Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу24441
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства18935
Л.В.Балабанова - Управління персоналом18097
О.Ю Павлова - Історія Української культури15563
Є.І. Орлова - Харчові технології14984
Т.В. Дуткевич - Дитяча психологія14548
Г.Й.Давиденко - Історія Зарубіжної Літератури ХХ століття13765
О.Б. Столяренко - Психологія особистості12452
А.В. Шегда - Економіка підприємства12355
А.Й. капська - Соціальна педагогіка12277
Ю.В. Журик - Антимонопольно-конкурентне право України11786
І.А. Волкова - Облік зовнішньоекономічної діяльності11690
М.Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії11607
О.І. Шалева - Електронна комерція11582
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік11494
В.Ф.Дороз - Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах11102
П.О. Капустенко - Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах10771
Г. Онуфрієнко - Науковий стиль української мови10756
Н.М Зубар - Основи фізіології та гігієни харчування10530
С.П. Гриценко - Латинська мова для студентів-агробіологів10494
А.Є. Конверського - Основи методології та організації наукових досліджень10437
О.Р.Малхазов - Психологія праці10329
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ 9948
Л. В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів9875
М.Г. Михайлов - Бухгалтерський облік у бюджетних установах9801
П.Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки9470
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація9441
С.Л.Ковтюх - Репетитор правопису9209
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн9199
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8882
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність8835
Л.І.Скібіцька - Конфліктологія8827
А.А. Дудніков - Основи стандартизації. допуски. посадки і технічні вимірювання8827
О.П. Сергєєнкова - Вікова психологія8789
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях8788
П.П.Шляхтун - Політологія8728
Л.Т. Левчук - Історія світової культури8707
В.Й.Бочелюк - Психологія8502
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України8460
О.М. Чайка - Історія зарубіжної літератури 19 початку 20ст8408
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень8147
Т.В. Дуткевич - Практична психологія8102
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність8082
С.І.Дробязко, Т.М.Козир, С.Б.Холод - Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу7959
Савчук В.К. - Економічна теорія7945
Донець Л.І. - Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків7891
І.В. Сирохман - Асортимент і якість кондитерських виробів7720
С.Б. Ільіна - Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика7676
Н.О.Лисенко - Українська мова для іноземних студентів7532
І.О. Толок - Латинська мова7335
С.М. Гончаров - Практикум з маркетингу7233
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування7232
В.М. Шоботов - Цивільна оборона7185
Н.І. Грінчак - Історія зарубіжної літератури 20 століття7086
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит7045
К.А. Рябець - Екологічне право України7012
Ф.М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології7001
Т.А. Говорушко - Страхові послуги6867
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності6739
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія6500
В.М.Кислий - Логістика. Теорія та практика6498
В.І. Захарченко - Інноваційний менеджмент теорія і практика а в умовах трансформації6416
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу6410
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства6393
Є.Ю.Шара - Бухгалтерський фінансовий та податковий облікк6273
Л.В. Гуцаленко - Судово-бухгалтерська експертиза6237
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна6207
О.І. Момот - менеджмент якості та елементи системи якості6130
І.Л. Сазонець - Інвестування5972
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5972
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5897
О.М. Сумець - Основи операційного менеджменту. теоритичний аспект та практичні завдання5841
В.І. Ганін - Основи банківської справи5803
Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях5801
В.В. Павлюк - Контроль і ревізія5784
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5781
О.П. Сергєєнко - Загальна психологія5707
Старостенко А.Г. - Міжнародний менеджмент5675
В.Г. Кремень - Теорія і практика іноваційної діяльності5671
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту5603
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості5591
І.О. Лютого - Податкова система5556
А.І. Мокій - Міжнародні організації5553
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси5535
Редько О.Ю. - Аудит. Основи державного, незалежного професійного внутрішнього аудиту5517
П.В.Круш - Гроші та кредит5495
Гриценко Т.Б - Культурологія5479
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка5436
В.В. Кузнецов - Кримінальне право України5415
Коломоєць Т.О. - Адміністративне право5408
С.Г. кузьменко - Міжнародне приватне право5329
Н.В. Дібрівська - Основи наукових досліджень і технічної творчості5291
Н.М.Зубар - Логістика у ресторанному господарстві5285
В.Г. Грибан - Охорона праці5228
Л.М. Попова - Казначейська справа5137
Ю.Г. Козак - Правове регламентування5121
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля5109
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах5108
В.І.Лубський - Релігієзнавство5052
М.В. Мальчик - Фінансова статистика4985
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4964
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4913
О.В. Зверєва - Захист прав споживачів4884
М.В. Левківський - Історія педагогіки4858
А.В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу4818
І.В Бойчук - Інтернет в маркетингу4787
Г.Я. Круль - основи готельної справи4765
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4763
П.А. Рудик - Коментар до конституційних змін4759
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4751
В.В.Божкова - Реклама та стимулювання збуту4749
В.В. Зарицька - Психологія. Вступ до спеціальності4723
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації4719
