Фінанси

Розділ:Переглядів:
П.В.Круш - Гроші та кредит5138
О.І. Шалева - Електронна комерція10713
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси5108
В.І. Ганін - Основи банківської справи5360
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу22898
О.Д.Данілов - Фінанси підприємств3216
В.Ф.Роль - Фінансове право3488
Л.І. Нечаюк - Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент3469
А. І. Щетинін - Гроші та кредит3581
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит6465
О.А. Кириченка - Казначейство банку2949
Л.М. Попова - Казначейська справа4779
Л.М.Попова - Казначейська справа2762
В.Я. Голюк - Міжнародні фінансові відносини2938
О.Д. Данілов - Фінанси підприємств3547
М.В. Мальчик - Фінансова статистика4565
В.Ф. Роль - Фінансове право2501
О.О. Євтух - Фінансовий менеджмент3659
І.В. Жолнер - Фінансовий облік4175
С.Б. Єгоричева - Банківські іновації2699
М.С. Кривченко - Банківські операції3041
Т.Д. Косова - Банківські операції4170
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. міжнародний досвід та практика україни3543
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту5170
Ю.Г. Козак - Міжнародні фінанси2574
Н.І. Машина - Міжнародне страхування4125
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси2854
П.К. Бечко - Місцеві фінанси3153
В.П. Косарчук - Оподаткування в україні3304
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку2955
Л.І. Михайлова - Організація та проектування логістичних систем2795
М.І. Романова - Основи банківської справи2605
Г.Я. Круль - основи готельної справи4320
І.О. Лютого - Податкова система5193
Л.М. Демиденко - Податкова система2624
О.В. Волкова - Ринок праці3441
О.А. Лятамбор - ринок фінансових послуг. теорія і практика3552
Т.А. Говорушко - Страхові послуги6251
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва2901
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн8498
І.А. Волкова - Фінансовий облік2617
В.К. орлова - Фінансовий облік3881
Т.В. Гладких - Фінансовий облік3531
Г.П. Табачук - Фінансовий облік у бланках2578
С.М. Еш - Фінансовий ринок3375
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства2144
Т.Д. Косова - Центральний банк і грошово-кредитна політика3486
Л.А. Козак - Введення до спеціальності2584
М.Ф. Юрій - Історія України3574
Юрій М.Ф. - Соціологія в питаннях і відповідях4035
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях7413
Юрій М.Ф. - Культурологія2078
М.Ф. Юрій - Бюджетний менеджмент2433
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України7460
М.Ф. Юрій, Е.П. Абрамович - Релігієзнавство2666
Юрій М.Ф. - Філософія4166
Юрій М.Ф., Ж.С. Труфіна - Бухгалтерський облік в галузях національної економіки3213
Юрій М.Ф. - Культурознавство2154
М.П.Сарнацький, М.Ф. Юрій - Логіка2246