Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу22637
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства17125
Л.В.Балабанова - Управління персоналом16304
Т.В. Дуткевич - Дитяча психологія13275
Є.І. Орлова - Харчові технології13112
О.Ю Павлова - Історія Української культури12539
Г.Й.Давиденко - Історія Зарубіжної Літератури ХХ століття12497
А.Й. капська - Соціальна педагогіка11265
О.Б. Столяренко - Психологія особистості11134
Ю.В. Журик - Антимонопольно-конкурентне право України10969
І.А. Волкова - Облік зовнішньоекономічної діяльності10855
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік10615
О.І. Шалева - Електронна комерція10516
В.Ф.Дороз - Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах9864
А.Є. Конверського - Основи методології та організації наукових досліджень9630
Н.М Зубар - Основи фізіології та гігієни харчування9508
П.О. Капустенко - Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах9463
Г. Онуфрієнко - Науковий стиль української мови9451
О.Р.Малхазов - Психологія праці9339
А.В. Шегда - Економіка підприємства9224
Л. В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів9034
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ 8828
П.Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки8791
М.Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії8757
М.Г. Михайлов - Бухгалтерський облік у бюджетних установах8654
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація8449
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн8374
С.Л.Ковтюх - Репетитор правопису8215
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8171
Л.І.Скібіцька - Конфліктологія8051
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність7987
О.П. Сергєєнкова - Вікова психологія7966
В.Й.Бочелюк - Психологія7846
П.П.Шляхтун - Політологія7834
Л.Т. Левчук - Історія світової культури7593
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7496
О.М. Чайка - Історія зарубіжної літератури 19 початку 20ст7331
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України7282
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність7216
Т.В. Дуткевич - Практична психологія7151
Савчук В.К. - Економічна теорія7149
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях7133
А.А. Дудніков - Основи стандартизації. допуски. посадки і технічні вимірювання7108
С.І.Дробязко, Т.М.Козир, С.Б.Холод - Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу7088
С.Б. Ільіна - Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика7022
Донець Л.І. - Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків7008
С.П. Гриценко - Латинська мова для студентів-агробіологів6890
Н.О.Лисенко - Українська мова для іноземних студентів6562
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6541
В.М. Шоботов - Цивільна оборона6489
І.О. Толок - Латинська мова6421
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит6344
Ф.М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології6284
І.В. Сирохман - Асортимент і якість кондитерських виробів6249
С.М. Гончаров - Практикум з маркетингу6194
Н.І. Грінчак - Історія зарубіжної літератури 20 століття6162
Т.А. Говорушко - Страхові послуги6149
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності6005
В.І. Захарченко - Інноваційний менеджмент теорія і практика а в умовах трансформації5738
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5734
В.М.Кислий - Логістика. Теорія та практика5702
Є.Ю.Шара - Бухгалтерський фінансовий та податковий облікк5633
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія5622
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу5567
Л.В. Гуцаленко - Судово-бухгалтерська експертиза5451
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5403
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5399
К.А. Рябець - Екологічне право України5386
О.І. Момот - менеджмент якості та елементи системи якості5297
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5276
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна5255
О.М. Сумець - Основи операційного менеджменту. теоритичний аспект та практичні завдання5252
Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях5251
І.Л. Сазонець - Інвестування5247
В.І. Ганін - Основи банківської справи5221
Старостенко А.Г. - Міжнародний менеджмент5209
В.В. Павлюк - Контроль і ревізія5203
В.Г. Кремень - Теорія і практика іноваційної діяльності5168
О.П. Сергєєнко - Загальна психологія5107
Редько О.Ю. - Аудит. Основи державного, незалежного професійного внутрішнього аудиту5102
Гриценко Т.Б - Культурологія5092
І.О. Лютого - Податкова система5085
А.І. Мокій - Міжнародні організації5073
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту5059
П.В.Круш - Гроші та кредит5035
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси5015
Коломоєць Т.О. - Адміністративне право5006
В.В. Кузнецов - Кримінальне право України4952
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка4934
Н.В. Дібрівська - Основи наукових досліджень і технічної творчості4805
Ю.Г. Козак - Правове регламентування4800
Н.М.Зубар - Логістика у ресторанному господарстві4789
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості4781
Л.М. Попова - Казначейська справа4688
В.І.Лубський - Релігієзнавство4677
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах4666
В.Г. Грибан - Охорона праці4661
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4570
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4507
М.В. Мальчик - Фінансова статистика4444
С.Г. кузьменко - Міжнародне приватне право4429
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4409
М.В. Левківський - Історія педагогіки4382
І.В Бойчук - Інтернет в маркетингу4321
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4304
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4248
І.І. Марунич - Ділове спілкування та культура мовлення4228
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4223
Г.Я. Круль - основи готельної справи4222
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації4209
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4203
В.В.Божкова - Реклама та стимулюванн