Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу24135
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства18563
Л.В.Балабанова - Управління персоналом17778
О.Ю Павлова - Історія Української культури15148
Є.І. Орлова - Харчові технології14593
Т.В. Дуткевич - Дитяча психологія14263
Г.Й.Давиденко - Історія Зарубіжної Літератури ХХ століття13489
О.Б. Столяренко - Психологія особистості12166
А.Й. капська - Соціальна педагогіка12037
А.В. Шегда - Економіка підприємства11702
Ю.В. Журик - Антимонопольно-конкурентне право України11559
І.А. Волкова - Облік зовнішньоекономічної діяльності11456
О.І. Шалева - Електронна комерція11328
М.Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії11327
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік11242
В.Ф.Дороз - Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах10818
Г. Онуфрієнко - Науковий стиль української мови10525
П.О. Капустенко - Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах10458
Н.М Зубар - Основи фізіології та гігієни харчування10415
А.Є. Конверського - Основи методології та організації наукових досліджень10339
О.Р.Малхазов - Психологія праці10163
С.П. Гриценко - Латинська мова для студентів-агробіологів9871
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ 9802
Л. В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів9713
М.Г. Михайлов - Бухгалтерський облік у бюджетних установах9658
П.Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки9367
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація9327
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн9089
С.Л.Ковтюх - Репетитор правопису9085
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8790
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність8726
Л.І.Скібіцька - Конфліктологія8689
О.П. Сергєєнкова - Вікова психологія8677
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях8677
А.А. Дудніков - Основи стандартизації. допуски. посадки і технічні вимірювання8607
Л.Т. Левчук - Історія світової культури8606
П.П.Шляхтун - Політологія8568
В.Й.Бочелюк - Психологія8413
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України8299
О.М. Чайка - Історія зарубіжної літератури 19 початку 20ст8175
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень8050
Т.В. Дуткевич - Практична психологія8009
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність7970
Савчук В.К. - Економічна теорія7857
С.І.Дробязко, Т.М.Козир, С.Б.Холод - Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу7836
Донець Л.І. - Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків7701
С.Б. Ільіна - Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика7586
І.В. Сирохман - Асортимент і якість кондитерських виробів7568
Н.О.Лисенко - Українська мова для іноземних студентів7418
І.О. Толок - Латинська мова7215
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування7142
С.М. Гончаров - Практикум з маркетингу7121
В.М. Шоботов - Цивільна оборона7090
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит6973
Н.І. Грінчак - Історія зарубіжної літератури 20 століття6946
Ф.М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології6911
Т.А. Говорушко - Страхові послуги6701
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності6652
В.М.Кислий - Логістика. Теорія та практика6411
В.І. Захарченко - Інноваційний менеджмент теорія і практика а в умовах трансформації6339
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства6316
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу6288
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія6268
Є.Ю.Шара - Бухгалтерський фінансовий та податковий облікк6189
К.А. Рябець - Екологічне право України6179
Л.В. Гуцаленко - Судово-бухгалтерська експертиза6122
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна6097
О.І. Момот - менеджмент якості та елементи системи якості6052
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5886
І.Л. Сазонець - Інвестування5875
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5823
О.М. Сумець - Основи операційного менеджменту. теоритичний аспект та практичні завдання5757
В.І. Ганін - Основи банківської справи5727
Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях5717
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5708
В.В. Павлюк - Контроль і ревізія5682
О.П. Сергєєнко - Загальна психологія5613
В.Г. Кремень - Теорія і практика іноваційної діяльності5599
Старостенко А.Г. - Міжнародний менеджмент5596
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту5519
І.О. Лютого - Податкова система5486
А.І. Мокій - Міжнародні організації5480
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси5458
Редько О.Ю. - Аудит. Основи державного, незалежного професійного внутрішнього аудиту5449
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості5446
П.В.Круш - Гроші та кредит5422
Гриценко Т.Б - Культурологія5417
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка5370
Коломоєць Т.О. - Адміністративне право5344
В.В. Кузнецов - Кримінальне право України5342
Н.В. Дібрівська - Основи наукових досліджень і технічної творчості5224
Н.М.Зубар - Логістика у ресторанному господарстві5203
В.Г. Грибан - Охорона праці5160
С.Г. кузьменко - Міжнародне приватне право5140
Ю.Г. Козак - Правове регламентування5072
Л.М. Попова - Казначейська справа5066
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах5037
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля5028
В.І.Лубський - Релігієзнавство4987
М.В. Мальчик - Фінансова статистика4896
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4885
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4834
М.В. Левківський - Історія педагогіки4776
О.В. Зверєва - Захист прав споживачів4764
А.В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу4721
І.В Бойчук - Інтернет в маркетингу4715
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4679
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4673
Г.Я. Круль - основи готельної справи4672
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації4663
В.В.Божкова - Реклама та стимулювання збуту4662
І.І. Марунич - Ділове спілкування та культура мовлення4641
