Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу20892
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства15445
Л.В.Балабанова - Управління персоналом14688
Є.І. Орлова - Харчові технології11234
Т.В. Дуткевич - Дитяча психологія11149
Г.Й.Давиденко - Історія Зарубіжної Літератури ХХ століття10943
А.Й. капська - Соціальна педагогіка10124
Ю.В. Журик - Антимонопольно-конкурентне право України10086
І.А. Волкова - Облік зовнішньоекономічної діяльності9871
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік9735
О.Б. Столяренко - Психологія особистості9559
О.І. Шалева - Електронна комерція8894
В.Ф.Дороз - Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах8729
О.Р.Малхазов - Психологія праці8324
Н.М Зубар - Основи фізіології та гігієни харчування8311
О.Ю Павлова - Історія Української культури8190
П.О. Капустенко - Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах8023
П.Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки7891
М.Г. Михайлов - Бухгалтерський облік у бюджетних установах7877
Л. В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів7716
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу7483
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ 7422
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн7403
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація7283
С.Л.Ковтюх - Репетитор правопису7253
Л.І.Скібіцька - Конфліктологія7097
В.Й.Бочелюк - Психологія7025
Г. Онуфрієнко - Науковий стиль української мови6922
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень6860
А.Є. Конверського - Основи методології та організації наукових досліджень6816
А.В. Шегда - Економіка підприємства6799
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність6790
П.П.Шляхтун - Політологія6697
О.П. Сергєєнкова - Вікова психологія6672
Савчук В.К. - Економічна теорія6361
О.М. Чайка - Історія зарубіжної літератури 19 початку 20ст6350
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України6323
Л.Т. Левчук - Історія світової культури6275
С.І.Дробязко, Т.М.Козир, С.Б.Холод - Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу6264
С.Б. Ільіна - Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика6236
Т.В. Дуткевич - Практична психологія6200
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність6175
Донець Л.І. - Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків6011
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування5909
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях5585
В.М. Шоботов - Цивільна оборона5551
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит5543
Ф.М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології5502
І.О. Толок - Латинська мова5274
А.А. Дудніков - Основи стандартизації. допуски. посадки і технічні вимірювання5252
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності5237
Т.А. Говорушко - Страхові послуги5221
М.Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії5186
Н.І. Грінчак - Історія зарубіжної літератури 20 століття5174
В.І. Захарченко - Інноваційний менеджмент теорія і практика а в умовах трансформації5093
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5007
Є.Ю.Шара - Бухгалтерський фінансовий та податковий облікк5000
С.М. Гончаров - Практикум з маркетингу4886
І.В. Сирохман - Асортимент і якість кондитерських виробів4801
В.М.Кислий - Логістика. Теорія та практика4787
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу4765
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності4750
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія4657
Н.О.Лисенко - Українська мова для іноземних студентів4636
О.І. Момот - менеджмент якості та елементи системи якості4571
Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях4565
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства4564
В.І. Ганін - Основи банківської справи4536
Редько О.Ю. - Аудит. Основи державного, незалежного професійного внутрішнього аудиту4532
І.Л. Сазонець - Інвестування4529
К.А. Рябець - Екологічне право України4516
Старостенко А.Г. - Міжнародний менеджмент4466
Гриценко Т.Б - Культурологія4451
В.В. Павлюк - Контроль і ревізія4428
О.М. Сумець - Основи операційного менеджменту. теоритичний аспект та практичні завдання4404
А.І. Мокій - Міжнародні організації4395
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси4382
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини4371
Л.В. Гуцаленко - Судово-бухгалтерська експертиза4370
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту4365
П.В.Круш - Гроші та кредит4358
В.Г. Кремень - Теорія і практика іноваційної діяльності4357
