Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу21829
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства16292
Л.В.Балабанова - Управління персоналом15534
Є.І. Орлова - Харчові технології12243
Т.В. Дуткевич - Дитяча психологія12178
Г.Й.Давиденко - Історія Зарубіжної Літератури ХХ століття11724
А.Й. капська - Соціальна педагогіка10745
Ю.В. Журик - Антимонопольно-конкурентне право України10525
І.А. Волкова - Облік зовнішньоекономічної діяльності10443
О.Б. Столяренко - Психологія особистості10358
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік10180
О.Ю Павлова - Історія Української культури9957
О.І. Шалева - Електронна комерція9610
В.Ф.Дороз - Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах9359
А.Є. Конверського - Основи методології та організації наукових досліджень9077
Н.М Зубар - Основи фізіології та гігієни харчування8868
О.Р.Малхазов - Психологія праці8815
П.О. Капустенко - Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах8720
П.Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки8375
Л. В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів8339
М.Г. Михайлов - Бухгалтерський облік у бюджетних установах8246
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ 8059
Г. Онуфрієнко - Науковий стиль української мови7937
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн7891
А.В. Шегда - Економіка підприємства7870
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу7835
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація7792
С.Л.Ковтюх - Репетитор правопису7748
Л.І.Скібіцька - Конфліктологія7588
В.Й.Бочелюк - Психологія7453
П.П.Шляхтун - Політологія7344
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність7332
О.П. Сергєєнкова - Вікова психологія7283
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7142
М.Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії6990
О.М. Чайка - Історія зарубіжної літератури 19 початку 20ст6888
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України6792
Савчук В.К. - Економічна теорія6784
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність6730
Л.Т. Левчук - Історія світової культури6698
С.Б. Ільіна - Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика6620
С.І.Дробязко, Т.М.Козир, С.Б.Холод - Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу6611
Т.В. Дуткевич - Практична психологія6586
Донець Л.І. - Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків6539
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях6359
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6205
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит5967
В.М. Шоботов - Цивільна оборона5956
А.А. Дудніков - Основи стандартизації. допуски. посадки і технічні вимірювання5945
Ф.М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології5914
І.О. Толок - Латинська мова5743
Т.А. Говорушко - Страхові послуги5723
Н.І. Грінчак - Історія зарубіжної літератури 20 століття5676
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності5644
Н.О.Лисенко - Українська мова для іноземних студентів5632
С.М. Гончаров - Практикум з маркетингу5581
І.В. Сирохман - Асортимент і якість кондитерських виробів5447
В.І. Захарченко - Інноваційний менеджмент теорія і практика а в умовах трансформації5388
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5368
Є.Ю.Шара - Бухгалтерський фінансовий та податковий облікк5308
В.М.Кислий - Логістика. Теорія та практика5232
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу5143
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія5083
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5063
К.А. Рябець - Екологічне право України4948
Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях4933
О.І. Момот - менеджмент якості та елементи системи якості4927
С.П. Гриценко - Латинська мова для студентів-агробіологів4916
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства4911
Л.В. Гуцаленко - Судово-бухгалтерська експертиза4892
І.Л. Сазонець - Інвестування4865
В.І. Ганін - Основи банківської справи4862
Старостенко А.Г. - Міжнародний менеджмент4839
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини4838
Редько О.Ю. - Аудит. Основи державного, незалежного професійного внутрішнього аудиту4806
Гриценко Т.Б - Культурологія4773
В.В. Павлюк - Контроль і ревізія4769
О.М. Сумець - Основи операційного менеджменту. теоритичний аспект та практичні завдання4765
В.Г. Кремень - Теорія і практика іноваційної діяльності4736
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту4726
А.І. Мокій - Міжнародні організації4690
П.В.Круш - Гроші та кредит4680
