Економіка

Розділ:Переглядів:
І.Л. Сазонець - Інвестування4915
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5426
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація7893
А.І. Мокій - Міжнародні організації4749
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7201
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу5209
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства16397
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6269
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5116
А.І.Щетинін - Політична економія3759
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3078
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія5149
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4260
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5029
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність7415
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства4969
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність6799
І.Є. Давидович - Контролінг3656
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2452
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4030
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні2016
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка4673
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3063
О.В. Калініченко - Макроекономіка3788
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3108
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу2685
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2351
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу7878
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна4526
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2028
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення2974
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії2992
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2187
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика3975
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2193
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13120
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2219
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3212
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів2594
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни3204
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність2763
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств3820
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2188
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти2610
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3282
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації3883
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка3001
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2283
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4270
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2293
І.І. Вініченко - Макроекономіка2608
Дубініна А.А. - митна справа1904
Сорокіна С.В. - Митна справа1932
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій3616
М. Тарасевич - національна економіка2936
М.М. Кім - Національна економіка2707
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2444
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2223
І.І. Цигилик - Основи підприємництва3908
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості4497
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування3693
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності1982
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2388
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2045
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції2534
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2183
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2951
О.В. Колесников - Ціноутворення3056
В.В. Македон - Бізнес планування2226
С.М. Шамян - Барна справа3056
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів1843
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3286
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика3413
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3050
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства1816
А.В. Шегда - Економіка підприємства7998
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства2558
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2374
Л.П. Червінська - Економіка праці2252
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3168
П. Яковлев - Економіка торгівлі2980
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2172
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання3506
В.І. Савич - Економічна теорія2527
М.Х. Корецький - Економічна теорія2366
Савчук В.К. - Економічна теорія6848
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою1947
С.С. Черниш - Економічний аналіз3495
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності2939
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві1889
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4002
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки2864