Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу23010
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства17489
Л.В.Балабанова - Управління персоналом16734
Т.В. Дуткевич - Дитяча психологія13600
Є.І. Орлова - Харчові технології13558
О.Ю Павлова - Історія Української культури13492
Г.Й.Давиденко - Історія Зарубіжної Літератури ХХ століття12763
А.Й. капська - Соціальна педагогіка11510
О.Б. Столяренко - Психологія особистості11499
Ю.В. Журик - Антимонопольно-конкурентне право України11096
І.А. Волкова - Облік зовнішньоекономічної діяльності11018
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік10855
О.І. Шалева - Електронна комерція10789
А.В. Шегда - Економіка підприємства10499
В.Ф.Дороз - Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах10099
Н.М Зубар - Основи фізіології та гігієни харчування9862
А.Є. Конверського - Основи методології та організації наукових досліджень9828
Г. Онуфрієнко - Науковий стиль української мови9798
М.Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії9746
П.О. Капустенко - Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах9742
О.Р.Малхазов - Психологія праці9603
Л. В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів9242
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ 9177
М.Г. Михайлов - Бухгалтерський облік у бюджетних установах9048
П.Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки8954
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація8734
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн8554
С.Л.Ковтюх - Репетитор правопису8490
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8370
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність8248
О.П. Сергєєнкова - Вікова психологія8244
Л.І.Скібіцька - Конфліктологія8237
Л.Т. Левчук - Історія світової культури8052
П.П.Шляхтун - Політологія8029
В.Й.Бочелюк - Психологія7994
С.П. Гриценко - Латинська мова для студентів-агробіологів7986
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7657
А.А. Дудніков - Основи стандартизації. допуски. посадки і технічні вимірювання7626
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України7577
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях7498
О.М. Чайка - Історія зарубіжної літератури 19 початку 20ст7494
Т.В. Дуткевич - Практична психологія7441
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність7400
Савчук В.К. - Економічна теорія7330
С.І.Дробязко, Т.М.Козир, С.Б.Холод - Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу7314
С.Б. Ільіна - Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика7226
Донець Л.І. - Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків7192
Н.О.Лисенко - Українська мова для іноземних студентів6847
І.В. Сирохман - Асортимент і якість кондитерських виробів6791
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6676
В.М. Шоботов - Цивільна оборона6670
І.О. Толок - Латинська мова6647
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит6542
С.М. Гончаров - Практикум з маркетингу6497
Ф.М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології6486
Н.І. Грінчак - Історія зарубіжної літератури 20 століття6383
Т.А. Говорушко - Страхові послуги6309
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності6162
В.М.Кислий - Логістика. Теорія та практика5910
В.І. Захарченко - Інноваційний менеджмент теорія і практика а в умовах трансформації5904
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5893
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія5818
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу5805
Є.Ю.Шара - Бухгалтерський фінансовий та податковий облікк5800
Л.В. Гуцаленко - Судово-бухгалтерська експертиза5640
К.А. Рябець - Екологічне право України5615
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5591
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна5560
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5552
О.І. Момот - менеджмент якості та елементи системи якості5540
І.Л. Сазонець - Інвестування5474
О.М. Сумець - Основи операційного менеджменту. теоритичний аспект та практичні завдання5456
Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях5438
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5435
В.І. Ганін - Основи банківської справи5417
В.В. Павлюк - Контроль і ревізія5386
Старостенко А.Г. - Міжнародний менеджмент5349
В.Г. Кремень - Теорія і практика іноваційної діяльності5321
О.П. Сергєєнко - Загальна психологія5306
І.О. Лютого - Податкова система5255
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту5236
Редько О.Ю. - Аудит. Основи державного, незалежного професійного внутрішнього аудиту5227
Гриценко Т.Б - Культурологія5204
А.І. Мокій - Міжнародні організації5200
П.В.Круш - Гроші та кредит5177
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси5157
Коломоєць Т.О. - Адміністративне право5123
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка5090
В.В. Кузнецов - Кримінальне право України5087
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості5024
Н.В. Дібрівська - Основи наукових досліджень і технічної творчості4960
Н.М.Зубар - Логістика у ресторанному господарстві4924
Ю.Г. Козак - Правове регламентування4903
В.Г. Грибан - Охорона праці4843
Л.М. Попова - Казначейська справа4827
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах4797
В.І.Лубський - Релігієзнавство4771
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4730
С.Г. кузьменко - Міжнародне приватне право4635
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4632
М.В. Мальчик - Фінансова статистика4612
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4549
М.В. Левківський - Історія педагогіки4510
І.В Бойчук - Інтернет в маркетингу4456
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4431
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4414
В.В.Божкова - Реклама та стимулювання збуту4387
Г.Я. Круль - основи готельної справи4372
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації4367
А.В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу4360
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4359
І.І. Марунич - Ділове спілкування та культура мовлення4353
