Економіка

Розділ:Переглядів:
І.Л. Сазонець - Інвестування5729
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства6075
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація9012
А.І. Мокій - Міжнародні організації5363
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7814
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу6035
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства17893
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6838
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5705
А.І.Щетинін - Політична економія4268
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3488
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія6025
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4767
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5750
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність8489
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5587
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність7656
І.Є. Давидович - Контролінг4203
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2831
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4572
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні2354
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка5243
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3536
О.В. Калініченко - Макроекономіка4372
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3681
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу3105
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2705
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8570
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна5848
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2367
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення3499
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії3468
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2572
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4524
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2628
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13568
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2647
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3668
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів3005
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни3881
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність3169
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств4252
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2562
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти3145
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3841
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації4553
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка3747
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2693
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4904
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2766
І.І. Вініченко - Макроекономіка3072
Дубініна А.А. - митна справа2345
Сорокіна С.В. - Митна справа2318
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій4149
М. Тарасевич - національна економіка3432
М.М. Кім - Національна економіка3090
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2857
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2591
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4566
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості5240
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування4138
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності2392
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2871
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2409
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції2960
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2587
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління3431
О.В. Колесников - Ціноутворення3610
В.В. Македон - Бізнес планування2804
С.М. Шамян - Барна справа3774
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів2162
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3721
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика4064
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3597
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства2161
А.В. Шегда - Економіка підприємства11232
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства2977
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2730
Л.П. Червінська - Економіка праці2661
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3586
П. Яковлев - Економіка торгівлі3483
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2597
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання3957
В.І. Савич - Економічна теорія2920
М.Х. Корецький - Економічна теорія2787
Савчук В.К. - Економічна теорія7564
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою2380
С.С. Черниш - Економічний аналіз4063
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності3459
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві2256
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4420
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки3342