Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу23185
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства17679
Л.В.Балабанова - Управління персоналом17028
О.Ю Павлова - Історія Української культури13927
Є.І. Орлова - Харчові технології13830
Т.В. Дуткевич - Дитяча психологія13741
Г.Й.Давиденко - Історія Зарубіжної Літератури ХХ століття12898
О.Б. Столяренко - Психологія особистості11660
А.Й. капська - Соціальна педагогіка11620
Ю.В. Журик - Антимонопольно-конкурентне право України11184
І.А. Волкова - Облік зовнішньоекономічної діяльності11103
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік10956
О.І. Шалева - Електронна комерція10946
А.В. Шегда - Економіка підприємства10896
В.Ф.Дороз - Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах10273
М.Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії10239
Н.М Зубар - Основи фізіології та гігієни харчування10014
Г. Онуфрієнко - Науковий стиль української мови9981
А.Є. Конверського - Основи методології та організації наукових досліджень9932
П.О. Капустенко - Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах9887
О.Р.Малхазов - Психологія праці9758
Л. В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів9388
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ 9346
М.Г. Михайлов - Бухгалтерський облік у бюджетних установах9222
П.Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки9056
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація8879
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн8672
С.Л.Ковтюх - Репетитор правопису8659
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8469
С.П. Гриценко - Латинська мова для студентів-агробіологів8453
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність8359
О.П. Сергєєнкова - Вікова психологія8350
Л.І.Скібіцька - Конфліктологія8338
Л.Т. Левчук - Історія світової культури8252
П.П.Шляхтун - Політологія8121
В.Й.Бочелюк - Психологія8100
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях8068
А.А. Дудніков - Основи стандартизації. допуски. посадки і технічні вимірювання7921
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України7777
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7739
Т.В. Дуткевич - Практична психологія7611
О.М. Чайка - Історія зарубіжної літератури 19 початку 20ст7601
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність7532
Савчук В.К. - Економічна теорія7453
С.І.Дробязко, Т.М.Козир, С.Б.Холод - Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу7417
С.Б. Ільіна - Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика7322
Донець Л.І. - Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків7285
І.В. Сирохман - Асортимент і якість кондитерських виробів7043
Н.О.Лисенко - Українська мова для іноземних студентів6973
І.О. Толок - Латинська мова6812
В.М. Шоботов - Цивільна оборона6808
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6738
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит6647
С.М. Гончаров - Практикум з маркетингу6644
Ф.М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології6569
Н.І. Грінчак - Історія зарубіжної літератури 20 століття6499
Т.А. Говорушко - Страхові послуги6410
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності6246
В.М.Кислий - Логістика. Теорія та практика6037
В.І. Захарченко - Інноваційний менеджмент теорія і практика а в умовах трансформації5987
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5971
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія5911
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу5900
Є.Ю.Шара - Бухгалтерський фінансовий та податковий облікк5885
Л.В. Гуцаленко - Судово-бухгалтерська експертиза5745
К.А. Рябець - Екологічне право України5745
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна5687
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5672
О.І. Момот - менеджмент якості та елементи системи якості5670
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5632
І.Л. Сазонець - Інвестування5605
О.М. Сумець - Основи операційного менеджменту. теоритичний аспект та практичні завдання5580
В.І. Ганін - Основи банківської справи5526
Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях5524
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5506
В.В. Павлюк - Контроль і ревізія5470
О.П. Сергєєнко - Загальна психологія5413
Старостенко А.Г. - Міжнародний менеджмент5413
В.Г. Кремень - Теорія і практика іноваційної діяльності5411
І.О. Лютого - Податкова система5321
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту5314
Редько О.Ю. - Аудит. Основи державного, незалежного професійного внутрішнього аудиту5297
А.І. Мокій - Міжнародні організації5278
Гриценко Т.Б - Культурологія5270
П.В.Круш - Гроші та кредит5240
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси5223
Коломоєць Т.О. - Адміністративне право5177
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка5166
В.В. Кузнецов - Кримінальне право України5154
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості5139
Н.В. Дібрівська - Основи наукових досліджень і технічної творчості5032
Н.М.Зубар - Логістика у ресторанному господарстві4989
В.Г. Грибан - Охорона праці4950
Ю.Г. Козак - Правове регламентування4938
Л.М. Попова - Казначейська справа4892
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах4854
В.І.Лубський - Релігієзнавство4824
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4819
С.Г. кузьменко - Міжнародне приватне право4794
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4706
М.В. Мальчик - Фінансова статистика4685
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4628
М.В. Левківський - Історія педагогіки4589
І.В Бойчук - Інтернет в маркетингу4528
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4517
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4488
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації4472
В.В.Божкова - Реклама та стимулювання збуту4468
Г.Я. Круль - основи готельної справи4460
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4453
А.В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу4445
І.І. Марунич - Ділове спілкування та культура мовлення4426
