Економіка

Розділ:Переглядів:
І.Л. Сазонець - Інвестування5562
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5941
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація8838
А.І. Мокій - Міжнародні організації5251
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7715
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу5865
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства17618
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6714
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5607
А.І.Щетинін - Політична економія4163
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3415
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія5884
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4677
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5648
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність8331
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5480
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність7481
І.Є. Давидович - Контролінг4109
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2756
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4471
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні2288
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка5142
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3444
О.В. Калініченко - Макроекономіка4286
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3588
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу3026
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2639
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8424
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна5637
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2300
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення3404
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії3391
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2503
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4416
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2542
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13483
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2559
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3579
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів2929
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни3777
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність3087
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств4176
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2500
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти3046
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3705
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації4422
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка3595
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2620
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4794
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2684
І.І. Вініченко - Макроекономіка2991
Дубініна А.А. - митна справа2265
Сорокіна С.В. - Митна справа2249
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій4059
М. Тарасевич - національна економіка3348
М.М. Кім - Національна економіка3026
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2783
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2525
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4453
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості5094
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування4057
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності2324
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2782
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2334
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції2882
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2515
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління3321
О.В. Колесников - Ціноутворення3526
В.В. Македон - Бізнес планування2705
С.М. Шамян - Барна справа3633
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів2100
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3645
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика3936
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3480
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства2089
А.В. Шегда - Економіка підприємства10794
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства2912
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2675
Л.П. Червінська - Економіка праці2585
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3511
П. Яковлев - Економіка торгівлі3412
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2501
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання3887
В.І. Савич - Економічна теорія2858
М.Х. Корецький - Економічна теорія2703
Савчук В.К. - Економічна теорія7401
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою2272
С.С. Черниш - Економічний аналіз3957
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності3365
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві2181
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4336
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки3241