Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу23946
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства18336
Л.В.Балабанова - Управління персоналом17607
О.Ю Павлова - Історія Української культури14789
Є.І. Орлова - Харчові технології14355
Т.В. Дуткевич - Дитяча психологія14115
Г.Й.Давиденко - Історія Зарубіжної Літератури ХХ століття13311
О.Б. Столяренко - Психологія особистості11968
А.Й. капська - Соціальна педагогіка11871
А.В. Шегда - Економіка підприємства11444
Ю.В. Журик - Антимонопольно-конкурентне право України11414
І.А. Волкова - Облік зовнішньоекономічної діяльності11319
О.І. Шалева - Електронна комерція11198
М.Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії11139
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік11120
В.Ф.Дороз - Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах10596
Г. Онуфрієнко - Науковий стиль української мови10364
Н.М Зубар - Основи фізіології та гігієни харчування10270
П.О. Капустенко - Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах10215
А.Є. Конверського - Основи методології та організації наукових досліджень10197
О.Р.Малхазов - Психологія праці10035
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ 9610
Л. В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів9578
М.Г. Михайлов - Бухгалтерський облік у бюджетних установах9462
С.П. Гриценко - Латинська мова для студентів-агробіологів9381
П.Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки9230
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація9127
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн8925
С.Л.Ковтюх - Репетитор правопису8919
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8658
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність8591
Л.І.Скібіцька - Конфліктологія8556
О.П. Сергєєнкова - Вікова психологія8537
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях8520
Л.Т. Левчук - Історія світової культури8476
П.П.Шляхтун - Політологія8432
А.А. Дудніков - Основи стандартизації. допуски. посадки і технічні вимірювання8397
В.Й.Бочелюк - Психологія8315
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України8127
О.М. Чайка - Історія зарубіжної літератури 19 початку 20ст7958
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7937
Т.В. Дуткевич - Практична психологія7860
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність7815
Савчук В.К. - Економічна теорія7715
С.І.Дробязко, Т.М.Козир, С.Б.Холод - Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу7686
Донець Л.І. - Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків7557
С.Б. Ільіна - Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика7491
І.В. Сирохман - Асортимент і якість кондитерських виробів7382
Н.О.Лисенко - Українська мова для іноземних студентів7262
І.О. Толок - Латинська мова7095
В.М. Шоботов - Цивільна оборона6986
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6982
С.М. Гончаров - Практикум з маркетингу6948
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит6859
Ф.М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології6791
Н.І. Грінчак - Історія зарубіжної літератури 20 століття6763
Т.А. Говорушко - Страхові послуги6602
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності6489
В.М.Кислий - Логістика. Теорія та практика6290
В.І. Захарченко - Інноваційний менеджмент теорія і практика а в умовах трансформації6201
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства6174
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу6151
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія6118
Є.Ю.Шара - Бухгалтерський фінансовий та податковий облікк6083
К.А. Рябець - Екологічне право України6024
Л.В. Гуцаленко - Судово-бухгалтерська експертиза5995
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна5962
О.І. Момот - менеджмент якості та елементи системи якості5944
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5808
І.Л. Сазонець - Інвестування5790
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5753
О.М. Сумець - Основи операційного менеджменту. теоритичний аспект та практичні завдання5702
В.І. Ганін - Основи банківської справи5650
Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях5645
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5636
В.В. Павлюк - Контроль і ревізія5594
О.П. Сергєєнко - Загальна психологія5542
Старостенко А.Г. - Міжнародний менеджмент5535
В.Г. Кремень - Теорія і практика іноваційної діяльності5532
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту5449
І.О. Лютого - Податкова система5426
А.І. Мокій - Міжнародні організації5412
Редько О.Ю. - Аудит. Основи державного, незалежного професійного внутрішнього аудиту5390
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси5383
Гриценко Т.Б - Культурологія5363
П.В.Круш - Гроші та кредит5359
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості5325
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка5293
Коломоєць Т.О. - Адміністративне право5273
В.В. Кузнецов - Кримінальне право України5269
Н.В. Дібрівська - Основи наукових досліджень і технічної творчості5149
Н.М.Зубар - Логістика у ресторанному господарстві5129
В.Г. Грибан - Охорона праці5088
Ю.Г. Козак - Правове регламентування5026
С.Г. кузьменко - Міжнародне приватне право5005
Л.М. Попова - Казначейська справа5001
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах4959
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4958
В.І.Лубський - Релігієзнавство4922
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4823
М.В. Мальчик - Фінансова статистика4818
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4755
М.В. Левківський - Історія педагогіки4706
І.В Бойчук - Інтернет в маркетингу4648
О.В. Зверєва - Захист прав споживачів4639
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4621
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4613
А.В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу4606
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації4598
Г.Я. Круль - основи готельної справи4588
В.В.Божкова - Реклама та стимулювання збуту4582
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4563
