Економіка

Розділ:Переглядів:
І.Л. Сазонець - Інвестування5897
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства6339
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація9359
А.І. Мокій - Міжнародні організації5501
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень8075
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу6322
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства18651
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування7166
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5846
А.І.Щетинін - Політична економія4463
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3683
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія6296
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4903
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5911
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність8760
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5726
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність7998
І.Є. Давидович - Контролінг4356
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2941
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4699
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні2469
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка5385
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3674
О.В. Калініченко - Макроекономіка4499
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3819
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу3280
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2820
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8812
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна6131
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2476
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення3739
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії3662
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2698
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4652
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2747
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13710
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2768
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3844
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів3149
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни4074
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність3307
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств4377
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2684
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти3277
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації4033
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації4678
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка3999
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2822
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля5050
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2890
І.І. Вініченко - Макроекономіка3205
Дубініна А.А. - митна справа2457
Сорокіна С.В. - Митна справа2434
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій4290
М. Тарасевич - національна економіка3611
М.М. Кім - Національна економіка3238
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2997
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2684
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4694
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості5477
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування4261
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності2498
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія3019
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2524
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції3108
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2695
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління3605
О.В. Колесников - Ціноутворення3756
В.В. Македон - Бізнес планування2950
С.М. Шамян - Барна справа3929
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів2270
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3867
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика4219
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3786
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства2277
А.В. Шегда - Економіка підприємства11854
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства3087
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2841
Л.П. Червінська - Економіка праці2784
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3703
П. Яковлев - Економіка торгівлі3696
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2733
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання4083
В.І. Савич - Економічна теорія3020
М.Х. Корецький - Економічна теорія2906
Савчук В.К. - Економічна теорія7881
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою2535
С.С. Черниш - Економічний аналіз4200
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності3639
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві2377
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4545
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки3502