Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу21404
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства15915
Л.В.Балабанова - Управління персоналом15164
Є.І. Орлова - Харчові технології11784
Т.В. Дуткевич - Дитяча психологія11680
Г.Й.Давиденко - Історія Зарубіжної Літератури ХХ століття11378
А.Й. капська - Соціальна педагогіка10512
Ю.В. Журик - Антимонопольно-конкурентне право України10348
І.А. Волкова - Облік зовнішньоекономічної діяльності10247
О.Б. Столяренко - Психологія особистості10009
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік9960
О.І. Шалева - Електронна комерція9265
В.Ф.Дороз - Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах9123
О.Ю Павлова - Історія Української культури8847
Н.М Зубар - Основи фізіології та гігієни харчування8679
О.Р.Малхазов - Психологія праці8591
П.О. Капустенко - Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах8409
П.Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки8156
А.Є. Конверського - Основи методології та організації наукових досліджень8104
М.Г. Михайлов - Бухгалтерський облік у бюджетних установах8095
Л. В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів8084
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ 7758
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу7698
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн7683
Г. Онуфрієнко - Науковий стиль української мови7613
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація7556
С.Л.Ковтюх - Репетитор правопису7497
А.В. Шегда - Економіка підприємства7450
Л.І.Скібіцька - Конфліктологія7375
В.Й.Бочелюк - Психологія7282
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність7112
П.П.Шляхтун - Політологія7042
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7019
О.П. Сергєєнкова - Вікова психологія7008
О.М. Чайка - Історія зарубіжної літератури 19 початку 20ст6694
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України6603
Савчук В.К. - Економічна теорія6583
Л.Т. Левчук - Історія світової культури6534
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність6483
С.І.Дробязко, Т.М.Козир, С.Б.Холод - Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу6443
Т.В. Дуткевич - Практична психологія6436
С.Б. Ільіна - Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика6422
Донець Л.І. - Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків6282
М.Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії6193
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6070
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях5993
В.М. Шоботов - Цивільна оборона5801
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит5760
Ф.М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології5727
А.А. Дудніков - Основи стандартизації. допуски. посадки і технічні вимірювання5676
Т.А. Говорушко - Страхові послуги5534
І.О. Толок - Латинська мова5531
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності5491
Н.І. Грінчак - Історія зарубіжної літератури 20 століття5431
С.М. Гончаров - Практикум з маркетингу5363
Н.О.Лисенко - Українська мова для іноземних студентів5325
В.І. Захарченко - Інноваційний менеджмент теорія і практика а в умовах трансформації5252
І.В. Сирохман - Асортимент і якість кондитерських виробів5190
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5188
Є.Ю.Шара - Бухгалтерський фінансовий та податковий облікк5161
В.М.Кислий - Логістика. Теорія та практика5064
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу4987
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності4936
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія4910
Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях4771
О.І. Момот - менеджмент якості та елементи системи якості4771
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства4758
К.А. Рябець - Екологічне право України4749
В.І. Ганін - Основи банківської справи4701
І.Л. Сазонець - Інвестування4697
Редько О.Ю. - Аудит. Основи державного, незалежного професійного внутрішнього аудиту4696
Л.В. Гуцаленко - Судово-бухгалтерська експертиза4668
Старостенко А.Г. - Міжнародний менеджмент4644
Гриценко Т.Б - Культурологія4628
О.М. Сумець - Основи операційного менеджменту. теоритичний аспект та практичні завдання4618
В.В. Павлюк - Контроль і ревізія4603
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту4587
В.Г. Кремень - Теорія і практика іноваційної діяльності4579
А.І. Мокій - Міжнародні організації4559
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини4549
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси4547
П.В.Круш - Гроші та кредит4527
