Економіка

Розділ:Переглядів:
І.Л. Сазонець - Інвестування4752
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5246
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація7602
А.І. Мокій - Міжнародні організації4602
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7055
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу5026
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства16038
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6103
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності4975
А.І.Щетинін - Політична економія3633
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці2966
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія4958
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4085
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини4596
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність7170
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства4800
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність6553
І.Є. Давидович - Контролінг3493
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2337
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології3907
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні1910
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка4497
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка2940
О.В. Калініченко - Макроекономіка3611
О.Я. Базілінська - Макроекономіка2950
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу2562
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2248
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу7730
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна4204
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія1932
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення2855
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії2875
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2072
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика3845
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2064
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 12982
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2113
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3074
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів2468
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни3006
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність2657
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств3677
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2075
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти2492
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3153
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації3699
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка2830
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2183
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4077
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2148
І.І. Вініченко - Макроекономіка2494
Дубініна А.А. - митна справа1756
Сорокіна С.В. - Митна справа1825
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій3467
М. Тарасевич - національна економіка2803
М.М. Кім - Національна економіка2578
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2321
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2109
І.І. Цигилик - Основи підприємництва3711
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості4331
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування3578
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності1879
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2268
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів1926
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції2421
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2051
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2830
О.В. Колесников - Ціноутворення2924
В.В. Македон - Бізнес планування2052
С.М. Шамян - Барна справа2879
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів1752
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3146
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика3236
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах2918
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства1716
А.В. Шегда - Економіка підприємства7592
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства2447
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2262
Л.П. Червінська - Економіка праці2136
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3031
П. Яковлев - Економіка торгівлі2833
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2061
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання3321
В.І. Савич - Економічна теорія2427
М.Х. Корецький - Економічна теорія2238
Савчук В.К. - Економічна теорія6648
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою1844
С.С. Черниш - Економічний аналіз3283
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності2792
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві1785
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств3854
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки2723