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент4328
І.Г. Дробінка - Політологія4310
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4305
О.В. Зверєва - Захист прав споживачів4303
В.В. Зарицька - Психологія. Вступ до спеціальності4242
О.В. Калініченко - Макроекономіка4237
Т.В. Іванова - Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування4229
О. П. Мягченко - Основи екології4228
Т.Д. Косова - Банківські операції4216
Юрій М.Ф. - Філософія4214
І.В. Жолнер - Фінансовий облік4207
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях4204
Л.О. Сандюк - Основи культурології4181
О.М. Кокун - Психофізіологія4169
Н.І. Машина - Міжнародне страхування4167
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств4150
В.П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія4134
А.І.Щетинін - Політична економія4117
Віра Потєхіна - Інтелектуальна власність4114
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку4106
Юрій М.Ф. - Соціологія в питаннях і відповідях4087
І.Є. Давидович - Контролінг4068
Є.А. Подольська - Філософія4067
Л.В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза мьяса та мьясних продуктів4060
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування4024
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій4018
Р. Кацавець - Мова у професії юриста4009
О.М. Томашевський - Інформаційні технології та моделювання бізнес процесів4006
С.О. Левицька - Організація обліку3992
Т.П. Яхно - Конфліктологія та теорія переговорів3981
В. Молдован - Юридичний практикум. Кримінальний процес. Судова риторика3961
Л.М. Нікітіна - Вступ до філософії3941
А.Т. Опря - Статистика3935
В.К. орлова - Фінансовий облік3928
М.С. Дорош - Менеджмент сервісу теорія та практика3925
С.С. Черниш - Економічний аналіз3908
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика3868
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури 20 століття3852
Л.І. Скібіцька - Діловодство3834
О.П. Буйницька - Інформаційні технології та технічні засоби навчання3833
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання3833
С.Д. Максименко - Загальна психологія3819
В.І. Юдін - Основи роботи в Microsoft Excel XP3765
В.Г. Грибан - Валеологія3759
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни3723
О.С. Мазур - Цивільне право україни3704
О.О. Євтух - Фінансовий менеджмент3699
Г.В. Мисака - Бухгалтерський облік3686
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3651
М.Ф. Юрій - Історія України3642
І.Л. Михайлин - Основи журналістики3633
З.В. Кузіна - Облік у галузях економіки3629
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера3628
В.Е.Теліпко - Юридичний путівник споживоча3621
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3619
Скороходов В.А. - Автоматизоване робоче місце менеджера3614
Л.І. Скібіцька - Лідерство та стиль роботи менеджера3612
А. І. Щетинін - Гроші та кредит3612
О.А. Лятамбор - ринок фінансових послуг. теорія і практика3603
О.Д. Данілов - Фінанси підприємств3596
Азарян О.М. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари3590
С.М. Шамян - Барна справа3587
Т.В. Гладких - Фінансовий облік3582
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. міжнародний досвід та практика україни3575
В.А. Рульєв - Менеджмент3557
В.И.Бочелюк - Психологія Спорту3548
В.П. Бралатан - Професійна етика3542
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка3539
Т.Д. Косова - Центральний банк і грошово-кредитна політика3523
В.Ф.Роль - Фінансове право3522
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3521
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3518
Л.І. Нечаюк - Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент3518
О.В. Колесников - Ціноутворення3496
Л.Т. Левчук - Естетика3491
В.І. Амелькін - Технічна творчість учнів3483
О.В. Волкова - Ринок праці3483
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3482
В.В. Москаленко - Психологія соціального впливу3470
О.Р. Малхазов - Психологія праці3459
С.М. Еш - Фінансовий ринок3453
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13450
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3438
Б.М. Ярчук - планування ветеринарних заходів3437
В.Д. Лихвар - Культурология3429
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3408
В.Б. Гарін - Історія України3396
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3374
Г.В. Блакита - Бухгалтерський облік3368
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення3367
П. Яковлев - Економіка торгівлі3366
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії3364
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право3364
В.М. Порохня - Стратегічне управління3360
В.П. Косарчук - Оподаткування в україні3358
А.В.Базилюк - Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень3348
В.Й. Бочелюк - Психологія людини з обмеженими можливостями3344
С.В. Несинової - Господарське право України3336
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності3332
Ю.Є. Петруні - Прийняття управлінських рішень3331
І.О. Дудла - Захист прав споживачів3331
І.В. Сирохман - Якість і безпечність зерноборошняних продуктів3317
М. Тарасевич - національна економіка3313
Є.Ш.Шара - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях3295
П.П. Микитюк - Інноваційний менеджмент 3278
І.А. Волкова - Бухгалтерський облік у банках3268
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління3262
Юрій М.Ф., Ж.С. Труфіна - Бухгалтерський облік в галузях національної економіки3256
О.Д.Данілов - Фінанси підприємств3247
Г.О. Бірта - Товарознавство мьяса3227
М.П. Мальська - Організація та планування діяльності туристичних підприємств теорія та практика3212
П.К. Бечко - Місцеві фінанси3208
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки3206
А.В. Кофанов - Криміналістика. питання і відповіді3185
І.В. Хохлова - Кримінальне право України3179
Летута Т. М. - Методи визначення фальсифікації товарів3152
В.І. Свистун - Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності3125
Н.І. Гончарова - Документаційне забезпечення менеджменту3106
Ю.В. Ващенко - Банківське право3102
М.С. Кривченко - Банківські операції3091
Л.І.Мозговий - Релігієзнавство3089
