Головна : B-ko.com : Книги для студентів

Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу22938
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства17421
Л.В.Балабанова - Управління персоналом16608
Т.В. Дуткевич - Дитяча психологія13547
Є.І. Орлова - Харчові технології13470
О.Ю Павлова - Історія Української культури13285
Г.Й.Давиденко - Історія Зарубіжної Літератури ХХ століття12713
А.Й. капська - Соціальна педагогіка11463
О.Б. Столяренко - Психологія особистості11426
Ю.В. Журик - Антимонопольно-конкурентне право України11072
І.А. Волкова - Облік зовнішньоекономічної діяльності10972
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік10830
О.І. Шалева - Електронна комерція10742
В.Ф.Дороз - Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах10032
А.В. Шегда - Економіка підприємства9886
А.Є. Конверського - Основи методології та організації наукових досліджень9788
Н.М Зубар - Основи фізіології та гігієни харчування9770
П.О. Капустенко - Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах9686
Г. Онуфрієнко - Науковий стиль української мови9682
О.Р.Малхазов - Психологія праці9516
М.Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії9486
Л. В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів9201
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ 9099
М.Г. Михайлов - Бухгалтерський облік у бюджетних установах8961
П.Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки8917
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація8632
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн8522
С.Л.Ковтюх - Репетитор правопису8426
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8320
О.П. Сергєєнкова - Вікова психологія8207
Л.І.Скібіцька - Конфліктологія8192
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність8190
П.П.Шляхтун - Політологія7993
В.Й.Бочелюк - Психологія7961
Л.Т. Левчук - Історія світової культури7923
С.П. Гриценко - Латинська мова для студентів-агробіологів7718
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7622
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України7499
О.М. Чайка - Історія зарубіжної літератури 19 початку 20ст7457
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях7443
А.А. Дудніков - Основи стандартизації. допуски. посадки і технічні вимірювання7422
Т.В. Дуткевич - Практична психологія7358
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність7354
Савчук В.К. - Економічна теорія7295
С.І.Дробязко, Т.М.Козир, С.Б.Холод - Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу7263
С.Б. Ільіна - Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика7190
Донець Л.І. - Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків7165
Н.О.Лисенко - Українська мова для іноземних студентів6798
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6648
І.В. Сирохман - Асортимент і якість кондитерських виробів6643
В.М. Шоботов - Цивільна оборона6633
І.О. Толок - Латинська мова6577
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит6486
Ф.М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології6454
С.М. Гончаров - Практикум з маркетингу6418
Н.І. Грінчак - Історія зарубіжної літератури 20 століття6338
Т.А. Говорушко - Страхові послуги6269
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності6120
В.М.Кислий - Логістика. Теорія та практика5872
В.І. Захарченко - Інноваційний менеджмент теорія і практика а в умовах трансформації5870
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5863
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія5784
Є.Ю.Шара - Бухгалтерський фінансовий та податковий облікк5775
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу5757
Л.В. Гуцаленко - Судово-бухгалтерська експертиза5607
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5559
К.А. Рябець - Екологічне право України5558
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5519
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна5487
О.І. Момот - менеджмент якості та елементи системи якості5481
І.Л. Сазонець - Інвестування5415
Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях5405
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5405
О.М. Сумець - Основи операційного менеджменту. теоритичний аспект та практичні завдання5397
В.І. Ганін - Основи банківської справи5384
В.В. Павлюк - Контроль і ревізія5348
Старостенко А.Г. - Міжнародний менеджмент5325
В.Г. Кремень - Теорія і практика іноваційної діяльності5299
О.П. Сергєєнко - Загальна психологія5266
І.О. Лютого - Податкова система5212
Редько О.Ю. - Аудит. Основи державного, незалежного професійного внутрішнього аудиту5205
