Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу21217
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства15729
Л.В.Балабанова - Управління персоналом14985
Є.І. Орлова - Харчові технології11579
Т.В. Дуткевич - Дитяча психологія11472
Г.Й.Давиденко - Історія Зарубіжної Літератури ХХ століття11217
А.Й. капська - Соціальна педагогіка10354
Ю.В. Журик - Антимонопольно-конкурентне право України10246
І.А. Волкова - Облік зовнішньоекономічної діяльності10045
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік9866
О.Б. Столяренко - Психологія особистості9772
О.І. Шалева - Електронна комерція9099
В.Ф.Дороз - Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах8985
О.Ю Павлова - Історія Української культури8567
Н.М Зубар - Основи фізіології та гігієни харчування8536
О.Р.Малхазов - Психологія праці8496
П.О. Капустенко - Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах8271
П.Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки8026
М.Г. Михайлов - Бухгалтерський облік у бюджетних установах8021
Л. В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів7939
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ 7633
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу7624
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн7588
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація7449
С.Л.Ковтюх - Репетитор правопису7391
Г. Онуфрієнко - Науковий стиль української мови7365
А.Є. Конверського - Основи методології та організації наукових досліджень7289
Л.І.Скібіцька - Конфліктологія7265
В.Й.Бочелюк - Психологія7181
А.В. Шегда - Економіка підприємства7106
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність6968
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень6962
П.П.Шляхтун - Політологія6902
О.П. Сергєєнкова - Вікова психологія6833
О.М. Чайка - Історія зарубіжної літератури 19 початку 20ст6580
Савчук В.К. - Економічна теорія6489
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України6478
Л.Т. Левчук - Історія світової культури6434
С.І.Дробязко, Т.М.Козир, С.Б.Холод - Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу6365
С.Б. Ільіна - Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика6360
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність6350
Т.В. Дуткевич - Практична психологія6338
Донець Л.І. - Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків6148
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6005
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях5867
М.Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії5842
В.М. Шоботов - Цивільна оборона5691
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит5667
Ф.М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології5632
А.А. Дудніков - Основи стандартизації. допуски. посадки і технічні вимірювання5509
І.О. Толок - Латинська мова5454
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності5405
Т.А. Говорушко - Страхові послуги5402
Н.І. Грінчак - Історія зарубіжної літератури 20 століття5329
В.І. Захарченко - Інноваційний менеджмент теорія і практика а в умовах трансформації5183
С.М. Гончаров - Практикум з маркетингу5163
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5118
Є.Ю.Шара - Бухгалтерський фінансовий та податковий облікк5108
І.В. Сирохман - Асортимент і якість кондитерських виробів5042
В.М.Кислий - Логістика. Теорія та практика4958
Н.О.Лисенко - Українська мова для іноземних студентів4941
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу4889
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності4854
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія4814
Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях4696
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства4688
О.І. Момот - менеджмент якості та елементи системи якості4679
К.А. Рябець - Екологічне право України4652
В.І. Ганін - Основи банківської справи4636
Редько О.Ю. - Аудит. Основи державного, незалежного професійного внутрішнього аудиту4630
І.Л. Сазонець - Інвестування4619
Гриценко Т.Б - Культурологія4575
Старостенко А.Г. - Міжнародний менеджмент4572
Л.В. Гуцаленко - Судово-бухгалтерська експертиза4541
В.В. Павлюк - Контроль і ревізія4538
О.М. Сумець - Основи операційного менеджменту. теоритичний аспект та практичні завдання4535
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту4507
А.І. Мокій - Міжнародні організації4500
В.Г. Кремень - Теорія і практика іноваційної діяльності4500
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси4482
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини4469
П.В.Круш - Гроші та кредит4459
О.П. Сергєєнко - Загальна психологія4431
