Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу24047
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства18461
Л.В.Балабанова - Управління персоналом17684
О.Ю Павлова - Історія Української культури14995
Є.І. Орлова - Харчові технології14483
Т.В. Дуткевич - Дитяча психологія14190
Г.Й.Давиденко - Історія Зарубіжної Літератури ХХ століття13393
О.Б. Столяренко - Психологія особистості12073
А.Й. капська - Соціальна педагогіка11954
А.В. Шегда - Економіка підприємства11585
Ю.В. Журик - Антимонопольно-конкурентне право України11485
І.А. Волкова - Облік зовнішньоекономічної діяльності11378
О.І. Шалева - Електронна комерція11267
М.Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії11225
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік11169
В.Ф.Дороз - Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах10735
Г. Онуфрієнко - Науковий стиль української мови10448
П.О. Капустенко - Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах10355
Н.М Зубар - Основи фізіології та гігієни харчування10334
А.Є. Конверського - Основи методології та організації наукових досліджень10267
О.Р.Малхазов - Психологія праці10088
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ 9716
С.П. Гриценко - Латинська мова для студентів-агробіологів9641
Л. В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів9641
М.Г. Михайлов - Бухгалтерський облік у бюджетних установах9564
П.Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки9300
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація9234
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн9005
С.Л.Ковтюх - Репетитор правопису8991
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8722
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність8651
Л.І.Скібіцька - Конфліктологія8621
О.П. Сергєєнкова - Вікова психологія8607
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях8604
Л.Т. Левчук - Історія світової культури8538
А.А. Дудніков - Основи стандартизації. допуски. посадки і технічні вимірювання8514
П.П.Шляхтун - Політологія8501
В.Й.Бочелюк - Психологія8362
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України8222
О.М. Чайка - Історія зарубіжної літератури 19 початку 20ст8077
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7992
Т.В. Дуткевич - Практична психологія7928
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність7906
Савчук В.К. - Економічна теорія7787
С.І.Дробязко, Т.М.Козир, С.Б.Холод - Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу7750
Донець Л.І. - Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків7644
С.Б. Ільіна - Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика7531
І.В. Сирохман - Асортимент і якість кондитерських виробів7474
Н.О.Лисенко - Українська мова для іноземних студентів7340
І.О. Толок - Латинська мова7147
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування7051
С.М. Гончаров - Практикум з маркетингу7032
В.М. Шоботов - Цивільна оборона7028
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит6911
Н.І. Грінчак - Історія зарубіжної літератури 20 століття6872
Ф.М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології6848
Т.А. Говорушко - Страхові послуги6647
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності6574
В.М.Кислий - Логістика. Теорія та практика6344
В.І. Захарченко - Інноваційний менеджмент теорія і практика а в умовах трансформації6268
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства6248
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу6220
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія6192
Є.Ю.Шара - Бухгалтерський фінансовий та податковий облікк6134
К.А. Рябець - Екологічне право України6103
Л.В. Гуцаленко - Судово-бухгалтерська експертиза6064
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна6025
О.І. Момот - менеджмент якості та елементи системи якості5999
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5841
І.Л. Сазонець - Інвестування5840
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5798
О.М. Сумець - Основи операційного менеджменту. теоритичний аспект та практичні завдання5737
В.І. Ганін - Основи банківської справи5689
Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях5684
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5678
В.В. Павлюк - Контроль і ревізія5653
О.П. Сергєєнко - Загальна психологія5582
Старостенко А.Г. - Міжнародний менеджмент5569
В.Г. Кремень - Теорія і практика іноваційної діяльності5569
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту5494
І.О. Лютого - Податкова система5457
А.І. Мокій - Міжнародні організації5452
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси5424
Редько О.Ю. - Аудит. Основи державного, незалежного професійного внутрішнього аудиту5420
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості5404
П.В.Круш - Гроші та кредит5396
Гриценко Т.Б - Культурологія5393
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка5337
Коломоєць Т.О. - Адміністративне право5316
В.В. Кузнецов - Кримінальне право України5313
Н.В. Дібрівська - Основи наукових досліджень і технічної творчості5201
Н.М.Зубар - Логістика у ресторанному господарстві5174
В.Г. Грибан - Охорона праці5128
С.Г. кузьменко - Міжнародне приватне право5095
Ю.Г. Козак - Правове регламентування5054
Л.М. Попова - Казначейська справа5036
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах5008
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4996
В.І.Лубський - Релігієзнавство4955
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4859
М.В. Мальчик - Фінансова статистика4856
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4800
М.В. Левківський - Історія педагогіки4745
О.В. Зверєва - Захист прав споживачів4709
І.В Бойчук - Інтернет в маркетингу4683
А.В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу4681
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4652
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4649
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації4634
В.В.Божкова - Реклама та стимулювання збуту4633
Г.Я. Круль - основи готельної справи4626
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4605