Коломоєць Т.О. - Адміністративне право4675
О.П. Сергєєнко - Загальна психологія4674
В.В. Кузнецов - Кримінальне право України4673
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси4669
І.О. Лютого - Податкова система4643
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка4608
Ю.Г. Козак - Правове регламентування4586
Н.В. Дібрівська - Основи наукових досліджень і технічної творчості4507
Н.М.Зубар - Логістика у ресторанному господарстві4452
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах4447
Л.М. Попова - Казначейська справа4445
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості4432
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна4423
В.І.Лубський - Релігієзнавство4405
В.Г. Грибан - Охорона праці4382
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4207
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4200
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4127
М.В. Мальчик - Фінансова статистика4103
С.Г. кузьменко - Міжнародне приватне право4075
М.В. Левківський - Історія педагогіки4053
І.В Бойчук - Інтернет в маркетингу4010
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології3993
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент3960
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств3957
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика3935
І.Г. Дробінка - Політологія3899
В.В.Божкова - Реклама та стимулювання збуту3884
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях3869
І.І. Цигилик - Основи підприємництва3845
О. П. Мягченко - Основи екології3824
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації3822
І.І. Марунич - Ділове спілкування та культура мовлення3816
Т.Д. Косова - Банківські операції3799
І.В. Жолнер - Фінансовий облік3786
Віра Потєхіна - Інтелектуальна власність3779
Г.Я. Круль - основи готельної справи3779
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств3777
Л.О. Сандюк - Основи культурології3774
Т.В. Іванова - Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування3762
Н.І. Машина - Міжнародне страхування3752
О.В. Калініченко - Макроекономіка3739
В.П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія3730
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку3726
О.М. Кокун - Психофізіологія3722
А.І.Щетинін - Політична економія3714
Є.А. Подольська - Філософія3684
Л.В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза мьяса та мьясних продуктів3669
А.В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу3661
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування3658
І.Є. Давидович - Контролінг3614
С.О. Левицька - Організація обліку3598
Р. Кацавець - Мова у професії юриста3593
Юрій М.Ф. - Соціологія в питаннях і відповідях3580
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій3570
Т.П. Яхно - Конфліктологія та теорія переговорів3562
Юрій М.Ф. - Філософія3547
М.С. Дорош - Менеджмент сервісу теорія та практика3531
В.К. орлова - Фінансовий облік3500
В. Молдован - Юридичний практикум. Кримінальний процес. Судова риторика3471
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури 20 століття3469
Л.М. Нікітіна - Вступ до філософії3451
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання3448
Л.І. Скібіцька - Діловодство3415
С.С. Черниш - Економічний аналіз3413
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика3365
О.О. Євтух - Фінансовий менеджмент3360
В.В. Зарицька - Психологія. Вступ до спеціальності3343
В.І. Юдін - Основи роботи в Microsoft Excel XP3329
О.С. Мазур - Цивільне право україни3328
Г.В. Мисака - Бухгалтерський облік3306
О.П. Буйницька - Інформаційні технології та технічні засоби навчання3303
В.Г. Грибан - Валеологія3290
З.В. Кузіна - Облік у галузях економіки3288
І.Л. Михайлин - Основи журналістики3288
А. І. Щетинін - Гроші та кредит3263
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3238
О.М. Томашевський - Інформаційні технології та моделювання бізнес процесів3234
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3226
М.Ф. Юрій - Історія України3220
В.Е.Теліпко - Юридичний путівник споживоча3218
Л.І. Скібіцька - Лідерство та стиль роботи менеджера3217
В.И.Бочелюк - Психологія Спорту3214
Азарян О.М. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари3200
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера3196
О.А. Лятамбор - ринок фінансових послуг. теорія і практика3186
Скороходов В.А. - Автоматизоване робоче місце менеджера3185
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. міжнародний досвід та практика україни3181
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3166
Т.В. Гладких - Фінансовий облік3166
