Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу24900
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства19162
Л.В.Балабанова - Управління персоналом18280
О.Ю Павлова - Історія Української культури15827
Є.І. Орлова - Харчові технології15190
Т.В. Дуткевич - Дитяча психологія14711
Г.Й.Давиденко - Історія Зарубіжної Літератури ХХ століття13925
О.Б. Столяренко - Психологія особистості12610
А.В. Шегда - Економіка підприємства12581
А.Й. капська - Соціальна педагогіка12422
Ю.В. Журик - Антимонопольно-конкурентне право України11937
І.А. Волкова - Облік зовнішньоекономічної діяльності11847
М.Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії11755
О.І. Шалева - Електронна комерція11754
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік11636
В.Ф.Дороз - Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах11256
П.О. Капустенко - Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах10951
С.П. Гриценко - Латинська мова для студентів-агробіологів10911
Г. Онуфрієнко - Науковий стиль української мови10886
Н.М Зубар - Основи фізіології та гігієни харчування10599
А.Є. Конверського - Основи методології та організації наукових досліджень10492
О.Р.Малхазов - Психологія праці10433
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ 10027
Л. В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів9942
М.Г. Михайлов - Бухгалтерський облік у бюджетних установах9889
П.Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки9541
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація9498
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн9273
С.Л.Ковтюх - Репетитор правопису9271
А.А. Дудніков - Основи стандартизації. допуски. посадки і технічні вимірювання8955
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8934
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність8893
Л.І.Скібіцька - Конфліктологія8883
П.П.Шляхтун - Політологія8873
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях8858
О.П. Сергєєнкова - Вікова психологія8850
Л.Т. Левчук - Історія світової культури8775
О.М. Чайка - Історія зарубіжної літератури 19 початку 20ст8568
В.Й.Бочелюк - Психологія8559
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України8531
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень8221
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність8171
Т.В. Дуткевич - Практична психологія8163
С.І.Дробязко, Т.М.Козир, С.Б.Холод - Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу8032
Савчук В.К. - Економічна теорія7996
Донець Л.І. - Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків7982
І.В. Сирохман - Асортимент і якість кондитерських виробів7838
С.Б. Ільіна - Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика7744
Н.О.Лисенко - Українська мова для іноземних студентів7602
І.О. Толок - Латинська мова7430
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування7320
С.М. Гончаров - Практикум з маркетингу7299
В.М. Шоботов - Цивільна оборона7254
Н.І. Грінчак - Історія зарубіжної літератури 20 століття7205
К.А. Рябець - Екологічне право України7150
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит7103
Ф.М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології7060
Т.А. Говорушко - Страхові послуги6954
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності6815
В.М.Кислий - Логістика. Теорія та практика6555
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія6554
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу6496
В.І. Захарченко - Інноваційний менеджмент теорія і практика а в умовах трансформації6476
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства6458
Є.Ю.Шара - Бухгалтерський фінансовий та податковий облікк6332
Л.В. Гуцаленко - Судово-бухгалтерська експертиза6289
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна6283
О.І. Момот - менеджмент якості та елементи системи якості6208
І.Л. Сазонець - Інвестування6034
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини6023
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5951
О.М. Сумець - Основи операційного менеджменту. теоритичний аспект та практичні завдання5894
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5874
В.І. Ганін - Основи банківської справи5861
Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях5849
В.В. Павлюк - Контроль і ревізія5846
В.Г. Кремень - Теорія і практика іноваційної діяльності5775
О.П. Сергєєнко - Загальна психологія5763
Старостенко А.Г. - Міжнародний менеджмент5733
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості5679
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту5653
А.І. Мокій - Міжнародні організації5632
І.О. Лютого - Податкова система5606
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси5597
Редько О.Ю. - Аудит. Основи державного, незалежного професійного внутрішнього аудиту5586
П.В.Круш - Гроші та кредит5567
Гриценко Т.Б - Культурологія5526
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка5490
В.В. Кузнецов - Кримінальне право України5485
Коломоєць Т.О. - Адміністративне право5456
С.Г. кузьменко - Міжнародне приватне право5409
П.А. Рудик - Коментар до конституційних змін5362
Н.М.Зубар - Логістика у ресторанному господарстві5339
Н.В. Дібрівська - Основи наукових досліджень і технічної творчості5337
В.Г. Грибан - Охорона праці5297
Л.М. Попова - Казначейська справа5193
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля5164
Ю.Г. Козак - Правове регламентування5162
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах5159
В.І.Лубський - Релігієзнавство5108
М.В. Мальчик - Фінансова статистика5036
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз5015
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4963
О.В. Зверєва - Захист прав споживачів4962
М.В. Левківський - Історія педагогіки4924
А.В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу4894
І.В Бойчук - Інтернет в маркетингу4839
Г.Я. Круль - основи готельної справи4833
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4812
В.В. Зарицька - Психологія. Вступ до спеціальності4809
В.В.Божкова - Реклама та стимулювання збуту4807
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4795
І.І. Марунич - Ділове спілкування та культура мовлення4780
