Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу21553
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства16038
Л.В.Балабанова - Управління персоналом15263
Є.І. Орлова - Харчові технології11928
Т.В. Дуткевич - Дитяча психологія11816
Г.Й.Давиденко - Історія Зарубіжної Літератури ХХ століття11475
А.Й. капська - Соціальна педагогіка10565
Ю.В. Журик - Антимонопольно-конкурентне право України10396
І.А. Волкова - Облік зовнішньоекономічної діяльності10298
О.Б. Столяренко - Психологія особистості10104
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік10015
О.І. Шалева - Електронна комерція9363
В.Ф.Дороз - Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах9195
О.Ю Павлова - Історія Української культури9158
Н.М Зубар - Основи фізіології та гігієни харчування8732
О.Р.Малхазов - Психологія праці8648
П.О. Капустенко - Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах8487
А.Є. Конверського - Основи методології та організації наукових досліджень8457
П.Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки8246
Л. В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів8147
М.Г. Михайлов - Бухгалтерський облік у бюджетних установах8131
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ 7828
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн7750
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу7730
Г. Онуфрієнко - Науковий стиль української мови7720
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація7602
А.В. Шегда - Економіка підприємства7592
С.Л.Ковтюх - Репетитор правопису7560
Л.І.Скібіцька - Конфліктологія7453
В.Й.Бочелюк - Психологія7334
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність7170
П.П.Шляхтун - Політологія7125
О.П. Сергєєнкова - Вікова психологія7086
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7055
О.М. Чайка - Історія зарубіжної літератури 19 початку 20ст6751
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України6658
Савчук В.К. - Економічна теорія6648
Л.Т. Левчук - Історія світової культури6597
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність6553
С.І.Дробязко, Т.М.Козир, С.Б.Холод - Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу6490
Т.В. Дуткевич - Практична психологія6472
С.Б. Ільіна - Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика6472
М.Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії6452
Донець Л.І. - Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків6375
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях6114
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6103
В.М. Шоботов - Цивільна оборона5854
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит5831
Ф.М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології5793
А.А. Дудніков - Основи стандартизації. допуски. посадки і технічні вимірювання5740
І.О. Толок - Латинська мова5590
Т.А. Говорушко - Страхові послуги5588
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності5536
Н.І. Грінчак - Історія зарубіжної літератури 20 століття5495
С.М. Гончаров - Практикум з маркетингу5436
Н.О.Лисенко - Українська мова для іноземних студентів5411
В.І. Захарченко - Інноваційний менеджмент теорія і практика а в умовах трансформації5288
І.В. Сирохман - Асортимент і якість кондитерських виробів5262
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5246
Є.Ю.Шара - Бухгалтерський фінансовий та податковий облікк5195
В.М.Кислий - Логістика. Теорія та практика5107
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу5026
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності4975
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія4958
О.І. Момот - менеджмент якості та елементи системи якості4822
К.А. Рябець - Екологічне право України4820
Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях4817
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства4800
В.І. Ганін - Основи банківської справи4755
І.Л. Сазонець - Інвестування4752
Л.В. Гуцаленко - Судово-бухгалтерська експертиза4736
Редько О.Ю. - Аудит. Основи державного, незалежного професійного внутрішнього аудиту4726
Старостенко А.Г. - Міжнародний менеджмент4697
Гриценко Т.Б - Культурологія4669
О.М. Сумець - Основи операційного менеджменту. теоритичний аспект та практичні завдання4662
В.В. Павлюк - Контроль і ревізія4648
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту4628
В.Г. Кремень - Теорія і практика іноваційної діяльності4625
А.І. Мокій - Міжнародні організації4602
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини4596
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси4587
П.В.Круш - Гроші та кредит4572
