Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу20811
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства15368
Л.В.Балабанова - Управління персоналом14601
Є.І. Орлова - Харчові технології11140
Т.В. Дуткевич - Дитяча психологія11058
Г.Й.Давиденко - Історія Зарубіжної Літератури ХХ століття10861
Ю.В. Журик - Антимонопольно-конкурентне право України10044
А.Й. капська - Соціальна педагогіка10008
І.А. Волкова - Облік зовнішньоекономічної діяльності9834
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік9692
О.Б. Столяренко - Психологія особистості9485
О.І. Шалева - Електронна комерція8839
В.Ф.Дороз - Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах8582
О.Р.Малхазов - Психологія праці8272
Н.М Зубар - Основи фізіології та гігієни харчування8254
О.Ю Павлова - Історія Української культури8057
П.О. Капустенко - Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах7953
П.Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки7864
М.Г. Михайлов - Бухгалтерський облік у бюджетних установах7829
Л. В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів7640
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу7444
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн7346
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ 7337
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація7236
С.Л.Ковтюх - Репетитор правопису7198
Л.І.Скібіцька - Конфліктологія7039
В.Й.Бочелюк - Психологія6987
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень6811
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність6749
А.Є. Конверського - Основи методології та організації наукових досліджень6694
Г. Онуфрієнко - Науковий стиль української мови6675
О.П. Сергєєнкова - Вікова психологія6616
А.В. Шегда - Економіка підприємства6614
П.П.Шляхтун - Політологія6613
Савчук В.К. - Економічна теорія6304
О.М. Чайка - Історія зарубіжної літератури 19 початку 20ст6294
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України6275
С.І.Дробязко, Т.М.Козир, С.Б.Холод - Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу6226
Л.Т. Левчук - Історія світової культури6217
С.Б. Ільіна - Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика6202
Т.В. Дуткевич - Практична психологія6151
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність6116
Донець Л.І. - Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків5950
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування5879
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях5501
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит5495
В.М. Шоботов - Цивільна оборона5489
Ф.М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології5467
І.О. Толок - Латинська мова5219
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності5196
Т.А. Говорушко - Страхові послуги5185
А.А. Дудніков - Основи стандартизації. допуски. посадки і технічні вимірювання5171
Н.І. Грінчак - Історія зарубіжної літератури 20 століття5125
В.І. Захарченко - Інноваційний менеджмент теорія і практика а в умовах трансформації5059
Є.Ю.Шара - Бухгалтерський фінансовий та податковий облікк4972
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства4968
М.Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії4960
С.М. Гончаров - Практикум з маркетингу4764
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу4733
В.М.Кислий - Логістика. Теорія та практика4732
І.В. Сирохман - Асортимент і якість кондитерських виробів4723
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності4712
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія4614
О.І. Момот - менеджмент якості та елементи системи якості4535
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства4531
Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях4528
Н.О.Лисенко - Українська мова для іноземних студентів4519
В.І. Ганін - Основи банківської справи4507
Редько О.Ю. - Аудит. Основи державного, незалежного професійного внутрішнього аудиту4502
І.Л. Сазонець - Інвестування4493
К.А. Рябець - Екологічне право України4466
Старостенко А.Г. - Міжнародний менеджмент4441
Гриценко Т.Б - Культурологія4386
В.В. Павлюк - Контроль і ревізія4380
А.І. Мокій - Міжнародні організації4356
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси4354
О.М. Сумець - Основи операційного менеджменту. теоритичний аспект та практичні завдання4350
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини4340
П.В.Круш - Гроші та кредит4330
В.Г. Кремень - Теорія і практика іноваційної діяльності4319
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту4314
Л.В. Гуцаленко - Судово-бухгалтерська експертиза4291