І.І. Марунич - Ділове спілкування та культура мовлення4542
В.В. Зарицька - Психологія. Вступ до спеціальності4486
І.Г. Дробінка - Політологія4485
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент4475
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4462
О. П. Мягченко - Основи екології4434
І.В. Жолнер - Фінансовий облік4423
Т.В. Іванова - Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування4420
Юрій М.Ф. - Філософія4420
О.В. Калініченко - Макроекономіка4414
О.М. Кокун - Психофізіологія4404
Т.Д. Косова - Банківські операції4404
Л.О. Сандюк - Основи культурології4400
Н.І. Машина - Міжнародне страхування4379
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях4359
А.І.Щетинін - Політична економія4352
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств4308
В.П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія4308
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку4286
Р. Кацавець - Мова у професії юриста4285
Віра Потєхіна - Інтелектуальна власність4271
І.Є. Давидович - Контролінг4267
Л.В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза мьяса та мьясних продуктів4260
Юрій М.Ф. - Соціологія в питаннях і відповідях4255
Є.А. Подольська - Філософія4225
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій4209
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування4189
Л.М. Нікітіна - Вступ до філософії4176
С.О. Левицька - Організація обліку4168
О.М. Томашевський - Інформаційні технології та моделювання бізнес процесів4167
А.Т. Опря - Статистика4148
Т.П. Яхно - Конфліктологія та теорія переговорів4143
В. Молдован - Юридичний практикум. Кримінальний процес. Судова риторика4127
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика4122
С.Д. Максименко - Загальна психологія4120
С.С. Черниш - Економічний аналіз4114
В.К. орлова - Фінансовий облік4112
М.С. Дорош - Менеджмент сервісу теорія та практика4096
М.Ф. Юрій - Історія України4062
О.П. Буйницька - Інформаційні технології та технічні засоби навчання4049
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури 20 століття4010
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання4003
Л.І. Скібіцька - Діловодство4002
В.І. Юдін - Основи роботи в Microsoft Excel XP3970
В.Г. Грибан - Валеологія3956
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни3953
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3911
О.С. Мазур - Цивільне право україни3860
Азарян О.М. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари3848
О.О. Євтух - Фінансовий менеджмент3839
Г.В. Мисака - Бухгалтерський облік3837
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка3831
С.М. Шамян - Барна справа3825
Скороходов В.А. - Автоматизоване робоче місце менеджера3823
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера3803
Л.І. Скібіцька - Лідерство та стиль роботи менеджера3793
А. І. Щетинін - Гроші та кредит3790
В.П. Бралатан - Професійна етика3789
Т.В. Гладких - Фінансовий облік3788
В.Е.Теліпко - Юридичний путівник споживоча3786
З.В. Кузіна - Облік у галузях економіки3785
І.Л. Михайлин - Основи журналістики3784
О.А. Лятамбор - ринок фінансових послуг. теорія і практика3784
О.Д. Данілов - Фінанси підприємств3776
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3771
В.А. Рульєв - Менеджмент3748
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. міжнародний досвід та практика україни3741
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3739
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3737
С.М. Еш - Фінансовий ринок3724
Л.І. Нечаюк - Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент3722
Т.Д. Косова - Центральний банк і грошово-кредитна політика3712
В.Ф.Роль - Фінансове право3701
В.И.Бочелюк - Психологія Спорту3686
О.В. Волкова - Ринок праці3684
Л.Т. Левчук - Естетика3676
В.В. Москаленко - Психологія соціального впливу3672
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3670
О.В. Колесников - Ціноутворення3665
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення3649
Б.М. Ярчук - планування ветеринарних заходів3646
О.Р. Малхазов - Психологія праці3642
В.І. Амелькін - Технічна творчість учнів3639
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3626
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13618
П. Яковлев - Економіка торгівлі3616
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3604
В.Б. Гарін - Історія України3596
В.П. Косарчук - Оподаткування в україні3594
І.О. Дудла - Захист прав споживачів3588
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії3583
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3577
Г.В. Блакита - Бухгалтерський облік3571
В.М. Порохня - Стратегічне управління3568
Ю.Є. Петруні - Прийняття управлінських рішень3565
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право3558
В.Д. Лихвар - Культурология3556
В.Й. Бочелюк - Психологія людини з обмеженими можливостями3554
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності3552
І.В. Сирохман - Якість і безпечність зерноборошняних продуктів3540
А.В.Базилюк - Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень3533
М. Тарасевич - національна економіка3524
С.В. Несинової - Господарське право України3513
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління3512
П.А. Рудик - Коментар до конституційних змін3508
Є.Ш.Шара - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях3469
І.А. Волкова - Бухгалтерський облік у банках3467
П.П. Микитюк - Інноваційний менеджмент 3456
Юрій М.Ф., Ж.С. Труфіна - Бухгалтерський облік в галузях національної економіки3451
І.В. Хохлова - Кримінальне право України3418
О.Д.Данілов - Фінанси підприємств3415
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки3412
П.К. Бечко - Місцеві фінанси3403
Г.О. Бірта - Товарознавство мьяса3400
М.П. Мальська - Організація та планування діяльності туристичних підприємств теорія та практика3378
А.В. Кофанов - Криміналістика. питання і відповіді3351
Летута Т. М. - Методи визначення фальсифікації товарів3312
В.І. Свистун - Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності3288
М.С. Кривченко - Банківські операції3249
Ю.В. Ващенко - Банківське право3234
Н.І. Гончарова - Документаційне забезпечення менеджменту3232