О.В. Зверєва - Захист прав споживачів4394
І.Г. Дробінка - Політологія4385
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент4385
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4359
В.В. Зарицька - Психологія. Вступ до спеціальності4331
О.В. Калініченко - Макроекономіка4311
Юрій М.Ф. - Філософія4298
О. П. Мягченко - Основи екології4287
Т.В. Іванова - Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування4278
Т.Д. Косова - Банківські операції4276
І.В. Жолнер - Фінансовий облік4269
Л.О. Сандюк - Основи культурології4266
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях4251
О.М. Кокун - Психофізіологія4245
Н.І. Машина - Міжнародне страхування4237
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств4199
В.П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія4190
А.І.Щетинін - Політична економія4189
Віра Потєхіна - Інтелектуальна власність4166
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку4161
Юрій М.Ф. - Соціологія в питаннях і відповідях4159
Л.В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза мьяса та мьясних продуктів4148
Р. Кацавець - Мова у професії юриста4134
І.Є. Давидович - Контролінг4130
Є.А. Подольська - Філософія4121
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій4086
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування4081
О.М. Томашевський - Інформаційні технології та моделювання бізнес процесів4067
С.О. Левицька - Організація обліку4054
Л.М. Нікітіна - Вступ до філософії4048
Т.П. Яхно - Конфліктологія та теорія переговорів4046
В. Молдован - Юридичний практикум. Кримінальний процес. Судова риторика4024
А.Т. Опря - Статистика4015
В.К. орлова - Фінансовий облік3996
М.С. Дорош - Менеджмент сервісу теорія та практика3986
С.С. Черниш - Економічний аналіз3984
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика3979
О.П. Буйницька - Інформаційні технології та технічні засоби навчання3936
С.Д. Максименко - Загальна психологія3919
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання3908
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури 20 століття3903
Л.І. Скібіцька - Діловодство3894
В.І. Юдін - Основи роботи в Microsoft Excel XP3834
В.Г. Грибан - Валеологія3831
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни3817
М.Ф. Юрій - Історія України3782
О.С. Мазур - Цивільне право україни3765
О.О. Євтух - Фінансовий менеджмент3747
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3739
Г.В. Мисака - Бухгалтерський облік3736
Азарян О.М. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари3710
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера3694
І.Л. Михайлин - Основи журналістики3685
В.Е.Теліпко - Юридичний путівник споживоча3683
Л.І. Скібіцька - Лідерство та стиль роботи менеджера3682
Скороходов В.А. - Автоматизоване робоче місце менеджера3679
З.В. Кузіна - Облік у галузях економіки3679
С.М. Шамян - Барна справа3671
О.А. Лятамбор - ринок фінансових послуг. теорія і практика3668
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3666
А. І. Щетинін - Гроші та кредит3663
О.Д. Данілов - Фінанси підприємств3654
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка3639
Т.В. Гладких - Фінансовий облік3639
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. міжнародний досвід та практика україни3628
В.А. Рульєв - Менеджмент3628
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3616
В.П. Бралатан - Професійна етика3615
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3607
Л.І. Нечаюк - Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент3595
В.И.Бочелюк - Психологія Спорту3592
В.Ф.Роль - Фінансове право3591
Т.Д. Косова - Центральний банк і грошово-кредитна політика3590
С.М. Еш - Фінансовий ринок3579
О.В. Волкова - Ринок праці3561
О.В. Колесников - Ціноутворення3556
Л.Т. Левчук - Естетика3555
В.В. Москаленко - Психологія соціального впливу3547
В.І. Амелькін - Технічна творчість учнів3541
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3533
О.Р. Малхазов - Психологія праці3532
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13511
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3511
Б.М. Ярчук - планування ветеринарних заходів3503
В.Д. Лихвар - Культурология3476
В.Б. Гарін - Історія України3473
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3470
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3439
П. Яковлев - Економіка торгівлі3431
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення3429
Ю.Є. Петруні - Прийняття управлінських рішень3428
В.М. Порохня - Стратегічне управління3419
Г.В. Блакита - Бухгалтерський облік3418
В.П. Косарчук - Оподаткування в україні3415
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії3413
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право3412
В.Й. Бочелюк - Психологія людини з обмеженими можливостями3408
А.В.Базилюк - Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень3398
І.О. Дудла - Захист прав споживачів3398
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності3395
С.В. Несинової - Господарське право України3383
І.В. Сирохман - Якість і безпечність зерноборошняних продуктів3371
М. Тарасевич - національна економіка3370
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління3349
Є.Ш.Шара - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях3344
П.П. Микитюк - Інноваційний менеджмент 3337
І.А. Волкова - Бухгалтерський облік у банках3320
Юрій М.Ф., Ж.С. Труфіна - Бухгалтерський облік в галузях національної економіки3314
О.Д.Данілов - Фінанси підприємств3295
Г.О. Бірта - Товарознавство мьяса3290
П.К. Бечко - Місцеві фінанси3283
І.В. Хохлова - Кримінальне право України3282
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки3266
М.П. Мальська - Організація та планування діяльності туристичних підприємств теорія та практика3261
А.В. Кофанов - Криміналістика. питання і відповіді3237
Летута Т. М. - Методи визначення фальсифікації товарів3201
В.І. Свистун - Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності3187
Н.І. Гончарова - Документаційне забезпечення менеджменту3146
М.С. Кривченко - Банківські операції3143
Ю.В. Ващенко - Банківське право3140
Л.І.Мозговий - Релігієзнавство3138
