Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу22396
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства16875
Л.В.Балабанова - Управління персоналом16112
Т.В. Дуткевич - Дитяча психологія13051
Є.І. Орлова - Харчові технології12902
Г.Й.Давиденко - Історія Зарубіжної Літератури ХХ століття12268
О.Ю Павлова - Історія Української культури11860
А.Й. капська - Соціальна педагогіка11159
О.Б. Столяренко - Психологія особистості10917
Ю.В. Журик - Антимонопольно-конкурентне право України10858
І.А. Волкова - Облік зовнішньоекономічної діяльності10765
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік10516
О.І. Шалева - Електронна комерція10304
В.Ф.Дороз - Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах9748
А.Є. Конверського - Основи методології та організації наукових досліджень9534
Н.М Зубар - Основи фізіології та гігієни харчування9308
П.О. Капустенко - Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах9281
О.Р.Малхазов - Психологія праці9214
Г. Онуфрієнко - Науковий стиль української мови9175
Л. В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів8837
А.В. Шегда - Економіка підприємства8782
П.Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки8691
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ 8672
М.Г. Михайлов - Бухгалтерський облік у бюджетних установах8545
М.Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії8371
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація8318
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн8252
С.Л.Ковтюх - Репетитор правопису8104
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8071
Л.І.Скібіцька - Конфліктологія7929
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність7785
В.Й.Бочелюк - Психологія7752
О.П. Сергєєнкова - Вікова психологія7737
П.П.Шляхтун - Політологія7721
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7413
Л.Т. Левчук - Історія світової культури7347
О.М. Чайка - Історія зарубіжної літератури 19 початку 20ст7207
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України7156
Савчук В.К. - Економічна теорія7069
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність7063
Т.В. Дуткевич - Практична психологія7027
С.І.Дробязко, Т.М.Козир, С.Б.Холод - Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу6991
С.Б. Ільіна - Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика6928
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях6885
Донець Л.І. - Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків6881
А.А. Дудніков - Основи стандартизації. допуски. посадки і технічні вимірювання6684
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6451
С.П. Гриценко - Латинська мова для студентів-агробіологів6412
В.М. Шоботов - Цивільна оборона6369
І.О. Толок - Латинська мова6308
Н.О.Лисенко - Українська мова для іноземних студентів6289
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит6229
Ф.М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології6191
Т.А. Говорушко - Страхові послуги6057
Н.І. Грінчак - Історія зарубіжної літератури 20 століття6055
С.М. Гончаров - Практикум з маркетингу5994
І.В. Сирохман - Асортимент і якість кондитерських виробів5973
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності5920
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5650
В.І. Захарченко - Інноваційний менеджмент теорія і практика а в умовах трансформації5639
В.М.Кислий - Логістика. Теорія та практика5575
Є.Ю.Шара - Бухгалтерський фінансовий та податковий облікк5561
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія5526
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу5447
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5309
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5303
К.А. Рябець - Екологічне право України5295
Л.В. Гуцаленко - Судово-бухгалтерська експертиза5286
О.І. Момот - менеджмент якості та елементи системи якості5212
Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях5171
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5171
О.М. Сумець - Основи операційного менеджменту. теоритичний аспект та практичні завдання5143
В.І. Ганін - Основи банківської справи5122
І.Л. Сазонець - Інвестування5119
В.В. Павлюк - Контроль і ревізія5113
Старостенко А.Г. - Міжнародний менеджмент5105
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна5094
В.Г. Кремень - Теорія і практика іноваційної діяльності5076
Редько О.Ю. - Аудит. Основи державного, незалежного професійного внутрішнього аудиту5031
Гриценко Т.Б - Культурологія5007
О.П. Сергєєнко - Загальна психологія4994
І.О. Лютого - Податкова система4987
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту4977
А.І. Мокій - Міжнародні організації4946
Коломоєць Т.О. - Адміністративне право4938
П.В.Круш - Гроші та кредит4932
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси4918
В.В. Кузнецов - Кримінальне право України4887
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка4861
Н.В. Дібрівська - Основи наукових досліджень і технічної творчості4732
Ю.Г. Козак - Правове регламентування4730
Н.М.Зубар - Логістика у ресторанному господарстві4726
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості4696
В.І.Лубський - Релігієзнавство4626
Л.М. Попова - Казначейська справа4619
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах4607
В.Г. Грибан - Охорона праці4576
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4480
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4416
М.В. Мальчик - Фінансова статистика4351
С.Г. кузьменко - Міжнародне приватне право4347
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4334
М.В. Левківський - Історія педагогіки4304
І.В Бойчук - Інтернет в маркетингу4250
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4230
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4163
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4142
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4140
Г.Я. Круль - основи готельної справи4140
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент4134
І.Г. Дробінка - Політологія4116
І.І. Марунич - Ділове спілкування та культура мовлення