В.В. Кузнецов - Кримінальне право України4430
Ю.Г. Козак - Правове регламентування4417
Коломоєць Т.О. - Адміністративне право4414
І.О. Лютого - Податкова система4376
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка4352
Л.М. Попова - Казначейська справа4271
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах4257
Н.В. Дібрівська - Основи наукових досліджень і технічної творчості4246
Н.М.Зубар - Логістика у ресторанному господарстві4242
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості4189
В.І.Лубський - Релігієзнавство4180
В.Г. Грибан - Охорона праці4179
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз3971
С.П. Гриценко - Латинська мова для студентів-агробіологів3963
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля3915
М.В. Мальчик - Фінансова статистика3888
С.Г. кузьменко - Міжнародне приватне право3885
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів3875
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна3845
М.В. Левківський - Історія педагогіки3819
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології3797
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент3779
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств3759
І.Г. Дробінка - Політологія3722
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика3721
І.В Бойчук - Інтернет в маркетингу3693
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях3654
О. П. Мягченко - Основи екології3638
В.В.Божкова - Реклама та стимулювання збуту3612
Л.О. Сандюк - Основи культурології3588
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств3585
І.В. Жолнер - Фінансовий облік3580
Віра Потєхіна - Інтелектуальна власність3560
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації3558
Т.Д. Косова - Банківські операції3540
І.І. Цигилик - Основи підприємництва3532
Т.В. Іванова - Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування3520
О.М. Кокун - Психофізіологія3517
Н.І. Машина - Міжнародне страхування3514
А.І.Щетинін - Політична економія3512
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку3509
І.І. Марунич - Ділове спілкування та культура мовлення3499
Є.А. Подольська - Філософія3492
В.П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія3492
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування3472
Л.В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза мьяса та мьясних продуктів3471
О.В. Калініченко - Макроекономіка3455
Г.Я. Круль - основи готельної справи3450
Р. Кацавець - Мова у професії юриста3410
Т.П. Яхно - Конфліктологія та теорія переговорів3395
І.Є. Давидович - Контролінг3382
С.О. Левицька - Організація обліку3356
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій3356
А.В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу3354
Юрій М.Ф. - Філософія3346
М.С. Дорош - Менеджмент сервісу теорія та практика3330
В.К. орлова - Фінансовий облік3329
Юрій М.Ф. - Соціологія в питаннях і відповідях3275
Л.М. Нікітіна - Вступ до філософії3257
В. Молдован - Юридичний практикум. Кримінальний процес. Судова риторика3253
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання3206
О.О. Євтух - Фінансовий менеджмент3198
Л.І. Скібіцька - Діловодство3193
В.І. Юдін - Основи роботи в Microsoft Excel XP3161
С.С. Черниш - Економічний аналіз3151
О.С. Мазур - Цивільне право україни3150
І.Л. Михайлин - Основи журналістики3135
Г.В. Мисака - Бухгалтерський облік3119
З.В. Кузіна - Облік у галузях економіки3104
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика3095
В.В. Зарицька - Психологія. Вступ до спеціальності3073
М.Ф. Юрій - Історія України3067
А. І. Щетинін - Гроші та кредит3065
В.Г. Грибан - Валеологія3057
О.М. Томашевський - Інформаційні технології та моделювання бізнес процесів3056
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3052
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3051
В.И.Бочелюк - Психологія Спорту3050
В.Е.Теліпко - Юридичний путівник споживоча3044
О.П. Буйницька - Інформаційні технології та технічні засоби навчання3039
Л.І. Скібіцька - Лідерство та стиль роботи менеджера3034
Азарян О.М. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари3025
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера2981
Скороходов В.А. - Автоматизоване робоче місце менеджера2975
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка2972
Т.В. Гладких - Фінансовий облік2972
О.А. Лятамбор - ринок фінансових послуг. теорія і практика2965
О.Р. Малхазов - Психологія праці2952
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. міжнародний досвід та практика україни2945
Л.Т. Левчук - Естетика2942