І.І. Марунич - Ділове спілкування та культура мовлення4600
В.В. Зарицька - Психологія. Вступ до спеціальності4570
І.Г. Дробінка - Політологія4522
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент4506
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4497
О. П. Мягченко - Основи екології4483
І.В. Жолнер - Фінансовий облік4473
Юрій М.Ф. - Філософія4463
О.М. Кокун - Психофізіологія4461
Т.В. Іванова - Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування4458
О.В. Калініченко - Макроекономіка4448
Т.Д. Косова - Банківські операції4447
Л.О. Сандюк - Основи культурології4437
Н.І. Машина - Міжнародне страхування4422
А.І.Щетинін - Політична економія4399
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях4391
В.П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія4344
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку4340
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств4339
Р. Кацавець - Мова у професії юриста4312
І.Є. Давидович - Контролінг4308
Віра Потєхіна - Інтелектуальна власність4305
Л.В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза мьяса та мьясних продуктів4289
Юрій М.Ф. - Соціологія в питаннях і відповідях4289
Є.А. Подольська - Філософія4258
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій4238
Л.М. Нікітіна - Вступ до філософії4225
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування4222
С.О. Левицька - Організація обліку4217
О.М. Томашевський - Інформаційні технології та моделювання бізнес процесів4202
А.Т. Опря - Статистика4184
Т.П. Яхно - Конфліктологія та теорія переговорів4183
С.Д. Максименко - Загальна психологія4180
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика4164
В. Молдован - Юридичний практикум. Кримінальний процес. Судова риторика4159
С.С. Черниш - Економічний аналіз4149
В.К. орлова - Фінансовий облік4145
М.С. Дорош - Менеджмент сервісу теорія та практика4139
М.Ф. Юрій - Історія України4120
О.П. Буйницька - Інформаційні технології та технічні засоби навчання4086
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури 20 століття4063
Л.І. Скібіцька - Діловодство4047
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання4036
В.І. Юдін - Основи роботи в Microsoft Excel XP4027
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни4014
В.Г. Грибан - Валеологія3991
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3968
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка3920
О.С. Мазур - Цивільне право україни3900
Азарян О.М. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари3878
Г.В. Мисака - Бухгалтерський облік3875
Скороходов В.А. - Автоматизоване робоче місце менеджера3871
С.М. Шамян - Барна справа3870
О.О. Євтух - Фінансовий менеджмент3869
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера3856
Т.В. Гладких - Фінансовий облік3847
А. І. Щетинін - Гроші та кредит3839
В.П. Бралатан - Професійна етика3829
Л.І. Скібіцька - Лідерство та стиль роботи менеджера3828
О.Д. Данілов - Фінанси підприємств3825
В.Е.Теліпко - Юридичний путівник споживоча3823
І.Л. Михайлин - Основи журналістики3821
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3818
О.А. Лятамбор - ринок фінансових послуг. теорія і практика3817
З.В. Кузіна - Облік у галузях економіки3814
П.А. Рудик - Коментар до конституційних змін3804
В.А. Рульєв - Менеджмент3793
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3786
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. міжнародний досвід та практика україни3775
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3767
С.М. Еш - Фінансовий ринок3762
Л.І. Нечаюк - Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент3761
Т.Д. Косова - Центральний банк і грошово-кредитна політика3757
В.Ф.Роль - Фінансове право3738
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3731
О.В. Волкова - Ринок праці3727
Л.Т. Левчук - Естетика3725
В.И.Бочелюк - Психологія Спорту3722
В.В. Москаленко - Психологія соціального впливу3717
О.В. Колесников - Ціноутворення3711
Б.М. Ярчук - планування ветеринарних заходів3703
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення3690
О.Р. Малхазов - Психологія праці3678
В.І. Амелькін - Технічна творчість учнів3672
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3660
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13658
П. Яковлев - Економіка торгівлі3650
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3638
В.П. Косарчук - Оподаткування в україні3633
В.Б. Гарін - Історія України3631
І.О. Дудла - Захист прав споживачів3626
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3624
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії3618
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право3614
Ю.Є. Петруні - Прийняття управлінських рішень3608
Г.В. Блакита - Бухгалтерський облік3607
В.М. Порохня - Стратегічне управління3605
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності3592
В.Й. Бочелюк - Психологія людини з обмеженими можливостями3586
В.Д. Лихвар - Культурология3584
І.В. Сирохман - Якість і безпечність зерноборошняних продуктів3582
А.В.Базилюк - Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень3573
М. Тарасевич - національна економіка3567
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління3553
С.В. Несинової - Господарське право України3540
П.П. Микитюк - Інноваційний менеджмент 3509
І.А. Волкова - Бухгалтерський облік у банках3499
Є.Ш.Шара - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях3498
Юрій М.Ф., Ж.С. Труфіна - Бухгалтерський облік в галузях національної економіки3485
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки3454
І.В. Хохлова - Кримінальне право України3452
О.Д.Данілов - Фінанси підприємств3449
П.К. Бечко - Місцеві фінанси3437
Г.О. Бірта - Товарознавство мьяса3428
М.П. Мальська - Організація та планування діяльності туристичних підприємств теорія та практика3419
А.В. Кофанов - Криміналістика. питання і відповіді3387
Летута Т. М. - Методи визначення фальсифікації товарів3346
В.І. Свистун - Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності3314
В.Й. Бочелюк - Юридична психологія3291
Т.П. Грабар - Психологія управління3279
М.С. Кривченко - Банківські операції3279
