Економіка

Розділ:Переглядів:
І.Л. Сазонець - Інвестування4617
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5116
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація7447
А.І. Мокій - Міжнародні організації4499
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень6961
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу4887
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства15727
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6003
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності4852
А.І.Щетинін - Політична економія3512
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці2881
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія4812
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз3971
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини4468
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність6966
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства4686
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність6348
І.Є. Давидович - Контролінг3382
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2260
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології3797
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні1844
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка4351
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка2847
О.В. Калініченко - Макроекономіка3455
О.Я. Базілінська - Макроекономіка2823
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу2462
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2182
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу7622
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна3845
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія1861
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення2773
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії2766
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку1999
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика3721
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою1978
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 12899
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2049
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка2972
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів2386
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни2799
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність2573
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств3585
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми1991
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти2405
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3052
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації3558
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка2738
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2115
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля3915
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2067
І.І. Вініченко - Макроекономіка2409
Дубініна А.А. - митна справа1668
Сорокіна С.В. - Митна справа1756
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій3356
М. Тарасевич - національна економіка2694
М.М. Кім - Національна економіка2482
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2205
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2031
І.І. Цигилик - Основи підприємництва3532
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості4189
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування3472
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності1794
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2168
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів1850
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції2348
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління1973
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2735
О.В. Колесников - Ціноутворення2809
В.В. Македон - Бізнес планування1930
С.М. Шамян - Барна справа2706
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів1669
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3051
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика3095
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах2811
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства1641
А.В. Шегда - Економіка підприємства7105
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства2366
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2191
Л.П. Червінська - Економіка праці2056
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини2891
П. Яковлев - Економіка торгівлі2717
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу1975
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання3206
В.І. Савич - Економічна теорія2345
М.Х. Корецький - Економічна теорія2148
Савчук В.К. - Економічна теорія6487
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою1772
С.С. Черниш - Економічний аналіз3151
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності2682
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві1704
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств3759
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки2633