В.В. Кузнецов - Кримінальне право України4515
Коломоєць Т.О. - Адміністративне право4509
О.П. Сергєєнко - Загальна психологія4506
Ю.Г. Козак - Правове регламентування4479
І.О. Лютого - Податкова система4472
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка4437
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах4336
Н.В. Дібрівська - Основи наукових досліджень і технічної творчості4333
Н.М.Зубар - Логістика у ресторанному господарстві4321
Л.М. Попова - Казначейська справа4319
С.П. Гриценко - Латинська мова для студентів-агробіологів4315
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості4272
В.І.Лубський - Релігієзнавство4248
В.Г. Грибан - Охорона праці4243
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна4111
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4042
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4010
М.В. Мальчик - Фінансова статистика3964
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів3963
С.Г. кузьменко - Міжнародне приватне право3956
М.В. Левківський - Історія педагогіки3899
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології3871
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент3839
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств3823
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика3805
І.В Бойчук - Інтернет в маркетингу3798
І.Г. Дробінка - Політологія3772
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях3724
В.В.Божкова - Реклама та стимулювання збуту3706
О. П. Мягченко - Основи екології3699
Л.О. Сандюк - Основи культурології3652
І.І. Цигилик - Основи підприємництва3648
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації3646
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств3639
Віра Потєхіна - Інтелектуальна власність3638
І.В. Жолнер - Фінансовий облік3638
І.І. Марунич - Ділове спілкування та культура мовлення3634
Т.Д. Косова - Банківські операції3629
Т.В. Іванова - Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування3611
А.І.Щетинін - Політична економія3589
Н.І. Машина - Міжнародне страхування3589
О.М. Кокун - Психофізіологія3584
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку3583
В.П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія3583
Є.А. Подольська - Філософія3572
О.В. Калініченко - Макроекономіка3556
Г.Я. Круль - основи готельної справи3555
Л.В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза мьяса та мьясних продуктів3536
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування3530
Р. Кацавець - Мова у професії юриста3469
І.Є. Давидович - Контролінг3454
А.В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу3454
Т.П. Яхно - Конфліктологія та теорія переговорів3443
С.О. Левицька - Організація обліку3433
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій3427
Юрій М.Ф. - Філософія3424
В.К. орлова - Фінансовий облік3389
Юрій М.Ф. - Соціологія в питаннях і відповідях3384
М.С. Дорош - Менеджмент сервісу теорія та практика3380
Л.М. Нікітіна - Вступ до філософії3332
В. Молдован - Юридичний практикум. Кримінальний процес. Судова риторика3319
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання3269
Л.І. Скібіцька - Діловодство3264
О.О. Євтух - Фінансовий менеджмент3247
С.С. Черниш - Економічний аналіз3233
В.І. Юдін - Основи роботи в Microsoft Excel XP3219
О.С. Мазур - Цивільне право україни3210
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика3197
В.В. Зарицька - Психологія. Вступ до спеціальності3193
І.Л. Михайлин - Основи журналістики3186
Г.В. Мисака - Бухгалтерський облік3180
З.В. Кузіна - Облік у галузях економіки3169
В.Г. Грибан - Валеологія3150
А. І. Щетинін - Гроші та кредит3138
О.М. Томашевський - Інформаційні технології та моделювання бізнес процесів3125
М.Ф. Юрій - Історія України3125
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3124
О.П. Буйницька - Інформаційні технології та технічні засоби навчання3122
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3112
В.Е.Теліпко - Юридичний путівник споживоча3100
Л.І. Скібіцька - Лідерство та стиль роботи менеджера3097
В.И.Бочелюк - Психологія Спорту3096
Азарян О.М. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари3082
Скороходов В.А. - Автоматизоване робоче місце менеджера3048
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера3046
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3040
О.Р. Малхазов - Психологія праці3038
Т.В. Гладких - Фінансовий облік3037
О.А. Лятамбор - ринок фінансових послуг. теорія і практика3021
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. міжнародний досвід та практика україни3015
Л.Т. Левчук - Естетика2994
