Економіка

Розділ:Переглядів:
І.Л. Сазонець - Інвестування4695
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5187
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація7554
А.І. Мокій - Міжнародні організації4559
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7019
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу4982
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства15907
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6069
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності4930
А.І.Щетинін - Політична економія3589
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці2931
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія4907
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4038
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини4546
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність7103
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства4758
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність6477
І.Є. Давидович - Контролінг3453
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2308
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології3866
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні1884
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка4432
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка2909
О.В. Калініченко - Макроекономіка3553
О.Я. Базілінська - Макроекономіка2888
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу2521
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2220
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу7697
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна4107
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія1902
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення2823
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії2839
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2045
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика3804
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2030
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 12951
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2086
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3039
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів2438
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни2928
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність2626
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств3639
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2046
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти2459
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3116
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації3636
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка2796
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2157
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4000
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2122
І.І. Вініченко - Макроекономіка2461
Дубініна А.А. - митна справа1718
Сорокіна С.В. - Митна справа1795
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій3426
М. Тарасевич - національна економіка2768
М.М. Кім - Національна економіка2535
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2276
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2086
І.І. Цигилик - Основи підприємництва3647
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості4270
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування3528
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності1843
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2239
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів1901
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції2395
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2017
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2794
О.В. Колесников - Ціноутворення2874
В.В. Македон - Бізнес планування2002
С.М. Шамян - Барна справа2824
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів1714
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3112
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика3193
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах2883
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства1684
А.В. Шегда - Економіка підприємства7430
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства2410
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2237
Л.П. Червінська - Економіка праці2105
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини2947
П. Яковлев - Економіка торгівлі2787
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2033
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання3267
В.І. Савич - Економічна теорія2398
М.Х. Корецький - Економічна теорія2209
Савчук В.К. - Економічна теорія6581
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою1814
С.С. Черниш - Економічний аналіз3230
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності2751
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві1746
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств3819
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки2693