В.В. Кузнецов - Кримінальне право України4280
О.П. Сергєєнко - Загальна психологія4254
Коломоєць Т.О. - Адміністративне право4240
Ю.Г. Козак - Правове регламентування4221
І.О. Лютого - Податкова система4195
Л.М. Попова - Казначейська справа4153
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах4123
Н.М.Зубар - Логістика у ресторанному господарстві4096
В.Г. Грибан - Охорона праці4054
Н.В. Дібрівська - Основи наукових досліджень і технічної творчості4050
В.І.Лубський - Релігієзнавство4045
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості4022
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз3850
С.П. Гриценко - Латинська мова для студентів-агробіологів3754
М.В. Мальчик - Фінансова статистика3754
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля3724
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів3723
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка3705
С.Г. кузьменко - Міжнародне приватне право3692
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології3652
М.В. Левківський - Історія педагогіки3646
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент3644
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств3616
І.Г. Дробінка - Політологія3562
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика3561
О.М. Андрієнко - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях3548
І.В Бойчук - Інтернет в маркетингу3527
О. П. Мягченко - Основи екології3500
Л.О. Сандюк - Основи культурології3470
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств3468
І.В. Жолнер - Фінансовий облік3456
В.В.Божкова - Реклама та стимулювання збуту3452
Віра Потєхіна - Інтелектуальна власність3425
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації3421
Т.Д. Косова - Банківські операції3379
А.І.Щетинін - Політична економія3377
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування3363
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку3358
Є.А. Подольська - Філософія3357
Т.В. Іванова - Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування3355
Н.І. Машина - Міжнародне страхування3348
В.П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія3335
О.М. Кокун - Психофізіологія3328
Л.В. Пешук - Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза мьяса та мьясних продуктів3311
І.І. Цигилик - Основи підприємництва3310
Р. Кацавець - Мова у професії юриста3289
О.В. Калініченко - Макроекономіка3285
Т.П. Яхно - Конфліктологія та теорія переговорів3260
Г.Я. Круль - основи готельної справи3260
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна3248
І.І. Марунич - Ділове спілкування та культура мовлення3242
І.Є. Давидович - Контролінг3241
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій3217
В.К. орлова - Фінансовий облік3215
С.О. Левицька - Організація обліку3200
М.С. Дорош - Менеджмент сервісу теорія та практика3196
Юрій М.Ф. - Філософія3195
А.В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу3166
В. Молдован - Юридичний практикум. Кримінальний процес. Судова риторика3143
Юрій М.Ф. - Соціологія в питаннях і відповідях3124
Л.М. Нікітіна - Вступ до філософії3108
О.О. Євтух - Фінансовий менеджмент3093
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання3085
Л.І. Скібіцька - Діловодство3046
В.І. Юдін - Основи роботи в Microsoft Excel XP3015
С.С. Черниш - Економічний аналіз3015
І.Л. Михайлин - Основи журналістики3007
О.С. Мазур - Цивільне право україни2975
Г.В. Мисака - Бухгалтерський облік2975
З.В. Кузіна - Облік у галузях економіки2973
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика2949
О.М. Томашевський - Інформаційні технології та моделювання бізнес процесів2947
В.И.Бочелюк - Психологія Спорту2942
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації2935
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства2925
Азарян О.М. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари2914
Л.І. Скібіцька - Лідерство та стиль роботи менеджера2912
В.Е.Теліпко - Юридичний путівник споживоча2904
В.Г. Грибан - Валеологія2901
О.П. Буйницька - Інформаційні технології та технічні засоби навчання2898
М.Ф. Юрій - Історія України2897
А. І. Щетинін - Гроші та кредит2891
Т.В. Гладких - Фінансовий облік2866
О.А. Лятамбор - ринок фінансових послуг. теорія і практика2861
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка2854
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера2841
Скороходов В.А. - Автоматизоване робоче місце менеджера2838
Л.Т. Левчук - Естетика2833
В.В. Зарицька - Психологія. Вступ до спеціальності2831
В.Д. Лихвар - Культурология2821
О.Р. Малхазов - Психологія праці2807
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. міжнародний досвід та практика україни2803
