Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу21060
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства15617
Л.В.Балабанова - Управління персоналом14825
Є.І. Орлова - Харчові технології11438
Т.В. Дуткевич - Дитяча психологія11331
Г.Й.Давиденко - Історія Зарубіжної Літератури ХХ століття11080
А.Й. капська - Соціальна педагогіка10255
Ю.В. Журик - Антимонопольно-конкурентне право України10165
І.А. Волкова - Облік зовнішньоекономічної діяльності9954
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік9806
О.Б. Столяренко - Психологія особистості9674
О.І. Шалева - Електронна комерція9023
В.Ф.Дороз - Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах8868
Н.М Зубар - Основи фізіології та гігієни харчування8446
О.Р.Малхазов - Психологія праці8427
О.Ю Павлова - Історія Української культури8406
П.О. Капустенко - Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах8167
П.Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки7962
М.Г. Михайлов - Бухгалтерський облік у бюджетних установах7958
Л. В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів7845
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу7562
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ 7556
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн7513
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація7369
С.Л.Ковтюх - Репетитор правопису7327
Г. Онуфрієнко - Науковий стиль української мови7222
Л.І.Скібіцька - Конфліктологія7187
А.Є. Конверського - Основи методології та організації наукових досліджень7101
В.Й.Бочелюк - Психологія7094
А.В. Шегда - Економіка підприємства6976
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень6897
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність6895
П.П.Шляхтун - Політологія6799
О.П. Сергєєнкова - Вікова психологія6763
О.М. Чайка - Історія зарубіжної літератури 19 початку 20ст6511
Савчук В.К. - Економічна теорія6439
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України6422
Л.Т. Левчук - Історія світової культури6363
С.І.Дробязко, Т.М.Козир, С.Б.Холод - Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу6314
С.Б. Ільіна - Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика6304
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність6270
Т.В. Дуткевич - Практична психологія6267
Донець Л.І. - Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків6076
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування5952
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях5716
В.М. Шоботов - Цивільна оборона5621
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит5605
М.Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії5586
Ф.М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології5575
А.А. Дудніков - Основи стандартизації. допуски. посадки і технічні вимірювання5384
І.О. Толок - Латинська мова5373
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності5319
Т.А. Говорушко - Страхові послуги5313
Н.І. Грінчак - Історія зарубіжної літератури 20 століття5251
В.І. Захарченко - Інноваційний менеджмент теорія і практика а в умовах трансформації5141
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5057
С.М. Гончаров - Практикум з маркетингу5052
Є.Ю.Шара - Бухгалтерський фінансовий та податковий облікк5039
І.В. Сирохман - Асортимент і якість кондитерських виробів4928
В.М.Кислий - Логістика. Теорія та практика4887
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу4817
Н.О.Лисенко - Українська мова для іноземних студентів4810
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності4802
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія4751
О.І. Момот - менеджмент якості та елементи системи якості4622
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства4620
Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях4615
К.А. Рябець - Екологічне право України4599
В.І. Ганін - Основи банківської справи4582
Редько О.Ю. - Аудит. Основи державного, незалежного професійного внутрішнього аудиту4578
І.Л. Сазонець - Інвестування4565
Старостенко А.Г. - Міжнародний менеджмент4518
Гриценко Т.Б - Культурологія4517
В.В. Павлюк - Контроль і ревізія4481
О.М. Сумець - Основи операційного менеджменту. теоритичний аспект та практичні завдання4470
Л.В. Гуцаленко - Судово-бухгалтерська експертиза4468
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту4454
А.І. Мокій - Міжнародні організації4447
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси4430
В.Г. Кремень - Теорія і практика іноваційної діяльності4428
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини4418
П.В.Круш - Гроші та кредит4405