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність3108
О.В. Колесников - Основи наукових досліджень3093
Н.Я. Наливайко - Інфоматика3091
О.П. Чукурна - Маркетингова цінова політика3079
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти3073
С.П. Гриценко - Латинська мова3065
В.І Антонік - Анатомія фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури3062
В.Й. Бочелюк - Юридична психологія3060
М.А. Окландер - Маркетингова цінова політика3058
О.А. Кириченка - Казначейство банку3056
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу3051
Е.А. Подольская - Культурология3043
М.М. Кім - Національна економіка3043
В.Я. Голюк - Міжнародні фінансові відносини3034
Т.П. Грабар - Психологія управління3033
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку3033
О.В. Бондар - Ситуаційний менеджмент3031
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень3022
О.Новик - Історія української літератури. давньої3017
А.П. Шеремет - Земельне право україни3016
І.І. Вініченко - Макроекономіка3015
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва2999
Л.І. Чулінда - Правознавство2975
В.Я. Білоцерківський - Історія україни2972
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси2969
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський управлінський облік2969
О.М.Кокун - Психофізіологія2959
И.М. Стариков - Психология взаимопонимания в конкретных ситуациях2958
В.Ф. Пасенко - Збірник рецептур2956
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів2951
І.І. Дахна - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності2935
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства2933
П.С Атаманчук - Безпека життєдіяльності2921
Ю.В. Корнєєв - Земельне право2910
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції2904
Л.І. Михайлова - Організація та проектування логістичних систем2898
Х.О. Засадна - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі2880
С.І. Селецький - Кримінальне право України2876
В.І. Савич - Економічна теорія2876
Л.М.Попова - Казначейська справа2862
Н.А. Колотілова - Риторика2857
М.Д.Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2804
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2804
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2801
М.Ф. Юрій, Е.П. Абрамович - Релігієзнавство2798
С.М. Попова - Податкове право2790
С.Б. Єгоричева - Банківські іновації2786
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2780
О.О. Шевченко - Історія економіки та економічної думки сучасні економічні теорії2778
Ю.А. Вериги - Бухгалтерський облік2769
Л.М. Демиденко - Податкова система2737
В.В. Македон - Бізнес планування2735
М.Х. Корецький - Економічна теорія2725
М.С. Дорошко - Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД2724
Колесніков Г.О. - Менеджерський словник2722
І.А. Волкова - Фінансовий облік2722
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2711
О.А. Кондрашихина - Дифференциальная психология2699
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2692
Л.А. Козак - Введення до спеціальності2681
М.І. Романова - Основи банківської справи2679
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2659
О.І. Кепко - Інженерна та компьютерна графіка2655
Г.П. Табачук - Фінансовий облік у бланках2648
Ю.Г. Козак - Міжнародні фінанси2637
Г.М. Франчук - Основи охорони праці2637
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2636
Л.П. Коваленко - Промисловий маркетинг2633
Сіверс В.А. - Прикладна етика2610
Л.П. Червінська - Економіка праці2607
В.Ф. Роль - Фінансове право2604
Л.В. Пешук - Біохімія та технологія оліє-жирової сировини2591
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2588
О.П. Мягченко - Безпека життєдіяльності людини та суспільства2588
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2570
М.Д. Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2568
Н.П. Бухонька - Основи будови і компьютерного дизайну трикотажу2568
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2545
М.О. Мацелик - Земельне право2542
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2537
В.В. Божкова - Реклама та стимулювання збуту2531
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2527
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2521
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2518
М.Ф. Юрій - Бюджетний менеджмент2517
П.А. Рудик - Коментар до конституційних змін2515
В. Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства2470
Л.І. Юрченко - Екологія2462
Р.О. Додонов - Релігієзнавство2440
Андреева Т.О. - Введение в философию2418
Г.О.Бірта - Товарознавча характеристика продукції свинарства2388
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень2382
М.І. Белявцева - Маркетенговий менеджмент2378
І.О. Лютий - Банківський маркетинг2376
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство2370
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2355
А.В. Лишиленко - Бухгалтерскии учет2345
М.П.Сарнацький, М.Ф. Юрій - Логіка2345
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності2342
П.В. Хряпінський - Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України2319
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2318
В.М. Комарницький - Екологічне право2312
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні2308
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою2292
І.І. Дахно - Ділова карєра2289
Дубініна А.А. - митна справа2286
Сорокіна С.В. - Митна справа2267
М.М. Дякович - Електронні реєстри в діяльності нотаріусів україни. практичний посібник2264
Юрій М.Ф. - Культурознавство2231
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства2221
В.Н. Парсяк - Ринок цінних паперів2221
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві2204
О.А. Черепєхіна - Психологія спорту2203
Юрій М.Ф. - Культурологія2187
І.Б. Маркович - Трансформація промисловостів системі глобальних викликів. Організаційно-мережеві зміни та конкурентно-інноваційні виміри2149
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів2119
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства2111
І.І. Дахно - Історія держави і права2072
І.І. Дахно - Ділова карьєра1970