Коломоєць Т.О. - Адміністративне право4557
В.В. Кузнецов - Кримінальне право України4555
О.П. Сергєєнко - Загальна психологія4548
І.О. Лютого - Податкова система4528
Ю.Г. Козак - Правове регламентування4509
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка4497
С.П. Гриценко - Латинська мова для студентів-агробіологів4455
Н.В. Дібрівська - Основи наукових досліджень і технічної творчості4392
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах4375
Н.М.Зубар - Логістика у ресторанному господарстві4360
Л.М. Попова - Казначейська справа4352
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості4331
В.Г. Грибан - Охорона праці4290
В.І.Лубський - Релігієзнавство4286
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна4204
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4085
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4077
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4015
М.В. Мальчик - Фінансова статистика4004
С.Г. кузьменко - Міжнародне приватне право3998
М.В. Левківський - Історія педагогіки3958
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології3907
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент3873
І.В Бойчук - Інтернет в маркетингу3858
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств3854
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика3845
І.Г. Дробінка - Політологія3809
В.В.Божкова - Реклама та стимулювання збуту3763
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях3761
О. П. Мягченко - Основи екології3734
І.І. Цигилик - Основи підприємництва3711
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації3699
І.В. Жолнер - Фінансовий облік3696
І.І. Марунич - Ділове спілкування та культура мовлення3696
Л.О. Сандюк - Основи культурології3692
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств3677
Т.Д. Косова - Банківські операції3677
Віра Потєхіна - Інтелектуальна власність3672
Т.В. Іванова - Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування3658
Н.І. Машина - Міжнародне страхування3634
А.І.Щетинін - Політична економія3633
О.М. Кокун - Психофізіологія3631
В.П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія3631
Г.Я. Круль - основи готельної справи3628
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку3625
О.В. Калініченко - Макроекономіка3611
Є.А. Подольська - Філософія3594
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування3578
Л.В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза мьяса та мьясних продуктів3573
А.В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу3530
Р. Кацавець - Мова у професії юриста3508
І.Є. Давидович - Контролінг3493
Т.П. Яхно - Конфліктологія та теорія переговорів3476
С.О. Левицька - Організація обліку3467
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій3467
Юрій М.Ф. - Соціологія в питаннях і відповідях3463
Юрій М.Ф. - Філософія3451
В.К. орлова - Фінансовий облік3423
М.С. Дорош - Менеджмент сервісу теорія та практика3417
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури 20 століття3376
В. Молдован - Юридичний практикум. Кримінальний процес. Судова риторика3365
Л.М. Нікітіна - Вступ до філософії3362
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання3321
Л.І. Скібіцька - Діловодство3309
О.О. Євтух - Фінансовий менеджмент3283
С.С. Черниш - Економічний аналіз3283
В.І. Юдін - Основи роботи в Microsoft Excel XP3254
В.В. Зарицька - Психологія. Вступ до спеціальності3247
О.С. Мазур - Цивільне право україни3242
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика3236
І.Л. Михайлин - Основи журналістики3214
З.В. Кузіна - Облік у галузях економіки3213
Г.В. Мисака - Бухгалтерський облік3207
В.Г. Грибан - Валеологія3187
А. І. Щетинін - Гроші та кредит3180
О.П. Буйницька - Інформаційні технології та технічні засоби навчання3172
О.М. Томашевський - Інформаційні технології та моделювання бізнес процесів3158
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3153
М.Ф. Юрій - Історія України3149
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3146
В.Е.Теліпко - Юридичний путівник споживоча3133
В.И.Бочелюк - Психологія Спорту3130
Л.І. Скібіцька - Лідерство та стиль роботи менеджера3130
Азарян О.М. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари3114
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера3094
Т.В. Гладких - Фінансовий облік3079
О.Р. Малхазов - Психологія праці3076
Скороходов В.А. - Автоматизоване робоче місце менеджера3076
О.А. Лятамбор - ринок фінансових послуг. теорія і практика3076
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3074
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. міжнародний досвід та практика україни3067