О.П. Сергєєнко - Загальна психологія4372
Коломоєць Т.О. - Адміністративне право4363
В.В. Кузнецов - Кримінальне право України4361
Ю.Г. Козак - Правове регламентування4334
І.О. Лютого - Податкова система4322
Л.М. Попова - Казначейська справа4228
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах4216
Н.В. Дібрівська - Основи наукових досліджень і технічної творчості4189
Н.М.Зубар - Логістика у ресторанному господарстві4177
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка4168
В.Г. Грибан - Охорона праці4131
В.І.Лубський - Релігієзнавство4125
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості4125
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз3928
С.П. Гриценко - Латинська мова для студентів-агробіологів3881
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля3848
М.В. Мальчик - Фінансова статистика3844
С.Г. кузьменко - Міжнародне приватне право3832
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів3824
М.В. Левківський - Історія педагогіки3761
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент3737
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології3732
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств3703
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика3655
І.Г. Дробінка - Політологія3646
І.В Бойчук - Інтернет в маркетингу3625
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях3615
О. П. Мягченко - Основи екології3588
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна3571
В.В.Божкова - Реклама та стимулювання збуту3560
І.В. Жолнер - Фінансовий облік3539
Л.О. Сандюк - Основи культурології3539
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств3536
Віра Потєхіна - Інтелектуальна власність3516
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації3511
Т.Д. Косова - Банківські операції3472
А.І.Щетинін - Політична економія3470
Т.В. Іванова - Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування3465
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку3464
О.М. Кокун - Психофізіологія3455
І.І. Цигилик - Основи підприємництва3451
Є.А. Подольська - Філософія3449
Н.І. Машина - Міжнародне страхування3449
В.П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія3434
Л.В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза мьяса та мьясних продуктів3429
І.І. Марунич - Ділове спілкування та культура мовлення3429
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування3423
Г.Я. Круль - основи готельної справи3369
О.В. Калініченко - Макроекономіка3367
Р. Кацавець - Мова у професії юриста3366
Т.П. Яхно - Конфліктологія та теорія переговорів3351
І.Є. Давидович - Контролінг3326
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій3308
Юрій М.Ф. - Філософія3297
А.В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу3292
М.С. Дорош - Менеджмент сервісу теорія та практика3289
В.К. орлова - Фінансовий облік3284
С.О. Левицька - Організація обліку3281
Юрій М.Ф. - Соціологія в питаннях і відповідях3216
В. Молдован - Юридичний практикум. Кримінальний процес. Судова риторика3211
Л.М. Нікітіна - Вступ до філософії3196
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання3165
О.О. Євтух - Фінансовий менеджмент3160
Л.І. Скібіцька - Діловодство3143
В.І. Юдін - Основи роботи в Microsoft Excel XP3107
О.С. Мазур - Цивільне право україни3097
С.С. Черниш - Економічний аналіз3092
І.Л. Михайлин - Основи журналістики3089
Г.В. Мисака - Бухгалтерський облік3072
З.В. Кузіна - Облік у галузях економіки3047
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика3034
О.М. Томашевський - Інформаційні технології та моделювання бізнес процесів3015
В.И.Бочелюк - Психологія Спорту3011
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3004
А. І. Щетинін - Гроші та кредит3003
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3002
В.Г. Грибан - Валеологія2993
М.Ф. Юрій - Історія України2990
О.П. Буйницька - Інформаційні технології та технічні засоби навчання2982
В.В. Зарицька - Психологія. Вступ до спеціальності2981
В.Е.Теліпко - Юридичний путівник споживоча2978
Азарян О.М. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари2970
Л.І. Скібіцька - Лідерство та стиль роботи менеджера2969
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера2933
Т.В. Гладких - Фінансовий облік2932
О.А. Лятамбор - ринок фінансових послуг. теорія і практика2931
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка2928
Скороходов В.А. - Автоматизоване робоче місце менеджера2913
О.Р. Малхазов - Психологія праці2904
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. міжнародний досвід та практика україни2903
Л.Т. Левчук - Естетика2893