В.Д. Лихвар - Культурология2972
О.Д. Данілов - Фінанси підприємств2959
В.Ф.Роль - Фінансове право2953
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 12951
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини2948
В.І. Амелькін - Технічна творчість учнів2945
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни2943
С.Д. Максименко - Загальна психологія2941
В.Б. Гарін - Історія України2939
Т.Д. Косова - Центральний банк і грошово-кредитна політика2939
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці2936
В.А. Рульєв - Менеджмент2918
А.Т. Опря - Статистика2913
О.Я. Базілінська - Макроекономіка2912
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка2909
В.П. Бралатан - Професійна етика2904
В.М. Порохня - Стратегічне управління2902
С.В. Несинової - Господарське право України2895
О.В. Волкова - Ринок праці2895
Є.Ш.Шара - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях2893
А.В.Базилюк - Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень2886
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах2883
О.В. Колесников - Ціноутворення2879
Г.В. Блакита - Бухгалтерський облік2873
Б.М. Ярчук - планування ветеринарних заходів2870
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право2870
В.П. Косарчук - Оподаткування в україні2858
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії2840
С.М. Шамян - Барна справа2829
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення2826
С.М. Еш - Фінансовий ринок2814
О.Д.Данілов - Фінанси підприємств2808
Л.І. Нечаюк - Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент2801
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка2798
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2797
П. Яковлев - Економіка торгівлі2788
В.Й. Бочелюк - Психологія людини з обмеженими можливостями2787
І.А. Волкова - Бухгалтерський облік у банках2787
М. Тарасевич - національна економіка2768
І.О. Дудла - Захист прав споживачів2767
Г.О. Бірта - Товарознавство мьяса2763
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності2752
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури 20 століття2742
М.П. Мальська - Організація та планування діяльності туристичних підприємств теорія та практика2737
В.В. Москаленко - Психологія соціального впливу2721
О.В. Зверєва - Захист прав споживачів2710
П.П. Микитюк - Інноваційний менеджмент 2699
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки2695
Юрій М.Ф., Ж.С. Труфіна - Бухгалтерський облік в галузях національної економіки2691
Летута Т. М. - Методи визначення фальсифікації товарів2680
В.І. Свистун - Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності2679
А.В. Кофанов - Криміналістика. питання і відповіді2668
Ю.Є. Петруні - Прийняття управлінських рішень2652
М.С. Кривченко - Банківські операції2633
Л.І.Мозговий - Релігієзнавство2629
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність2629
І.В. Хохлова - Кримінальне право України2628
П.К. Бечко - Місцеві фінанси2622
Н.І. Гончарова - Документаційне забезпечення менеджменту2615
О.В. Колесников - Основи наукових досліджень2612
І.В. Сирохман - Якість і безпечність зерноборошняних продуктів2588
Н.Я. Наливайко - Інфоматика2584
О.П. Чукурна - Маркетингова цінова політика2575
С.П. Гриценко - Латинська мова2561
М.М. Кім - Національна економіка2539
В.Я. Голюк - Міжнародні фінансові відносини2536
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень2530
О.В. Бондар - Ситуаційний менеджмент2526
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу2522
Е.А. Подольская - Культурология2519
О.А. Кириченка - Казначейство банку2514
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку2505
П.С Атаманчук - Безпека життєдіяльності2488
В.І Антонік - Анатомія фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури2474
В.Я. Білоцерківський - Історія україни2467
О.М.Кокун - Психофізіологія2464
О.Новик - Історія української літератури. давньої2464
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти2464
І.І. Вініченко - Макроекономіка2463
М.А. Окландер - Маркетингова цінова політика2460
В.Ф. Пасенко - Збірник рецептур2443
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів2438
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси2434
І.І. Дахна - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності2432
Т.П. Грабар - Психологія управління2425
А.П. Шеремет - Земельне право україни2422
Н.А. Колотілова - Риторика2414
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства2410
С.І. Селецький - Кримінальне право України2402
В.І. Савич - Економічна теорія2400
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції2396
