Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу22860
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства17321
Л.В.Балабанова - Управління персоналом16482
Т.В. Дуткевич - Дитяча психологія13476
Є.І. Орлова - Харчові технології13347
О.Ю Павлова - Історія Української культури13043
Г.Й.Давиденко - Історія Зарубіжної Літератури ХХ століття12630
А.Й. капська - Соціальна педагогіка11388
О.Б. Столяренко - Психологія особистості11327
Ю.В. Журик - Антимонопольно-конкурентне право України11039
І.А. Волкова - Облік зовнішньоекономічної діяльності10926
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік10774
О.І. Шалева - Електронна комерція10681
В.Ф.Дороз - Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах9972
А.Є. Конверського - Основи методології та організації наукових досліджень9728
Н.М Зубар - Основи фізіології та гігієни харчування9701
А.В. Шегда - Економіка підприємства9629
Г. Онуфрієнко - Науковий стиль української мови9610
П.О. Капустенко - Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах9609
О.Р.Малхазов - Психологія праці9447
Л. В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів9137
М.Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії9123
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ 9000
П.Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки8868
М.Г. Михайлов - Бухгалтерський облік у бюджетних установах8794
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація8563
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн8471
С.Л.Ковтюх - Репетитор правопису8346
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8262
О.П. Сергєєнкова - Вікова психологія8140
Л.І.Скібіцька - Конфліктологія8139
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність8131
П.П.Шляхтун - Політологія7938
В.Й.Бочелюк - Психологія7926
Л.Т. Левчук - Історія світової культури7795
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7573
О.М. Чайка - Історія зарубіжної літератури 19 початку 20ст7417
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України7410
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях7385
С.П. Гриценко - Латинська мова для студентів-агробіологів7379
А.А. Дудніков - Основи стандартизації. допуски. посадки і технічні вимірювання7333
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність7309
Т.В. Дуткевич - Практична психологія7280
Савчук В.К. - Економічна теорія7249
С.І.Дробязко, Т.М.Козир, С.Б.Холод - Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу7204
С.Б. Ільіна - Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика7138
Донець Л.І. - Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків7129
Н.О.Лисенко - Українська мова для іноземних студентів6728
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6603
В.М. Шоботов - Цивільна оборона6580
І.О. Толок - Латинська мова6536
І.В. Сирохман - Асортимент і якість кондитерських виробів6532
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит6442
Ф.М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології6397
С.М. Гончаров - Практикум з маркетингу6354
Н.І. Грінчак - Історія зарубіжної літератури 20 століття6263
Т.А. Говорушко - Страхові послуги6230
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності6080
В.І. Захарченко - Інноваційний менеджмент теорія і практика а в умовах трансформації5823
В.М.Кислий - Логістика. Теорія та практика5812
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5806
Є.Ю.Шара - Бухгалтерський фінансовий та податковий облікк5728
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія5719
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу5701
Л.В. Гуцаленко - Судово-бухгалтерська експертиза5557
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5513
К.А. Рябець - Екологічне право України5492
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5475
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна5419
О.І. Момот - менеджмент якості та елементи системи якості5414
Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях5356
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5353
І.Л. Сазонець - Інвестування5345
О.М. Сумець - Основи операційного менеджменту. теоритичний аспект та практичні завдання5336
В.І. Ганін - Основи банківської справи5329
В.В. Павлюк - Контроль і ревізія5306
Старостенко А.Г. - Міжнародний менеджмент5283
В.Г. Кремень - Теорія і практика іноваційної діяльності5259
О.П. Сергєєнко - Загальна психологія5209
Редько О.Ю. - Аудит. Основи державного, незалежного професійного внутрішнього аудиту5167
І.О. Лютого - Податкова система5167
Гриценко Т.Б - Культурологія5155
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту5142
А.І. Мокій - Міжнародні організації5137
П.В.Круш - Гроші та кредит5108
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси5088
Коломоєць Т.О. - Адміністративне право5064
В.В. Кузнецов - Кримінальне право України5028
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка5022
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості4902
Н.В. Дібрівська - Основи наукових досліджень і технічної творчості4882
Н.М.Зубар - Логістика у ресторанному господарстві4861
Ю.Г. Козак - Правове регламентування4858
Л.М. Попова - Казначейська справа4766
В.Г. Грибан - Охорона праці4739
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах4733
В.І.Лубський - Релігієзнавство4731
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4650
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4577
М.В. Мальчик - Фінансова статистика4529
С.Г. кузьменко - Міжнародне приватне право4516
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4482
М.В. Левківський - Історія педагогіки4452
І.В Бойчук - Інтернет в маркетингу4394
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4370
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4329
В.В.Божкова - Реклама та стимулювання збуту4310
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації4310
І.І. Марунич - Ділове спілкування та культура мовлення4306
Г.Я. Круль - основи готельної справи4298
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4290
А.В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу4283
