Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу23245
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства17763
Л.В.Балабанова - Управління персоналом17148
О.Ю Павлова - Історія Української культури14037
Є.І. Орлова - Харчові технології13939
Т.В. Дуткевич - Дитяча психологія13824
Г.Й.Давиденко - Історія Зарубіжної Літератури ХХ століття12974
О.Б. Столяренко - Психологія особистості11732
А.Й. капська - Соціальна педагогіка11664
Ю.В. Журик - Антимонопольно-конкурентне право України11225
І.А. Волкова - Облік зовнішньоекономічної діяльності11144
А.В. Шегда - Економіка підприємства11040
О.І. Шалева - Електронна комерція10997
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік10997
М.Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії10470
В.Ф.Дороз - Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах10326
Н.М Зубар - Основи фізіології та гігієни харчування10074
Г. Онуфрієнко - Науковий стиль української мови10043
А.Є. Конверського - Основи методології та організації наукових досліджень9973
П.О. Капустенко - Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах9968
О.Р.Малхазов - Психологія праці9833
Л. В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів9436
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ 9407
М.Г. Михайлов - Бухгалтерський облік у бюджетних установах9273
П.Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки9093
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація8935
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн8715
С.Л.Ковтюх - Репетитор правопису8710
С.П. Гриценко - Латинська мова для студентів-агробіологів8646
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8511
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність8402
О.П. Сергєєнкова - Вікова психологія8401
Л.І.Скібіцька - Конфліктологія8380
Л.Т. Левчук - Історія світової культури8283
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях8236
П.П.Шляхтун - Політологія8161
В.Й.Бочелюк - Психологія8141
А.А. Дудніков - Основи стандартизації. допуски. посадки і технічні вимірювання8016
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України7848
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7775
О.М. Чайка - Історія зарубіжної літератури 19 початку 20ст7658
Т.В. Дуткевич - Практична психологія7653
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність7573
Савчук В.К. - Економічна теорія7490
С.І.Дробязко, Т.М.Козир, С.Б.Холод - Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу7457
С.Б. Ільіна - Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика7357
Донець Л.І. - Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків7336
І.В. Сирохман - Асортимент і якість кондитерських виробів7123
Н.О.Лисенко - Українська мова для іноземних студентів7021
І.О. Толок - Латинська мова6870
В.М. Шоботов - Цивільна оборона6848
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6762
С.М. Гончаров - Практикум з маркетингу6708
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит6698
Ф.М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології6604
Н.І. Грінчак - Історія зарубіжної літератури 20 століття6543
Т.А. Говорушко - Страхові послуги6451
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності6277
В.М.Кислий - Логістика. Теорія та практика6086
В.І. Захарченко - Інноваційний менеджмент теорія і практика а в умовах трансформації6034
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства6002
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія5949
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу5943
Є.Ю.Шара - Бухгалтерський фінансовий та податковий облікк5920
К.А. Рябець - Екологічне право України5796
Л.В. Гуцаленко - Судово-бухгалтерська експертиза5785
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна5745
О.І. Момот - менеджмент якості та елементи системи якості5734
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5706
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5666
І.Л. Сазонець - Інвестування5665
О.М. Сумець - Основи операційного менеджменту. теоритичний аспект та практичні завдання5623
В.І. Ганін - Основи банківської справи5564
Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях5554
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5546
В.В. Павлюк - Контроль і ревізія5510
В.Г. Кремень - Теорія і практика іноваційної діяльності5454
О.П. Сергєєнко - Загальна психологія5450
Старостенко А.Г. - Міжнародний менеджмент5443
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту5354
І.О. Лютого - Податкова система5348
Редько О.Ю. - Аудит. Основи державного, незалежного професійного внутрішнього аудиту5321
А.І. Мокій - Міжнародні організації5319
Гриценко Т.Б - Культурологія5293
П.В.Круш - Гроші та кредит5272
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси5254
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка5204
Коломоєць Т.О. - Адміністративне право5203
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості5188
В.В. Кузнецов - Кримінальне право України5183
Н.В. Дібрівська - Основи наукових досліджень і технічної творчості5062
Н.М.Зубар - Логістика у ресторанному господарстві5019
В.Г. Грибан - Охорона праці4994
Ю.Г. Козак - Правове регламентування4963
Л.М. Попова - Казначейська справа4921
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах4883
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4866
С.Г. кузьменко - Міжнародне приватне право4853
В.І.Лубський - Релігієзнавство4843
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4735
М.В. Мальчик - Фінансова статистика4714
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4656
М.В. Левківський - Історія педагогіки4618
І.В Бойчук - Інтернет в маркетингу4568
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4541
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4522
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації4513
Г.Я. Круль - основи готельної справи4505
В.В.Божкова - Реклама та стимулювання збуту4498
О.В. Зверєва - Захист прав споживачів4489
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4481
А.В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу4480