О.Р. Малхазов - Психологія праці3149
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни3149
О.В. Зверєва - Захист прав споживачів3133
Л.Т. Левчук - Естетика3130
В.Ф.Роль - Фінансове право3121
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3121
А.Т. Опря - Статистика3117
О.Д. Данілов - Фінанси підприємств3105
Т.Д. Косова - Центральний банк і грошово-кредитна політика3099
С.Д. Максименко - Загальна психологія3093
В.Д. Лихвар - Культурология3091
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13087
В.І. Амелькін - Технічна творчість учнів3079
В.П. Бралатан - Професійна етика3078
В.А. Рульєв - Менеджмент3069
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3050
В.Б. Гарін - Історія України3045
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право3044
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3039
О.В. Волкова - Ринок праці3030
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3023
Б.М. Ярчук - планування ветеринарних заходів3022
О.В. Колесников - Ціноутворення3017
С.В. Несинової - Господарське право України3014
В.М. Порохня - Стратегічне управління3011
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3009
Є.Ш.Шара - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях3006
А.В.Базилюк - Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень3005
В.В. Москаленко - Психологія соціального впливу2996
Г.В. Блакита - Бухгалтерський облік2994
С.М. Шамян - Барна справа2994
В.П. Косарчук - Оподаткування в україні2989
Л.І. Нечаюк - Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент2976
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії2952
С.М. Еш - Фінансовий ринок2949
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка2943
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення2937
П. Яковлев - Економіка торгівлі2937
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2914
О.Д.Данілов - Фінанси підприємств2911
В.Й. Бочелюк - Психологія людини з обмеженими можливостями2910
І.А. Волкова - Бухгалтерський облік у банках2910
Г.О. Бірта - Товарознавство мьяса2907
І.О. Дудла - Захист прав споживачів2906
М. Тарасевич - національна економіка2889
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності2886
П.П. Микитюк - Інноваційний менеджмент 2857
М.П. Мальська - Організація та планування діяльності туристичних підприємств теорія та практика2855
Юрій М.Ф., Ж.С. Труфіна - Бухгалтерський облік в галузях національної економіки2835
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки2820
Летута Т. М. - Методи визначення фальсифікації товарів2799
А.В. Кофанов - Криміналістика. питання і відповіді2790
В.І. Свистун - Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності2782
Ю.Є. Петруні - Прийняття управлінських рішень2781
Н.І. Гончарова - Документаційне забезпечення менеджменту2766
І.В. Хохлова - Кримінальне право України2751
М.С. Кривченко - Банківські операції2744
Л.І.Мозговий - Релігієзнавство2741
П.К. Бечко - Місцеві фінанси2738
О.В. Колесников - Основи наукових досліджень2728
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність2725
І.В. Сирохман - Якість і безпечність зерноборошняних продуктів2722
Н.Я. Наливайко - Інфоматика2703
С.П. Гриценко - Латинська мова2683
О.П. Чукурна - Маркетингова цінова політика2675
М.М. Кім - Національна економіка2657
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу2644
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень2644
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку2640
Е.А. Подольская - Культурология2630
В.Я. Голюк - Міжнародні фінансові відносини2629
О.В. Бондар - Ситуаційний менеджмент2628
О.А. Кириченка - Казначейство банку2625
П.С Атаманчук - Безпека життєдіяльності2583
А.П. Шеремет - Земельне право україни2580
В.Ф. Пасенко - Збірник рецептур2577
О.Новик - Історія української літератури. давньої2574
В.Я. Білоцерківський - Історія україни2573
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти2573
М.А. Окландер - Маркетингова цінова політика2566
В.І Антонік - Анатомія фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури2565
І.І. Вініченко - Макроекономіка2565
О.М.Кокун - Психофізіологія2556
Т.П. Грабар - Психологія управління2556
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів2551
І.І. Дахна - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності2542
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси2534
Ю.В. Корнєєв - Земельне право2522
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський управлінський облік2520
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства2518
С.І. Селецький - Кримінальне право України2511
