Економіка

Розділ:Переглядів:
І.Л. Сазонець - Інвестування4985
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5529
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація8060
А.І. Мокій - Міжнародні організації4828
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7290
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу5302
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства16572
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6338
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5189
А.І.Щетинін - Політична економія3837
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3133
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія5334
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4330
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5154
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність7570
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5062
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність6903
І.Є. Давидович - Контролінг3728
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2497
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4109
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні2074
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка4757
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3134
О.В. Калініченко - Макроекономіка3867
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3185
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу2743
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2406
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу7962
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна4767
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2072
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення3054
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії3066
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2237
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4064
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2245
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13183
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2271
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3257
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів2636
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни3292
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність2823
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств3872
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2245
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти2669
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3334
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації3968
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка3072
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2346
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4346
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2358
І.І. Вініченко - Макроекономіка2682
Дубініна А.А. - митна справа1956
Сорокіна С.В. - Митна справа1982
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій3677
М. Тарасевич - національна економіка3018
М.М. Кім - Національна економіка2769
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2499
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2284
І.І. Цигилик - Основи підприємництва3995
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості4575
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування3744
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності2038
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2449
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2106
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції2592
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2246
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління3009
О.В. Колесников - Ціноутворення3140
В.В. Македон - Бізнес планування2333
С.М. Шамян - Барна справа3159
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів1893
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3360
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика3476
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3110
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства1867
А.В. Шегда - Економіка підприємства8345
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства2604
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2420
Л.П. Червінська - Економіка праці2301
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3230
П. Яковлев - Економіка торгівлі3056
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2233
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання3549
В.І. Савич - Економічна теорія2573
М.Х. Корецький - Економічна теорія2412
Савчук В.К. - Економічна теорія6934
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою1992
С.С. Черниш - Економічний аналіз3558
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності2997
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві1940
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4065
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки2925