Економіка

Розділ:Переглядів:
І.Л. Сазонець - Інвестування4865
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5367
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація7792
А.І. Мокій - Міжнародні організації4690
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7142
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу5143
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства16292
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6205
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5063
А.І.Щетинін - Політична економія3714
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3039
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія5083
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4207
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини4838
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність7332
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства4911
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність6730
І.Є. Давидович - Контролінг3614
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2412
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології3993
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні1977
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка4608
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3023
О.В. Калініченко - Макроекономіка3739
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3050
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу2644
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2311
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу7835
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна4423
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія1993
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення2937
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії2952
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2148
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика3935
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2141
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13087
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2185
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3166
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів2551
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни3149
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність2725
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств3777
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2144
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти2573
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3238
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації3822
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка2943
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2246
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4200
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2238
І.І. Вініченко - Макроекономіка2565
Дубініна А.А. - митна справа1861
Сорокіна С.В. - Митна справа1892
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій3570
М. Тарасевич - національна економіка2889
М.М. Кім - Національна економіка2657
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2400
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2189
І.І. Цигилик - Основи підприємництва3845
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості4432
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування3658
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності1942
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2348
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2012
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції2502
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2126
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2914
О.В. Колесников - Ціноутворення3017
В.В. Македон - Бізнес планування2156
С.М. Шамян - Барна справа2994
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів1813
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3226
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика3365
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3009
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства1786
А.В. Шегда - Економіка підприємства7870
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства2518
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2341
Л.П. Червінська - Економіка праці2218
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3121
П. Яковлев - Економіка торгівлі2937
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2139
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання3448
В.І. Савич - Економічна теорія2493
М.Х. Корецький - Економічна теорія2321
Савчук В.К. - Економічна теорія6784
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою1914
С.С. Черниш - Економічний аналіз3413
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності2886
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві1853
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств3957
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки2820