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність3064
Н.Я. Наливайко - Інфоматика3046
О.В. Колесников - Основи наукових досліджень3046
О.П. Чукурна - Маркетингова цінова політика3035
С.П. Гриценко - Латинська мова3012
М.А. Окландер - Маркетингова цінова політика3006
Е.А. Подольская - Культурология2999
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу2998
М.М. Кім - Національна економіка2997
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти2989
О.А. Кириченка - Казначейство банку2985
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку2983
Т.П. Грабар - Психологія управління2976
В.Я. Голюк - Міжнародні фінансові відносини2975
О.В. Бондар - Ситуаційний менеджмент2970
А.П. Шеремет - Земельне право україни2969
В.І Антонік - Анатомія фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури2967
В.Й. Бочелюк - Юридична психологія2965
І.І. Вініченко - Макроекономіка2962
О.Новик - Історія української літератури. давньої2958
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень2950
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва2943
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський управлінський облік2925
В.Я. Білоцерківський - Історія україни2922
Л.І. Чулінда - Правознавство2921
В.Ф. Пасенко - Збірник рецептур2916
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси2900
И.М. Стариков - Психология взаимопонимания в конкретных ситуациях2899
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів2899
О.М.Кокун - Психофізіологія2897
І.І. Дахна - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності2884
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства2882
П.С Атаманчук - Безпека життєдіяльності2874
Ю.В. Корнєєв - Земельне право2866
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції2852
Л.І. Михайлова - Організація та проектування логістичних систем2840
Х.О. Засадна - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі2833
В.І. Савич - Економічна теорія2830
С.І. Селецький - Кримінальне право України2812
Л.М.Попова - Казначейська справа2798
Н.А. Колотілова - Риторика2796
М.Д.Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2755
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2753
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2751
С.Б. Єгоричева - Банківські іновації2735
О.О. Шевченко - Історія економіки та економічної думки сучасні економічні теорії2734
С.М. Попова - Податкове право2733
Ю.А. Вериги - Бухгалтерський облік2732
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2725
М.Ф. Юрій, Е.П. Абрамович - Релігієзнавство2720
М.С. Дорошко - Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД2682
М.Х. Корецький - Економічна теорія2678
Л.М. Демиденко - Податкова система2670
Колесніков Г.О. - Менеджерський словник2666
В.В. Македон - Бізнес планування2663
І.А. Волкова - Фінансовий облік2660
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2657
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2647
О.А. Кондрашихина - Дифференциальная психология2636
М.І. Романова - Основи банківської справи2633
Л.А. Козак - Введення до спеціальності2626
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2614
Г.П. Табачук - Фінансовий облік у бланках2604
О.І. Кепко - Інженерна та компьютерна графіка2603
Ю.Г. Козак - Міжнародні фінанси2592
Г.М. Франчук - Основи охорони праці2589
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2586
Л.П. Коваленко - Промисловий маркетинг2562
Сіверс В.А. - Прикладна етика2561
Л.П. Червінська - Економіка праці2551
В.Ф. Роль - Фінансове право2547
Л.В. Пешук - Біохімія та технологія оліє-жирової сировини2546
О.П. Мягченко - Безпека життєдіяльності людини та суспільства2543
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2528
Н.П. Бухонька - Основи будови і компьютерного дизайну трикотажу2521
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2511
М.Д. Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2503
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2494
М.О. Мацелик - Земельне право2487
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2483
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2476
В.В. Божкова - Реклама та стимулювання збуту2474
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2472
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2470
М.Ф. Юрій - Бюджетний менеджмент2470
П.А. Рудик - Коментар до конституційних змін2469
В. Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства2428
Л.І. Юрченко - Екологія2415
Р.О. Додонов - Релігієзнавство2402
Андреева Т.О. - Введение в философию2375
Г.О.Бірта - Товарознавча характеристика продукції свинарства2346
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень2340
І.О. Лютий - Банківський маркетинг2338
М.І. Белявцева - Маркетенговий менеджмент2337
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство2330
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2309
А.В. Лишиленко - Бухгалтерскии учет2295
М.П.Сарнацький, М.Ф. Юрій - Логіка2289
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності2287
В.М. Комарницький - Екологічне право2278
П.В. Хряпінський - Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України2276
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2274
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні2264
І.І. Дахно - Ділова карєра2248
Дубініна А.А. - митна справа2239
М.М. Дякович - Електронні реєстри в діяльності нотаріусів україни. практичний посібник2222
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою2216
Сорокіна С.В. - Митна справа2214
Юрій М.Ф. - Культурознавство2190
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства2176
В.Н. Парсяк - Ринок цінних паперів2171
О.А. Черепєхіна - Психологія спорту2163
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві2156
Юрій М.Ф. - Культурологія2120
І.Б. Маркович - Трансформація промисловостів системі глобальних викликів. Організаційно-мережеві зміни та конкурентно-інноваційні виміри2108
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів2074
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства2067
І.І. Дахно - Історія держави і права2037
І.І. Дахно - Ділова карьєра1932