Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу23351
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства17886
Л.В.Балабанова - Управління персоналом17280
О.Ю Павлова - Історія Української культури14270
Є.І. Орлова - Харчові технології14102
Т.В. Дуткевич - Дитяча психологія13932
Г.Й.Давиденко - Історія Зарубіжної Літератури ХХ століття13087
О.Б. Столяренко - Психологія особистості11819
А.Й. капська - Соціальна педагогіка11743
Ю.В. Журик - Антимонопольно-конкурентне право України11298
А.В. Шегда - Економіка підприємства11229
І.А. Волкова - Облік зовнішньоекономічної діяльності11205
О.І. Шалева - Електронна комерція11093
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік11045
М.Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії10852
В.Ф.Дороз - Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах10447
Г. Онуфрієнко - Науковий стиль української мови10185
Н.М Зубар - Основи фізіології та гігієни харчування10175
П.О. Капустенко - Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах10075
А.Є. Конверського - Основи методології та організації наукових досліджень10056
О.Р.Малхазов - Психологія праці9928
Л. В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів9500
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ 9489
М.Г. Михайлов - Бухгалтерський облік у бюджетних установах9364
П.Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки9151
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація9010
С.П. Гриценко - Латинська мова для студентів-агробіологів8954
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн8789
С.Л.Ковтюх - Репетитор правопису8786
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8570
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність8487
О.П. Сергєєнкова - Вікова психологія8467
Л.І.Скібіцька - Конфліктологія8456
Л.Т. Левчук - Історія світової культури8373
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях8317
П.П.Шляхтун - Політологія8241
А.А. Дудніков - Основи стандартизації. допуски. посадки і технічні вимірювання8187
В.Й.Бочелюк - Психологія8181
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України7957
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7812
О.М. Чайка - Історія зарубіжної літератури 19 початку 20ст7767
Т.В. Дуткевич - Практична психологія7726
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність7653
Савчук В.К. - Економічна теорія7560
С.І.Дробязко, Т.М.Козир, С.Б.Холод - Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу7536
Донець Л.І. - Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків7416
С.Б. Ільіна - Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика7395
І.В. Сирохман - Асортимент і якість кондитерських виробів7223
Н.О.Лисенко - Українська мова для іноземних студентів7100
І.О. Толок - Латинська мова6948
В.М. Шоботов - Цивільна оборона6902
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6834
С.М. Гончаров - Практикум з маркетингу6808
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит6745
Ф.М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології6672
Н.І. Грінчак - Історія зарубіжної літератури 20 століття6634
Т.А. Говорушко - Страхові послуги6509
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності6359
В.М.Кислий - Логістика. Теорія та практика6159
В.І. Захарченко - Інноваційний менеджмент теорія і практика а в умовах трансформації6093
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства6073
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу6034
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія6023
Є.Ю.Шара - Бухгалтерський фінансовий та податковий облікк5978
К.А. Рябець - Екологічне право України5899
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна5844
Л.В. Гуцаленко - Судово-бухгалтерська експертиза5842
О.І. Момот - менеджмент якості та елементи системи якості5815
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5746
І.Л. Сазонець - Інвестування5726
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5703
О.М. Сумець - Основи операційного менеджменту. теоритичний аспект та практичні завдання5657
В.І. Ганін - Основи банківської справи5597
Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях5597
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5585
В.В. Павлюк - Контроль і ревізія5548
О.П. Сергєєнко - Загальна психологія5499
В.Г. Кремень - Теорія і практика іноваційної діяльності5489
Старостенко А.Г. - Міжнародний менеджмент5479
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту5399
І.О. Лютого - Податкова система5375
А.І. Мокій - Міжнародні організації5362
Редько О.Ю. - Аудит. Основи державного, незалежного професійного внутрішнього аудиту5345
Гриценко Т.Б - Культурологія5317
П.В.Круш - Гроші та кредит5311
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси5298
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка5241
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості5239
Коломоєць Т.О. - Адміністративне право5225
В.В. Кузнецов - Кримінальне право України5220
Н.В. Дібрівська - Основи наукових досліджень і технічної творчості5098
Н.М.Зубар - Логістика у ресторанному господарстві5067
В.Г. Грибан - Охорона праці5031
Ю.Г. Козак - Правове регламентування4985
Л.М. Попова - Казначейська справа4949
С.Г. кузьменко - Міжнародне приватне право4922
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах4916
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4903
В.І.Лубський - Релігієзнавство4873
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4765
М.В. Мальчик - Фінансова статистика4758
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4691
М.В. Левківський - Історія педагогіки4656
І.В Бойчук - Інтернет в маркетингу4600
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4570
О.В. Зверєва - Захист прав споживачів4568
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4564
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації4552
Г.Я. Круль - основи готельної справи4535
А.В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу4530
В.В.Божкова - Реклама та стимулювання збуту4529
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4522