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський управлінський облік2396
Х.О. Засадна - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі2386
Л.І. Чулінда - Правознавство2385
И.М. Стариков - Психология взаимопонимания в конкретных ситуациях2355
М.Д.Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2355
Ю.В. Корнєєв - Земельне право2352
С.М. Попова - Податкове право2337
О.О. Шевченко - Історія економіки та економічної думки сучасні економічні теорії2335
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва2331
Л.І. Михайлова - Організація та проектування логістичних систем2314
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2310
Л.М.Попова - Казначейська справа2308
В.Й. Бочелюк - Юридична психологія2308
М.С. Дорошко - Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД2300
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2289
Ю.А. Вериги - Бухгалтерський облік2289
С.Б. Єгоричева - Банківські іновації2268
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2244
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2238
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2221
О.І. Кепко - Інженерна та компьютерна графіка2213
М.Х. Корецький - Економічна теорія2210
Колесніков Г.О. - Менеджерський словник2208
І.А. Волкова - Фінансовий облік2205
Г.П. Табачук - Фінансовий облік у бланках2205
М.І. Романова - Основи банківської справи2181
Ю.Г. Козак - Міжнародні фінанси2176
Л.М. Демиденко - Податкова система2176
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2158
Ю.В. Ващенко - Банківське право2140
Г.М. Франчук - Основи охорони праці2139
Сіверс В.А. - Прикладна етика2129
Л.В. Пешук - Біохімія та технологія оліє-жирової сировини2127
М.Ф. Юрій, Е.П. Абрамович - Релігієзнавство2126
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2124
О.П. Мягченко - Безпека життєдіяльності людини та суспільства2112
В.Ф. Роль - Фінансове право2111
О.А. Кондрашихина - Дифференциальная психология2109
Л.П. Червінська - Економіка праці2105
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2087
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2086
Л.А. Козак - Введення до спеціальності2076
Н.П. Бухонька - Основи будови і компьютерного дизайну трикотажу2068
Л.П. Коваленко - Промисловий маркетинг2056
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2047
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2046
М.О. Мацелик - Земельне право2042
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2035
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2033
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2020
В.В. Македон - Бізнес планування2005
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство2002
М.Ф. Юрій - Бюджетний менеджмент2002
П.А. Рудик - Коментар до конституційних змін1994
В.В. Божкова - Реклама та стимулювання збуту1986
Р.О. Додонов - Релігієзнавство1982
Л.І. Юрченко - Екологія1975
Г.О.Бірта - Товарознавча характеристика продукції свинарства1970
М.І. Белявцева - Маркетенговий менеджмент1959
І.О. Лютий - Банківський маркетинг1927
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень1926
М.Д. Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності1923
В. Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства1920
Андреева Т.О. - Введение в философию1915
В.М. Комарницький - Екологічне право1914
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія1903
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів1901
А.В. Лишиленко - Бухгалтерскии учет1891
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні1884
І.І. Дахно - Ділова карєра1876
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності1843
П.В. Хряпінський - Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України1840
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою1815
Сорокіна С.В. - Митна справа1796
М.М. Дякович - Електронні реєстри в діяльності нотаріусів україни. практичний посібник1794
О.А. Черепєхіна - Психологія спорту1791
Юрій М.Ф. - Культурознавство1786
М.П.Сарнацький, М.Ф. Юрій - Логіка1774
В.Н. Парсяк - Ринок цінних паперів1765
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві1747
І.Б. Маркович - Трансформація промисловостів системі глобальних викликів. Організаційно-мережеві зміни та конкурентно-інноваційні виміри1723
Дубініна А.А. - митна справа1720
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів1716
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства1715
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства1688
І.І. Дахно - Історія держави і права1684
Юрій М.Ф. - Культурологія1677
І.І. Дахно - Ділова карьєра1584