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4633
В.В. Зарицька - Психологія. Вступ до спеціальності4609
І.Г. Дробінка - Політологія4549
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент4536
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4527
О. П. Мягченко - Основи екології4514
І.В. Жолнер - Фінансовий облік4513
О.М. Кокун - Психофізіологія4496
Т.В. Іванова - Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування4495
Юрій М.Ф. - Філософія4485
О.В. Калініченко - Макроекономіка4480
Т.Д. Косова - Банківські операції4478
Л.О. Сандюк - Основи культурології4463
Н.І. Машина - Міжнародне страхування4445
А.І.Щетинін - Політична економія4437
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях4421
В.П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія4373
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку4365
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств4358
І.Є. Давидович - Контролінг4341
Р. Кацавець - Мова у професії юриста4340
Віра Потєхіна - Інтелектуальна власність4329
Л.В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза мьяса та мьясних продуктів4319
Юрій М.Ф. - Соціологія в питаннях і відповідях4313
Є.А. Подольська - Філософія4289
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій4265
Л.М. Нікітіна - Вступ до філософії4252
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування4249
С.О. Левицька - Організація обліку4246
О.М. Томашевський - Інформаційні технології та моделювання бізнес процесів4231
Т.П. Яхно - Конфліктологія та теорія переговорів4216
С.Д. Максименко - Загальна психологія4216
А.Т. Опря - Статистика4209
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика4196
В. Молдован - Юридичний практикум. Кримінальний процес. Судова риторика4186
С.С. Черниш - Економічний аналіз4180
В.К. орлова - Фінансовий облік4170
М.С. Дорош - Менеджмент сервісу теорія та практика4166
М.Ф. Юрій - Історія України4149
О.П. Буйницька - Інформаційні технології та технічні засоби навчання4114
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури 20 століття4094
Л.І. Скібіцька - Діловодство4079
В.І. Юдін - Основи роботи в Microsoft Excel XP4063
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання4062
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни4050
В.Г. Грибан - Валеологія4022
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації4006
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка3970
О.С. Мазур - Цивільне право україни3924
П.А. Рудик - Коментар до конституційних змін3915
Г.В. Мисака - Бухгалтерський облік3911
Азарян О.М. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари3906
С.М. Шамян - Барна справа3899
Скороходов В.А. - Автоматизоване робоче місце менеджера3896
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера3888
О.О. Євтух - Фінансовий менеджмент3887
Т.В. Гладких - Фінансовий облік3882
А. І. Щетинін - Гроші та кредит3878
В.П. Бралатан - Професійна етика3864
Л.І. Скібіцька - Лідерство та стиль роботи менеджера3860
В.Е.Теліпко - Юридичний путівник споживоча3851
О.Д. Данілов - Фінанси підприємств3851
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3848
І.Л. Михайлин - Основи журналістики3845
З.В. Кузіна - Облік у галузях економіки3838
О.А. Лятамбор - ринок фінансових послуг. теорія і практика3837
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3821
В.А. Рульєв - Менеджмент3820
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. міжнародний досвід та практика україни3799
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3796
Л.І. Нечаюк - Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент3792
С.М. Еш - Фінансовий ринок3790
Т.Д. Косова - Центральний банк і грошово-кредитна політика3782
Л.Т. Левчук - Естетика3773
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3763
В.Ф.Роль - Фінансове право3762
О.В. Волкова - Ринок праці3762
Б.М. Ярчук - планування ветеринарних заходів3749
В.И.Бочелюк - Психологія Спорту3747
В.В. Москаленко - Психологія соціального впливу3746
О.В. Колесников - Ціноутворення3733
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення3721
О.Р. Малхазов - Психологія праці3712
В.І. Амелькін - Технічна творчість учнів3701
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13691
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3687
П. Яковлев - Економіка торгівлі3677
В.П. Косарчук - Оподаткування в україні3676
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3665
В.Б. Гарін - Історія України3659
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3657
І.О. Дудла - Захист прав споживачів3656
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії3647
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право3645
Ю.Є. Петруні - Прийняття управлінських рішень3644
Г.В. Блакита - Бухгалтерський облік3636
В.М. Порохня - Стратегічне управління3631
В.Й. Бочелюк - Психологія людини з обмеженими можливостями3624
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності3620
В.Д. Лихвар - Культурология3611
І.В. Сирохман - Якість і безпечність зерноборошняних продуктів3611
А.В.Базилюк - Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень3599
М. Тарасевич - національна економіка3594
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління3583
С.В. Несинової - Господарське право України3562
П.П. Микитюк - Інноваційний менеджмент 3536
І.А. Волкова - Бухгалтерський облік у банках3526
Є.Ш.Шара - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях3520
Юрій М.Ф., Ж.С. Труфіна - Бухгалтерський облік в галузях національної економіки3513
І.В. Хохлова - Кримінальне право України3486
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки3481
П.К. Бечко - Місцеві фінанси3470
О.Д.Данілов - Фінанси підприємств3469
Г.О. Бірта - Товарознавство мьяса3458
М.П. Мальська - Організація та планування діяльності туристичних підприємств теорія та практика3444
А.В. Кофанов - Криміналістика. питання і відповіді3415
Летута Т. М. - Методи визначення фальсифікації товарів3366
В.Й. Бочелюк - Юридична психологія3342
В.І. Свистун - Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності3336
Т.П. Грабар - Психологія управління3316
М.С. Кривченко - Банківські операції3303