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4716
І.І. Марунич - Ділове спілкування та культура мовлення4713
І.Г. Дробінка - Політологія4625
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент4608
І.В. Жолнер - Фінансовий облік4601
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4598
О. П. Мягченко - Основи екології4590
О.М. Кокун - Психофізіологія4584
Т.В. Іванова - Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування4568
Н.І. Машина - Міжнародне страхування4558
Юрій М.Ф. - Філософія4553
О.В. Калініченко - Макроекономіка4552
Т.Д. Косова - Банківські операції4550
А.І.Щетинін - Політична економія4536
Л.О. Сандюк - Основи культурології4534
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях4499
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку4442
В.П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія4437
І.Є. Давидович - Контролінг4424
Р. Кацавець - Мова у професії юриста4422
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств4417
Л.В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза мьяса та мьясних продуктів4400
Віра Потєхіна - Інтелектуальна власність4395
Є.А. Подольська - Філософія4385
Юрій М.Ф. - Соціологія в питаннях і відповідях4376
Л.М. Нікітіна - Вступ до філософії4343
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій4341
С.Д. Максименко - Загальна психологія4338
С.О. Левицька - Організація обліку4323
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування4308
О.М. Томашевський - Інформаційні технології та моделювання бізнес процесів4303
Т.П. Яхно - Конфліктологія та теорія переговорів4296
А.Т. Опря - Статистика4279
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика4276
С.С. Черниш - Економічний аналіз4258
В. Молдован - Юридичний практикум. Кримінальний процес. Судова риторика4255
М.С. Дорош - Менеджмент сервісу теорія та практика4242
М.Ф. Юрій - Історія України4241
В.К. орлова - Фінансовий облік4239
О.П. Буйницька - Інформаційні технології та технічні засоби навчання4192
В.І. Юдін - Основи роботи в Microsoft Excel XP4176
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури 20 століття4174
Л.І. Скібіцька - Діловодство4165
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни4143
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання4138
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації4110
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка4103
В.Г. Грибан - Валеологія4096
О.С. Мазур - Цивільне право україни4008
Г.В. Мисака - Бухгалтерський облік3999
С.М. Шамян - Барна справа3994
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера3984
Т.В. Гладких - Фінансовий облік3977
Азарян О.М. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари3972
Скороходов В.А. - Автоматизоване робоче місце менеджера3970
А. І. Щетинін - Гроші та кредит3963
О.О. Євтух - Фінансовий менеджмент3949
В.П. Бралатан - Професійна етика3937
О.Д. Данілов - Фінанси підприємств3934
Л.І. Скібіцька - Лідерство та стиль роботи менеджера3931
І.Л. Михайлин - Основи журналістики3919
В.Е.Теліпко - Юридичний путівник споживоча3916
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3912
О.А. Лятамбор - ринок фінансових послуг. теорія і практика3911
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3903
З.В. Кузіна - Облік у галузях економіки3897
В.А. Рульєв - Менеджмент3888
С.М. Еш - Фінансовий ринок3882
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3873
Л.І. Нечаюк - Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент3870
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. міжнародний досвід та практика україни3866
Л.Т. Левчук - Естетика3866
Т.Д. Косова - Центральний банк і грошово-кредитна політика3860
О.В. Волкова - Ринок праці3842
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3838
В.Ф.Роль - Фінансове право3831
В.В. Москаленко - Психологія соціального впливу3831
Б.М. Ярчук - планування ветеринарних заходів3830
В.И.Бочелюк - Психологія Спорту3823
О.Р. Малхазов - Психологія праці3801
О.В. Колесников - Ціноутворення3800
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення3798
В.І. Амелькін - Технічна творчість учнів3778
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13775
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3751
В.П. Косарчук - Оподаткування в україні3748
П. Яковлев - Економіка торгівлі3748
В.Б. Гарін - Історія України3746
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3735
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3730
І.О. Дудла - Захист прав споживачів3728
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії3721
Ю.Є. Петруні - Прийняття управлінських рішень3715
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право3715
Г.В. Блакита - Бухгалтерський облік3710
В.Й. Бочелюк - Психологія людини з обмеженими можливостями3701
В.М. Порохня - Стратегічне управління3698
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності3698
І.В. Сирохман - Якість і безпечність зерноборошняних продуктів3682
В.Д. Лихвар - Культурология3679
М. Тарасевич - національна економіка3667
А.В.Базилюк - Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень3666
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління3661
С.В. Несинової - Господарське право України3625
П.П. Микитюк - Інноваційний менеджмент 3612
І.А. Волкова - Бухгалтерський облік у банках3603
Є.Ш.Шара - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях3589
Юрій М.Ф., Ж.С. Труфіна - Бухгалтерський облік в галузях національної економіки3585
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки3559
І.В. Хохлова - Кримінальне право України3554
П.К. Бечко - Місцеві фінанси3545
О.Д.Данілов - Фінанси підприємств3524
Г.О. Бірта - Товарознавство мьяса3521
М.П. Мальська - Організація та планування діяльності туристичних підприємств теорія та практика3517
А.В. Кофанов - Криміналістика. питання і відповіді3488
Т.П. Грабар - Психологія управління3443
В.Й. Бочелюк - Юридична психологія3436
Летута Т. М. - Методи визначення фальсифікації товарів3427
В.І. Свистун - Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності3403
О.А. Кириченка - Казначейство банку3370