В.Д. Лихвар - Культурология2906
О.Д. Данілов - Фінанси підприємств2903
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 12899
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини2891
Т.Д. Косова - Центральний банк і грошово-кредитна політика2883
В.Ф.Роль - Фінансове право2882
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці2881
В.Б. Гарін - Історія України2880
В.І. Амелькін - Технічна творчість учнів2880
С.Д. Максименко - Загальна психологія2866
В.А. Рульєв - Менеджмент2863
В.М. Порохня - Стратегічне управління2850
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка2847
С.В. Несинової - Господарське право України2838
В.П. Бралатан - Професійна етика2830
Є.Ш.Шара - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях2827
О.Я. Базілінська - Макроекономіка2823
Г.В. Блакита - Бухгалтерський облік2823
А.В.Базилюк - Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень2818
О.В. Волкова - Ринок праці2818
В.П. Косарчук - Оподаткування в україні2813
А.Т. Опря - Статистика2812
Б.М. Ярчук - планування ветеринарних заходів2811
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах2811
О.В. Колесников - Ціноутворення2809
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни2799
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення2773
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право2773
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії2766
С.М. Еш - Фінансовий ринок2763
О.Д.Данілов - Фінанси підприємств2746
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка2738
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2735
В.Й. Бочелюк - Психологія людини з обмеженими можливостями2732
І.А. Волкова - Бухгалтерський облік у банках2724
П. Яковлев - Економіка торгівлі2717
С.М. Шамян - Барна справа2706
Г.О. Бірта - Товарознавство мьяса2701
Л.І. Нечаюк - Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент2694
М. Тарасевич - національна економіка2694
І.О. Дудла - Захист прав споживачів2686
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності2682
М.П. Мальська - Організація та планування діяльності туристичних підприємств теорія та практика2668
В.В. Москаленко - Психологія соціального впливу2642
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури 20 століття2636
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки2633
В.І. Свистун - Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності2631
А.В. Кофанов - Криміналістика. питання і відповіді2615
Летута Т. М. - Методи визначення фальсифікації товарів2614
П.П. Микитюк - Інноваційний менеджмент 2585
Ю.Є. Петруні - Прийняття управлінських рішень2582
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність2573
Л.І.Мозговий - Релігієзнавство2568
Н.І. Гончарова - Документаційне забезпечення менеджменту2561
М.С. Кривченко - Банківські операції2560
О.В. Колесников - Основи наукових досліджень2559
П.К. Бечко - Місцеві фінанси2558
І.В. Хохлова - Кримінальне право України2548
Юрій М.Ф., Ж.С. Труфіна - Бухгалтерський облік в галузях національної економіки2544
Н.Я. Наливайко - Інфоматика2509
О.П. Чукурна - Маркетингова цінова політика2509
І.В. Сирохман - Якість і безпечність зерноборошняних продуктів2506
С.П. Гриценко - Латинська мова2503
В.Я. Голюк - Міжнародні фінансові відносини2484
М.М. Кім - Національна економіка2482
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень2477
О.В. Бондар - Ситуаційний менеджмент2471
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу2462
Е.А. Подольская - Культурология2462
О.А. Кириченка - Казначейство банку2450
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку2447
П.С Атаманчук - Безпека життєдіяльності2442
В.Я. Білоцерківський - Історія україни2416
М.А. Окландер - Маркетингова цінова політика2413
О.М.Кокун - Психофізіологія2410
І.І. Вініченко - Макроекономіка2409
В.І Антонік - Анатомія фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури2407
О.Новик - Історія української літератури. давньої2405
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти2405
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси2387
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів2386
І.І. Дахна - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності2380
В.Ф. Пасенко - Збірник рецептур2379
О.В. Зверєва - Захист прав споживачів2374
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства2366
Т.П. Грабар - Психологія управління2364
Н.А. Колотілова - Риторика2362
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції2348
В.І. Савич - Економічна теорія2345
С.І. Селецький - Кримінальне право України2342
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський управлінський облік2333