Н.А. Колотілова - Риторика2511
Л.І. Чулінда - Правознавство2506
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва2504
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції2502
Х.О. Засадна - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі2497
В.І. Савич - Економічна теорія2493
М.Д.Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2464
И.М. Стариков - Психология взаимопонимания в конкретных ситуациях2459
О.О. Шевченко - Історія економіки та економічної думки сучасні економічні теорії2438
В.Й. Бочелюк - Юридична психологія2438
Л.І. Михайлова - Організація та проектування логістичних систем2436
С.М. Попова - Податкове право2428
Л.М.Попова - Казначейська справа2423
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2412
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2400
Ю.А. Вериги - Бухгалтерський облік2398
М.С. Дорошко - Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД2392
С.Б. Єгоричева - Банківські іновації2389
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2348
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2341
М.Х. Корецький - Економічна теорія2321
Колесніков Г.О. - Менеджерський словник2319
О.І. Кепко - Інженерна та компьютерна графіка2316
І.А. Волкова - Фінансовий облік2312
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2311
Г.П. Табачук - Фінансовий облік у бланках2296
Ю.Г. Козак - Міжнародні фінанси2290
М.І. Романова - Основи банківської справи2285
Л.М. Демиденко - Податкова система2284
О.А. Кондрашихина - Дифференциальная психология2260
М.Ф. Юрій, Е.П. Абрамович - Релігієзнавство2257
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2246
Г.М. Франчук - Основи охорони праці2245
Сіверс В.А. - Прикладна етика2240
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2238
Ю.В. Ващенко - Банківське право2237
Л.В. Пешук - Біохімія та технологія оліє-жирової сировини2226
Л.П. Червінська - Економіка праці2218
О.П. Мягченко - Безпека життєдіяльності людини та суспільства2216
В.Ф. Роль - Фінансове право2213
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2189
Л.А. Козак - Введення до спеціальності2188
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2185
Н.П. Бухонька - Основи будови і компьютерного дизайну трикотажу2180
М.О. Мацелик - Земельне право2163
Л.П. Коваленко - Промисловий маркетинг2157
В.В. Македон - Бізнес планування2156
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2148
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2144
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2141
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2139
М.Ф. Юрій - Бюджетний менеджмент2128
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2126
В.В. Божкова - Реклама та стимулювання збуту2126
П.А. Рудик - Коментар до конституційних змін2109
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство2084
Р.О. Додонов - Релігієзнавство2083
В. Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства2083
М.І. Белявцева - Маркетенговий менеджмент2072
Л.І. Юрченко - Екологія2072
М.Д. Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2064
Г.О.Бірта - Товарознавча характеристика продукції свинарства2061
І.О. Лютий - Банківський маркетинг2045
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень2033
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2012
В.М. Комарницький - Екологічне право2008
А.В. Лишиленко - Бухгалтерскии учет2001
Андреева Т.О. - Введение в философию2000
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія1993
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні1977
І.І. Дахно - Ділова карєра1971
П.В. Хряпінський - Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України1965
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності1942
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою1914
Сорокіна С.В. - Митна справа1892
М.М. Дякович - Електронні реєстри в діяльності нотаріусів україни. практичний посібник1885
М.П.Сарнацький, М.Ф. Юрій - Логіка1882
О.А. Черепєхіна - Психологія спорту1877
Юрій М.Ф. - Культурознавство1870
Дубініна А.А. - митна справа1861
В.Н. Парсяк - Ринок цінних паперів1861
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства1860
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві1853
І.Б. Маркович - Трансформація промисловостів системі глобальних викликів. Організаційно-мережеві зміни та конкурентно-інноваційні виміри1824
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів1813
Юрій М.Ф. - Культурологія1788
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства1786
І.І. Дахно - Історія держави і права1773
І.І. Дахно - Ділова карьєра1666