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту5193
Гриценко Т.Б - Культурологія5180
А.І. Мокій - Міжнародні організації5169
П.В.Круш - Гроші та кредит5150
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси5124
Коломоєць Т.О. - Адміністративне право5100
В.В. Кузнецов - Кримінальне право України5068
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка5060
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості4965
Н.В. Дібрівська - Основи наукових досліджень і технічної творчості4931
Н.М.Зубар - Логістика у ресторанному господарстві4900
Ю.Г. Козак - Правове регламентування4888
Л.М. Попова - Казначейська справа4795
В.Г. Грибан - Охорона праці4788
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах4771
В.І.Лубський - Релігієзнавство4755
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4694
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4606
М.В. Мальчик - Фінансова статистика4587
С.Г. кузьменко - Міжнародне приватне право4558
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4516
М.В. Левківський - Історія педагогіки4475
І.В Бойчук - Інтернет в маркетингу4430
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4402
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4377
В.В.Божкова - Реклама та стимулювання збуту4351
Г.Я. Круль - основи готельної справи4341
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації4339
І.І. Марунич - Ділове спілкування та культура мовлення4333
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4332
А.В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу4332
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент4300
І.Г. Дробінка - Політологія4289
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4287
О.В. Зверєва - Захист прав споживачів4219
Т.В. Іванова - Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування4213
О.В. Калініченко - Макроекономіка4211
О. П. Мягченко - Основи екології4203
В.В. Зарицька - Психологія. Вступ до спеціальності4194
Т.Д. Косова - Банківські операції4191
І.В. Жолнер - Фінансовий облік4189
Юрій М.Ф. - Філософія4188
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях4186
Н.І. Машина - Міжнародне страхування4145
Л.О. Сандюк - Основи культурології4141
О.М. Кокун - Психофізіологія4133
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств4127
В.П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія4115
А.І.Щетинін - Політична економія4096
Віра Потєхіна - Інтелектуальна власність4094
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку4076
Юрій М.Ф. - Соціологія в питаннях і відповідях4053
Л.В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза мьяса та мьясних продуктів4038
І.Є. Давидович - Контролінг4037
Є.А. Подольська - Філософія4035
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування4001
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій3986
О.М. Томашевський - Інформаційні технології та моделювання бізнес процесів3984
С.О. Левицька - Організація обліку3971
Р. Кацавець - Мова у професії юриста3970
Т.П. Яхно - Конфліктологія та теорія переговорів3950
В. Молдован - Юридичний практикум. Кримінальний процес. Судова риторика3932
М.С. Дорош - Менеджмент сервісу теорія та практика3905
В.К. орлова - Фінансовий облік3904
А.Т. Опря - Статистика3902
Л.М. Нікітіна - Вступ до філософії3893
С.С. Черниш - Економічний аналіз3886
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури 20 століття3825
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика3815
Л.І. Скібіцька - Діловодство3806
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання3793
С.Д. Максименко - Загальна психологія3788
О.П. Буйницька - Інформаційні технології та технічні засоби навчання3783
В.І. Юдін - Основи роботи в Microsoft Excel XP3736
В.Г. Грибан - Валеологія3733
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни3696
О.С. Мазур - Цивільне право україни3681
О.О. Євтух - Фінансовий менеджмент3672
Г.В. Мисака - Бухгалтерський облік3659
І.Л. Михайлин - Основи журналістики3614
З.В. Кузіна - Облік у галузях економіки3611
М.Ф. Юрій - Історія України3607
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3606
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3604
В.Е.Теліпко - Юридичний путівник споживоча3603
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера3598
А. І. Щетинін - Гроші та кредит3596
Скороходов В.А. - Автоматизоване робоче місце менеджера3590
Л.І. Скібіцька - Лідерство та стиль роботи менеджера3585
О.Д. Данілов - Фінанси підприємств3571
О.А. Лятамбор - ринок фінансових послуг. теорія і практика3571
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. міжнародний досвід та практика україни3556