В.Д. Лихвар - Культурология2869
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 12854
О.Д. Данілов - Фінанси підприємств2853
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини2846
Т.Д. Косова - Центральний банк і грошово-кредитна політика2839
В.Б. Гарін - Історія України2837
В.І. Амелькін - Технічна творчість учнів2836
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці2829
В.Ф.Роль - Фінансове право2824
В.А. Рульєв - Менеджмент2808
В.М. Порохня - Стратегічне управління2803
С.Д. Максименко - Загальна психологія2797
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка2795
С.В. Несинової - Господарське право України2790
Є.Ш.Шара - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях2786
Г.В. Блакита - Бухгалтерський облік2781
В.П. Бралатан - Професійна етика2779
О.Я. Базілінська - Макроекономіка2778
О.В. Волкова - Ринок праці2774
Б.М. Ярчук - планування ветеринарних заходів2770
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах2763
А.В.Базилюк - Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень2762
В.П. Косарчук - Оподаткування в україні2759
О.В. Колесников - Ціноутворення2758
А.Т. Опря - Статистика2746
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни2732
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення2731
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право2731
С.М. Еш - Фінансовий ринок2721
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії2718
О.Д.Данілов - Фінанси підприємств2703
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2690
В.Й. Бочелюк - Психологія людини з обмеженими можливостями2687
П. Яковлев - Економіка торгівлі2681
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка2675
Г.О. Бірта - Товарознавство мьяса2660
І.А. Волкова - Бухгалтерський облік у банках2649
І.О. Дудла - Захист прав споживачів2644
Л.І. Нечаюк - Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент2643
М. Тарасевич - національна економіка2642
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності2636
С.М. Шамян - Барна справа2631
М.П. Мальська - Організація та планування діяльності туристичних підприємств теорія та практика2602
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури 20 століття2596
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки2590
В.І. Свистун - Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності2589
В.В. Москаленко - Психологія соціального впливу2578
А.В. Кофанов - Криміналістика. питання і відповіді2573
Летута Т. М. - Методи визначення фальсифікації товарів2557
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність2536
Н.І. Гончарова - Документаційне забезпечення менеджменту2530
М.С. Кривченко - Банківські операції2526
Л.І.Мозговий - Релігієзнавство2521
Ю.Є. Петруні - Прийняття управлінських рішень2514
П.К. Бечко - Місцеві фінанси2512
О.В. Колесников - Основи наукових досліджень2512
І.В. Хохлова - Кримінальне право України2505
П.П. Микитюк - Інноваційний менеджмент 2505
Юрій М.Ф., Ж.С. Труфіна - Бухгалтерський облік в галузях національної економіки2494
О.П. Чукурна - Маркетингова цінова політика2472
І.В. Сирохман - Якість і безпечність зерноборошняних продуктів2458
С.П. Гриценко - Латинська мова2452
Н.Я. Наливайко - Інфоматика2449
М.М. Кім - Національна економіка2444
В.Я. Голюк - Міжнародні фінансові відносини2439
О.В. Бондар - Ситуаційний менеджмент2430
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень2430
Е.А. Подольская - Культурология2419
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу2417
О.А. Кириченка - Казначейство банку2409
П.С Атаманчук - Безпека життєдіяльності2403
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку2398
М.А. Окландер - Маркетингова цінова політика2381
І.І. Вініченко - Макроекономіка2373
О.Новик - Історія української літератури. давньої2372
О.М.Кокун - Психофізіологія2368
В.Я. Білоцерківський - Історія україни2361
В.І Антонік - Анатомія фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури2359
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів2359
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти2354
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси2341
І.І. Дахна - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності2339
Н.А. Колотілова - Риторика2333
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства2322
Т.П. Грабар - Психологія управління2318
В.І. Савич - Економічна теорія2310
О.В. Зверєва - Захист прав споживачів2310
Л.І. Чулінда - Правознавство2304
С.І. Селецький - Кримінальне право України2301
В.Ф. Пасенко - Збірник рецептур2301
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції2284