Н.І. Гончарова - Документаційне забезпечення менеджменту3299
О.П. Чукурна - Маркетингова цінова політика3290
О.В. Колесников - Основи наукових досліджень3290
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність3287
В.І Антонік - Анатомія фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури3283
Ю.В. Ващенко - Банківське право3283
Л.І.Мозговий - Релігієзнавство3280
М.А. Окландер - Маркетингова цінова політика3280
О.А. Кириченка - Казначейство банку3273
С.П. Гриценко - Латинська мова3263
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти3259
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу3258
Н.Я. Наливайко - Інфоматика3251
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку3224
Е.А. Подольская - Культурология3220
М.М. Кім - Національна економіка3218
О.Новик - Історія української літератури. давньої3208
В.Я. Голюк - Міжнародні фінансові відносини3201
О.В. Бондар - Ситуаційний менеджмент3199
І.І. Вініченко - Макроекономіка3187
А.П. Шеремет - Земельне право україни3187
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень3173
Л.І. Михайлова - Організація та проектування логістичних систем3169
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва3162
О.М.Кокун - Психофізіологія3157
В.Я. Білоцерківський - Історія україни3142
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси3140
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів3133
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський управлінський облік3133
Л.І. Чулінда - Правознавство3132
И.М. Стариков - Психология взаимопонимания в конкретных ситуациях3110
В.Ф. Пасенко - Збірник рецептур3103
І.І. Дахна - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності3099
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції3089
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства3070
П.С Атаманчук - Безпека життєдіяльності3067
Ю.В. Корнєєв - Земельне право3060
С.І. Селецький - Кримінальне право України3033
Х.О. Засадна - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі3030
Л.М.Попова - Казначейська справа3027
Н.А. Колотілова - Риторика3011
В.І. Савич - Економічна теорія3008
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія3002
М.Ф. Юрій, Е.П. Абрамович - Релігієзнавство2981
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2979
С.М. Попова - Податкове право2952
М.Д.Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2948
О.О. Шевченко - Історія економіки та економічної думки сучасні економічні теорії2944
С.Б. Єгоричева - Банківські іновації2938
В.В. Македон - Бізнес планування2932
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2929
І.А. Волкова - Фінансовий облік2929
Ю.А. Вериги - Бухгалтерський облік2912
Л.М. Демиденко - Податкова система2896
М.Х. Корецький - Економічна теорія2887
Колесніков Г.О. - Менеджерський словник2884
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2871
О.А. Кондрашихина - Дифференциальная психология2861
М.С. Дорошко - Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД2858
Л.А. Козак - Введення до спеціальності2850
М.І. Романова - Основи банківської справи2831
М.Д. Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2829
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2825
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2808
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2805
Г.М. Франчук - Основи охорони праці2797
Л.П. Коваленко - Промисловий маркетинг2796
О.І. Кепко - Інженерна та компьютерна графіка2793
Г.П. Табачук - Фінансовий облік у бланках2792
Сіверс В.А. - Прикладна етика2764
В.Ф. Роль - Фінансове право2762
Л.П. Червінська - Економіка праці2760
Л.В. Пешук - Біохімія та технологія оліє-жирової сировини2758
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2750
Ю.Г. Козак - Міжнародні фінанси2744
О.П. Мягченко - Безпека життєдіяльності людини та суспільства2737
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2727
Н.П. Бухонька - Основи будови і компьютерного дизайну трикотажу2722
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2714
М.О. Мацелик - Земельне право2706
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2683
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2680
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2674
В.В. Божкова - Реклама та стимулювання збуту2673
М.Ф. Юрій - Бюджетний менеджмент2673
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2667
В. Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства2628
Л.І. Юрченко - Екологія2603
Р.О. Додонов - Релігієзнавство2586
Андреева Т.О. - Введение в философию2558
Г.О.Бірта - Товарознавча характеристика продукції свинарства2528
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень2519
І.О. Лютий - Банківський маркетинг2518
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою2514
М.І. Белявцева - Маркетенговий менеджмент2512
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство2510
М.П.Сарнацький, М.Ф. Юрій - Логіка2510
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2509
А.В. Лишиленко - Бухгалтерскии учет2506
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності2485
П.В. Хряпінський - Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України2469
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2458
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні2450
Дубініна А.А. - митна справа2442
В.М. Комарницький - Екологічне право2442
М.М. Дякович - Електронні реєстри в діяльності нотаріусів україни. практичний посібник2429
І.І. Дахно - Ділова карєра2427
Сорокіна С.В. - Митна справа2418
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства2381
Юрій М.Ф. - Культурознавство2366
В.Н. Парсяк - Ринок цінних паперів2361
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві2359
О.А. Черепєхіна - Психологія спорту2357
Юрій М.Ф. - Культурологія2314
І.Б. Маркович - Трансформація промисловостів системі глобальних викликів. Організаційно-мережеві зміни та конкурентно-інноваційні виміри2297
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства2261
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів2255
І.І. Дахно - Історія держави і права2220
І.І. Дахно - Ділова карьєра2107