І.І. Марунич - Ділове спілкування та культура мовлення4456
І.Г. Дробінка - Політологія4414
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент4413
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4388
В.В. Зарицька - Психологія. Вступ до спеціальності4366
О.В. Калініченко - Макроекономіка4344
Юрій М.Ф. - Філософія4327
О. П. Мягченко - Основи екології4315
Т.В. Іванова - Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування4306
І.В. Жолнер - Фінансовий облік4302
Т.Д. Косова - Банківські операції4301
Л.О. Сандюк - Основи культурології4294
О.М. Кокун - Психофізіологія4285
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях4273
Н.І. Машина - Міжнародне страхування4268
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств4227
А.І.Щетинін - Політична економія4223
В.П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія4214
Віра Потєхіна - Інтелектуальна власність4186
Р. Кацавець - Мова у професії юриста4186
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку4185
Юрій М.Ф. - Соціологія в питаннях і відповідях4178
Л.В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза мьяса та мьясних продуктів4170
І.Є. Давидович - Контролінг4163
Є.А. Подольська - Філософія4143
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій4117
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування4109
Л.М. Нікітіна - Вступ до філософії4099
О.М. Томашевський - Інформаційні технології та моделювання бізнес процесів4088
С.О. Левицька - Організація обліку4078
Т.П. Яхно - Конфліктологія та теорія переговорів4068
А.Т. Опря - Статистика4052
В. Молдован - Юридичний практикум. Кримінальний процес. Судова риторика4052
В.К. орлова - Фінансовий облік4027
С.С. Черниш - Економічний аналіз4020
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика4016
М.С. Дорош - Менеджмент сервісу теорія та практика4010
О.П. Буйницька - Інформаційні технології та технічні засоби навчання3979
С.Д. Максименко - Загальна психологія3971
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури 20 століття3933
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання3930
Л.І. Скібіцька - Діловодство3920
В.І. Юдін - Основи роботи в Microsoft Excel XP3873
В.Г. Грибан - Валеологія3867
М.Ф. Юрій - Історія України3852
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни3846
О.С. Мазур - Цивільне право україни3787
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3780
Азарян О.М. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари3769
О.О. Євтух - Фінансовий менеджмент3768
Г.В. Мисака - Бухгалтерський облік3755
Скороходов В.А. - Автоматизоване робоче місце менеджера3721
С.М. Шамян - Барна справа3718
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера3717
Л.І. Скібіцька - Лідерство та стиль роботи менеджера3707
В.Е.Теліпко - Юридичний путівник споживоча3706
І.Л. Михайлин - Основи журналістики3706
З.В. Кузіна - Облік у галузях економіки3701
О.А. Лятамбор - ринок фінансових послуг. теорія і практика3693
А. І. Щетинін - Гроші та кредит3690
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка3690
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3689
О.Д. Данілов - Фінанси підприємств3679
Т.В. Гладких - Фінансовий облік3672
В.А. Рульєв - Менеджмент3656
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. міжнародний досвід та практика україни3652
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3651
В.П. Бралатан - Професійна етика3643
С.М. Еш - Фінансовий ринок3636
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3633
Л.І. Нечаюк - Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент3621
В.Ф.Роль - Фінансове право3619
Т.Д. Косова - Центральний банк і грошово-кредитна політика3618
В.И.Бочелюк - Психологія Спорту3612
О.В. Волкова - Ринок праці3597
Л.Т. Левчук - Естетика3586
В.В. Москаленко - Психологія соціального впливу3583
О.В. Колесников - Ціноутворення3577
В.І. Амелькін - Технічна творчість учнів3566
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3557
О.Р. Малхазов - Психологія праці3556
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3550
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13538
Б.М. Ярчук - планування ветеринарних заходів3535
В.Б. Гарін - Історія України3514
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3499
В.Д. Лихвар - Культурология3494
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3460
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення3460
Ю.Є. Петруні - Прийняття управлінських рішень3459
П. Яковлев - Економіка торгівлі3459
В.П. Косарчук - Оподаткування в україні3453
В.М. Порохня - Стратегічне управління3443
Г.В. Блакита - Бухгалтерський облік3437
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії3435
В.Й. Бочелюк - Психологія людини з обмеженими можливостями3434
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право3433
І.О. Дудла - Захист прав споживачів3426
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності3421
А.В.Базилюк - Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень3418
С.В. Несинової - Господарське право України3411
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління3399
І.В. Сирохман - Якість і безпечність зерноборошняних продуктів3398
М. Тарасевич - національна економіка3397
Є.Ш.Шара - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях3365
П.П. Микитюк - Інноваційний менеджмент 3357
І.А. Волкова - Бухгалтерський облік у банках3350
Юрій М.Ф., Ж.С. Труфіна - Бухгалтерський облік в галузях національної економіки3340
І.В. Хохлова - Кримінальне право України3322
О.Д.Данілов - Фінанси підприємств3317
П.К. Бечко - Місцеві фінанси3311
Г.О. Бірта - Товарознавство мьяса3311
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки3303
М.П. Мальська - Організація та планування діяльності туристичних підприємств теорія та практика3287
А.В. Кофанов - Криміналістика. питання і відповіді3262
Летута Т. М. - Методи визначення фальсифікації товарів3231
В.І. Свистун - Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності3209
М.С. Кривченко - Банківські операції3166
Н.І. Гончарова - Документаційне забезпечення менеджменту3164
Ю.В. Ващенко - Банківське право3163
Л.І.Мозговий - Релігієзнавство3161
