Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу22207
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства16689
Л.В.Балабанова - Управління персоналом15921
Т.В. Дуткевич - Дитяча психологія12792
Є.І. Орлова - Харчові технології12701
Г.Й.Давиденко - Історія Зарубіжної Літератури ХХ століття12050
О.Ю Павлова - Історія Української культури11217
А.Й. капська - Соціальна педагогіка11045
Ю.В. Журик - Антимонопольно-конкурентне право України10765
О.Б. Столяренко - Психологія особистості10730
І.А. Волкова - Облік зовнішньоекономічної діяльності10672
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік10404
О.І. Шалева - Електронна комерція10094
В.Ф.Дороз - Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах9627
А.Є. Конверського - Основи методології та організації наукових досліджень9389
П.О. Капустенко - Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах9115
Н.М Зубар - Основи фізіології та гігієни харчування9101
О.Р.Малхазов - Психологія праці9081
Г. Онуфрієнко - Науковий стиль української мови8905
Л. В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів8668
П.Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки8583
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ 8508
А.В. Шегда - Економіка підприємства8461
М.Г. Михайлов - Бухгалтерський облік у бюджетних установах8444
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн8162
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація8116
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8001
С.Л.Ковтюх - Репетитор правопису7993
М.Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії7920
Л.І.Скібіцька - Конфліктологія7811
В.Й.Бочелюк - Психологія7662
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність7656
П.П.Шляхтун - Політологія7606
О.П. Сергєєнкова - Вікова психологія7585
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7340
Л.Т. Левчук - Історія світової культури7127
О.М. Чайка - Історія зарубіжної літератури 19 початку 20ст7092
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України7036
Савчук В.К. - Економічна теорія6979
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність6954
Т.В. Дуткевич - Практична психологія6912
С.І.Дробязко, Т.М.Козир, С.Б.Холод - Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу6873
С.Б. Ільіна - Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика6828
Донець Л.І. - Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків6755
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях6728
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6380
А.А. Дудніков - Основи стандартизації. допуски. посадки і технічні вимірювання6346
В.М. Шоботов - Цивільна оборона6189
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит6168
Ф.М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології6107
І.О. Толок - Латинська мова6105
Н.О.Лисенко - Українська мова для іноземних студентів6044
Т.А. Говорушко - Страхові послуги5966
С.П. Гриценко - Латинська мова для студентів-агробіологів5944
Н.І. Грінчак - Історія зарубіжної літератури 20 століття5920
С.М. Гончаров - Практикум з маркетингу5845
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності5840
І.В. Сирохман - Асортимент і якість кондитерських виробів5794
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5575
В.І. Захарченко - Інноваційний менеджмент теорія і практика а в умовах трансформації5563
Є.Ю.Шара - Бухгалтерський фінансовий та податковий облікк5475
В.М.Кислий - Логістика. Теорія та практика5456
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія5405
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу5358
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5229
К.А. Рябець - Екологічне право України5205
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5200
Л.В. Гуцаленко - Судово-бухгалтерська експертиза5180
О.І. Момот - менеджмент якості та елементи системи якості5123
Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях5106
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5097
В.І. Ганін - Основи банківської справи5050
І.Л. Сазонець - Інвестування5039
Старостенко А.Г. - Міжнародний менеджмент5031
В.В. Павлюк - Контроль і ревізія5018
О.М. Сумець - Основи операційного менеджменту. теоритичний аспект та практичні завдання5001
В.Г. Кремень - Теорія і практика іноваційної діяльності4966
Редько О.Ю. - Аудит. Основи державного, незалежного професійного внутрішнього аудиту4962
Гриценко Т.Б - Культурологія4938
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту4890
І.О. Лютого - Податкова система4889
О.П. Сергєєнко - Загальна психологія4882
Коломоєць Т.О. - Адміністративне право4874
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна4872
А.І. Мокій - Міжнародні організації4871
П.В.Круш - Гроші та кредит4867
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси4853
В.В. Кузнецов - Кримінальне право України4827
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка4798
Ю.Г. Козак - Правове регламентування4689
Н.М.Зубар - Логістика у ресторанному господарстві4665
Н.В. Дібрівська - Основи наукових досліджень і технічної творчості4660
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості4612
В.І.Лубський - Релігієзнавство4575
Л.М. Попова - Казначейська справа4573
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах4568
В.Г. Грибан - Охорона праці4514
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4375
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4362
М.В. Мальчик - Фінансова статистика4286
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4275
С.Г. кузьменко - Міжнародне приватне право4273
М.В. Левківський - Історія педагогіки4234
І.В Бойчук - Інтернет в маркетингу4184
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4167
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4108
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4089
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент4082
І.Г. Дробінка - Політологія4049
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4034
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації4027
Г.Я. Круль - основи готельної справи4025
В.В.Божкова - Реклама та стимулювання збуту4019
І.І. Марунич - Ділове спілкування та культура мовлення4015
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях3998
О. П. Мягченко - Основи екології3961
Т.В. Іванова - Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування3955
Т.Д. Косова - Банківські операції3953
Л.О. Сандюк - Основи культурології3938
І.В. Жолнер - Фінансовий облік3936
О.В. Калініченко - Макроекономіка3921
Н.І. Машина - Міжнародне страхування3913
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств3903
Віра Потєхіна - Інтелектуальна власність3891
О.М. Кокун - Психофізіологія3888
А.І.Щетинін - Політична економія3882
В.П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія3880
А.В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу3864
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку3862
Є.А. Подольська - Філософія3823
Юрій М.Ф. - Філософія3802
Л.В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза мьяса та мьясних продуктів3791
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування3784
І.Є. Давидович - Контролінг3758
С.О. Левицька - Організація обліку3744
Юрій М.Ф. - Соціологія в питаннях і