Економіка

Розділ:Переглядів:
І.Л. Сазонець - Інвестування5843
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства6252
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація9242
А.І. Мокій - Міжнародні організації5453
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7996
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу6226
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства18465
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування7058
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5801
А.І.Щетинін - Політична економія4404
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3640
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія6196
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4862
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5843
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність8655
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5680
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність7910
І.Є. Давидович - Контролінг4311
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2907
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4654
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні2430
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка5339
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3626
О.В. Калініченко - Макроекономіка4449
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3769
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу3240
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2784
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8726
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна6028
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2438
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення3693
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії3622
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2661
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4609
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2709
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13660
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2723
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3788
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів3106
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни4016
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність3259
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств4341
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2643
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти3234
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3973
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації4636
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка3926
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2785
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4999
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2847
І.І. Вініченко - Макроекономіка3157
Дубініна А.А. - митна справа2420
Сорокіна С.В. - Митна справа2395
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій4242
М. Тарасевич - національна економіка3570
М.М. Кім - Національна економіка3200
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2952
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2654
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4652
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості5410
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування4223
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності2463
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2976
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2488
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції3064
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2655
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління3554
О.В. Колесников - Ціноутворення3712
В.В. Македон - Бізнес планування2899
С.М. Шамян - Барна справа3872
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів2235
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3821
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика4167
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3734
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства2240
А.В. Шегда - Економіка підприємства11590
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства3046
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2804
Л.П. Червінська - Економіка праці2737
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3664
П. Яковлев - Економіка торгівлі3652
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2685
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання4040
В.І. Савич - Економічна теорія2984
М.Х. Корецький - Економічна теорія2865
Савчук В.К. - Економічна теорія7792
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою2481
С.С. Черниш - Економічний аналіз4151
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності3595
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві2335
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4500
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки3455