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 12793
О.Д. Данілов - Фінанси підприємств2786
В.Б. Гарін - Історія України2774
В.І. Амелькін - Технічна творчість учнів2771
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини2767
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці2764
Т.Д. Косова - Центральний банк і грошово-кредитна політика2761
В.А. Рульєв - Менеджмент2744
В.М. Порохня - Стратегічне управління2739
В.Ф.Роль - Фінансове право2728
С.В. Несинової - Господарське право України2720
С.Д. Максименко - Загальна психологія2718
Є.Ш.Шара - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях2713
О.Я. Базілінська - Макроекономіка2704
Б.М. Ярчук - планування ветеринарних заходів2699
Г.В. Блакита - Бухгалтерський облік2698
В.П. Косарчук - Оподаткування в україні2695
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка2689
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах2687
А.В.Базилюк - Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень2672
В.П. Бралатан - Професійна етика2665
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право2664
А.Т. Опря - Статистика2660
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення2656
С.М. Еш - Фінансовий ринок2656
О.Д.Данілов - Фінанси підприємств2642
О.В. Волкова - Ринок праці2639
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії2634
О.В. Колесников - Ціноутворення2623
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2616
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни2606
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка2605
П. Яковлев - Економіка торгівлі2605
Г.О. Бірта - Товарознавство мьяса2577
М. Тарасевич - національна економіка2570
В.Й. Бочелюк - Психологія людини з обмеженими можливостями2565
І.А. Волкова - Бухгалтерський облік у банках2564
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності2559
Л.І. Нечаюк - Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент2554
І.О. Дудла - Захист прав споживачів2549
М.П. Мальська - Організація та планування діяльності туристичних підприємств теорія та практика2531
С.М. Шамян - Барна справа2528
В.І. Свистун - Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності2517
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки2514
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури 20 століття2513
А.В. Кофанов - Криміналістика. питання і відповіді2497
В.В. Москаленко - Психологія соціального впливу2487
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність2476
Летута Т. М. - Методи визначення фальсифікації товарів2469
М.С. Кривченко - Банківські операції2455
Л.І.Мозговий - Релігієзнавство2444
П.К. Бечко - Місцеві фінанси2443
Ю.Є. Петруні - Прийняття управлінських рішень2436
П.П. Микитюк - Інноваційний менеджмент 2431
Н.І. Гончарова - Документаційне забезпечення менеджменту2429
І.В. Хохлова - Кримінальне право України2423
О.В. Колесников - Основи наукових досліджень2416
Юрій М.Ф., Ж.С. Труфіна - Бухгалтерський облік в галузях національної економіки2405
О.П. Чукурна - Маркетингова цінова політика2393
М.М. Кім - Національна економіка2382
С.П. Гриценко - Латинська мова2381
І.В. Сирохман - Якість і безпечність зерноборошняних продуктів2379
Н.Я. Наливайко - Інфоматика2376
В.Я. Голюк - Міжнародні фінансові відносини2372
О.В. Бондар - Ситуаційний менеджмент2359
Е.А. Подольская - Культурология2359
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу2357
О.А. Кириченка - Казначейство банку2352
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень2352
П.С Атаманчук - Безпека життєдіяльності2336
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку2317
О.М.Кокун - Психофізіологія2315
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів2300
І.І. Вініченко - Макроекономіка2300
М.А. Окландер - Маркетингова цінова політика2300
В.І Антонік - Анатомія фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури2299
В.Я. Білоцерківський - Історія україни2299
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти2286
О.Новик - Історія української літератури. давньої2282
І.І. Дахна - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності2278
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси2273
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства2263
Н.А. Колотілова - Риторика2259
В.І. Савич - Економічна теорія2249
С.І. Селецький - Кримінальне право України2248
Т.П. Грабар - Психологія управління2241
Л.І. Чулінда - Правознавство2235
О.В. Зверєва - Захист прав споживачів2232
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції2231
В.Ф. Пасенко - Збірник рецептур2215
