Економіка

Розділ:Переглядів:
І.Л. Сазонець - Інвестування5662
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства6002
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація8934
А.І. Мокій - Міжнародні організації5315
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7771
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу5939
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства17749
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6762
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5666
А.І.Щетинін - Політична економія4222
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3459
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія5949
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4734
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5705
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність8401
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5543
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність7571
І.Є. Давидович - Контролінг4161
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2805
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4540
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні2325
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка5204
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3496
О.В. Калініченко - Макроекономіка4341
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3650
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу3075
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2681
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8510
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна5745
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2338
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення3459
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії3434
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2542
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4478
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2593
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13538
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2614
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3632
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів2974
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни3844
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність3130
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств4227
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2539
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти3106
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3777
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації4510
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка3687
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2657
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4866
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2735
І.І. Вініченко - Макроекономіка3039
Дубініна А.А. - митна справа2309
Сорокіна С.В. - Митна справа2287
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій4112
М. Тарасевич - національна економіка3397
М.М. Кім - Національна економіка3065
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2825
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2567
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4520
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості5181
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування4107
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності2366
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2833
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2380
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції2926
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2558
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління3398
О.В. Колесников - Ціноутворення3576
В.В. Македон - Бізнес планування2766
С.М. Шамян - Барна справа3716
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів2136
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3688
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика4013
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3546
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства2130
А.В. Шегда - Економіка підприємства11031
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства2953
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2710
Л.П. Червінська - Економіка праці2633
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3557
П. Яковлев - Економіка торгівлі3458
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2556
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання3929
В.І. Савич - Економічна теорія2890
М.Х. Корецький - Економічна теорія2746
Савчук В.К. - Економічна теорія7489
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою2315
С.С. Черниш - Економічний аналіз4016
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності3420
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві2225
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4387
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки3300