Економіка

Розділ:Переглядів:
І.Л. Сазонець - Інвестування5311
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5781
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація8513
А.І. Мокій - Міжнародні організації5115
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7541
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу5651
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства17269
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6580
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5439
А.І.Щетинін - Політична економія4046
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3299
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія5685
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4558
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5473
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність8083
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5320
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність7274
І.Є. Давидович - Контролінг3969
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2646
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4343
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні2206
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка4983
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3339
О.В. Калініченко - Макроекономіка4127
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3415
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу2917
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2554
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8222
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна5365
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2216
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення3277
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії3290
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2396
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4263
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2436
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13348
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2438
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3440
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів2812
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни3626
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність2997
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств4066
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2409
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти2898
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3518
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації4283
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка3378
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2499
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4624
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2561
І.І. Вініченко - Макроекономіка2875
Дубініна А.А. - митна справа2138
Сорокіна С.В. - Митна справа2129
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій3904
М. Тарасевич - національна економіка3220
М.М. Кім - Національна економіка2932
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2689
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2443
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4298
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості4862
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування3926
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності2197
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2681
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2256
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції2774
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2409
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління3157
О.В. Колесников - Ціноутворення3407
В.В. Македон - Бізнес планування2568
С.М. Шамян - Барна справа3482
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів2022
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3554
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика3729
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3335
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства2005
А.В. Шегда - Економіка підприємства9468
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства2790
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2589
Л.П. Червінська - Економіка праці2478
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3404
П. Яковлев - Економіка торгівлі3277
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2411
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання3745
В.І. Савич - Економічна теорія2769
М.Х. Корецький - Економічна теорія2618
Савчук В.К. - Економічна теорія7217
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою2153
С.С. Черниш - Економічний аналіз3798
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності3242
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві2087
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4237
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки3130