В.В. Кузнецов - Кримінальне право України4316
О.П. Сергєєнко - Загальна психологія4307
Коломоєць Т.О. - Адміністративне право4300
Ю.Г. Козак - Правове регламентування4268
І.О. Лютого - Податкова система4245
Л.М. Попова - Казначейська справа4193
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах4172
Н.М.Зубар - Логістика у ресторанному господарстві4127
Н.В. Дібрівська - Основи наукових досліджень і технічної творчості4109
В.Г. Грибан - Охорона праці4086
В.І.Лубський - Релігієзнавство4080
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості4071
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка3872
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз3870
С.П. Гриценко - Латинська мова для студентів-агробіологів3803
М.В. Мальчик - Фінансова статистика3787
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів3775
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля3762
С.Г. кузьменко - Міжнародне приватне право3738
М.В. Левківський - Історія педагогіки3702
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології3681
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент3668
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств3645
І.Г. Дробінка - Політологія3593
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика3589
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях3565
І.В Бойчук - Інтернет в маркетингу3558
О. П. Мягченко - Основи екології3543
Л.О. Сандюк - Основи культурології3505
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств3496
В.В.Божкова - Реклама та стимулювання збуту3492
І.В. Жолнер - Фінансовий облік3484
Віра Потєхіна - Інтелектуальна власність3450
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації3445
Т.Д. Косова - Банківські операції3419
А.І.Щетинін - Політична економія3410
Є.А. Подольська - Філософія3398
О.М. Кокун - Психофізіологія3397
Т.В. Іванова - Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування3397
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування3386
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку3385
І.І. Цигилик - Основи підприємництва3377
Н.І. Машина - Міжнародне страхування3375
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна3370
В.П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія3367
Л.В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза мьяса та мьясних продуктів3364
Р. Кацавець - Мова у професії юриста3327
І.І. Марунич - Ділове спілкування та культура мовлення3322
О.В. Калініченко - Макроекономіка3313
Т.П. Яхно - Конфліктологія та теорія переговорів3299
Г.Я. Круль - основи готельної справи3293
І.Є. Давидович - Контролінг3280
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій3263
В.К. орлова - Фінансовий облік3245
Юрій М.Ф. - Філософія3241
М.С. Дорош - Менеджмент сервісу теорія та практика3230
С.О. Левицька - Організація обліку3224
А.В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу3223
В. Молдован - Юридичний практикум. Кримінальний процес. Судова риторика3176
Юрій М.Ф. - Соціологія в питаннях і відповідях3159
Л.М. Нікітіна - Вступ до філософії3142
О.О. Євтух - Фінансовий менеджмент3115
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання3110
Л.І. Скібіцька - Діловодство3084
С.С. Черниш - Економічний аналіз3053
В.І. Юдін - Основи роботи в Microsoft Excel XP3050
І.Л. Михайлин - Основи журналістики3040
Г.В. Мисака - Бухгалтерський облік3029
О.С. Мазур - Цивільне право україни3016
З.В. Кузіна - Облік у галузях економіки3005
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика2987
О.М. Томашевський - Інформаційні технології та моделювання бізнес процесів2976
В.И.Бочелюк - Психологія Спорту2967
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації2961
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства2955
М.Ф. Юрій - Історія України2949
А. І. Щетинін - Гроші та кредит2948
Л.І. Скібіцька - Лідерство та стиль роботи менеджера2936
В.Г. Грибан - Валеологія2936
Азарян О.М. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари2933
В.Е.Теліпко - Юридичний путівник споживоча2925
О.П. Буйницька - Інформаційні технології та технічні засоби навчання2923
В.В. Зарицька - Психологія. Вступ до спеціальності2900
Т.В. Гладких - Фінансовий облік2893
О.А. Лятамбор - ринок фінансових послуг. теорія і практика2887
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка2886
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера2871
Скороходов В.А. - Автоматизоване робоче місце менеджера2866
Л.Т. Левчук - Естетика2864
В.Д. Лихвар - Культурология2842
О.Р. Малхазов - Психологія праці2835
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. міжнародний досвід та практика україни2835