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент4265
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4254
І.Г. Дробінка - Політологія4249
Т.В. Іванова - Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування4170
О.В. Калініченко - Макроекономіка4168
О. П. Мягченко - Основи екології4168
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях4159
І.В. Жолнер - Фінансовий облік4156
Т.Д. Косова - Банківські операції4149
О.В. Зверєва - Захист прав споживачів4147
В.В. Зарицька - Психологія. Вступ до спеціальності4144
Юрій М.Ф. - Філософія4144
Н.І. Машина - Міжнародне страхування4110
Л.О. Сандюк - Основи культурології4105
О.М. Кокун - Психофізіологія4092
В.П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія4087
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств4080
А.І.Щетинін - Політична економія4066
Віра Потєхіна - Інтелектуальна власність4060
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку4038
Юрій М.Ф. - Соціологія в питаннях і відповідях4002
Є.А. Подольська - Філософія3999
Л.В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза мьяса та мьясних продуктів3998
І.Є. Давидович - Контролінг3995
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування3959
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій3944
О.М. Томашевський - Інформаційні технології та моделювання бізнес процесів3940
С.О. Левицька - Організація обліку3939
Р. Кацавець - Мова у професії юриста3920
Т.П. Яхно - Конфліктологія та теорія переговорів3912
В. Молдован - Юридичний практикум. Кримінальний процес. Судова риторика3879
М.С. Дорош - Менеджмент сервісу теорія та практика3866
В.К. орлова - Фінансовий облік3863
А.Т. Опря - Статистика3863
Л.М. Нікітіна - Вступ до філософії3847
С.С. Черниш - Економічний аналіз3836
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури 20 століття3787
Л.І. Скібіцька - Діловодство3776
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання3766
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика3761
С.Д. Максименко - Загальна психологія3760
О.П. Буйницька - Інформаційні технології та технічні засоби навчання3739
В.І. Юдін - Основи роботи в Microsoft Excel XP3695
В.Г. Грибан - Валеологія3695
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни3659
О.С. Мазур - Цивільне право україни3652
О.О. Євтух - Фінансовий менеджмент3647
Г.В. Мисака - Бухгалтерський облік3626
І.Л. Михайлин - Основи журналістики3584
З.В. Кузіна - Облік у галузях економіки3583
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3576
А. І. Щетинін - Гроші та кредит3566
Скороходов В.А. - Автоматизоване робоче місце менеджера3561
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера3560
В.Е.Теліпко - Юридичний путівник споживоча3554
Л.І. Скібіцька - Лідерство та стиль роботи менеджера3549
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3543
М.Ф. Юрій - Історія України3542
О.А. Лятамбор - ринок фінансових послуг. теорія і практика3531
О.Д. Данілов - Фінанси підприємств3530
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. міжнародний досвід та практика україни3526
С.М. Шамян - Барна справа3517
Т.В. Гладких - Фінансовий облік3509
В.И.Бочелюк - Психологія Спорту3507
Азарян О.М. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари3487
В.А. Рульєв - Менеджмент3481
В.П. Бралатан - Професійна етика3477
В.Ф.Роль - Фінансове право3467
Т.Д. Косова - Центральний банк і грошово-кредитна політика3466
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3458
Л.І. Нечаюк - Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент3446
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3445
О.В. Колесников - Ціноутворення3437
Л.Т. Левчук - Естетика3436
В.І. Амелькін - Технічна творчість учнів3435
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3430
О.В. Волкова - Ринок праці3416
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка3415
О.Р. Малхазов - Психологія праці3410
В.Д. Лихвар - Культурология3392
В.В. Москаленко - Психологія соціального впливу3391
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13377
Б.М. Ярчук - планування ветеринарних заходів3371
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3360
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3356
С.М. Еш - Фінансовий ринок3353
В.М. Порохня - Стратегічне управління3325
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право3320
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3319
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії3310
В.Б. Гарін - Історія України3309
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення3305
П. Яковлев - Економіка торгівлі3304
Г.В. Блакита - Бухгалтерський облік3301
В.П. Косарчук - Оподаткування в україні3292
А.В.Базилюк - Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень3291
С.В. Несинової - Господарське право України3282
В.Й. Бочелюк - Психологія людини з обмеженими можливостями3278
І.О. Дудла - Захист прав споживачів3276
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності3273
І.В. Сирохман - Якість і безпечність зерноборошняних продуктів3261
Ю.Є. Петруні - Прийняття управлінських рішень3259
Є.Ш.Шара - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях3255
М. Тарасевич - національна економіка3252
П.П. Микитюк - Інноваційний менеджмент 3227
І.А. Волкова - Бухгалтерський облік у банках3221
О.Д.Данілов - Фінанси підприємств3206
Г.О. Бірта - Товарознавство мьяса3190
Юрій М.Ф., Ж.С. Труфіна - Бухгалтерський облік в галузях національної економіки3187
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління3178
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки3156
М.П. Мальська - Організація та планування діяльності туристичних підприємств теорія та практика3144
П.К. Бечко - Місцеві фінанси3130
А.В. Кофанов - Криміналістика. питання і відповіді3120
Летута Т. М. - Методи визначення фальсифікації товарів3103
В.І. Свистун - Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності3080
І.В. Хохлова - Кримінальне право України3069
Н.І. Гончарова - Документаційне забезпечення менеджменту3058
Ю.В. Ващенко - Банківське право3054
Л.І.Мозговий - Релігієзнавство3037
М.С. Кривченко - Банківські операції3023
