Економіка

Розділ:Переглядів:
І.Л. Сазонець - Інвестування5939
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства6369
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація9403
А.І. Мокій - Міжнародні організації5530
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень8118
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу6365
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства18849
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування7207
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5873
А.І.Щетинін - Політична економія4507
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3708
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія6478
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4938
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5949
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність8805
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5755
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність8042
І.Є. Давидович - Контролінг4398
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2967
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4732
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні2489
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка5418
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3705
О.В. Калініченко - Макроекономіка4533
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3850
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу3300
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2839
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8852
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна6177
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2498
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення3768
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії3697
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2728
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4692
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2776
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13745
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2796
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3877
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів3175
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни4120
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність3336
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств4400
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2698
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти3303
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації4075
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації4699
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка4068
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2849
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля5082
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2918
І.І. Вініченко - Макроекономіка3232
Дубініна А.А. - митна справа2485
Сорокіна С.В. - Митна справа2456
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій4319
М. Тарасевич - національна економіка3641
М.М. Кім - Національна економіка3263
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс3019
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2701
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4732
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості5551
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування4284
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності2522
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія3047
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2544
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції3134
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2718
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління3635
О.В. Колесников - Ціноутворення3776
В.В. Македон - Бізнес планування2973
С.М. Шамян - Барна справа3959
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів2289
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3891
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика4248
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3817
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства2296
А.В. Шегда - Економіка підприємства12255
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства3111
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2861
Л.П. Червінська - Економіка праці2812
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3727
П. Яковлев - Економіка торгівлі3722
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2764
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання4111
В.І. Савич - Економічна теорія3036
М.Х. Корецький - Економічна теорія2930
Савчук В.К. - Економічна теорія7919
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою2556
С.С. Черниш - Економічний аналіз4231
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності3672
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві2401
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4576
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки3529