Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу23137
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства17612
Л.В.Балабанова - Управління персоналом16935
О.Ю Павлова - Історія Української культури13803
Є.І. Орлова - Харчові технології13717
Т.В. Дуткевич - Дитяча психологія13691
Г.Й.Давиденко - Історія Зарубіжної Літератури ХХ століття12844
О.Б. Столяренко - Психологія особистості11594
А.Й. капська - Соціальна педагогіка11577
Ю.В. Журик - Антимонопольно-конкурентне право України11144
І.А. Волкова - Облік зовнішньоекономічної діяльності11075
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік10918
О.І. Шалева - Електронна комерція10886
А.В. Шегда - Економіка підприємства10787
В.Ф.Дороз - Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах10190
М.Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії10068
Н.М Зубар - Основи фізіології та гігієни харчування9968
Г. Онуфрієнко - Науковий стиль української мови9912
А.Є. Конверського - Основи методології та організації наукових досліджень9898
П.О. Капустенко - Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах9827
О.Р.Малхазов - Психологія праці9708
Л. В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів9324
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ 9303
М.Г. Михайлов - Бухгалтерський облік у бюджетних установах9178
П.Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки9016
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація8837
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн8632
С.Л.Ковтюх - Репетитор правопису8595
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8417
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність8321
О.П. Сергєєнкова - Вікова психологія8312
Л.І.Скібіцька - Конфліктологія8307
С.П. Гриценко - Латинська мова для студентів-агробіологів8264
Л.Т. Левчук - Історія світової культури8188
П.П.Шляхтун - Політологія8088
В.Й.Бочелюк - Психологія8061
А.А. Дудніков - Основи стандартизації. допуски. посадки і технічні вимірювання7839
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях7819
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7714
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України7707
О.М. Чайка - Історія зарубіжної літератури 19 початку 20ст7554
Т.В. Дуткевич - Практична психологія7530
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність7480
Савчук В.К. - Економічна теорія7398
С.І.Дробязко, Т.М.Козир, С.Б.Холод - Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу7386
С.Б. Ільіна - Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика7278
Донець Л.І. - Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків7246
І.В. Сирохман - Асортимент і якість кондитерських виробів6968
Н.О.Лисенко - Українська мова для іноземних студентів6939
В.М. Шоботов - Цивільна оборона6766
І.О. Толок - Латинська мова6764
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6714
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит6603
С.М. Гончаров - Практикум з маркетингу6587
Ф.М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології6540
Н.І. Грінчак - Історія зарубіжної літератури 20 століття6451
Т.А. Говорушко - Страхові послуги6381
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності6211
В.М.Кислий - Логістика. Теорія та практика5995
В.І. Захарченко - Інноваційний менеджмент теорія і практика а в умовах трансформації5952
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5940
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія5878
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу5862
Є.Ю.Шара - Бухгалтерський фінансовий та податковий облікк5857
Л.В. Гуцаленко - Судово-бухгалтерська експертиза5711
К.А. Рябець - Екологічне право України5702
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5645
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна5634
О.І. Момот - менеджмент якості та елементи системи якості5626
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5605
І.Л. Сазонець - Інвестування5559
О.М. Сумець - Основи операційного менеджменту. теоритичний аспект та практичні завдання5532
Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях5493
В.І. Ганін - Основи банківської справи5485
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5478
В.В. Павлюк - Контроль і ревізія5430
Старостенко А.Г. - Міжнародний менеджмент5393
В.Г. Кремень - Теорія і практика іноваційної діяльності5376
О.П. Сергєєнко - Загальна психологія5373
І.О. Лютого - Податкова система5294
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту5282
Редько О.Ю. - Аудит. Основи державного, незалежного професійного внутрішнього аудиту5270
А.І. Мокій - Міжнародні організації5249
Гриценко Т.Б - Культурологія5244
П.В.Круш - Гроші та кредит5215
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси5194
Коломоєць Т.О. - Адміністративне право5158
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка5138
В.В. Кузнецов - Кримінальне право України5124
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості5089
Н.В. Дібрівська - Основи наукових досліджень і технічної творчості5000
Н.М.Зубар - Логістика у ресторанному господарстві4960
Ю.Г. Козак - Правове регламентування4925
В.Г. Грибан - Охорона праці4908
Л.М. Попова - Казначейська справа4872
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах4831
В.І.Лубський - Релігієзнавство4802
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4790
С.Г. кузьменко - Міжнародне приватне право4742
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4674
М.В. Мальчик - Фінансова статистика4664
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4600
М.В. Левківський - Історія педагогіки4560
І.В Бойчук - Інтернет в маркетингу4502
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4468
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4452
В.В.Божкова - Реклама та стимулювання збуту4442
Г.Я. Круль - основи готельної справи4428
А.В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу4414
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації4413
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4411
І.І. Марунич - Ділове спілкування та культура мовлення4400