І.І. Марунич - Ділове спілкування та культура мовлення4491
І.Г. Дробінка - Політологія4443
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент4437
В.В. Зарицька - Психологія. Вступ до спеціальності4424
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4419
Юрій М.Ф. - Філософія4375
О.В. Калініченко - Макроекономіка4371
О. П. Мягченко - Основи екології4354
Т.В. Іванова - Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування4341
І.В. Жолнер - Фінансовий облік4338
Л.О. Сандюк - Основи культурології4329
Т.Д. Косова - Банківські операції4327
О.М. Кокун - Психофізіологія4322
Н.І. Машина - Міжнародне страхування4306
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях4296
А.І.Щетинін - Політична економія4265
В.П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія4252
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств4249
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку4228
Р. Кацавець - Мова у професії юриста4224
Віра Потєхіна - Інтелектуальна власність4220
Л.В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза мьяса та мьясних продуктів4205
І.Є. Давидович - Контролінг4202
Юрій М.Ф. - Соціологія в питаннях і відповідях4202
Є.А. Подольська - Філософія4176
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій4149
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування4136
Л.М. Нікітіна - Вступ до філософії4124
О.М. Томашевський - Інформаційні технології та моделювання бізнес процесів4116
С.О. Левицька - Організація обліку4110
Т.П. Яхно - Конфліктологія та теорія переговорів4101
А.Т. Опря - Статистика4098
В. Молдован - Юридичний практикум. Кримінальний процес. Судова риторика4079
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика4064
С.С. Черниш - Економічний аналіз4063
В.К. орлова - Фінансовий облік4054
М.С. Дорош - Менеджмент сервісу теорія та практика4041
С.Д. Максименко - Загальна психологія4039
О.П. Буйницька - Інформаційні технології та технічні засоби навчання4003
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури 20 століття3966
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання3957
Л.І. Скібіцька - Діловодство3956
М.Ф. Юрій - Історія України3953
В.І. Юдін - Основи роботи в Microsoft Excel XP3908
В.Г. Грибан - Валеологія3906
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни3881
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3840
О.С. Мазур - Цивільне право україни3814
Азарян О.М. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари3807
О.О. Євтух - Фінансовий менеджмент3792
Г.В. Мисака - Бухгалтерський облік3790
С.М. Шамян - Барна справа3772
Скороходов В.А. - Автоматизоване робоче місце менеджера3761
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка3747
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера3741
Л.І. Скібіцька - Лідерство та стиль роботи менеджера3737
В.Е.Теліпко - Юридичний путівник споживоча3733
З.В. Кузіна - Облік у галузях економіки3730
І.Л. Михайлин - Основи журналістики3727
А. І. Щетинін - Гроші та кредит3724
О.А. Лятамбор - ринок фінансових послуг. теорія і практика3719
Т.В. Гладких - Фінансовий облік3719
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3719
В.П. Бралатан - Професійна етика3712
О.Д. Данілов - Фінанси підприємств3710
В.А. Рульєв - Менеджмент3686
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3681
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. міжнародний досвід та практика україни3681
С.М. Еш - Фінансовий ринок3671
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3668
Л.І. Нечаюк - Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент3661
Т.Д. Косова - Центральний банк і грошово-кредитна політика3653
В.Ф.Роль - Фінансове право3650
В.И.Бочелюк - Психологія Спорту3637
О.В. Волкова - Ринок праці3632
В.В. Москаленко - Психологія соціального впливу3620
Л.Т. Левчук - Естетика3618
О.В. Колесников - Ціноутворення3609
О.Р. Малхазов - Психологія праці3597
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3596
В.І. Амелькін - Технічна творчість учнів3593
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3584
Б.М. Ярчук - планування ветеринарних заходів3578
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13568
В.Б. Гарін - Історія України3551
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3535
В.Д. Лихвар - Культурология3519
Ю.Є. Петруні - Прийняття управлінських рішень3510
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення3499
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3486
П. Яковлев - Економіка торгівлі3483
В.П. Косарчук - Оподаткування в україні3473
І.О. Дудла - Захист прав споживачів3468
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії3466
Г.В. Блакита - Бухгалтерський облік3466
В.М. Порохня - Стратегічне управління3465
В.Й. Бочелюк - Психологія людини з обмеженими можливостями3462
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право3460
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності3458
А.В.Базилюк - Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень3445
І.В. Сирохман - Якість і безпечність зерноборошняних продуктів3444
С.В. Несинової - Господарське право України3434
М. Тарасевич - національна економіка3429
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління3429
Є.Ш.Шара - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях3390
П.П. Микитюк - Інноваційний менеджмент 3384
І.А. Волкова - Бухгалтерський облік у банках3383
Юрій М.Ф., Ж.С. Труфіна - Бухгалтерський облік в галузях національної економіки3367
І.В. Хохлова - Кримінальне право України3349
О.Д.Данілов - Фінанси підприємств3345
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки3341
П.К. Бечко - Місцеві фінанси3338
Г.О. Бірта - Товарознавство мьяса3338
М.П. Мальська - Організація та планування діяльності туристичних підприємств теорія та практика3322
А.В. Кофанов - Криміналістика. питання і відповіді3288
Летута Т. М. - Методи визначення фальсифікації товарів3259
В.І. Свистун - Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності3234
М.С. Кривченко - Банківські операції3199
Н.І. Гончарова - Документаційне забезпечення менеджменту3188
Ю.В. Ващенко - Банківське право3186
Л.І.Мозговий - Релігієзнавство3183