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність3018
Н.Я. Наливайко - Інфоматика3008
О.В. Колесников - Основи наукових досліджень3005
О.П. Чукурна - Маркетингова цінова політика2978
Е.А. Подольская - Культурология2964
С.П. Гриценко - Латинська мова2961
М.М. Кім - Національна економіка2953
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу2942
М.А. Окландер - Маркетингова цінова політика2941
О.А. Кириченка - Казначейство банку2937
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку2936
О.В. Бондар - Ситуаційний менеджмент2926
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти2925
А.П. Шеремет - Земельне право україни2925
В.Я. Голюк - Міжнародні фінансові відносини2916
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень2916
Т.П. Грабар - Психологія управління2908
І.І. Вініченко - Макроекономіка2899
О.Новик - Історія української літератури. давньої2892
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський управлінський облік2880
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва2879
В.І Антонік - Анатомія фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури2876
В.Й. Бочелюк - Юридична психологія2870
В.Я. Білоцерківський - Історія україни2863
В.Ф. Пасенко - Збірник рецептур2860
Л.І. Чулінда - Правознавство2858
П.С Атаманчук - Безпека життєдіяльності2837
О.М.Кокун - Психофізіологія2833
И.М. Стариков - Психология взаимопонимания в конкретных ситуациях2832
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів2832
Ю.В. Корнєєв - Земельне право2821
І.І. Дахна - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності2821
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства2821
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси2817
В.І. Савич - Економічна теорія2792
Х.О. Засадна - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі2791
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції2790
Л.І. Михайлова - Організація та проектування логістичних систем2775
С.І. Селецький - Кримінальне право України2759
Л.М.Попова - Казначейська справа2747
Н.А. Колотілова - Риторика2740
М.Д.Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2719
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2709
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2704
С.М. Попова - Податкове право2693
О.О. Шевченко - Історія економіки та економічної думки сучасні економічні теорії2691
Ю.А. Вериги - Бухгалтерський облік2683
С.Б. Єгоричева - Банківські іновації2680
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2666
М.Ф. Юрій, Е.П. Абрамович - Релігієзнавство2646
М.Х. Корецький - Економічна теорія2640
М.С. Дорошко - Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД2639
Колесніков Г.О. - Менеджерський словник2631
Л.М. Демиденко - Податкова система2609
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2609
В.В. Македон - Бізнес планування2599
І.А. Волкова - Фінансовий облік2595
М.І. Романова - Основи банківської справи2592
О.А. Кондрашихина - Дифференциальная психология2589
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2584
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2570
О.І. Кепко - Інженерна та компьютерна графіка2564
Л.А. Козак - Введення до спеціальності2564
Ю.Г. Козак - Міжнародні фінанси2563
Г.П. Табачук - Фінансовий облік у бланках2562
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2525
Сіверс В.А. - Прикладна етика2523
Г.М. Франчук - Основи охорони праці2520
Л.П. Коваленко - Промисловий маркетинг2514
Л.В. Пешук - Біохімія та технологія оліє-жирової сировини2506
О.П. Мягченко - Безпека життєдіяльності людини та суспільства2502
Л.П. Червінська - Економіка праці2498
В.Ф. Роль - Фінансове право2483
Н.П. Бухонька - Основи будови і компьютерного дизайну трикотажу2469
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2459
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2459
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2458
М.Д. Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2450
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2434
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2433
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2433
М.О. Мацелик - Земельне право2432
В.В. Божкова - Реклама та стимулювання збуту2427
П.А. Рудик - Коментар до конституційних змін2425
М.Ф. Юрій - Бюджетний менеджмент2421
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2420
В. Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства2391
Р.О. Додонов - Релігієзнавство2362
Л.І. Юрченко - Екологія2356
Андреева Т.О. - Введение в философию2322
Г.О.Бірта - Товарознавча характеристика продукції свинарства2307
М.І. Белявцева - Маркетенговий менеджмент2302
І.О. Лютий - Банківський маркетинг2301
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство2299
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень2295
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2270
А.В. Лишиленко - Бухгалтерскии учет2251
В.М. Комарницький - Екологічне право2242
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2233
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні2226
П.В. Хряпінський - Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України2226
М.П.Сарнацький, М.Ф. Юрій - Логіка2226
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності2224
І.І. Дахно - Ділова карєра2217
М.М. Дякович - Електронні реєстри в діяльності нотаріусів україни. практичний посібник2173
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою2171
Дубініна А.А. - митна справа2167
Сорокіна С.В. - Митна справа2155
Юрій М.Ф. - Культурознавство2135
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства2132
В.Н. Парсяк - Ринок цінних паперів2129
О.А. Черепєхіна - Психологія спорту2126
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві2111
І.Б. Маркович - Трансформація промисловостів системі глобальних викликів. Організаційно-мережеві зміни та конкурентно-інноваційні виміри2069
Юрій М.Ф. - Культурологія2066
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів2038
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства2022
І.І. Дахно - Історія держави і права1983
І.І. Дахно - Ділова карьєра1884