І.Г. Дробінка - Політологія4363
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент4361
О.В. Зверєва - Захист прав споживачів4360
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4335
В.В. Зарицька - Психологія. Вступ до спеціальності4303
О.В. Калініченко - Макроекономіка4284
Юрій М.Ф. - Філософія4265
О. П. Мягченко - Основи екології4264
Т.В. Іванова - Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування4254
Т.Д. Косова - Банківські операції4250
І.В. Жолнер - Фінансовий облік4245
Л.О. Сандюк - Основи культурології4241
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях4228
О.М. Кокун - Психофізіологія4214
Н.І. Машина - Міжнародне страхування4208
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств4176
А.І.Щетинін - Політична економія4161
В.П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія4161
Віра Потєхіна - Інтелектуальна власність4143
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку4141
Юрій М.Ф. - Соціологія в питаннях і відповідях4133
Л.В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза мьяса та мьясних продуктів4116
І.Є. Давидович - Контролінг4105
Є.А. Подольська - Філософія4093
Р. Кацавець - Мова у професії юриста4087
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій4058
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування4057
О.М. Томашевський - Інформаційні технології та моделювання бізнес процесів4041
С.О. Левицька - Організація обліку4026
Т.П. Яхно - Конфліктологія та теорія переговорів4016
Л.М. Нікітіна - Вступ до філософії4004
В. Молдован - Юридичний практикум. Кримінальний процес. Судова риторика3999
А.Т. Опря - Статистика3982
В.К. орлова - Фінансовий облік3970
М.С. Дорош - Менеджмент сервісу теорія та практика3961
С.С. Черниш - Економічний аналіз3956
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика3934
О.П. Буйницька - Інформаційні технології та технічні засоби навчання3895
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання3887
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури 20 століття3883
С.Д. Максименко - Загальна психологія3878
Л.І. Скібіцька - Діловодство3867
В.І. Юдін - Основи роботи в Microsoft Excel XP3806
В.Г. Грибан - Валеологія3801
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни3776
О.С. Мазур - Цивільне право україни3743
О.О. Євтух - Фінансовий менеджмент3726
М.Ф. Юрій - Історія України3726
Г.В. Мисака - Бухгалтерський облік3712
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3703
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера3665
І.Л. Михайлин - Основи журналістики3661
В.Е.Теліпко - Юридичний путівник споживоча3660
Азарян О.М. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари3659
З.В. Кузіна - Облік у галузях економіки3656
Л.І. Скібіцька - Лідерство та стиль роботи менеджера3655
Скороходов В.А. - Автоматизоване робоче місце менеджера3652
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3644
О.А. Лятамбор - ринок фінансових послуг. теорія і практика3640
А. І. Щетинін - Гроші та кредит3639
С.М. Шамян - Барна справа3633
О.Д. Данілов - Фінанси підприємств3629
Т.В. Гладких - Фінансовий облік3614
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. міжнародний досвід та практика україни3606
В.А. Рульєв - Менеджмент3601
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка3592
В.П. Бралатан - Професійна етика3590
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3582
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3575
В.И.Бочелюк - Психологія Спорту3574
Л.І. Нечаюк - Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент3566
В.Ф.Роль - Фінансове право3563
Т.Д. Косова - Центральний банк і грошово-кредитна політика3558
С.М. Еш - Фінансовий ринок3536
О.В. Волкова - Ринок праці3528
О.В. Колесников - Ціноутворення3523
Л.Т. Левчук - Естетика3520
В.І. Амелькін - Технічна творчість учнів3517
В.В. Москаленко - Психологія соціального впливу3513
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3509
О.Р. Малхазов - Психологія праці3501
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13480
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3478
Б.М. Ярчук - планування ветеринарних заходів3470
В.Д. Лихвар - Культурология3451
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3442
В.Б. Гарін - Історія України3435
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3413
П. Яковлев - Економіка торгівлі3410
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення3404
Г.В. Блакита - Бухгалтерський облік3397
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право3392
В.М. Порохня - Стратегічне управління3391
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії3390
В.П. Косарчук - Оподаткування в україні3387
Ю.Є. Петруні - Прийняття управлінських рішень3382
В.Й. Бочелюк - Психологія людини з обмеженими можливостями3377
А.В.Базилюк - Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень3376
І.О. Дудла - Захист прав споживачів3374
С.В. Несинової - Господарське право України3362
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності3361
І.В. Сирохман - Якість і безпечність зерноборошняних продуктів3348
М. Тарасевич - національна економіка3346
Є.Ш.Шара - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях3327
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління3315
П.П. Микитюк - Інноваційний менеджмент 3312
І.А. Волкова - Бухгалтерський облік у банках3297
Юрій М.Ф., Ж.С. Труфіна - Бухгалтерський облік в галузях національної економіки3291
О.Д.Данілов - Фінанси підприємств3271
Г.О. Бірта - Товарознавство мьяса3270
П.К. Бечко - Місцеві фінанси3258
М.П. Мальська - Організація та планування діяльності туристичних підприємств теорія та практика3242
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки3238
І.В. Хохлова - Кримінальне право України3232
А.В. Кофанов - Криміналістика. питання і відповіді3214
Летута Т. М. - Методи визначення фальсифікації товарів3182
В.І. Свистун - Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності3163
Н.І. Гончарова - Документаційне забезпечення менеджменту3127
Ю.В. Ващенко - Банківське право3124
М.С. Кривченко - Банківські операції3121
Л.І.Мозговий - Релігієзнавство3119