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність3168
О.В. Колесников - Основи наукових досліджень3152
Н.Я. Наливайко - Інфоматика3151
В.Й. Бочелюк - Юридична психологія3148
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти3145
О.П. Чукурна - Маркетингова цінова політика3129
В.І Антонік - Анатомія фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури3122
О.А. Кириченка - Казначейство банку3118
С.П. Гриценко - Латинська мова3116
М.А. Окландер - Маркетингова цінова політика3115
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу3105
Т.П. Грабар - Психологія управління3103
Е.А. Подольская - Культурология3089
М.М. Кім - Національна економіка3088
В.Я. Голюк - Міжнародні фінансові відносини3085
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку3084
О.В. Бондар - Ситуаційний менеджмент3081
О.Новик - Історія української літератури. давньої3076
А.П. Шеремет - Земельне право україни3072
І.І. Вініченко - Макроекономіка3071
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень3068
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва3051
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси3034
В.Я. Білоцерківський - Історія україни3019
О.М.Кокун - Психофізіологія3018
Л.І. Чулінда - Правознавство3018
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський управлінський облік3015
В.Ф. Пасенко - Збірник рецептур3008
И.М. Стариков - Психология взаимопонимания в конкретных ситуациях3006
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів3005
І.І. Дахна - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності2984
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства2976
П.С Атаманчук - Безпека життєдіяльності2965
Л.І. Михайлова - Організація та проектування логістичних систем2962
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції2959
Ю.В. Корнєєв - Земельне право2955
С.І. Селецький - Кримінальне право України2935
Х.О. Засадна - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі2928
Л.М.Попова - Казначейська справа2919
В.І. Савич - Економічна теорія2918
Н.А. Колотілова - Риторика2912
П.А. Рудик - Коментар до конституційних змін2879
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2869
М.Ф. Юрій, Е.П. Абрамович - Релігієзнавство2867
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2856
М.Д.Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2847
С.М. Попова - Податкове право2839
С.Б. Єгоричева - Банківські іновації2835
О.О. Шевченко - Історія економіки та економічної думки сучасні економічні теорії2833
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2830
Ю.А. Вериги - Бухгалтерський облік2815
В.В. Македон - Бізнес планування2802
Л.М. Демиденко - Податкова система2795
І.А. Волкова - Фінансовий облік2790
М.Х. Корецький - Економічна теорія2786
Колесніков Г.О. - Менеджерський словник2769
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2766
М.С. Дорошко - Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД2764
О.А. Кондрашихина - Дифференциальная психология2750
Л.А. Козак - Введення до спеціальності2740
М.І. Романова - Основи банківської справи2735
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2730
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2705
О.І. Кепко - Інженерна та компьютерна графіка2702
Г.П. Табачук - Фінансовий облік у бланках2691
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2690
Л.П. Коваленко - Промисловий маркетинг2689
Г.М. Франчук - Основи охорони праці2688
Ю.Г. Козак - Міжнародні фінанси2673
Л.П. Червінська - Економіка праці2661
Сіверс В.А. - Прикладна етика2659
В.Ф. Роль - Фінансове право2653
М.Д. Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2652
Л.В. Пешук - Біохімія та технологія оліє-жирової сировини2648
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2645
О.П. Мягченко - Безпека життєдіяльності людини та суспільства2638
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2627
Н.П. Бухонька - Основи будови і компьютерного дизайну трикотажу2617
М.О. Мацелик - Земельне право2602
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2595
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2591
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2586
В.В. Божкова - Реклама та стимулювання збуту2575
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2571
М.Ф. Юрій - Бюджетний менеджмент2568
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2562
В. Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства2522
Л.І. Юрченко - Екологія2513
Р.О. Додонов - Релігієзнавство2484
Андреева Т.О. - Введение в философию2468
Г.О.Бірта - Товарознавча характеристика продукції свинарства2435
М.І. Белявцева - Маркетенговий менеджмент2430
І.О. Лютий - Банківський маркетинг2424
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень2424
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство2414
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2407
М.П.Сарнацький, М.Ф. Юрій - Логіка2405
А.В. Лишиленко - Бухгалтерскии учет2398
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності2391
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою2375
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2367
П.В. Хряпінський - Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України2360
В.М. Комарницький - Екологічне право2353
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні2352
Дубініна А.А. - митна справа2344
І.І. Дахно - Ділова карєра2332
Сорокіна С.В. - Митна справа2317
М.М. Дякович - Електронні реєстри в діяльності нотаріусів україни. практичний посібник2313
Юрій М.Ф. - Культурознавство2272
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства2268
В.Н. Парсяк - Ринок цінних паперів2267
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві2256
О.А. Черепєхіна - Психологія спорту2251
Юрій М.Ф. - Культурологія2226
І.Б. Маркович - Трансформація промисловостів системі глобальних викликів. Організаційно-мережеві зміни та конкурентно-інноваційні виміри2198
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів2161
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства2161
І.І. Дахно - Історія держави і права2117
І.І. Дахно - Ділова карьєра2006