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації4774
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4773
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент4691
І.Г. Дробінка - Політологія4689
О. П. Мягченко - Основи екології4673
О.М. Кокун - Психофізіологія4668
І.В. Жолнер - Фінансовий облік4650
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4644
Н.І. Машина - Міжнародне страхування4641
Т.В. Іванова - Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування4619
А.І.Щетинін - Політична економія4607
О.В. Калініченко - Макроекономіка4605
Т.Д. Косова - Банківські операції4605
Юрій М.Ф. - Філософія4598
Л.О. Сандюк - Основи культурології4586
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях4572
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку4498
В.П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія4491
Р. Кацавець - Мова у професії юриста4487
І.Є. Давидович - Контролінг4478
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств4465
Є.А. Подольська - Філософія4460
Віра Потєхіна - Інтелектуальна власність4448
Л.В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза мьяса та мьясних продуктів4448
Юрій М.Ф. - Соціологія в питаннях і відповідях4447
С.Д. Максименко - Загальна психологія4407
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій4394
С.О. Левицька - Організація обліку4393
Л.М. Нікітіна - Вступ до філософії4392
А.Т. Опря - Статистика4385
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування4370
Т.П. Яхно - Конфліктологія та теорія переговорів4357
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика4354
О.М. Томашевський - Інформаційні технології та моделювання бізнес процесів4353
С.С. Черниш - Економічний аналіз4317
М.С. Дорош - Менеджмент сервісу теорія та практика4311
В. Молдован - Юридичний практикум. Кримінальний процес. Судова риторика4308
М.Ф. Юрій - Історія України4306
В.К. орлова - Фінансовий облік4299
О.П. Буйницька - Інформаційні технології та технічні засоби навчання4259
В.І. Юдін - Основи роботи в Microsoft Excel XP4257
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури 20 століття4233
Л.І. Скібіцька - Діловодство4233
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни4215
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання4193
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка4192
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації4183
В.Г. Грибан - Валеологія4148
О.С. Мазур - Цивільне право україни4063
Г.В. Мисака - Бухгалтерський облік4061
С.М. Шамян - Барна справа4047
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера4043
Скороходов В.А. - Автоматизоване робоче місце менеджера4035
А. І. Щетинін - Гроші та кредит4031
Азарян О.М. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари4027
Т.В. Гладких - Фінансовий облік4026
О.О. Євтух - Фінансовий менеджмент4003
В.Е.Теліпко - Юридичний путівник споживоча3993
В.П. Бралатан - Професійна етика3990
О.Д. Данілов - Фінанси підприємств3987
Л.І. Скібіцька - Лідерство та стиль роботи менеджера3982
І.Л. Михайлин - Основи журналістики3981
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3978
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3954
О.А. Лятамбор - ринок фінансових послуг. теорія і практика3953
В.А. Рульєв - Менеджмент3946
З.В. Кузіна - Облік у галузях економіки3944
С.М. Еш - Фінансовий ринок3932
Л.Т. Левчук - Естетика3931
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3928
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. міжнародний досвід та практика україни3928
Л.І. Нечаюк - Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент3927
Т.Д. Косова - Центральний банк і грошово-кредитна політика3917
О.В. Волкова - Ринок праці3912
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3912
В.В. Москаленко - Психологія соціального впливу3906
Б.М. Ярчук - планування ветеринарних заходів3891
В.Ф.Роль - Фінансове право3875
О.В. Колесников - Ціноутворення3871
В.И.Бочелюк - Психологія Спорту3870
О.Р. Малхазов - Психологія праці3857
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення3847
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13846
В.І. Амелькін - Технічна творчість учнів3843
В.П. Косарчук - Оподаткування в україні3809
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3801
П. Яковлев - Економіка торгівлі3801
В.Б. Гарін - Історія України3797
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3785
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3780
І.О. Дудла - Захист прав споживачів3777
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії3773
Г.В. Блакита - Бухгалтерський облік3771
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право3768
Ю.Є. Петруні - Прийняття управлінських рішень3765
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності3754
В.М. Порохня - Стратегічне управління3753
В.Й. Бочелюк - Психологія людини з обмеженими можливостями3752
І.В. Сирохман - Якість і безпечність зерноборошняних продуктів3743
В.Д. Лихвар - Культурология3732
А.В.Базилюк - Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень3717
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління3717
М. Тарасевич - національна економіка3715
С.В. Несинової - Господарське право України3668
П.П. Микитюк - Інноваційний менеджмент 3658
І.А. Волкова - Бухгалтерський облік у банках3655
Юрій М.Ф., Ж.С. Труфіна - Бухгалтерський облік в галузях національної економіки3641
Є.Ш.Шара - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях3640
І.В. Хохлова - Кримінальне право України3628
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки3615
П.К. Бечко - Місцеві фінанси3602
М.П. Мальська - Організація та планування діяльності туристичних підприємств теорія та практика3577
О.Д.Данілов - Фінанси підприємств3570
Г.О. Бірта - Товарознавство мьяса3567
А.В. Кофанов - Криміналістика. питання і відповіді3537
Т.П. Грабар - Психологія управління3525
В.Й. Бочелюк - Юридична психологія3508
Летута Т. М. - Методи визначення фальсифікації товарів3470
В.І. Свистун - Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності3451
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність3426