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 12815
О.Д. Данілов - Фінанси підприємств2815
В.Б. Гарін - Історія України2806
Т.Д. Косова - Центральний банк і грошово-кредитна політика2798
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці2797
В.І. Амелькін - Технічна творчість учнів2795
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини2794
В.А. Рульєв - Менеджмент2775
В.М. Порохня - Стратегічне управління2769
В.Ф.Роль - Фінансове право2766
С.Д. Максименко - Загальна психологія2751
С.В. Несинової - Господарське право України2750
Є.Ш.Шара - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях2745
Г.В. Блакита - Бухгалтерський облік2737
Б.М. Ярчук - планування ветеринарних заходів2729
О.Я. Базілінська - Макроекономіка2726
В.П. Косарчук - Оподаткування в україні2724
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка2717
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах2715
А.В.Базилюк - Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень2712
В.П. Бралатан - Професійна етика2706
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право2694
А.Т. Опря - Статистика2691
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення2688
С.М. Еш - Фінансовий ринок2681
О.В. Волкова - Ринок праці2677
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії2675
О.Д.Данілов - Фінанси підприємств2662
О.В. Колесников - Ціноутворення2662
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни2650
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2641
П. Яковлев - Економіка торгівлі2639
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка2632
Г.О. Бірта - Товарознавство мьяса2614
В.Й. Бочелюк - Психологія людини з обмеженими можливостями2606
І.А. Волкова - Бухгалтерський облік у банках2602
М. Тарасевич - національна економіка2601
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності2589
Л.І. Нечаюк - Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент2588
І.О. Дудла - Захист прав споживачів2586
С.М. Шамян - Барна справа2565
М.П. Мальська - Організація та планування діяльності туристичних підприємств теорія та практика2553
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки2553
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури 20 століття2547
В.І. Свистун - Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності2544
В.В. Москаленко - Психологія соціального впливу2531
А.В. Кофанов - Криміналістика. питання і відповіді2529
Летута Т. М. - Методи визначення фальсифікації товарів2509
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність2498
М.С. Кривченко - Банківські операції2489
П.К. Бечко - Місцеві фінанси2481
Н.І. Гончарова - Документаційне забезпечення менеджменту2476
Л.І.Мозговий - Релігієзнавство2475
Ю.Є. Петруні - Прийняття управлінських рішень2466
П.П. Микитюк - Інноваційний менеджмент 2462
І.В. Хохлова - Кримінальне право України2459
О.В. Колесников - Основи наукових досліджень2457
Юрій М.Ф., Ж.С. Труфіна - Бухгалтерський облік в галузях національної економіки2435
О.П. Чукурна - Маркетингова цінова політика2424
І.В. Сирохман - Якість і безпечність зерноборошняних продуктів2412
С.П. Гриценко - Латинська мова2403
М.М. Кім - Національна економіка2401
Н.Я. Наливайко - Інфоматика2399
В.Я. Голюк - Міжнародні фінансові відносини2389
О.В. Бондар - Ситуаційний менеджмент2385
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу2380
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень2380
О.А. Кириченка - Казначейство банку2375
Е.А. Подольская - Культурология2370
П.С Атаманчук - Безпека життєдіяльності2357
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку2345
О.М.Кокун - Психофізіологія2334
М.А. Окландер - Маркетингова цінова політика2331
І.І. Вініченко - Макроекономіка2328
В.Я. Білоцерківський - Історія україни2327
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів2327
В.І Антонік - Анатомія фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури2322
О.Новик - Історія української літератури. давньої2317
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти2313
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси2301
І.І. Дахна - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності2300
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства2288
Н.А. Колотілова - Риторика2285
В.І. Савич - Економічна теорія2270
Т.П. Грабар - Психологія управління2268
С.І. Селецький - Кримінальне право України2266
Л.І. Чулінда - Правознавство2261
О.В. Зверєва - Захист прав споживачів2260
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції2259
В.Ф. Пасенко - Збірник рецептур2245