Н.І. Гончарова - Документаційне забезпечення менеджменту3269
О.П. Чукурна - Маркетингова цінова політика3266
Ю.В. Ващенко - Банківське право3262
Л.І.Мозговий - Релігієзнавство3258
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність3257
В.І Антонік - Анатомія фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури3256
М.А. Окландер - Маркетингова цінова політика3249
О.В. Колесников - Основи наукових досліджень3248
О.А. Кириченка - Казначейство банку3245
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу3239
С.П. Гриценко - Латинська мова3234
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти3232
Н.Я. Наливайко - Інфоматика3227
М.М. Кім - Національна економіка3198
Е.А. Подольская - Культурология3194
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку3189
В.Я. Голюк - Міжнародні фінансові відносини3180
О.Новик - Історія української літератури. давньої3177
О.В. Бондар - Ситуаційний менеджмент3171
А.П. Шеремет - Земельне право україни3164
І.І. Вініченко - Макроекономіка3154
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень3143
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва3134
Л.І. Михайлова - Організація та проектування логістичних систем3126
О.М.Кокун - Психофізіологія3125
В.Я. Білоцерківський - Історія україни3116
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси3115
Л.І. Чулінда - Правознавство3106
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський управлінський облік3105
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів3103
И.М. Стариков - Психология взаимопонимания в конкретных ситуациях3084
В.Ф. Пасенко - Збірник рецептур3080
І.І. Дахна - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності3066
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції3061
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства3044
П.С Атаманчук - Безпека життєдіяльності3041
Ю.В. Корнєєв - Земельне право3034
С.І. Селецький - Кримінальне право України3008
Х.О. Засадна - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі3003
Л.М.Попова - Казначейська справа2998
Н.А. Колотілова - Риторика2985
В.І. Савич - Економічна теорія2982
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2973
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2950
М.Ф. Юрій, Е.П. Абрамович - Релігієзнавство2947
М.Д.Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2924
С.М. Попова - Податкове право2924
О.О. Шевченко - Історія економіки та економічної думки сучасні економічні теорії2914
С.Б. Єгоричева - Банківські іновації2912
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2904
І.А. Волкова - Фінансовий облік2899
В.В. Македон - Бізнес планування2897
Ю.А. Вериги - Бухгалтерський облік2887
Л.М. Демиденко - Податкова система2876
М.Х. Корецький - Економічна теорія2863
Колесніков Г.О. - Менеджерський словник2852
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2844
М.С. Дорошко - Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД2831
О.А. Кондрашихина - Дифференциальная психология2829
Л.А. Козак - Введення до спеціальності2818
М.І. Романова - Основи банківської справи2812
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2801
М.Д. Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2791
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2782
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2779
Г.П. Табачук - Фінансовий облік у бланках2769
Л.П. Коваленко - Промисловий маркетинг2769
О.І. Кепко - Інженерна та компьютерна графіка2768
Г.М. Франчук - Основи охорони праці2768
Сіверс В.А. - Прикладна етика2738
В.Ф. Роль - Фінансове право2737
Л.П. Червінська - Економіка праці2735
Л.В. Пешук - Біохімія та технологія оліє-жирової сировини2727
Ю.Г. Козак - Міжнародні фінанси2724
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2720
О.П. Мягченко - Безпека життєдіяльності людини та суспільства2712
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2705
Н.П. Бухонька - Основи будови і компьютерного дизайну трикотажу2698
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2682
М.О. Мацелик - Земельне право2674
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2658
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2654
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2651
В.В. Божкова - Реклама та стимулювання збуту2648
М.Ф. Юрій - Бюджетний менеджмент2647
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2642
В. Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства2605
Л.І. Юрченко - Екологія2578
Р.О. Додонов - Релігієзнавство2558
Андреева Т.О. - Введение в философию2535
Г.О.Бірта - Товарознавча характеристика продукції свинарства2501
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень2493
І.О. Лютий - Банківський маркетинг2491
М.І. Белявцева - Маркетенговий менеджмент2489
М.П.Сарнацький, М.Ф. Юрій - Логіка2485
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство2484
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2483
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою2478
А.В. Лишиленко - Бухгалтерскии учет2472
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності2462
П.В. Хряпінський - Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України2448
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2435
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні2429
В.М. Комарницький - Екологічне право2420
Дубініна А.А. - митна справа2418
І.І. Дахно - Ділова карєра2403
М.М. Дякович - Електронні реєстри в діяльності нотаріусів україни. практичний посібник2403
Сорокіна С.В. - Митна справа2392
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства2346
Юрій М.Ф. - Культурознавство2345
В.Н. Парсяк - Ринок цінних паперів2336
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві2332
О.А. Черепєхіна - Психологія спорту2330
Юрій М.Ф. - Культурологія2291
І.Б. Маркович - Трансформація промисловостів системі глобальних викликів. Організаційно-мережеві зміни та конкурентно-інноваційні виміри2271
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства2238
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів2233
І.І. Дахно - Історія держави і права2195
І.І. Дахно - Ділова карьєра2084