Л.Т. Левчук - Естетика3034
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3031
В.Д. Лихвар - Культурология3006
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни3006
О.Д. Данілов - Фінанси підприємств2997
В.Ф.Роль - Фінансове право2992
Т.Д. Косова - Центральний банк і грошово-кредитна політика2991
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 12982
С.Д. Максименко - Загальна психологія2982
В.І. Амелькін - Технічна творчість учнів2979
В.Б. Гарін - Історія України2973
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці2966
В.А. Рульєв - Менеджмент2965
А.Т. Опря - Статистика2964
В.П. Бралатан - Професійна етика2954
О.Я. Базілінська - Макроекономіка2950
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка2940
С.В. Несинової - Господарське право України2934
В.М. Порохня - Стратегічне управління2930
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право2928
О.В. Волкова - Ринок праці2925
Є.Ш.Шара - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях2924
О.В. Колесников - Ціноутворення2924
А.В.Базилюк - Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень2919
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах2918
Б.М. Ярчук - планування ветеринарних заходів2903
Г.В. Блакита - Бухгалтерський облік2902
В.П. Косарчук - Оподаткування в україні2895
О.В. Зверєва - Захист прав споживачів2894
С.М. Шамян - Барна справа2879
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії2875
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення2855
С.М. Еш - Фінансовий ринок2849
Л.І. Нечаюк - Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент2838
О.Д.Данілов - Фінанси підприємств2834
П. Яковлев - Економіка торгівлі2833
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка2830
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2830
В.Й. Бочелюк - Психологія людини з обмеженими можливостями2826
І.А. Волкова - Бухгалтерський облік у банках2821
І.О. Дудла - Захист прав споживачів2820
Г.О. Бірта - Товарознавство мьяса2808
М. Тарасевич - національна економіка2803
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності2792
М.П. Мальська - Організація та планування діяльності туристичних підприємств теорія та практика2770
В.В. Москаленко - Психологія соціального впливу2768
П.П. Микитюк - Інноваційний менеджмент 2740
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки2723
Юрій М.Ф., Ж.С. Труфіна - Бухгалтерський облік в галузях національної економіки2722
Летута Т. М. - Методи визначення фальсифікації товарів2714
В.І. Свистун - Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності2709
А.В. Кофанов - Криміналістика. питання і відповіді2698
Ю.Є. Петруні - Прийняття управлінських рішень2691
М.С. Кривченко - Банківські операції2662
І.В. Хохлова - Кримінальне право України2661
Л.І.Мозговий - Релігієзнавство2659
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність2657
П.К. Бечко - Місцеві фінанси2656
Н.І. Гончарова - Документаційне забезпечення менеджменту2648
О.В. Колесников - Основи наукових досліджень2640
Н.Я. Наливайко - Інфоматика2620
І.В. Сирохман - Якість і безпечність зерноборошняних продуктів2619
О.П. Чукурна - Маркетингова цінова політика2600
С.П. Гриценко - Латинська мова2597
М.М. Кім - Національна економіка2578
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу2562
В.Я. Голюк - Міжнародні фінансові відносини2562
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень2560
Е.А. Подольская - Культурология2555
О.А. Кириченка - Казначейство банку2554
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку2552
О.В. Бондар - Ситуаційний менеджмент2550
П.С Атаманчук - Безпека життєдіяльності2515
В.Я. Білоцерківський - Історія україни2502
О.Новик - Історія української літератури. давньої2502
В.І Антонік - Анатомія фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури2499
І.І. Вініченко - Макроекономіка2494
В.Ф. Пасенко - Збірник рецептур2493
О.М.Кокун - Психофізіологія2492
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти2492
М.А. Окландер - Маркетингова цінова політика2488
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів2468
А.П. Шеремет - Земельне право україни2468
Т.П. Грабар - Психологія управління2467
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси2465
І.І. Дахна - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності2463
Н.А. Колотілова - Риторика2451
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства2447
С.І. Селецький - Кримінальне право України2446
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський управлінський облік2429