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність3086
О.В. Колесников - Основи наукових досліджень3076
Н.Я. Наливайко - Інфоматика3068
О.П. Чукурна - Маркетингова цінова політика3061
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти3046
С.П. Гриценко - Латинська мова3041
М.А. Окландер - Маркетингова цінова політика3038
В.Й. Бочелюк - Юридична психологія3032
В.І Антонік - Анатомія фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури3030
О.А. Кириченка - Казначейство банку3030
Е.А. Подольская - Культурология3024
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу3023
М.М. Кім - Національна економіка3023
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку3013
О.В. Бондар - Ситуаційний менеджмент3009
Т.П. Грабар - Психологія управління3009
В.Я. Голюк - Міжнародні фінансові відносини3006
О.Новик - Історія української літератури. давньої2994
І.І. Вініченко - Макроекономіка2991
А.П. Шеремет - Земельне право україни2991
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва2977
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень2973
Л.І. Чулінда - Правознавство2956
В.Я. Білоцерківський - Історія україни2953
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський управлінський облік2952
В.Ф. Пасенко - Збірник рецептур2940
И.М. Стариков - Психология взаимопонимания в конкретных ситуациях2935
О.М.Кокун - Психофізіологія2934
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси2931
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів2927
І.І. Дахна - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності2912
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства2912
П.С Атаманчук - Безпека життєдіяльності2897
Ю.В. Корнєєв - Земельне право2889
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції2879
Л.І. Михайлова - Організація та проектування логістичних систем2874
Х.О. Засадна - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі2858
В.І. Савич - Економічна теорія2855
С.І. Селецький - Кримінальне право України2851
Н.А. Колотілова - Риторика2835
Л.М.Попова - Казначейська справа2827
М.Д.Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2783
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2782
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2782
М.Ф. Юрій, Е.П. Абрамович - Релігієзнавство2773
С.Б. Єгоричева - Банківські іновації2762
С.М. Попова - Податкове право2759
О.О. Шевченко - Історія економіки та економічної думки сучасні економічні теорії2758
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2755
Ю.А. Вериги - Бухгалтерський облік2753
Л.М. Демиденко - Податкова система2714
М.С. Дорошко - Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД2705
В.В. Македон - Бізнес планування2703
Колесніков Г.О. - Менеджерський словник2701
М.Х. Корецький - Економічна теорія2700
І.А. Волкова - Фінансовий облік2693
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2684
О.А. Кондрашихина - Дифференциальная психология2680
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2671
М.І. Романова - Основи банківської справи2657
Л.А. Козак - Введення до спеціальності2655
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2639
Г.П. Табачук - Фінансовий облік у бланках2629
О.І. Кепко - Інженерна та компьютерна графіка2625
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2619
Ю.Г. Козак - Міжнародні фінанси2617
Г.М. Франчук - Основи охорони праці2615
Л.П. Коваленко - Промисловий маркетинг2596
Сіверс В.А. - Прикладна етика2587
Л.П. Червінська - Економіка праці2584
В.Ф. Роль - Фінансове право2578
Л.В. Пешук - Біохімія та технологія оліє-жирової сировини2572
О.П. Мягченко - Безпека життєдіяльності людини та суспільства2566
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2558
Н.П. Бухонька - Основи будови і компьютерного дизайну трикотажу2550
М.Д. Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2544
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2542
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2523
М.О. Мацелик - Земельне право2519
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2513
В.В. Божкова - Реклама та стимулювання збуту2511
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2502
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2500
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2499
М.Ф. Юрій - Бюджетний менеджмент2498
П.А. Рудик - Коментар до конституційних змін2494
В. Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства2450
Л.І. Юрченко - Екологія2443
Р.О. Додонов - Релігієзнавство2426
Андреева Т.О. - Введение в философию2400
Г.О.Бірта - Товарознавча характеристика продукції свинарства2368
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень2366
М.І. Белявцева - Маркетенговий менеджмент2360
І.О. Лютий - Банківський маркетинг2358
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство2355
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2332
А.В. Лишиленко - Бухгалтерскии учет2325
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності2324
М.П.Сарнацький, М.Ф. Юрій - Логіка2322
П.В. Хряпінський - Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України2302
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2300
В.М. Комарницький - Екологічне право2296
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні2286
І.І. Дахно - Ділова карєра2273
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою2271
Дубініна А.А. - митна справа2265
Сорокіна С.В. - Митна справа2248
М.М. Дякович - Електронні реєстри в діяльності нотаріусів україни. практичний посібник2245
Юрій М.Ф. - Культурознавство2214
В.Н. Парсяк - Ринок цінних паперів2202
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства2201
О.А. Черепєхіна - Психологія спорту2185
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві2176
Юрій М.Ф. - Культурологія2171
І.Б. Маркович - Трансформація промисловостів системі глобальних викликів. Організаційно-мережеві зміни та конкурентно-інноваційні виміри2130
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів2098
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства2087
І.І. Дахно - Історія держави і права2059
І.І. Дахно - Ділова карьєра1952