Н.І. Гончарова - Документаційне забезпечення менеджменту3363
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність3361
М.С. Кривченко - Банківські операції3361
О.В. Колесников - Основи наукових досліджень3360
В.І Антонік - Анатомія фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури3359
О.П. Чукурна - Маркетингова цінова політика3358
М.А. Окландер - Маркетингова цінова політика3356
Л.І.Мозговий - Релігієзнавство3352
Ю.В. Ващенко - Банківське право3343
С.П. Гриценко - Латинська мова3330
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу3323
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти3323
Н.Я. Наливайко - Інфоматика3319
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку3308
Е.А. Подольская - Культурология3289
М.М. Кім - Національна економіка3285
Л.І. Михайлова - Організація та проектування логістичних систем3284
О.Новик - Історія української літератури. давньої3274
А.П. Шеремет - Земельне право україни3270
О.В. Бондар - Ситуаційний менеджмент3268
В.Я. Голюк - Міжнародні фінансові відносини3261
І.І. Вініченко - Макроекономіка3256
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень3253
О.М.Кокун - Психофізіологія3237
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва3227
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси3208
В.Я. Білоцерківський - Історія україни3207
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів3197
Л.І. Чулінда - Правознавство3194
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський управлінський облік3194
И.М. Стариков - Психология взаимопонимания в конкретных ситуациях3182
І.І. Дахна - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності3173
В.Ф. Пасенко - Збірник рецептур3168
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції3155
П.С Атаманчук - Безпека життєдіяльності3135
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства3133
Ю.В. Корнєєв - Земельне право3128
Х.О. Засадна - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі3095
Л.М.Попова - Казначейська справа3093
С.І. Селецький - Кримінальне право України3084
Н.А. Колотілова - Риторика3069
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія3065
В.І. Савич - Економічна теорія3053
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс3050
М.Ф. Юрій, Е.П. Абрамович - Релігієзнавство3046
С.М. Попова - Податкове право3013
І.А. Волкова - Фінансовий облік3012
О.О. Шевченко - Історія економіки та економічної думки сучасні економічні теорії3010
М.Д.Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності3003
С.Б. Єгоричева - Банківські іновації2998
В.В. Македон - Бізнес планування2993
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2985
Ю.А. Вериги - Бухгалтерський облік2962
Л.М. Демиденко - Податкова система2960
Колесніков Г.О. - Менеджерський словник2959
М.Х. Корецький - Економічна теорія2950
О.А. Кондрашихина - Дифференциальная психология2942
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2937
М.Д. Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2930
М.С. Дорошко - Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД2915
Л.А. Козак - Введення до спеціальності2914
М.І. Романова - Основи банківської справи2884
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2879
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2868
Л.П. Коваленко - Промисловий маркетинг2860
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2856
Г.М. Франчук - Основи охорони праці2854
Г.П. Табачук - Фінансовий облік у бланках2843
О.І. Кепко - Інженерна та компьютерна графіка2841
Сіверс В.А. - Прикладна етика2828
Л.П. Червінська - Економіка праці2826
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2820
Л.В. Пешук - Біохімія та технологія оліє-жирової сировини2819
В.Ф. Роль - Фінансове право2808
О.П. Мягченко - Безпека життєдіяльності людини та суспільства2799
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2797
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2793
Ю.Г. Козак - Міжнародні фінанси2792
Н.П. Бухонька - Основи будови і компьютерного дизайну трикотажу2780
М.О. Мацелик - Земельне право2771
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2746
М.Ф. Юрій - Бюджетний менеджмент2744
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2736
В.В. Божкова - Реклама та стимулювання збуту2732
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2715
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2715
В. Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства2685
Л.І. Юрченко - Екологія2656
Р.О. Додонов - Релігієзнавство2643
Андреева Т.О. - Введение в философию2617
Г.О.Бірта - Товарознавча характеристика продукції свинарства2581
І.О. Лютий - Банківський маркетинг2580
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою2576
А.В. Лишиленко - Бухгалтерскии учет2572
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень2569
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2568
М.І. Белявцева - Маркетенговий менеджмент2567
М.П.Сарнацький, М.Ф. Юрій - Логіка2567
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство2565
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності2535
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2520
П.В. Хряпінський - Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України2520
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні2507
М.М. Дякович - Електронні реєстри в діяльності нотаріусів україни. практичний посібник2507
Дубініна А.А. - митна справа2505
В.М. Комарницький - Екологічне право2491
І.І. Дахно - Ділова карєра2484
Сорокіна С.В. - Митна справа2471
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства2451
О.А. Черепєхіна - Психологія спорту2422
Юрій М.Ф. - Культурознавство2422
В.Н. Парсяк - Ринок цінних паперів2421
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві2419
Юрій М.Ф. - Культурологія2391
І.Б. Маркович - Трансформація промисловостів системі глобальних викликів. Організаційно-мережеві зміни та конкурентно-інноваційні виміри2350
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства2312
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів2310
І.І. Дахно - Історія держави і права2281
І.І. Дахно - Ділова карьєра2159