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський управлінський облік2214
М.Д.Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності2212
Х.О. Засадна - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі2202
И.М. Стариков - Психология взаимопонимания в конкретных ситуациях2201
С.М. Попова - Податкове право2198
А.П. Шеремет - Земельне право україни2190
О.О. Шевченко - Історія економіки та економічної думки сучасні економічні теорії2170
М.С. Дорошко - Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД2158
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2145
В.Й. Бочелюк - Юридична психологія2130
Ю.А. Вериги - Бухгалтерський облік2123
С.Б. Єгоричева - Банківські іновації2118
Ю.В. Корнєєв - Земельне право2113
Л.М.Попова - Казначейська справа2113
Л.І. Михайлова - Організація та проектування логістичних систем2112
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2108
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2092
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2090
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва2073
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2071
О.І. Кепко - Інженерна та компьютерна графіка2070
Колесніков Г.О. - Менеджерський словник2065
І.А. Волкова - Фінансовий облік2055
М.Х. Корецький - Економічна теорія2055
Г.П. Табачук - Фінансовий облік у бланках2044
Л.М. Демиденко - Податкова система2043
Ю.Г. Козак - Міжнародні фінанси2040
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2024
М.І. Романова - Основи банківської справи2020
В.Ф. Роль - Фінансове право1984
Ю.В. Ващенко - Банківське право1984
Сіверс В.А. - Прикладна етика1980
Г.М. Франчук - Основи охорони праці1964
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах1960
О.П. Мягченко - Безпека життєдіяльності людини та суспільства1955
Л.П. Червінська - Економіка праці1947
М.Ф. Юрій, Е.П. Абрамович - Релігієзнавство1936
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками1935
Л.В. Пешук - Біохімія та технологія оліє-жирової сировини1924
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії1917
Л.А. Козак - Введення до спеціальності1898
Л.П. Коваленко - Промисловий маркетинг1896
М.О. Мацелик - Земельне право1893
Н.П. Бухонька - Основи будови і компьютерного дизайну трикотажу1892
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми1886
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління1882
О.А. Кондрашихина - Дифференциальная психология1878
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство1878
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу1872
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку1871
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою1854
Р.О. Додонов - Релігієзнавство1847
В.В. Божкова - Реклама та стимулювання збуту1847
Л.І. Юрченко - Екологія1839
М.Ф. Юрій - Бюджетний менеджмент1839
П.А. Рудик - Коментар до конституційних змін1832
Г.О.Бірта - Товарознавча характеристика продукції свинарства1820
М.І. Белявцева - Маркетенговий менеджмент1805
В.В. Македон - Бізнес планування1798
І.О. Лютий - Банківський маркетинг1792
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень1791
В.М. Комарницький - Екологічне право1763
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів1752
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні1751
М.Д. Пазуха - Реклама у підприємницькій діяльності1748
А.В. Лишиленко - Бухгалтерскии учет1746
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія1740
Андреева Т.О. - Введение в философию1739
П.В. Хряпінський - Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України1711
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності1710
В. Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства1694
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою1668
Сорокіна С.В. - Митна справа1662
І.І. Дахно - Ділова карєра1658
Юрій М.Ф. - Культурознавство1657
О.А. Черепєхіна - Психологія спорту1650
М.М. Дякович - Електронні реєстри в діяльності нотаріусів україни. практичний посібник1640
В.Н. Парсяк - Ринок цінних паперів1627
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві1623
М.П.Сарнацький, М.Ф. Юрій - Логіка1599
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства1585
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів1575
Дубініна А.А. - митна справа1568
Юрій М.Ф. - Культурологія1546
І.І. Дахно - Історія держави і права1545
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства1544
І.Б. Маркович - Трансформація промисловостів системі глобальних викликів. Організаційно-мережеві зміни та конкурентно-інноваційні виміри1539
І.І. Дахно - Ділова карьєра1445