Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу22134
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства16580
Л.В.Балабанова - Управління персоналом15842
Т.В. Дуткевич - Дитяча психологія12632
Є.І. Орлова - Харчові технології12603
Г.Й.Давиденко - Історія Зарубіжної Літератури ХХ століття11972
О.Ю Павлова - Історія Української культури11006
А.Й. капська - Соціальна педагогіка10995
Ю.В. Журик - Антимонопольно-конкурентне право України10697
О.Б. Столяренко - Психологія особистості10654
І.А. Волкова - Облік зовнішньоекономічної діяльності10632
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік10360
О.І. Шалева - Електронна комерція9930
В.Ф.Дороз - Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах9568
А.Є. Конверського - Основи методології та організації наукових досліджень9307
П.О. Капустенко - Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах9043
Н.М Зубар - Основи фізіології та гігієни харчування9039
О.Р.Малхазов - Психологія праці9023
Г. Онуфрієнко - Науковий стиль української мови8815
Л. В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів8581
П.Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки8537
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ 8403
М.Г. Михайлов - Бухгалтерський облік у бюджетних установах8396
А.В. Шегда - Економіка підприємства8351
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн8099
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація8063
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу7966
С.Л.Ковтюх - Репетитор правопису7935
Л.І.Скібіцька - Конфліктологія7763
М.Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії7716
В.Й.Бочелюк - Психологія7616
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність7574
П.П.Шляхтун - Політологія7539
О.П. Сергєєнкова - Вікова психологія7528
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7291
О.М. Чайка - Історія зарубіжної літератури 19 початку 20ст7056
Л.Т. Левчук - Історія світової культури7025
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України6963
Савчук В.К. - Економічна теорія6937
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність6905
Т.В. Дуткевич - Практична психологія6833
С.І.Дробязко, Т.М.Козир, С.Б.Холод - Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу6819
С.Б. Ільіна - Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика6786
Донець Л.І. - Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків6712
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях6603
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6339
А.А. Дудніков - Основи стандартизації. допуски. посадки і технічні вимірювання6250
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит6128
В.М. Шоботов - Цивільна оборона6096
Ф.М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології6055
І.О. Толок - Латинська мова6016
Н.О.Лисенко - Українська мова для іноземних студентів5975
Т.А. Говорушко - Страхові послуги5917
Н.І. Грінчак - Історія зарубіжної літератури 20 століття5861
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності5796
С.М. Гончаров - Практикум з маркетингу5784
С.П. Гриценко - Латинська мова для студентів-агробіологів5747
І.В. Сирохман - Асортимент і якість кондитерських виробів5706
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5529
В.І. Захарченко - Інноваційний менеджмент теорія і практика а в умовах трансформації5528
Є.Ю.Шара - Бухгалтерський фінансовий та податковий облікк5445
В.М.Кислий - Логістика. Теорія та практика5414
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія5340
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу5304
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5191
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5155
К.А. Рябець - Екологічне право України5129
Л.В. Гуцаленко - Судово-бухгалтерська експертиза5115
О.І. Момот - менеджмент якості та елементи системи якості5076
Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях5067
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5064
В.І. Ганін - Основи банківської справи5006
Старостенко А.Г. - Міжнародний менеджмент5001
І.Л. Сазонець - Інвестування4989
В.В. Павлюк - Контроль і ревізія4946
О.М. Сумець - Основи операційного менеджменту. теоритичний аспект та практичні завдання4937
Редько О.Ю. - Аудит. Основи державного, незалежного професійного внутрішнього аудиту4930
В.Г. Кремень - Теорія і практика іноваційної діяльності4904
Гриценко Т.Б - Культурологія4896
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту4859
Коломоєць Т.О. - Адміністративне право4847
І.О. Лютого - Податкова система4836
П.В.Круш - Гроші та кредит4834
О.П. Сергєєнко - Загальна психологія4831
А.І. Мокій - Міжнародні організації4830
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси4804
В.В. Кузнецов - Кримінальне право України4800
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна4777
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка4761
Ю.Г. Козак - Правове регламентування4672
Н.В. Дібрівська - Основи наукових досліджень і технічної творчості4633
Н.М.Зубар - Логістика у ресторанному господарстві4625
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості4576
Л.М. Попова - Казначейська справа4552
В.І.Лубський - Релігієзнавство4547
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах4544
В.Г. Грибан - Охорона праці4481
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4347
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4332
М.В. Мальчик - Фінансова статистика4245
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4239
С.Г. кузьменко - Міжнародне приватне право4222
М.В. Левківський - Історія педагогіки4203
І.В Бойчук - Інтернет в маркетингу4146
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4113
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4067
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4066
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент4049
І.Г. Дробінка - Політологія4000
І.І. Цигилик - Основи підприємництва3999
В.В.Божкова - Реклама та стимулювання збуту3985
І.І. Марунич - Ділове спілкування та культура мовлення3981
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях3974
Г.Я. Круль - основи готельної справи3973
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації3969
О. П. Мягченко - Основи екології3935
Т.Д. Косова - Банківські операції3919
Л.О. Сандюк - Основи культурології3906
Т.В. Іванова - Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування3903
І.В. Жолнер - Фінансовий облік3898
Н.І. Машина - Міжнародне страхування3878
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств3874
О.В. Калініченко - Макроекономіка3871
Віра Потєхіна - Інтелектуальна власність3868
О.М. Кокун - Психофізіологія3861
А.І.Щетинін - Політична економія3840
В.П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія3839
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку3829
А.В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу3820
Є.А. Подольська - Філософія3791
Л.В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза мьяса та мьясних продуктів3771
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування3746
І.Є. Давидович - Контролінг3729
Юрій М.Ф. - Філософія3714
С.О. Левицька - Організація обліку3710
Юрій М.Ф. - Соціологія в питаннях і