Економіка

Розділ:Переглядів:
І.Л. Сазонець - Інвестування6008
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства6430
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація9478
А.І. Мокій - Міжнародні організації5594
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень8193
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу6469
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства19080
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування7277
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5930
А.І.Щетинін - Політична економія4579
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3771
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія6537
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4997
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини6004
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність8874
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5855
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність8145
І.Є. Давидович - Контролінг4458
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій3017
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4774
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні2545
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка5470
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3763
О.В. Калініченко - Макроекономіка4586
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3914
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу3351
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2880
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8914
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна6247
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2554
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення3829
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії3755
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2771
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4757
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2831
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13817
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2846
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3937
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів3228
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни4193
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність3396
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств4443
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2735
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти3353
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації4160
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації4749
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка4162
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2894
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля5146
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2964
І.І. Вініченко - Макроекономіка3287
Дубініна А.А. - митна справа2543
Сорокіна С.В. - Митна справа2493
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій4372
М. Тарасевич - національна економіка3697
М.М. Кім - Національна економіка3316
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс3076
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2738
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4797
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості5651
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування4342
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності2557
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія3095
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2597
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції3185
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2763
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління3691
О.В. Колесников - Ціноутворення3845
В.В. Македон - Бізнес планування3021
С.М. Шамян - Барна справа4027
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів2333
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3947
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика4314
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3881
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства2332
А.В. Шегда - Економіка підприємства12496
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства3161
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2901
Л.П. Червінська - Економіка праці2852
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3782
П. Яковлев - Економіка торгівлі3784
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2833
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання4177
В.І. Савич - Економічна теорія3091
М.Х. Корецький - Економічна теорія2982
Савчук В.К. - Економічна теорія7978
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою2605
С.С. Черниш - Економічний аналіз4289
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності3736
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві2445
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4630
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки3595