Економіка

Розділ:Переглядів:
І.Л. Сазонець - Інвестування5476
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5893
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація8736
А.І. Мокій - Міжнародні організації5200
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7657
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу5806
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства17493
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6676
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5552
А.І.Щетинін - Політична економія4117
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3374
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія5818
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4632
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5591
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність8248
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5435
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність7401
І.Є. Давидович - Контролінг4068
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2726
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4431
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні2264
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка5090
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3408
О.В. Калініченко - Макроекономіка4239
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3518
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу2999
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2614
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8371
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна5560
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2274
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення3367
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії3364
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2471
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4359
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2511
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13450
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2528
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3521
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів2899
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни3724
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність3064
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств4151
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2476
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти2990
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3651
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації4367
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка3539
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2586
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4730
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2657
І.І. Вініченко - Макроекономіка2962
Дубініна А.А. - митна справа2239
Сорокіна С.В. - Митна справа2216
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій4018
М. Тарасевич - національна економіка3313
М.М. Кім - Національна економіка2997
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2753
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2494
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4415
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості5025
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування4024
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності2288
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2752
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2309
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції2852
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2483
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління3264
О.В. Колесников - Ціноутворення3498
В.В. Македон - Бізнес планування2664
С.М. Шамян - Барна справа3588
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів2074
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3619
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика3869
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3438
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства2068
А.В. Шегда - Економіка підприємства10517
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства2882
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2647
Л.П. Червінська - Економіка праці2551
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3482
П. Яковлев - Економіка торгівлі3366
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2473
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання3835
В.І. Савич - Економічна теорія2830
М.Х. Корецький - Економічна теорія2678
Савчук В.К. - Економічна теорія7331
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою2216
С.С. Черниш - Економічний аналіз3908
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності3333
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві2156
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4305
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки3206