О.В. Колесников - Основи наукових досліджень3418
В.І Антонік - Анатомія фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури3417
О.А. Кириченка - Казначейство банку3416
М.А. Окландер - Маркетингова цінова політика3411
О.П. Чукурна - Маркетингова цінова політика3411
Н.І. Гончарова - Документаційне забезпечення менеджменту3404
Л.І.Мозговий - Релігієзнавство3396
М.С. Кривченко - Банківські операції3396
Ю.В. Ващенко - Банківське право3386
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку3382
С.П. Гриценко - Латинська мова3380
Н.Я. Наливайко - Інфоматика3375
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти3373
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу3365
Л.І. Михайлова - Організація та проектування логістичних систем3357
М.М. Кім - Національна економіка3339
А.П. Шеремет - Земельне право україни3335
Е.А. Подольская - Культурология3332
О.В. Бондар - Ситуаційний менеджмент3319
О.Новик - Історія української літератури. давньої3317
І.І. Вініченко - Макроекономіка3311
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень3311
В.Я. Голюк - Міжнародні фінансові відносини3305
О.М.Кокун - Психофізіологія3299
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси3276
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва3274
И.М. Стариков - Психология взаимопонимания в конкретных ситуациях3261
В.Я. Білоцерківський - Історія україни3260
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський управлінський облік3251
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів3246
Л.І. Чулінда - Правознавство3241
І.І. Дахна - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності3221
В.Ф. Пасенко - Збірник рецептур3213
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції3210
П.С Атаманчук - Безпека життєдіяльності3189
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства3179
Ю.В. Корнєєв - Земельне право3170
Х.О. Засадна - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі3151
Л.М.Попова - Казначейська справа3138
Н.А. Колотілова - Риторика3132
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія3129
С.І. Селецький - Кримінальне право України3121
В.І. Савич - Економічна теорія3110
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс3101
М.Ф. Юрій, Е.П. Абрамович - Релігієзнавство3091
С.М. Попова - Податкове право3075
О.О. Шевченко - Історія економіки та економічної думки сучасні економічні теорії3058
І.А. Волкова - Фінансовий облік3055
С.Б. Єгоричева - Банківські іновації3046
М.Д.Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності3045
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій3043
В.В. Македон - Бізнес планування3041
Колесніков Г.О. - Менеджерський словник3011
М.Д. Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності3008
Ю.А. Вериги - Бухгалтерський облік3002
М.Х. Корецький - Економічна теорія3001
Л.М. Демиденко - Податкова система2998
О.А. Кондрашихина - Дифференциальная психология2998
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2979
Л.А. Козак - Введення до спеціальності2961
М.С. Дорошко - Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД2960
М.І. Романова - Основи банківської справи2921
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2917
Л.П. Коваленко - Промисловий маркетинг2912
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2910
Сіверс В.А. - Прикладна етика2900
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2897
Г.М. Франчук - Основи охорони праці2894
О.І. Кепко - Інженерна та компьютерна графіка2884
Г.П. Табачук - Фінансовий облік у бланках2883
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2870
Л.П. Червінська - Економіка праці2868
Л.В. Пешук - Біохімія та технологія оліє-жирової сировини2868
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2864
В.Ф. Роль - Фінансове право2855
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2851
Н.П. Бухонька - Основи будови і компьютерного дизайну трикотажу2849
О.П. Мягченко - Безпека життєдіяльності людини та суспільства2847
Ю.Г. Козак - Міжнародні фінанси2829
М.О. Мацелик - Земельне право2815
М.Ф. Юрій - Бюджетний менеджмент2793
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2792
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2778
В.В. Божкова - Реклама та стимулювання збуту2775
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2755
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2754
В. Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства2739
Л.І. Юрченко - Екологія2696
Р.О. Додонов - Релігієзнавство2682
А.В. Лишиленко - Бухгалтерскии учет2672
Андреева Т.О. - Введение в философию2665
І.О. Лютий - Банківський маркетинг2650
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою2631
Г.О.Бірта - Товарознавча характеристика продукції свинарства2621
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство2616
М.П.Сарнацький, М.Ф. Юрій - Логіка2610
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2609
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень2606
М.І. Белявцева - Маркетенговий менеджмент2604
І.І. Дахно - Ділова карєра2579
П.В. Хряпінський - Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України2571
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2569
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності2567
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні2563
Дубініна А.А. - митна справа2562
М.М. Дякович - Електронні реєстри в діяльності нотаріусів україни. практичний посібник2559
В.М. Комарницький - Екологічне право2534
Сорокіна С.В. - Митна справа2509
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства2492
О.А. Черепєхіна - Психологія спорту2477
В.Н. Парсяк - Ринок цінних паперів2468
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві2463
Юрій М.Ф. - Культурознавство2454
Юрій М.Ф. - Культурологія2431
І.Б. Маркович - Трансформація промисловостів системі глобальних викликів. Організаційно-мережеві зміни та конкурентно-інноваційні виміри2397
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства2361
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів2360
І.І. Дахно - Історія держави і права2320
І.І. Дахно - Ділова карьєра2199