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський управлінський облік2281
М.Д.Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2272
И.М. Стариков - Психология взаимопонимания в конкретных ситуациях2266
А.П. Шеремет - Земельне право україни2264
Х.О. Засадна - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі2263
С.М. Попова - Податкове право2257
О.О. Шевченко - Історія економіки та економічної думки сучасні економічні теорії2235
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2215
М.С. Дорошко - Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД2211
Л.І. Михайлова - Організація та проектування логістичних систем2205
Ю.В. Корнєєв - Земельне право2199
В.Й. Бочелюк - Юридична психологія2199
Ю.А. Вериги - Бухгалтерський облік2191
С.Б. Єгоричева - Банківські іновації2177
Л.М.Попова - Казначейська справа2173
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2159
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2157
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва2153
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2141
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2137
О.І. Кепко - Інженерна та компьютерна графіка2124
Колесніков Г.О. - Менеджерський словник2119
М.Х. Корецький - Економічна теорія2116
І.А. Волкова - Фінансовий облік2114
Г.П. Табачук - Фінансовий облік у бланках2104
Л.М. Демиденко - Податкова система2092
Ю.Г. Козак - Міжнародні фінанси2089
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2083
М.І. Романова - Основи банківської справи2083
Сіверс В.А. - Прикладна етика2052
Г.М. Франчук - Основи охорони праці2040
В.Ф. Роль - Фінансове право2039
Ю.В. Ващенко - Банківське право2039
Л.В. Пешук - Біохімія та технологія оліє-жирової сировини2027
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2024
О.П. Мягченко - Безпека життєдіяльності людини та суспільства2019
М.Ф. Юрій, Е.П. Абрамович - Релігієзнавство2011
Л.П. Червінська - Економіка праці2010
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2003
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії1989
Л.П. Коваленко - Промисловий маркетинг1970
М.О. Мацелик - Земельне право1967
О.А. Кондрашихина - Дифференциальная психология1966
Л.А. Козак - Введення до спеціальності1966
Н.П. Бухонька - Основи будови і компьютерного дизайну трикотажу1963
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку1960
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми1956
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління1933
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство1931
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу1927
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою1922
В.В. Божкова - Реклама та стимулювання збуту1919
П.А. Рудик - Коментар до конституційних змін1904
Р.О. Додонов - Релігієзнавство1900
Л.І. Юрченко - Екологія1894
Г.О.Бірта - Товарознавча характеристика продукції свинарства1886
М.Ф. Юрій - Бюджетний менеджмент1886
В.В. Македон - Бізнес планування1864
М.І. Белявцева - Маркетенговий менеджмент1856
І.О. Лютий - Банківський маркетинг1851
Андреева Т.О. - Введение в философию1846
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень1840
В.М. Комарницький - Екологічне право1824
М.Д. Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності1817
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів1807
А.В. Лишиленко - Бухгалтерскии учет1801
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія1800
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні1795
В. Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства1779
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності1765
П.В. Хряпінський - Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України1762
І.І. Дахно - Ділова карєра1755
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою1734
Юрій М.Ф. - Культурознавство1715
Сорокіна С.В. - Митна справа1713
О.А. Черепєхіна - Психологія спорту1708
М.М. Дякович - Електронні реєстри в діяльності нотаріусів україни. практичний посібник1705
В.Н. Парсяк - Ринок цінних паперів1679
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві1669
М.П.Сарнацький, М.Ф. Юрій - Логіка1669
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства1637
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів1634
Дубініна А.А. - митна справа1629
І.Б. Маркович - Трансформація промисловостів системі глобальних викликів. Організаційно-мережеві зміни та конкурентно-інноваційні виміри1628
Юрій М.Ф. - Культурологія1604
І.І. Дахно - Історія держави і права1603
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства1602
І.І. Дахно - Ділова карьєра1515