Фінанси

Розділ:Переглядів:
П.В.Круш - Гроші та кредит5084
О.І. Шалева - Електронна комерція10625
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси5058
В.І. Ганін - Основи банківської справи5284
В.В.Москаленко - Психологія соціального впливу22796
О.Д.Данілов - Фінанси підприємств3190
В.Ф.Роль - Фінансове право3440
Л.І. Нечаюк - Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент3420
А. І. Щетинін - Гроші та кредит3547
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит6408
О.А. Кириченка - Казначейство банку2915
Л.М. Попова - Казначейська справа4732
Л.М.Попова - Казначейська справа2722
В.Я. Голюк - Міжнародні фінансові відносини2893
О.Д. Данілов - Фінанси підприємств3490
М.В. Мальчик - Фінансова статистика4495
В.Ф. Роль - Фінансове право2458
О.О. Євтух - Фінансовий менеджмент3632
І.В. Жолнер - Фінансовий облік4133
С.Б. Єгоричева - Банківські іновації2665
М.С. Кривченко - Банківські операції2999
Т.Д. Косова - Банківські операції4112
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. міжнародний досвід та практика україни3491
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту5111
Ю.Г. Козак - Міжнародні фінанси2547
Н.І. Машина - Міжнародне страхування4089
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси2800
П.К. Бечко - Місцеві фінанси3097
В.П. Косарчук - Оподаткування в україні3264
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку2914
Л.І. Михайлова - Організація та проектування логістичних систем2745
М.І. Романова - Основи банківської справи2573
Г.Я. Круль - основи готельної справи4263
І.О. Лютого - Податкова система5140
Л.М. Демиденко - Податкова система2588
О.В. Волкова - Ринок праці3383
О.А. Лятамбор - ринок фінансових послуг. теорія і практика3504
Т.А. Говорушко - Страхові послуги6207
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва2852
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн8438
І.А. Волкова - Фінансовий облік2570
В.К. орлова - Фінансовий облік3835
Т.В. Гладких - Фінансовий облік3490
Г.П. Табачук - Фінансовий облік у бланках2538
С.М. Еш - Фінансовий ринок3325
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства2114
Т.Д. Косова - Центральний банк і грошово-кредитна політика3448
Л.А. Козак - Введення до спеціальності2539
М.Ф. Юрій - Історія України3514
Юрій М.Ф. - Соціологія в питаннях і відповідях3977
Юрій М.Ф. - Політологія у питаннях і відповідях7344
Юрій М.Ф. - Культурологія2046
М.Ф. Юрій - Бюджетний менеджмент2403
Юрій М.Ф. - Державне казначейство України7366
М.Ф. Юрій, Е.П. Абрамович - Релігієзнавство2620
Юрій М.Ф. - Філософія4107
Юрій М.Ф., Ж.С. Труфіна - Бухгалтерський облік в галузях національної економіки3156
Юрій М.Ф. - Культурознавство2112
М.П.Сарнацький, М.Ф. Юрій - Логіка2198