Економіка

Розділ:Переглядів:
І.Л. Сазонець - Інвестування4801
О.В. Клименко - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства5296
В.В.Тарасова - Метрологія, стандартизація і скертифікація7684
А.І. Мокій - Міжнародні організації4635
П.В. Круш - Національна економіка. Регіональний та муніципальний рівень7086
О.В.Матвієнко - Основи організації електронного документообігу5078
В.В. Іванова - Планування діяльності підприємства16133
Голікова.А.П - Регіональна економіка та природокористування6135
І.І.Дахно - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності5010
А.І.Щетинін - Політична економія3657
Л.В.Руденко - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці2989
Семененко В.М., Коваленко Д.І. - Економічна теорія. Політекономія5014
І.М. Боярко - Інвестиційний аналіз4147
Прутська О.О. - Економіка праці і соціально-трудові відносини4699
А.П. Румянцев - Зовнішньоекономічна діяльність7247
Шкурупій О.В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства4850
Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність6639
І.Є. Давидович - Контролінг3542
Ю.П. Яковлєв - Контролінга базіінформаційних технологій2368
В.Д. Лихвар - Кредитно-модульний курс культурології3936
Б.А. Дадашев - Кридитні спілки в Україні1933
Козак Ю.Г. - Міжнародна мікроекономіка4544
Козак Ю.Г. - Міжнародна макроекономіка2969
О.В. Калініченко - Макроекономіка3660
О.Я. Базілінська - Макроекономіка2991
В.І. Ганін - Методика і методологія економічного аналізу2599
М.Ф. Рибак - Метрологія. Стандартизація. Сертифікація2274
Іонін Є.Є - Організація і методика економічного аналізу7774
Т.В. Калінеску - Оцінювання майна4272
Н.Ф.Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія1954
О.Є.Мазур - Ринкове ціноутворення2887
О.О.Шевченко - Сучасні економічні теорії2905
І.О.Лютий - Сучасні концепції тенденції та суперечності розвитку2101
В.В. Худо - Туристичний бізнес. Теорія та практика3872
Л. В. Балабанова - Управління збутовою політикою2089
В.О. Назаренко - Формування якості товарів. Частина 13022
Л.А. Останкова - Аналіз моделювання та управління економічними ризиками2141
П.В. Круш - Інфляція. суть форми та її оцінка3101
Н.Е. Ковшун - Аналіз та планування проектів2493
М.І. Рутинський - Замковий туризм україни3068
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність2681
Ю.Г. Козак - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств3717
Г.А. Семенов - Міжнародні економічні відносини. аналіз стану релігії і проблеми2099
О.Г. Пуригіна - Міжнародні економічні конфлікти2525
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації3192
Ю.Г. Козак - Міжнародні організації3757
В.М Тарасевич - Міжнародна економіка2874
І.І. Дахно - Міжнародна торгівля2203
Ю.Г.Козак - Міжнародна торгівля4131
Л.Д Нарижна - Мікроекономіка в схемах2187
І.І. Вініченко - Макроекономіка2519
Дубініна А.А. - митна справа1796
Сорокіна С.В. - Митна справа1856
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій3509
М. Тарасевич - національна економіка2834
М.М. Кім - Національна економіка2609
Я.П. Квач - Основи бізнесу. практичний курс2352
Ю.Г. Козак - Основи економічної теорії2143
І.І. Цигилик - Основи підприємництва3774
В.А. Карпов - Оцінка бізнесу та нерухомості4366
Голікова А.П. - Регіональна економіка та природокористування3606
І.І.Дахна - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності1903
Н.В. Фоменко - Рекреаційні ресурси та курортологія2297
С.Е. Мороз - Ринок і ресурси споживчих товарів1956
Л. В. Руденко - Робочий зошит з дисципліни міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції2453
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2082
Л.Є. Довгань - Стратегічне управління2865
О.В. Колесников - Ціноутворення2965
В.В. Македон - Бізнес планування2099
С.М. Шамян - Барна справа2920
Б.Є. Бачевський - Відшкодування зносу основних виробничих фондів1776
О.В. Кривда - Внутрішній економічний механізм підприємства3175
І.Г. Пандяк - Готельний бізнес. Теорія та практика3286
Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах2951
Г.А. Семенов - Дипломне проектування з економіки підприємства1737
А.В. Шегда - Економіка підприємства7706
Б.В. Погріщук - Економіка підприємства2476
О.О. Гетьман - Економіка підприємства2293
Л.П. Червінська - Економіка праці2176
О.А. Атаєва - Економіка праці соціально-трудові відносини3068
П. Яковлев - Економіка торгівлі2870
Дядечко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу2091
Л.І. Донець - Економічні ризики та методи їх вимірювання3393
В.І. Савич - Економічна теорія2451
М.Х. Корецький - Економічна теорія2271
Савчук В.К. - Економічна теорія6713
Н.Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою1868
С.С. Черниш - Економічний аналіз3352
Б.В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності2822
В.В. Докучаєв - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві1815
І.Д. Ватуля - Звітність підприємств3895
А.І. Яковлєву - Підприємство як основна ланка ринкової економіки2760