Економіка

Розділ:Переглядів:
І.Л. Сазонець - Інвестування5250
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5735
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація8455
А.І. Мокій - Міжнародні організації5075
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7498
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу5574
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства17130
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6543
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5401
А.І.Щетинін - Політична економія4015
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3271
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія5625
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4510
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5405
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність7989
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5277
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність7218
І.Є. Давидович - Контролінг3922
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2617
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4308
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні2187
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка4936
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3309
О.В. Калініченко - Макроекономіка4080
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3369
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу2875
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2525
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8172
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна5258
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2192
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення3230
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії3253
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2369
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4226
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2399
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13314
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2406
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3404
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів2771
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни3566
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність2965
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств4029
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2376
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти2844
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3488
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації4213
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка3321
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2469
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4573
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2527
І.І. Вініченко - Макроекономіка2837
Дубініна А.А. - митна справа2101
Сорокіна С.В. - Митна справа2102
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій3870
М. Тарасевич - національна економіка3166
М.М. Кім - Національна економіка2901
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2656
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2411
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4250
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості4784
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування3887
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності2161
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2636
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2227
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції2741
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2379
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління3124
О.В. Колесников - Ціноутворення3339
В.В. Македон - Бізнес планування2527
С.М. Шамян - Барна справа3408
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів1999
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3527
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика3670
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3291
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства1978
А.В. Шегда - Економіка підприємства9231
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства2755
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2561
Л.П. Червінська - Економіка праці2444
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3372
П. Яковлев - Економіка торгівлі3236
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2381
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання3708
В.І. Савич - Економічна теорія2734
М.Х. Корецький - Економічна теорія2583
Савчук В.К. - Економічна теорія7151
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою2118
С.С. Черниш - Економічний аналіз3761
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності3199
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві2059
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4205
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки3100