М.Д.Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2244
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський управлінський облік2236
И.М. Стариков - Психология взаимопонимания в конкретных ситуациях2229
Х.О. Засадна - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі2227
С.М. Попова - Податкове право2222
А.П. Шеремет - Земельне право україни2221
О.О. Шевченко - Історія економіки та економічної думки сучасні економічні теорії2202
М.С. Дорошко - Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД2175
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2171
В.Й. Бочелюк - Юридична психологія2156
Ю.А. Вериги - Бухгалтерський облік2150
Л.І. Михайлова - Організація та проектування логістичних систем2144
С.Б. Єгоричева - Банківські іновації2140
Ю.В. Корнєєв - Земельне право2138
Л.М.Попова - Казначейська справа2136
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2132
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2116
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2114
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва2097
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2096
О.І. Кепко - Інженерна та компьютерна графіка2089
М.Х. Корецький - Економічна теорія2085
Колесніков Г.О. - Менеджерський словник2084
І.А. Волкова - Фінансовий облік2067
Г.П. Табачук - Фінансовий облік у бланках2064
Л.М. Демиденко - Податкова система2061
Ю.Г. Козак - Міжнародні фінанси2059
М.І. Романова - Основи банківської справи2049
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2047
Сіверс В.А. - Прикладна етика2011
Ю.В. Ващенко - Банківське право2003
В.Ф. Роль - Фінансове право1999
Г.М. Франчук - Основи охорони праці1992
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах1980
О.П. Мягченко - Безпека життєдіяльності людини та суспільства1974
Л.П. Червінська - Економіка праці1968
М.Ф. Юрій, Е.П. Абрамович - Релігієзнавство1968
Л.В. Пешук - Біохімія та технологія оліє-жирової сировини1960
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками1955
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії1943
Л.А. Козак - Введення до спеціальності1925
Л.П. Коваленко - Промисловий маркетинг1921
М.О. Мацелик - Земельне право1919
Н.П. Бухонька - Основи будови і компьютерного дизайну трикотажу1916
О.А. Кондрашихина - Дифференциальная психология1915
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми1914
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління1905
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку1902
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство1894
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу1893
В.В. Божкова - Реклама та стимулювання збуту1882
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою1879
Р.О. Додонов - Релігієзнавство1868
П.А. Рудик - Коментар до конституційних змін1860
Л.І. Юрченко - Екологія1859
М.Ф. Юрій - Бюджетний менеджмент1857
Г.О.Бірта - Товарознавча характеристика продукції свинарства1841
М.І. Белявцева - Маркетенговий менеджмент1834
В.В. Македон - Бізнес планування1820
І.О. Лютий - Банківський маркетинг1813
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень1810
В.М. Комарницький - Екологічне право1788
Андреева Т.О. - Введение в философию1784
М.Д. Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності1774
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні1770
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів1767
А.В. Лишиленко - Бухгалтерскии учет1764
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія1762
П.В. Хряпінський - Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України1727
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності1724
В. Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства1720
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою1690
І.І. Дахно - Ділова карєра1684
Сорокіна С.В. - Митна справа1677
Юрій М.Ф. - Культурознавство1677
О.А. Черепєхіна - Психологія спорту1668
М.М. Дякович - Електронні реєстри в діяльності нотаріусів україни. практичний посібник1665
В.Н. Парсяк - Ринок цінних паперів1648
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві1642
М.П.Сарнацький, М.Ф. Юрій - Логіка1628
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства1614
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів1600
Дубініна А.А. - митна справа1599
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства1572
І.І. Дахно - Історія держави і права1569
Юрій М.Ф. - Культурологія1566
І.Б. Маркович - Трансформація промисловостів системі глобальних викликів. Організаційно-мережеві зміни та конкурентно-інноваційні виміри1564
І.І. Дахно - Ділова карьєра1459