Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу22053
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства16487
Л.В.Балабанова - Управління персоналом15754
Є.І. Орлова - Харчові технології12493
Т.В. Дуткевич - Дитяча психологія12475
Г.Й.Давиденко - Історія Зарубіжної Літератури ХХ століття11892
А.Й. капська - Соціальна педагогіка10928
О.Ю Павлова - Історія Української культури10773
Ю.В. Журик - Антимонопольно-конкурентне право України10650
І.А. Волкова - Облік зовнішньоекономічної діяльності10584
О.Б. Столяренко - Психологія особистості10570
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік10297
О.І. Шалева - Електронна комерція9807
В.Ф.Дороз - Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах9497
А.Є. Конверського - Основи методології та організації наукових досліджень9227
Н.М Зубар - Основи фізіології та гігієни харчування8991
О.Р.Малхазов - Психологія праці8955
П.О. Капустенко - Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах8950
Г. Онуфрієнко - Науковий стиль української мови8674
Л. В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів8506
П.Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки8481
М.Г. Михайлов - Бухгалтерський облік у бюджетних установах8350
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ 8260
А.В. Шегда - Економіка підприємства8206
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн8050
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація7990
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу7920
С.Л.Ковтюх - Репетитор правопису7873
Л.І.Скібіцька - Конфліктологія7714
В.Й.Бочелюк - Психологія7563
М.Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії7540
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність7499
П.П.Шляхтун - Політологія7484
О.П. Сергєєнкова - Вікова психологія7457
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7246
О.М. Чайка - Історія зарубіжної літератури 19 початку 20ст6998
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України6910
Л.Т. Левчук - Історія світової культури6897
Савчук В.К. - Економічна теорія6895
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність6852
С.І.Дробязко, Т.М.Козир, С.Б.Холод - Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу6759
Т.В. Дуткевич - Практична психологія6746
С.Б. Ільіна - Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика6731
Донець Л.І. - Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків6666
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях6501
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6306
А.А. Дудніков - Основи стандартизації. допуски. посадки і технічні вимірювання6141
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит6073
В.М. Шоботов - Цивільна оборона6045
Ф.М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології6016
Н.О.Лисенко - Українська мова для іноземних студентів5891
І.О. Толок - Латинська мова5870
Т.А. Говорушко - Страхові послуги5852
Н.І. Грінчак - Історія зарубіжної літератури 20 століття5805
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності5746
С.М. Гончаров - Практикум з маркетингу5712
І.В. Сирохман - Асортимент і якість кондитерських виробів5620
С.П. Гриценко - Латинська мова для студентів-агробіологів5499
В.І. Захарченко - Інноваційний менеджмент теорія і практика а в умовах трансформації5496
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5478
Є.Ю.Шара - Бухгалтерський фінансовий та податковий облікк5391
В.М.Кислий - Логістика. Теорія та практика5347
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу5263
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія5248
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5153
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5108
К.А. Рябець - Екологічне право України5068
О.І. Момот - менеджмент якості та елементи системи якості5036
Л.В. Гуцаленко - Судово-бухгалтерська експертиза5036
Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях5029
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5018
Старостенко А.Г. - Міжнародний менеджмент4963
В.І. Ганін - Основи банківської справи4953
І.Л. Сазонець - Інвестування4952
В.В. Павлюк - Контроль і ревізія4901
Редько О.Ю. - Аудит. Основи державного, незалежного професійного внутрішнього аудиту4900
О.М. Сумець - Основи операційного менеджменту. теоритичний аспект та практичні завдання4878
Гриценко Т.Б - Культурологія4852
В.Г. Кремень - Теорія і практика іноваційної діяльності4843
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту4825
Коломоєць Т.О. - Адміністративне право4803
П.В.Круш - Гроші та кредит4791
А.І. Мокій - Міжнародні організації4787
О.П. Сергєєнко - Загальна психологія4777
І.О. Лютого - Податкова система4776
В.В. Кузнецов - Кримінальне право України4767
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси4763
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка4721
Ю.Г. Козак - Правове регламентування4650
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна4624
Н.В. Дібрівська - Основи наукових досліджень і технічної творчості4600
Н.М.Зубар - Логістика у ресторанному господарстві4564
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості4539
Л.М. Попова - Казначейська справа4528
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах4524
В.І.Лубський - Релігієзнавство4507
В.Г. Грибан - Охорона праці4461
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4306
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4306
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4210
М.В. Мальчик - Фінансова статистика4202
С.Г. кузьменко - Міжнародне приватне право4172
М.В. Левківський - Історія педагогіки4151
І.В Бойчук - Інтернет в маркетингу4103
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4071
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4041
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент4027
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4023
І.Г. Дробінка - Політологія3983
В.В.Божкова - Реклама та стимулювання збуту3958
І.І. Цигилик - Основи підприємництва3951
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях3946
І.І. Марунич - Ділове спілкування та культура мовлення3936
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації3923
Г.Я. Круль - основи готельної справи3913
О. П. Мягченко - Основи екології3900
Т.Д. Косова - Банківські операції3888
Т.В. Іванова - Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування3873
І.В. Жолнер - Фінансовий облік3869
Л.О. Сандюк - Основи культурології3869
Н.І. Машина - Міжнародне страхування3850
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств3846
Віра Потєхіна - Інтелектуальна власність3845
О.В. Калініченко - Макроекономіка3827
А.І.Щетинін - Політична економія3805
В.П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія3805
О.М. Кокун - Психофізіологія3799
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку3799
А.В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу3777
Є.А. Подольська - Філософія3766
Л.В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза мьяса та мьясних продуктів3746
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування3723
І.Є. Давидович - Контролінг3693
С.О. Левицька - Організація обліку3685
Юрій М.Ф. - Соціологія в питаннях і відповідях3672
Р. Кацаве