Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу22792
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства17263
Л.В.Балабанова - Управління персоналом16398
Т.В. Дуткевич - Дитяча психологія13417
Є.І. Орлова - Харчові технології13245
О.Ю Павлова - Історія Української культури12822
Г.Й.Давиденко - Історія Зарубіжної Літератури ХХ століття12585
А.Й. капська - Соціальна педагогіка11340
О.Б. Столяренко - Психологія особистості11259
Ю.В. Журик - Антимонопольно-конкурентне право України11014
І.А. Волкова - Облік зовнішньоекономічної діяльності10897
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік10693
О.І. Шалева - Електронна комерція10622
В.Ф.Дороз - Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах9926
А.Є. Конверського - Основи методології та організації наукових досліджень9689
Н.М Зубар - Основи фізіології та гігієни харчування9632
Г. Онуфрієнко - Науковий стиль української мови9563
П.О. Капустенко - Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах9538
А.В. Шегда - Економіка підприємства9446
О.Р.Малхазов - Психологія праці9393
Л. В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів9098
М.Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії8973
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ 8921
П.Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки8839
М.Г. Михайлов - Бухгалтерський облік у бюджетних установах8736
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація8510
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн8436
С.Л.Ковтюх - Репетитор правопису8283
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8219
Л.І.Скібіцька - Конфліктологія8100
О.П. Сергєєнкова - Вікова психологія8089
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність8077
П.П.Шляхтун - Політологія7896
В.Й.Бочелюк - Психологія7891
Л.Т. Левчук - Історія світової культури7703
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7541
О.М. Чайка - Історія зарубіжної літератури 19 початку 20ст7383
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України7359
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях7336
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність7273
А.А. Дудніков - Основи стандартизації. допуски. посадки і технічні вимірювання7243
Т.В. Дуткевич - Практична психологія7227
Савчук В.К. - Економічна теорія7216
С.П. Гриценко - Латинська мова для студентів-агробіологів7171
С.І.Дробязко, Т.М.Козир, С.Б.Холод - Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу7161
Донець Л.І. - Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків7099
С.Б. Ільіна - Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика7092
Н.О.Лисенко - Українська мова для іноземних студентів6678
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6578
В.М. Шоботов - Цивільна оборона6538
І.О. Толок - Латинська мова6494
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит6406
І.В. Сирохман - Асортимент і якість кондитерських виробів6403
Ф.М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології6353
С.М. Гончаров - Практикум з маркетингу6303
Н.І. Грінчак - Історія зарубіжної літератури 20 століття6211
Т.А. Говорушко - Страхові послуги6205
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності6057
В.І. Захарченко - Інноваційний менеджмент теорія і практика а в умовах трансформації5791
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5780
В.М.Кислий - Логістика. Теорія та практика5768
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія5685
Є.Ю.Шара - Бухгалтерський фінансовий та податковий облікк5682
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу5648
Л.В. Гуцаленко - Судово-бухгалтерська експертиза5521
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5467
К.А. Рябець - Екологічне право України5444
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5438
О.І. Момот - менеджмент якості та елементи системи якості5373
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна5364
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5320
Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях5312
І.Л. Сазонець - Інвестування5308
О.М. Сумець - Основи операційного менеджменту. теоритичний аспект та практичні завдання5300
В.І. Ганін - Основи банківської справи5281
В.В. Павлюк - Контроль і ревізія5267
Старостенко А.Г. - Міжнародний менеджмент5254
В.Г. Кремень - Теорія і практика іноваційної діяльності5215
О.П. Сергєєнко - Загальна психологія5171
Редько О.Ю. - Аудит. Основи державного, незалежного професійного внутрішнього аудиту5146
І.О. Лютого - Податкова система5137
Гриценко Т.Б - Культурологія5123
А.І. Мокій - Міжнародні організації5115
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту5110
П.В.Круш - Гроші та кредит5082
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси5058
Коломоєць Т.О. - Адміністративне право5044
В.В. Кузнецов - Кримінальне право України4997
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка4980
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості4857
Н.В. Дібрівська - Основи наукових досліджень і технічної творчості4846
Ю.Г. Козак - Правове регламентування4836
Н.М.Зубар - Логістика у ресторанному господарстві4829
Л.М. Попова - Казначейська справа4731
В.Г. Грибан - Охорона праці4716
В.І.Лубський - Релігієзнавство4711
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах4705
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4623
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4557
М.В. Мальчик - Фінансова статистика4493
С.Г. кузьменко - Міжнародне приватне право4484
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4450
М.В. Левківський - Історія педагогіки4426
І.В Бойчук - Інтернет в маркетингу4364
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4343
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4296
І.І. Марунич - Ділове спілкування та культура мовлення4279
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації4278
В.В.Божкова - Реклама та стимулювання збуту4277
Г.Я. Круль - основи готельної справи4263