Економіка

Розділ:Переглядів:
І.Л. Сазонець - Інвестування5074
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5615
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація8237
А.І. Мокій - Міжнародні організації4910
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7381
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу5404
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства16785
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6409
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5274
А.І.Щетинін - Політична економія3915
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці3179
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія5468
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4387
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини5248
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність7735
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства5132
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність7004
І.Є. Давидович - Контролінг3808
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2546
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології4210
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні2114
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка4841
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка3205
О.В. Калініченко - Макроекономіка3960
О.Я. Базілінська - Макроекономіка3248
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу2793
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2453
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу8031
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна4982
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2124
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення3123
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії3145
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2295
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика4141
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2302
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13235
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2328
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3314
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів2688
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни3375
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність2877
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств3935
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2292
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти2732
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3404
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації4080
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка3185
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2402
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4435
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2426
І.І. Вініченко - Макроекономіка2741
Дубініна А.А. - митна справа2010
Сорокіна С.В. - Митна справа2028
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій3752
М. Тарасевич - національна економіка3080
М.М. Кім - Національна економіка2817
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2566
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2334
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4088
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості4673
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування3807
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності2096
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2518
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів2152
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції2651
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2295
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління3051
О.В. Колесников - Ціноутворення3231
В.В. Македон - Бізнес планування2416
С.М. Шамян - Барна справа3257
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів1929
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3429
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика3560
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах3171
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства1913
А.В. Шегда - Економіка підприємства8612
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства2662
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2479
Л.П. Червінська - Економіка праці2357
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3289
П. Яковлев - Економіка торгівлі3127
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2277
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання3616
В.І. Савич - Економічна теорія2633
М.Х. Корецький - Економічна теорія2489
Савчук В.К. - Економічна теорія7030
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою2040
С.С. Черниш - Економічний аналіз3631
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності3093
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві1984
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств4119
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки2991