Р. Малхазов - Психологія праці3426
В.В. Москаленко - Психологія соціального впливу3417
В.Д. Лихвар - Культурология3407
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13406
Б.М. Ярчук - планування ветеринарних заходів3397
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3394
С.М. Еш - Фінансовий ринок3381
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3372
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3343
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право3340
В.М. Порохня - Стратегічне управління3339
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення3331
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії3331
В.Б. Гарін - Історія України3327
П. Яковлев - Економіка торгівлі3327
Г.В. Блакита - Бухгалтерський облік3324
А.В.Базилюк - Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень3316
В.П. Косарчук - Оподаткування в україні3309
С.В. Несинової - Господарське право України3303
В.Й. Бочелюк - Психологія людини з обмеженими можливостями3302
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності3300
І.О. Дудла - Захист прав споживачів3295
Ю.Є. Петруні - Прийняття управлінських рішень3287
І.В. Сирохман - Якість і безпечність зерноборошняних продуктів3285
М. Тарасевич - національна економіка3278
Є.Ш.Шара - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях3272
П.П. Микитюк - Інноваційний менеджмент 3249
І.А. Волкова - Бухгалтерський облік у банках3235
О.Д.Данілов - Фінанси підприємств3222
Юрій М.Ф., Ж.С. Труфіна - Бухгалтерський облік в галузях національної економіки3218
Г.О. Бірта - Товарознавство мьяса3203
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління3202
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки3179
М.П. Мальська - Організація та планування діяльності туристичних підприємств теорія та практика3167
П.К. Бечко - Місцеві фінанси3157
А.В. Кофанов - Криміналістика. питання і відповіді3145
Летута Т. М. - Методи визначення фальсифікації товарів3120
І.В. Хохлова - Кримінальне право України3105
В.І. Свистун - Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності3098
Н.І. Гончарова - Документаційне забезпечення менеджменту3081
Ю.В. Ващенко - Банківське право3076
Л.І.Мозговий - Релігієзнавство3059
М.С. Кривченко - Банківські операції3048
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність3036
Н.Я. Наливайко - Інфоматика3024
О.В. Колесников - Основи наукових досліджень3019
О.П. Чукурна - Маркетингова цінова політика3003
Е.А. Подольская - Культурология2978
С.П. Гриценко - Латинська мова2977
М.М. Кім - Національна економіка2971
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу2966
М.А. Окландер - Маркетингова цінова політика2965
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку2957
О.А. Кириченка - Казначейство банку2952
О.В. Бондар - Ситуаційний менеджмент2949
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти2948
А.П. Шеремет - Земельне право україни2943
В.Я. Голюк - Міжнародні фінансові відносини2942
Т.П. Грабар - Психологія управління2937
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень2931
І.І. Вініченко - Макроекономіка2923
О.Новик - Історія української літератури. давньої2915
В.І Антонік - Анатомія фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури2908
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва2905
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський управлінський облік2900
В.Й. Бочелюк - Юридична психологія2900
В.Я. Білоцерківський - Історія україни2886
Л.І. Чулінда - Правознавство2886
В.Ф. Пасенко - Збірник рецептур2882
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси2858
О.М.Кокун - Психофізіологія2857
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів2857
П.С Атаманчук - Безпека життєдіяльності2853
И.М. Стариков - Психология взаимопонимания в конкретных ситуациях2850
І.І. Дахна - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності2844
Ю.В. Корнєєв - Земельне право2842
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства2840
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції2814
В.І. Савич - Економічна теорія2810
Х.О. Засадна - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі2805
Л.І. Михайлова - Організація та проектування логістичних систем2800
С.І. Селецький - Кримінальне право України2776
Л.М.Попова - Казначейська справа2766
Н.А. Колотілова - Риторика2758
М.Д.Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2735
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2726
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2723
С.М. Попова - Податкове право2709
О.О. Шевченко - Історія економіки та економічної думки сучасні економічні теорії2706
С.Б. Єгоричева - Банківські іновації2704
Ю.А. Вериги - Бухгалтерський облік2704
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2690
М.Ф. Юрій, Е.П. Абрамович - Релігієзнавство2672
М.С. Дорошко - Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД2658
М.Х. Корецький - Економічна теорія2652
Колесніков Г.О. - Менеджерський словник2644
Л.М. Демиденко - Податкова система2629
В.В. Македон - Бізнес планування2625
І.А. Волкова - Фінансовий облік2622
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2622
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2610
О.А. Кондрашихина - Дифференциальная психология2609
М.І. Романова - Основи банківської справи2608
Л.А. Козак - Введення до спеціальності2588
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2586
Г.П. Табачук - Фінансовий облік у бланках2583
Ю.Г. Козак - Міжнародні фінанси2577
О.І. Кепко - Інженерна та компьютерна графіка2576
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2550
Сіверс В.А. - Прикладна етика2541
Г.М. Франчук - Основи охорони праці2540
Л.П. Коваленко - Промисловий маркетинг2534
Л.В. Пешук - Біохімія та технологія оліє-жирової сировини2523
О.П. Мягченко - Безпека життєдіяльності людини та суспільства2520
Л.П. Червінська - Економіка праці2514
В.Ф. Роль - Фінансове право2508
Н.П. Бухонька - Основи будови і компьютерного дизайну трикотажу2490
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2488
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2479
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2473
М.Д. Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2470
М.О. Мацелик - Земельне право2455
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2453
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2449
П.А. Рудик - Коментар до конституційних змін2447
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2447
В.В. Божкова - Реклама та стимулювання збуту2446
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2439
М.Ф. Юрій - Бюджетний менеджмент2437
В. Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства2409
Л.І. Юрченко - Екологія2384
Р.О. Додонов - Релігієзнавство2374
Андреева Т.О. - Введение в философию2341
Г.О.Бірта - Товарознавча характеристика продукції свинарства2324
І.О. Лютий - Банківський маркетинг2317
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень2316
М.І. Белявцева - Маркетенговий менеджмент2315
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство2312
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2286
А.В. Лишиленко - Бухгалтерскии учет2270
В.М. Комарницький - Екологічне право2257
П.В. Хряпінський - Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України2252
М.П.Сарнацький, М.Ф. Юрій - Логіка2251
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2249
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності2244
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні2242
І.І. Дахно - Ділова карєра2228
Дубініна А.А. - митна справа2195
М.М. Дякович - Електронні реєстри в діяльності нотаріусів україни. практичний посібник2194
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою2194
Сорокіна С.В. - Митна справа2179
Юрій М.Ф. - Культурознавство2159
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства2148
В.Н. Парсяк - Ринок цінних паперів2143
О.А. Черепєхіна - Психологія спорту2142
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві2127
І.Б. Маркович - Трансформація промисловостів системі глобальних викликів. Організаційно-мережеві зміни та конкурентно-інноваційні виміри2082
Юрій М.Ф. - Культурологія2082
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів2052
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства2035
І.І. Дахно - Історія держави і права2008
І.І. Дахно - Ділова карьєра1906