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність3131
Н.Я. Наливайко - Інфоматика3119
О.В. Колесников - Основи наукових досліджень3118
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти3110
О.П. Чукурна - Маркетингова цінова політика3103
В.Й. Бочелюк - Юридична психологія3103
В.І Антонік - Анатомія фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури3099
С.П. Гриценко - Латинська мова3089
О.А. Кириченка - Казначейство банку3085
М.А. Окландер - Маркетингова цінова політика3082
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу3076
М.М. Кім - Національна економіка3067
Е.А. Подольская - Культурология3063
Т.П. Грабар - Психологія управління3059
О.В. Бондар - Ситуаційний менеджмент3057
В.Я. Голюк - Міжнародні фінансові відносини3057
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку3055
А.П. Шеремет - Земельне право україни3046
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень3045
О.Новик - Історія української літератури. давньої3044
І.І. Вініченко - Макроекономіка3040
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва3026
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси2998
Л.І. Чулінда - Правознавство2998
В.Я. Білоцерківський - Історія україни2994
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський управлінський облік2990
О.М.Кокун - Психофізіологія2984
И.М. Стариков - Психология взаимопонимания в конкретных ситуациях2982
В.Ф. Пасенко - Збірник рецептур2982
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів2976
І.І. Дахна - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності2957
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства2953
П.С Атаманчук - Безпека життєдіяльності2941
Ю.В. Корнєєв - Земельне право2933
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції2929
Л.І. Михайлова - Організація та проектування логістичних систем2926
Х.О. Засадна - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі2903
С.І. Селецький - Кримінальне право України2898
В.І. Савич - Економічна теорія2893
Н.А. Колотілова - Риторика2886
Л.М.Попова - Казначейська справа2884
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2834
М.Ф. Юрій, Е.П. Абрамович - Релігієзнавство2833
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2827
М.Д.Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2824
С.Б. Єгоричева - Банківські іновації2812
С.М. Попова - Податкове право2812
О.О. Шевченко - Історія економіки та економічної думки сучасні економічні теорії2808
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2806
Ю.А. Вериги - Бухгалтерський облік2789
В.В. Македон - Бізнес планування2767
Л.М. Демиденко - Податкова система2765
І.А. Волкова - Фінансовий облік2756
М.Х. Корецький - Економічна теорія2754
Колесніков Г.О. - Менеджерський словник2747
М.С. Дорошко - Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД2741
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2739
О.А. Кондрашихина - Дифференциальная психология2727
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2712
М.І. Романова - Основи банківської справи2709
Л.А. Козак - Введення до спеціальності2704
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2684
О.І. Кепко - Інженерна та компьютерна графіка2676
Г.П. Табачук - Фінансовий облік у бланках2669
Л.П. Коваленко - Промисловий маркетинг2662
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2661
Г.М. Франчук - Основи охорони праці2658
Ю.Г. Козак - Міжнародні фінанси2655
Л.П. Червінська - Економіка праці2634
Сіверс В.А. - Прикладна етика2628
В.Ф. Роль - Фінансове право2628
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2614
Л.В. Пешук - Біохімія та технологія оліє-жирової сировини2614
О.П. Мягченко - Безпека життєдіяльності людини та суспільства2608
М.Д. Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2607
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2596
Н.П. Бухонька - Основи будови і компьютерного дизайну трикотажу2592
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2572
М.О. Мацелик - Земельне право2569
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2562
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2557
В.В. Божкова - Реклама та стимулювання збуту2552
П.А. Рудик - Коментар до конституційних змін2545
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2542
М.Ф. Юрій - Бюджетний менеджмент2542
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2539
В. Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства2494
Л.І. Юрченко - Екологія2489
Р.О. Додонов - Релігієзнавство2461
Андреева Т.О. - Введение в философию2443
Г.О.Бірта - Товарознавча характеристика продукції свинарства2412
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень2402
М.І. Белявцева - Маркетенговий менеджмент2400
І.О. Лютий - Банківський маркетинг2398
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство2388
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2380
М.П.Сарнацький, М.Ф. Юрій - Логіка2377
А.В. Лишиленко - Бухгалтерскии учет2376
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності2367
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2340
П.В. Хряпінський - Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України2337
В.М. Комарницький - Екологічне право2333
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні2326
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою2319
Дубініна А.А. - митна справа2311
І.І. Дахно - Ділова карєра2308
Сорокіна С.В. - Митна справа2289
М.М. Дякович - Електронні реєстри в діяльності нотаріусів україни. практичний посібник2288
Юрій М.Ф. - Культурознавство2257
В.Н. Парсяк - Ринок цінних паперів2243
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства2241
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві2226
О.А. Черепєхіна - Психологія спорту2223
Юрій М.Ф. - Культурологія2205
І.Б. Маркович - Трансформація промисловостів системі глобальних викликів. Організаційно-мережеві зміни та конкурентно-інноваційні виміри2170
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів2138
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства2132
І.І. Дахно - Історія держави і права2094
І.І. Дахно - Ділова карьєра1986