Л.І. Чулінда - Правознавство2332
А.П. Шеремет - Земельне право україни2329
Х.О. Засадна - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі2318
М.Д.Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2308
И.М. Стариков - Психология взаимопонимания в конкретных ситуациях2305
С.М. Попова - Податкове право2291
О.О. Шевченко - Історія економіки та економічної думки сучасні економічні теорії2286
Ю.В. Корнєєв - Земельне право2266
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2260
Л.І. Михайлова - Організація та проектування логістичних систем2258
М.С. Дорошко - Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД2249
В.Й. Бочелюк - Юридична психологія2248
Ю.А. Вериги - Бухгалтерський облік2237
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва2232
Л.М.Попова - Казначейська справа2225
С.Б. Єгоричева - Банківські іновації2225
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2205
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2191
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2182
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2168
Колесніков Г.О. - Менеджерський словник2159
О.І. Кепко - Інженерна та компьютерна графіка2156
І.А. Волкова - Фінансовий облік2150
Г.П. Табачук - Фінансовий облік у бланках2148
М.Х. Корецький - Економічна теорія2148
Ю.Г. Козак - Міжнародні фінанси2128
Л.М. Демиденко - Податкова система2125
М.І. Романова - Основи банківської справи2124
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2115
Сіверс В.А. - Прикладна етика2086
Ю.В. Ващенко - Банківське право2083
Г.М. Франчук - Основи охорони праці2080
Л.В. Пешук - Біохімія та технологія оліє-жирової сировини2076
В.Ф. Роль - Фінансове право2068
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2067
О.П. Мягченко - Безпека життєдіяльності людини та суспільства2060
М.Ф. Юрій, Е.П. Абрамович - Релігієзнавство2058
Л.П. Червінська - Економіка праці2056
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2049
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2031
О.А. Кондрашихина - Дифференциальная психология2021
Л.А. Козак - Введення до спеціальності2014
Л.П. Коваленко - Промисловий маркетинг2008
Н.П. Бухонька - Основи будови і компьютерного дизайну трикотажу2003
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку1999
М.О. Мацелик - Земельне право1998
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми1991
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою1978
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу1975
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління1973
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство1960
П.А. Рудик - Коментар до конституційних змін1951
В.В. Божкова - Реклама та стимулювання збуту1944
М.Ф. Юрій - Бюджетний менеджмент1938
Р.О. Додонов - Релігієзнавство1936
В.В. Македон - Бізнес планування1930
Л.І. Юрченко - Екологія1930
Г.О.Бірта - Товарознавча характеристика продукції свинарства1923
М.І. Белявцева - Маркетенговий менеджмент1913
І.О. Лютий - Банківський маркетинг1883
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень1878
Андреева Т.О. - Введение в философию1874
В.М. Комарницький - Екологічне право1867
М.Д. Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності1863
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія1861
В. Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства1851
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів1850
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні1844
А.В. Лишиленко - Бухгалтерскии учет1843
П.В. Хряпінський - Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України1801
І.І. Дахно - Ділова карєра1800
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності1794
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою1772
Сорокіна С.В. - Митна справа1756
М.М. Дякович - Електронні реєстри в діяльності нотаріусів україни. практичний посібник1747
Юрій М.Ф. - Культурознавство1747
О.А. Черепєхіна - Психологія спорту1743
М.П.Сарнацький, М.Ф. Юрій - Логіка1728
В.Н. Парсяк - Ринок цінних паперів1716
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві1704
І.Б. Маркович - Трансформація промисловостів системі глобальних викликів. Організаційно-мережеві зміни та конкурентно-інноваційні виміри1677
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів1669
Дубініна А.А. - митна справа1668
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства1668
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства1641
І.І. Дахно - Історія держави і права1633
Юрій М.Ф. - Культурологія1631
І.І. Дахно - Ділова карьєра1548