Економіка

Розділ:Переглядів:
І.Л. Сазонець - Інвестування5383
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5835
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація8598
А.І. Мокій - Міжнародні організації5153
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7601
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу5730
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства17377
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6627
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5499
А.І.Щетинін - Політична економія4083
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3336
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія5759
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4592
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5539
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність8163
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5381
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність7334
І.Є. Давидович - Контролінг4018
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2685
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4388
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні2239
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка5039
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3367
О.В. Калініченко - Макроекономіка4189
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3471
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу2959
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2582
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8294
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна5455
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2246
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення3327
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії3327
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2434
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4314
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2473
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13400
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2481
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3474
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів2853
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни3675
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність3030
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств4104
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2451
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти2943
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3569
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації4326
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка3441
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2546
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4675
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2606
І.І. Вініченко - Макроекономіка2919
Дубініна А.А. - митна справа2190
Сорокіна С.В. - Митна справа2173
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій3965
М. Тарасевич - національна економіка3272
М.М. Кім - Національна економіка2966
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2721
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2470
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4356
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості4934
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування3981
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності2240
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2719
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2283
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції2810
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2445
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління3198
О.В. Колесников - Ціноутворення3456
В.В. Македон - Бізнес планування2622
С.М. Шамян - Барна справа3535
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів2050
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3590
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика3795
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3389
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства2031
А.В. Шегда - Економіка підприємства9714
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства2837
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2619
Л.П. Червінська - Економіка праці2512
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3450
П. Яковлев - Економіка торгівлі3322
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2443
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання3784
В.І. Савич - Економічна теорія2806
М.Х. Корецький - Економічна теорія2649
Савчук В.К. - Економічна теорія7272
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою2189
С.С. Черниш - Економічний аналіз3867
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності3297
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві2125
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4271
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки3177