Л.І.Мозговий - Релігієзнавство3227
О.П. Чукурна - Маркетингова цінова політика3227
В.Й. Бочелюк - Юридична психологія3222
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність3218
В.І Антонік - Анатомія фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури3211
О.А. Кириченка - Казначейство банку3208
О.В. Колесников - Основи наукових досліджень3203
М.А. Окландер - Маркетингова цінова політика3202
Н.Я. Наливайко - Інфоматика3199
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти3199
Т.П. Грабар - Психологія управління3196
С.П. Гриценко - Латинська мова3195
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу3189
М.М. Кім - Національна економіка3164
Е.А. Подольская - Культурология3162
В.Я. Голюк - Міжнародні фінансові відносини3150
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку3149
О.Новик - Історія української літератури. давньої3140
О.В. Бондар - Ситуаційний менеджмент3134
І.І. Вініченко - Макроекономіка3124
А.П. Шеремет - Земельне право україни3122
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень3115
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва3100
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси3082
В.Я. Білоцерківський - Історія україни3072
О.М.Кокун - Психофізіологія3071
Л.І. Чулінда - Правознавство3068
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський управлінський облік3065
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів3057
В.Ф. Пасенко - Збірник рецептур3054
И.М. Стариков - Психология взаимопонимания в конкретных ситуациях3052
Л.І. Михайлова - Організація та проектування логістичних систем3037
І.І. Дахна - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності3032
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства3019
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції3013
П.С Атаманчук - Безпека життєдіяльності3003
Ю.В. Корнєєв - Земельне право2999
С.І. Селецький - Кримінальне право України2982
Л.М.Попова - Казначейська справа2967
Х.О. Засадна - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі2967
В.І. Савич - Економічна теорія2955
Н.А. Колотілова - Риторика2951
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2918
М.Ф. Юрій, Е.П. Абрамович - Релігієзнавство2910
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2906
М.Д.Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2890
С.Б. Єгоричева - Банківські іновації2880
С.М. Попова - Податкове право2879
О.О. Шевченко - Історія економіки та економічної думки сучасні економічні теорії2878
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2874
В.В. Македон - Бізнес планування2858
Ю.А. Вериги - Бухгалтерський облік2852
І.А. Волкова - Фінансовий облік2846
Л.М. Демиденко - Податкова система2843
М.Х. Корецький - Економічна теорія2825
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2813
Колесніков Г.О. - Менеджерський словник2809
М.С. Дорошко - Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД2805
О.А. Кондрашихина - Дифференциальная психология2793
Л.А. Козак - Введення до спеціальності2784
М.І. Романова - Основи банківської справи2778
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2770
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2747
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2744
Г.М. Франчук - Основи охорони праці2738
О.І. Кепко - Інженерна та компьютерна графіка2737
Г.П. Табачук - Фінансовий облік у бланках2737
Л.П. Коваленко - Промисловий маркетинг2723
М.Д. Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2717
Ю.Г. Козак - Міжнародні фінанси2704
Сіверс В.А. - Прикладна етика2703
Л.П. Червінська - Економіка праці2702
В.Ф. Роль - Фінансове право2700
Л.В. Пешук - Біохімія та технологія оліє-жирової сировини2687
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2684
О.П. Мягченко - Безпека життєдіяльності людини та суспільства2679
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2672
Н.П. Бухонька - Основи будови і компьютерного дизайну трикотажу2660
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2645
М.О. Мацелик - Земельне право2638
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2624
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2623
В.В. Божкова - Реклама та стимулювання збуту2616
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2613
М.Ф. Юрій - Бюджетний менеджмент2613
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2607
В. Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства2565
Л.І. Юрченко - Екологія2546
Р.О. Додонов - Релігієзнавство2527
Андреева Т.О. - Введение в философию2505
Г.О.Бірта - Товарознавча характеристика продукції свинарства2470
І.О. Лютий - Банківський маркетинг2463
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень2463
М.І. Белявцева - Маркетенговий менеджмент2462
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2453
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство2449
М.П.Сарнацький, М.Ф. Юрій - Логіка2446
А.В. Лишиленко - Бухгалтерскии учет2441
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою2433
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності2431
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2406
П.В. Хряпінський - Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України2399
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні2398
Дубініна А.А. - митна справа2389
В.М. Комарницький - Екологічне право2386
І.І. Дахно - Ділова карєра2370
Сорокіна С.В. - Митна справа2361
М.М. Дякович - Електронні реєстри в діяльності нотаріусів україни. практичний посібник2355
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства2312
Юрій М.Ф. - Культурознавство2312
В.Н. Парсяк - Ринок цінних паперів2308
О.А. Черепєхіна - Психологія спорту2297
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві2295
Юрій М.Ф. - Культурологія2261
І.Б. Маркович - Трансформація промисловостів системі глобальних викликів. Організаційно-мережеві зміни та конкурентно-інноваційні виміри2236
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства2208
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів2202
І.І. Дахно - Історія держави і права2151
І.І. Дахно - Ділова карьєра2043