Економіка

Розділ:Переглядів:
І.Л. Сазонець - Інвестування5788
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства6172
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація9124
А.І. Мокій - Міжнародні організації5412
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7937
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу6146
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства18327
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6977
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5753
А.І.Щетинін - Політична економія4351
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3603
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія6111
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4820
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5807
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність8585
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5634
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність7809
І.Є. Давидович - Контролінг4265
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2871
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4619
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні2398
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка5291
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3577
О.В. Калініченко - Макроекономіка4414
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3735
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу3187
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2746
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8657
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна5956
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2406
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення3645
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії3583
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2610
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4562
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2670
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13616
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2684
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3735
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів3055
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни3951
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність3216
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств4308
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2607
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти3196
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3910
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації4597
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка3830
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2739
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4953
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2811
І.І. Вініченко - Макроекономіка3124
Дубініна А.А. - митна справа2387
Сорокіна С.В. - Митна справа2359
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій4207
М. Тарасевич - національна економіка3522
М.М. Кім - Національна економіка3163
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2904
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2622
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4612
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості5323
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування4188
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності2430
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2916
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2452
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції3011
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2624
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління3512
О.В. Колесников - Ціноутворення3664
В.В. Македон - Бізнес планування2854
С.М. Шамян - Барна справа3823
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів2201
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3770
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика4119
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3664
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства2207
А.В. Шегда - Економіка підприємства11431
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства3019
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2769
Л.П. Червінська - Економіка праці2701
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3625
П. Яковлев - Економіка торгівлі3613
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2642
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання4001
В.І. Савич - Економічна теорія2955
М.Х. Корецький - Економічна теорія2824
Савчук В.К. - Економічна теорія7711
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою2431
С.С. Черниш - Економічний аналіз4112
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності3550
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві2294
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4462
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки3407