В.І. Савич - Економічна теорія2427
Л.І. Чулінда - Правознавство2425
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції2421
Х.О. Засадна - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі2414
Ю.В. Корнєєв - Земельне право2406
М.Д.Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2387
И.М. Стариков - Психология взаимопонимания в конкретных ситуациях2385
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва2375
О.О. Шевченко - Історія економіки та економічної думки сучасні економічні теорії2363
С.М. Попова - Податкове право2361
Л.І. Михайлова - Організація та проектування логістичних систем2356
В.Й. Бочелюк - Юридична психологія2347
Л.М.Попова - Казначейська справа2343
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2337
М.С. Дорошко - Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД2324
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2321
Ю.А. Вериги - Бухгалтерський облік2314
С.Б. Єгоричева - Банківські іновації2310
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2268
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2262
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2248
О.І. Кепко - Інженерна та компьютерна графіка2241
Колесніков Г.О. - Менеджерський словник2238
М.Х. Корецький - Економічна теорія2238
І.А. Волкова - Фінансовий облік2231
Г.П. Табачук - Фінансовий облік у бланках2231
М.І. Романова - Основи банківської справи2211
Л.М. Демиденко - Податкова система2210
Ю.Г. Козак - Міжнародні фінанси2207
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2183
О.А. Кондрашихина - Дифференциальная психология2168
Г.М. Франчук - Основи охорони праці2166
Ю.В. Ващенко - Банківське право2165
М.Ф. Юрій, Е.П. Абрамович - Релігієзнавство2160
Сіверс В.А. - Прикладна етика2156
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2148
Л.В. Пешук - Біохімія та технологія оліє-жирової сировини2148
В.Ф. Роль - Фінансове право2138
Л.П. Червінська - Економіка праці2136
О.П. Мягченко - Безпека життєдіяльності людини та суспільства2132
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2113
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2109
Л.А. Козак - Введення до спеціальності2108
Н.П. Бухонька - Основи будови і компьютерного дизайну трикотажу2105
Л.П. Коваленко - Промисловий маркетинг2086
М.О. Мацелик - Земельне право2081
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2075
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2072
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2064
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2061
В.В. Македон - Бізнес планування2052
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2051
М.Ф. Юрій - Бюджетний менеджмент2030
П.А. Рудик - Коментар до конституційних змін2029
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство2026
В.В. Божкова - Реклама та стимулювання збуту2018
Р.О. Додонов - Релігієзнавство2007
Л.І. Юрченко - Екологія2004
Г.О.Бірта - Товарознавча характеристика продукції свинарства1997
М.І. Белявцева - Маркетенговий менеджмент1993
В. Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства1976
М.Д. Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності1969
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень1959
І.О. Лютий - Банківський маркетинг1954
В.М. Комарницький - Екологічне право1938
Андреева Т.О. - Введение в философию1934
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія1932
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів1926
А.В. Лишиленко - Бухгалтерскии учет1923
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні1910
І.І. Дахно - Ділова карєра1903
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності1879
П.В. Хряпінський - Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України1868
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою1844
Сорокіна С.В. - Митна справа1825
М.М. Дякович - Електронні реєстри в діяльності нотаріусів україни. практичний посібник1819
О.А. Черепєхіна - Психологія спорту1813
Юрій М.Ф. - Культурознавство1807
М.П.Сарнацький, М.Ф. Юрій - Логіка1807
В.Н. Парсяк - Ринок цінних паперів1795
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві1785
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства1768
І.Б. Маркович - Трансформація промисловостів системі глобальних викликів. Організаційно-мережеві зміни та конкурентно-інноваційні виміри1758
Дубініна А.А. - митна справа1756
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів1752
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства1716
Юрій М.Ф. - Культурологія1709
І.І. Дахно - Історія держави і права1708
І.І. Дахно - Ділова карьєра1609