Т.В. Гладких - Фінансовий облік3554
С.М. Шамян - Барна справа3551
Азарян О.М. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари3536
В.И.Бочелюк - Психологія Спорту3534
В.А. Рульєв - Менеджмент3529
В.П. Бралатан - Професійна етика3506
В.Ф.Роль - Фінансове право3503
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3498
Т.Д. Косова - Центральний банк і грошово-кредитна політика3497
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3491
Л.І. Нечаюк - Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент3490
О.В. Колесников - Ціноутворення3477
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка3472
Л.Т. Левчук - Естетика3470
В.І. Амелькін - Технічна творчість учнів3463
О.В. Волкова - Ринок праці3463
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3461
О.Р. Малхазов - Психологія праці3438
В.В. Москаленко - Психологія соціального впливу3436
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13420
В.Д. Лихвар - Культурология3416
Б.М. Ярчук - планування ветеринарних заходів3416
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3410
С.М. Еш - Фінансовий ринок3401
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3387
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3352
В.М. Порохня - Стратегічне управління3347
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право3347
В.Б. Гарін - Історія України3346
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення3345
П. Яковлев - Економіка торгівлі3344
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії3341
Г.В. Блакита - Бухгалтерський облік3339
А.В.Базилюк - Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень3329
В.П. Косарчук - Оподаткування в україні3325
В.Й. Бочелюк - Психологія людини з обмеженими можливостями3319
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності3314
С.В. Несинової - Господарське право України3312
І.О. Дудла - Захист прав споживачів3308
І.В. Сирохман - Якість і безпечність зерноборошняних продуктів3305
Ю.Є. Петруні - Прийняття управлінських рішень3300
М. Тарасевич - національна економіка3289
Є.Ш.Шара - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях3281
П.П. Микитюк - Інноваційний менеджмент 3258
І.А. Волкова - Бухгалтерський облік у банках3251
Юрій М.Ф., Ж.С. Труфіна - Бухгалтерський облік в галузях національної економіки3232
О.Д.Данілов - Фінанси підприємств3230
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління3221
Г.О. Бірта - Товарознавство мьяса3215
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки3190
М.П. Мальська - Організація та планування діяльності туристичних підприємств теорія та практика3181
П.К. Бечко - Місцеві фінанси3175
А.В. Кофанов - Криміналістика. питання і відповіді3157
Летута Т. М. - Методи визначення фальсифікації товарів3129
І.В. Хохлова - Кримінальне право України3127
В.І. Свистун - Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності3108
Н.І. Гончарова - Документаційне забезпечення менеджменту3091
Ю.В. Ващенко - Банківське право3087
Л.І.Мозговий - Релігієзнавство3071
М.С. Кривченко - Банківські операції3064
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність3048
Н.Я. Наливайко - Інфоматика3035
О.В. Колесников - Основи наукових досліджень3030
О.П. Чукурна - Маркетингова цінова політика3018
С.П. Гриценко - Латинська мова2987
Е.А. Подольская - Культурология2984
М.А. Окландер - Маркетингова цінова політика2983
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу2979
М.М. Кім - Національна економіка2979
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку2966
О.А. Кириченка - Казначейство банку2963
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти2960
О.В. Бондар - Ситуаційний менеджмент2956
А.П. Шеремет - Земельне право україни2955
В.Я. Голюк - Міжнародні фінансові відносини2954
Т.П. Грабар - Психологія управління2953
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень2940
І.І. Вініченко - Макроекономіка2938
О.Новик - Історія української літератури. давньої2931
В.І Антонік - Анатомія фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури2929
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва2919
В.Й. Бочелюк - Юридична психологія2918
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський управлінський облік2909
В.Я. Білоцерківський - Історія україни2900
Л.І. Чулінда - Правознавство2900
В.Ф. Пасенко - Збірник рецептур2898
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів2876
О.М.Кокун - Психофізіологія2873
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси2871
И.М. Стариков - Психология взаимопонимания в конкретных ситуациях2865
П.С Атаманчук - Безпека життєдіяльності2863
І.І. Дахна - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності2860
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства2857
Ю.В. Корнєєв - Земельне право2853
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції2824
В.І. Савич - Економічна теорія2818
Х.О. Засадна - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі2816
Л.І. Михайлова - Організація та проектування логістичних систем2814
С.І. Селецький - Кримінальне право України2789
Л.М.Попова - Казначейська справа2776
Н.А. Колотілова - Риторика2770
М.Д.Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2742
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2736
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2730
С.Б. Єгоричева - Банківські іновації2719
С.М. Попова - Податкове право2719
Ю.А. Вериги - Бухгалтерський облік2718
О.О. Шевченко - Історія економіки та економічної думки сучасні економічні теорії2715
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2702
М.Ф. Юрій, Е.П. Абрамович - Релігієзнавство2686
М.С. Дорошко - Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД2666
М.Х. Корецький - Економічна теорія2660
Колесніков Г.О. - Менеджерський словник2653
Л.М. Демиденко - Податкова система2640
В.В. Македон - Бізнес планування2639
І.А. Волкова - Фінансовий облік2636
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2633
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2627
О.А. Кондрашихина - Дифференциальная психология2617
М.І. Романова - Основи банківської справи2616
Л.А. Козак - Введення до спеціальності2599
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2595
Г.П. Табачук - Фінансовий облік у бланках2591
О.І. Кепко - Інженерна та компьютерна графіка2583
Ю.Г. Козак - Міжнародні фінанси2582
Г.М. Франчук - Основи охорони праці2567
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2563
Сіверс В.А. - Прикладна етика2547
Л.П. Коваленко - Промисловий маркетинг2543
Л.В. Пешук - Біохімія та технологія оліє-жирової сировини2531
Л.П. Червінська - Економіка праці2528
О.П. Мягченко - Безпека життєдіяльності людини та суспільства2526
В.Ф. Роль - Фінансове право2516
Н.П. Бухонька - Основи будови і компьютерного дизайну трикотажу2503
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2500
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2488
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2480
М.Д. Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2480
М.О. Мацелик - Земельне право2468
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2462
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2461
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2458
В.В. Божкова - Реклама та стимулювання збуту2457
П.А. Рудик - Коментар до конституційних змін2454
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2451
М.Ф. Юрій - Бюджетний менеджмент2447
В. Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства2419
Л.І. Юрченко - Екологія2396
Р.О. Додонов - Релігієзнавство2385
Андреева Т.О. - Введение в философию2354
Г.О.Бірта - Товарознавча характеристика продукції свинарства2332
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень2327
І.О. Лютий - Банківський маркетинг2325
М.І. Белявцева - Маркетенговий менеджмент2322
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство2316
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2292
А.В. Лишиленко - Бухгалтерскии учет2280
М.П.Сарнацький, М.Ф. Юрій - Логіка2266
В.М. Комарницький - Екологічне право2264
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності2262
П.В. Хряпінський - Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України2261
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2257
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні2250
І.І. Дахно - Ділова карєра2234
Дубініна А.А. - митна справа2211
М.М. Дякович - Електронні реєстри в діяльності нотаріусів україни. практичний посібник2208
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою2202
Сорокіна С.В. - Митна справа2191
Юрій М.Ф. - Культурознавство2170
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства2157
О.А. Черепєхіна - Психологія спорту2150
В.Н. Парсяк - Ринок цінних паперів2150
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві2135
І.Б. Маркович - Трансформація промисловостів системі глобальних викликів. Організаційно-мережеві зміни та конкурентно-інноваційні виміри2089
Юрій М.Ф. - Культурологія2087
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів2060
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства2043
І.І. Дахно - Історія держави і права2021
І.І. Дахно - Ділова карьєра1916